You are on page 1of 46

SERVIZIO URBANO

GORIZIA
estate

2013

Orario in vigore
dal 9 giugno al 11 settembre 2013

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A.
Via Caduti di An Nasiryah, 6 - 34170 GORIZIA
telefono: 0481 593511 fax: 0481 593555
posta elettronica: apt@aptgorizia.it
posta elettronica certificata: segreteria.aptgo@legalmail.it

da lunedì a venerdì 7.30-19.15 /
sabato 7.30-13.15
legenda frequenza corse

BIGLIETTERIE APT
Gorizia
Monfalcone
Grado

Biglietteria APT
Biglietteria APT
Biglietteria APT

P.le Martiri per la Libertà d’Italia 0481 593557
V. F.lli Rosselli, 13
0481 410915
Autostazione - P.zza Carpaccio 0481 410915

ALTRE BIGLIETTERIE
Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Libertà
040 425020
Trieste
Biglietteria Autostazione Autostazione - V.le Europa Unita 0432 504012
Udine
0431 32628
Cervignano del Friuli Biglietteria Autostazione Autostazione - P.zza Marconi

f

corse feriali dal lunedì al sabato

L-V

corse dal lunedì al venerdì

Fes

corse giorni festivi

Sab

corse solo sabato
corse extraurbane
in coincidenza

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

REGOLAMENTO DI VETTURA
1. COMPORTAMENTO IN VETTURA

13. TRASPORTO DI DISABILI, BAMBINI E CATEGORIE SPECIALI

Il Cliente NON DEVE:
tTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBEBVOBQPSUBEJWFSTBEBRVFMMBJOEJDBUB
tPDDVQBSFQJáEJVOQPTUPBTFEFSFPTJNVMBSOFMPDDVQB[JPOFFJOHPNCSBSFMFVTDJUFPJQBTTBHHJ
tTQPSHFSTJEBMGJOFTUSJOPPHFUUBSFPHHFUUJEBMNFEFTJNP
tBDDFEFSFDPODBSSP[[JOFPQBTTFHHJOJTFOPOEFMUJQPQJFHIFWPMF HMJTUFTTJEFWPOPSJNBOFSFDIJVTJ
tEJTUSBSSF JNQFEJSFPEPTUBDPMBSFJORVBMTJBTJNPEPJMDPOEVDFOUF
tDIJFEFSFBMDPOEVDFOUFEJTBMJSFPTDFOEFSFEBMMBWFUUVSBJOMVPHPEJWFSTPEBRVFMMPTUBCJMJUPDPNFGFSNBUB
tFTFSDJUBSFBUUJWJUËQVCCMJDJUBSJF DPNNFSDJBMJPEJCFOFGJDFO[BTFO[BSFHPMBSFBVUPSJ[[B[JPOF
tBDDFEFSFJOWFUUVSBDPOBOJNBMJ BSNJ NBUFSJBMJJOGJBNNBCJMJ GVPDIJQJSPUFDOJDJFEPHHFUUJDIF QFSGPSNBPOBUVSB 
QPTTBOPFTTFSFQFSJDPMPTJQFSJWJBHHJBUPSJFPEBOOPTJBMMFWFUUVSF
tTFEFSTJOFJQPTUJSJTFSWBUJBJNVUJMBUJFBHMJJOWBMJEJ ÒJOPHOJDBTPOFDFTTBSJPDFEFSFJMQPTUPBRVFTUFDBUFHPSJFEJ
VUFOUJFBHFWPMBSFMFQFSTPOFBO[JBOFPDPOCBNCJOJBMTFHVJUP 

tDBOUBSF  TVPOBSF  TDIJBNB[[BSF P UFOFSF DPNQPSUBNFOUP TDPOWFOJFOUF P NPMFTUP JO NPEP UBMF EB BSSFDBSF JO
RVBMTJBTJNPEPEJTBHJPFEJTUVSCPBMMFQFSTPOFPEBOOJBMMFWFUUVSF
tGVNBSFBCPSEPEFJNF[[J OFJMPDBMJFOFHMJTQB[JBQFSUJBMQVCCMJDP BSU-FHHF 

tTBMJSFJOWFUUVSBJODPOEJ[JPOJGJTJDIFPQTJDPGJTJDIFUBMJEBOPODPOTFOUJSFJMDPSSFUUPVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JPPEBSSFDBSF
EBOOPBTÏPBHMJBMUSJ DPNQSFTFMFDPOEJ[JPOJJHJFOJDIFFEJQVMJ[JBQFSTPOBMF

*MUSBTQPSUPEFMMFQFSTPOFOPOEFBNCVMBOUJDPODBSSP[[JOBÒBNNFTTPTPMPTVJNF[[JPNPMPHBUJQFSUBMFUJQPMPHJBEJ
USBTQPSUP
µQSFWJTUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEFJCBNCJOJEJBMUF[[BJOGFSJPSFBEVONFUSP TPMPTFBDDPNQBHOBUJ
*MUSBTQPSUPEFMQBTTFHHJOPQFSCBNCJOJÒHSBUVJUPNBÒBNNFTTPJOWFUUVSBTPMPTFSJDIJVTPFQPTJ[JPOBUPJONBOJFSB
UBMFEBOPOJNQFEJSFMBTJDVSF[[BEFJUSBTQPSUBUJFMBGSVJ[JPOFEFMNF[[PQVCCMJDPBEBMUSJVUFOUJ
(MJVUFOUJBQQBSUFOFOUJBMMFDBUFHPSJFQSPUFUUF JOQPTTFTTPEFMMBUFTTFSBSJMBTDJBUBEBMMB1SPWJODJB QPTTPOPBDRVJTUBSF
BCCPOBNFOUJBHFWPMBUJDPOMFUBSJGGFTUBCJMJUFBOOVBMNFOUFEBMMB(JVOUB3FHJPOBMF

Il Cliente DEVE:
tTFHOBMBSFJONBOJFSBFTQMJDJUBMJOUFO[JPOFEJTBMJSFBCPSEPEFMCVTRVBOEPÒJOBUUFTBBMMBGFSNBUB
tNBOJGFTUBSFJOUFNQPVUJMFFBEFHVBUBNFOUFMBQSPQSJBJOUFO[JPOFEJTDFOEFSFEBMMBVUPCVTVUJMJ[[BOEPMBQQPTJUP
DBNQBOFMMPTFQSFTFOUFPBWWJTBOEPMBVUJTUB
tTFEFSTJ OPOBQQFOBDPOWBMJEBUPJMCJHMJFUUPRVBMPSBOPOWJGPTTFSPQPTUJMJCFSJ EFWFSFHHFSTJTFNQSFBHMJBQQPTJUJ
TPTUFHOJ
tBUUFOFSTJBMMFFWFOUVBMJVMUFSJPSJEJTQPTJ[JPOJEFMQFSTPOBMFQSFQPTUPBMTFSWJ[JP
Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza alcun diritto
al risarcimento, i passeggeri molesti e quelli che non prestano ascolto alle osservazioni del personale di servizio,
anche richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

2. TITOLI DI VIAGGIO
*MWJBHHJPÒDPOTFOUJUPTPMPBJDMJFOUJNVOJUJEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJPDIFQVÛFTTFSFBDRVJTUBUPQSFTTPMFCJHMJFUUFSJF MFSJWFOEJUFBVUPSJ[[BUFFMFFNFUUJUSJDJBVUPNBUJDIF
*ODBTJFDDF[JPOBMJFDPNQBUJCJMNFOUFDPOMBSFHPMBSJUËEFM4FSWJ[JP JMCJHMJFUUPÒBDRVJTUBCJMFBODIFBCPSEPDPOVO
TPWSBQQSF[[P DPNFEBOPSNFUBSJGGBSJFSFHJPOBMJJOWJHPSF QFSMBDRVJTUPÒSJDIJFTUBNPOFUBDPOUBUB 

*ODBTPEJEJNFOUJDBO[BEFMMBCCPOBNFOUP JMDMJFOUFEFWFDPNVORVFBDRVJTUBSFFDPOWBMJEBSFJMCJHMJFUUPEJDPSTB
TFNQMJDF
*MEPDVNFOUPEJWJBHHJPEFWFFTTFSFDPOWBMJEBUPBQQFOBTBMJUJBCPSEPOFMMBQQPTJUBPCMJUFSBUSJDF JODBTPEJHVBTUP
EFMMBTVEEFUUBDJTJEPWSËSJWPMHFSFBMDPOEVDFOUFQFSMBOOVMMBNFOUP 

*MUJUPMPEJWJBHHJPÒQFSTPOBMFFOPODFEJCJMF EFWFFTTFSFDPOTFSWBUPJOUFHSPFEFTJCJUPBEPHOJSJDIJFTUBEFMQFSTPOBMF"15JODBTPEJBMUFSB[JPOFPDPOUSBGGB[JPOFTBSËJNNFEJBUBNFOUFSJUJSBUPEBQBSUFEFHMJBEEFUUJDPODPOTFHVFOUFBQQMJDB[JPOFEFMMFQSFWJTUFTBO[JPOJ
CJHMJFUUP EJ DPSTB TFNQMJDF FYUSBVSCBOP OPO DPOTFOUF MFGGFUUVB[JPOF EJ TPTUF JOUFSNFEJF JO DBTP TJB OFDFTTBSJP
TFSWJSTJEJEVFNF[[JQFSJMSBHHJVOHJNFOUPEFMMBEFTUJOB[JPOFEPWSËFTTFSFVUJMJ[[BUBMBQSJNBDPSTBVUJMF JOUBMFDBTP
JMCJHMJFUUPBOESËDPOWBMJEBUPTPMPTVMQSJNPBVUPCVT 
BMUSJNFOUJEPWSBOOPFTTFSFBDRVJTUBUJEVFCJHMJFUUJEJTUJOUJDIF
BOESBOOPDPOWBMJEBUJTFQBSBUBNFOUF
-BCCPOBNFOUPOPNJOBUJWPÒDPOTJEFSBUPWBMJEPTPMPTFBDDPNQBHOBUPEBVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUËQFSTPOBMFPEB
UFTTFSBJEFOUJGJDBUJWB"15
"DJBTDVOQBTTFHHFSP NVOJUPEJSFHPMBSFUJUPMPEJWJBHHJP ÒDPOTFOUJUPJMUSBTQPSUPHSBUVJUPEJVOTPMPQBDDPPWBMJHJB
EJEJNFOTJPOJOPOTVQFSJPSJBDN¨¨QFSDPMMJEJEJNFOTJPOJTVQFSJPSJ ÒQSFWJTUPJMQBHBNFOUPEFMMBUBSJGGB
PSEJOBSJB
A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

4 . TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI
µQSFWJTUPJMUSBTQPSUP 
tHSBUVJUPEJjDBOJHVJEBxDIFBDDPNQBHOBOPMFQFSTPOFOPOWFEFOUJ QVSDIÏNVOJUJEJNVTFSVPMBFHVJO[BHMJP
tBQBHBNFOUP CJHMJFUUPBUBSJGGBPSEJOBSJB 
EJBOJNBMJEPNFTUJDJTPMPEJQJDDPMBUBHMJBBJRVBMJTJBOPTUBUJBQQMJDBUJ
DPOHFHOJBUUJBSFOEFSMJJOPGGFOTJWJ NVTFSVPMBFHVJO[BHMJP HBCCJFUUF FDD 

-BDDFTTPBCPSEPEFHMJBOJNBMJEPNFTUJDJQPUSFCCFOPOFTTFSFDPOTFOUJUPJODBTPEJOPUFWPMFBGGPMMBNFOUPEFMMB
WFUUVSB
-BOJNBMFQVÛFTTFSFBMMPOUBOBUPTFO[BEJSJUUPBMSJNCPSTPEFMCJHMJFUUP BEJOTJOEBDBCJMFHJVEJ[JPEFMQFSTPOBMF"[JFOEBMF RVBMPSBBSSFDIJ JORVBMTJBTJNPEP EJTUVSCPBJWJBHHJBUPSJ
4FMBOJNBMFJOTVEJDJB EFUFSJPSBMBWFUUVSBPQSPWPDBVOEBOOPBQFSTPOFPBDPTF JMQSPQSJFUBSJPÒUFOVUPBMSJTBSDJNFOUPEFMEBOOPDBVTBUP SFTUBOEPM"[JFOEBMJCFSBEBRVBMTJBTJSFTQPOTBCJMJUËBMSJHVBSEP

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE
*MNBODBUPSJTQFUUPEBQBSUFEFMMVUFOUFEFMMFOPSNFDPOUFOVUFOFM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSBFPMVUJMJ[[PEFMTFSWJ[JP
EJUSBTQPSUPQVCCMJDPTFO[BJMQSFTDSJUUPUJUPMPEJWJBHHJPDPNQPSUBMBQQMJDB[JPOFEFMMFTBO[JPOJBNNJOJTUSBUJWFOFMMF
NJTVSFQSFWJTUFEBMMB-3 FTVDDJOUFHS NPEJGJDIF 
JOEJDBUFOFMMBUBCFMMBEFOPNJOBUBi"MMFHBUP"BM3FHPMBNFOUPEJ7FUUVSB"15w BGGJTTBBCPSEPEFJNF[[J 

-BUUJWJUËEJDPOUSPMMPFMBDDFSUBNFOUPEFMMFWJPMB[JPOJWJFOFFTFHVJUBEBMM"[JFOEBNFEJBOUFQSPQSJPQFSTPOBMFEJQFOEFOUF NVOJUPEJUFTTFSJOPEJSJDPOPTDJNFOUP
*MQFSTPOBMFBEJCJUPBMDPOUSPMMPBCPSEPEFJNF[[JFBMMBSFHPMBSJUËEFJUJUPMJEJWJBHHJP JORVBMJUËEJ1VCCMJDP6GGJDJBMF Ò
UFOVUPBDIJFEFSFVOEPDVNFOUPEJJEFOUJUËBMUSBTHSFTTPSFJODBTPEJNBODBUBFTJCJ[JPOFÒBCJMJUBUPBEFTQFSJSFMFJOJ[JBUJWFBUUFBEJEFOUJGJDBSFJMQBTTFHHFSPBODIFBDDPNQBHOBOEPMPBUFSSBDPOSJDIJFTUBEJJOUFSWFOUPEFMMF'PS[FEFMM0SEJOF
0MUSFBRVBOUPHJËQSFWJTUPBMJWFMMPTBO[JPOBUPSJP OFMDBTPJODVJMVUFOUFBTTVNBDPNQPSUBNFOUJUBMJ DPOEJ[JPOJ
JHJFOJDIFJODMVTF 
EBBSSFDBSFEBOOJBMMFQFSUJOFO[FB[JFOEBMJPEBEJTUVSCBSFHMJBMUSJWJBHHJBUPSJPJMQFSTPOBMFEJ
HVJEB M"[JFOEBTJSJTFSWBEJTFHOBMBSFJMGBUUPBE&OUJFE*TUJUV[JPOJQSFQPTUFBMMBTTJTUFO[BFBMMBWJHJMBO[BFSJDIJFEFSFJMSJNCPSTPEFJEBOOJBSSFDBUJJOTFHVJUPBMMFWJPMB[JPOJJOEJDBUFBJQVOUJQSFDFEFOUJ
7JÒGBDPMUËFOUSPHJPSOJEBMMBOPUJGJDBEFMWFSCBMFEJBDDFSUBNFOUPEJGBSQFSWFOJSFBMM"[JFOEBTDSJUUJEJGFOTJWJ 
EPDVNFOUJ OPODIÏSJDIJFEFSFEJFTTFSFTFOUJUP

olo
Via Fosc

rrione

RETE DEL TRASPORTO
PUBBLICO URBANO
DI GORIZIA

e del To
Via Pont

r. Cu

neo

Ca
Via poline
Cap a
rin

Piazza
Transalpina

nto
el M
Via
d

rria

Via Carducci

G. V
erdi

a
om
Via
R
ri

spe
e Ga
Via
D
uro

Questura
Chiesa Sant’Ilario
e Taziano

. Sa

Via P. Diacono
Diac
ono

Piazza
Via Marconi Cavour

Comune di
Gorizia

ria

Via
Vitt
o

rio V
ene

A.S.S. n° 2
Isontina

roll
i

to

r

Centro Intermodale Passeggeri
Stazione Ferroviaria

Via
To

scan

Via
G

le
iche
an M
el S

Via Trieste

Via
d

FERMATA SINGOLA
FERMATE IN ANDATA E RITORNO
MCTC
Ufficio Provinciale
Trasporti
Capolinea
Cimitero Centrale

Linea
GORIZIA: CIP 1/Stazione, Corso Italia, Piazza Vittoria, Via San Gabriele, NOVA
Internazionale GORICA: ZP (Stazione Ferroviaria), Erjavceva A.P. (Autostazione) e ritorno.
Via Fermi

ini

IA

Via del Carso

Via del San Michele

SANT’ANNA
Via Cipriani

C
San apolin
t’An ea
drea

Via
G

ar za
1
CIP

Via
Cos
sa

ni

CIP
arso
el C

Biglietteria CIP 5
APT

linea 8 CIP 1/Stazione-Università-Ospedale-CIP 1/Stazione

Capolinea
Zona Industriale

Università degli
Studi di Trieste
vos
Piazzale
Kra
Via
Casa Rossa

S
L
O
VEN

d
Via

linea 6 Posta Centrale-Ospedale-CIP 5/Stazione-S. Anna-Cimitero-Zona Industriale
Zona Industriale-Cimitero-S. Anna-CIP 4/Stazione-Ospedale-Posta Centrale

SAN ROCCO

Via
Agr
a

Cors
o Ita
lia

APT

Azienda
Provinciale
Trasporti

SANT’ANDREA

linea 5 CIRCOLARE NERA INTERNA: Posta Centrale-CIP 4/Stazione-Ospedale-Straccis-Posta Centrale

Piazza
S. Antonio

d’Ao

Via
Fab
ia

Bar
ca

4

ella

linea 4 CIRCOLARE NERA ESTERNA: Posta Centrale-Ospedale-CIP 5/Stazione-Mossa
CIRCOLARE NERA ESTERNA: Mossa-Posta Centrale

A.P.T. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013

Castello e
Musei Provinciali

Auditorium della
Cultura Friulana

Tribunale di
Gorizia

Via
Puc
cini

sta
d’Ao

il
Aqu
Via

linea 2 CIRCOLARE ROSSA ESTERNA: Posta Centrale-Mossa
CIRCOLARE ROSSA ESTERNA: Mossa-CIP 4/Stazione-Ospedale-Posta Centrale
linea 3 CIRCOLARE ROSSA INTERNA: Posta Centrale-Straccis-Ospedale-CIP 5/Stazione-Posta Centrale

a
Duc

uca

eia

Via
d

S. Andrea-CIP 4/Stazione-Montesanto OGNI 10/15 MINUTI
Montesanto-CIP 5/Stazione-S. Andrea ATTRAVERSA LA CITTÀ

CIP 4/Stazione, Corso Italia, Via Vittorio Veneto, Piazza Vittoria, Piazza Medaglie
d’Oro, Piazza Vittoria, Corso Italia, CIP 4/Stazione.

Kinemax di
Gorizia

sta

Via

ia

LEGENDA

Servizio
Notturno

Viale
XXIV
Mag
gio
Provincia di
Gorizia

D
Via

eia

oliv

Polisportivo della
Campagnuzza

ALTRE LINEE (NON RIPORTATE)

a

Itali

Via
P.

o
Cors

Informazioni
Turismo FVG

Via
Cipr
iani

Via
B

Quartiere
Fieristico

linea 1

Ago
s

roll
i

as
pob

m

r. Ca

an

to

Via
Aqu
il

so

B
Via

Via
IX

Le
Via

Piazza
Vittoria

Prefettura di
Gorizia

CENTRO

Teatro Comunale
G. Verdi

ar za

Casa Riposo
A. Culot

r. Re

li

Via
O

nefr
atell
i

Ospedale Civile
di Gorizia

Via
B

Via
M

berd

Via Trieste

Palazzetto dello Sport
Palabigot

Via Udine
PROSEGUE PER
SAN LORENZO ISONTINO

oni

Via
Fate
be

Piazza
San Giorgio

Vigili del Fuoco

Biblioteca
ame

Via
N

Via Br. Casale

Via Montecucco

Via
IV

LUCINICO
Via Olivers

iara

Università degli
Studi di Udine

STRACCIS

Via Br. Casale

Nov
emb
re

MOSSA

a Ch

Chiesa Sant’Ignazio

Via Br. Casale
Via Montecucco

Via Mad. del Fante

località San Roc di Luzzinis

Via Collodi

Via XXIV Maggio

Via dei Codelli

Capolinea
Mossa

ant

Posta Centrale

Via Br. Casale

Piazza
De Amicis

Via Alviano

Viale Colombo

Via
S

Palazzo Attems
C
Pos apolin
ta C ea
ent
San
Carabinieri
rale
ta C
C. P.
hiar
a
Cors
o

Nov
emb
re
Via
IV

Viale
XX S
ette
mb
re

Piazza
Medaglie d’Oro

Kulturni Dom

ENIA

Villa Coronini
Cronberg
Viale
XX S
ette
mb
re
Via

SLOV

Via
B

r. Cu

Via
To

neo

MONTESANTO

Via Br. Pavia

PIEDIMONTE

Via Zorutti

Stazione Ferroviaria
Nova Gorica

V
Trania Capr
salp in
ina

ont
esa

bre
Settem
Viale XX

ni

Via
B

Kulturni Center
Bratuz

zza Medaglie d’Oro 4 V.so Italia 244 C.zza De Amicis 2 P. Carducci 26 P. De Gasperi 27 P. del Carso 39 V. S.*0/&4"/%3&" 1 LA LINEA È ABILITATA AL TRASPORTO DI UTENTI CON DISABILITÀ MOTORIE A.P. Michele 183 S. del Montesanto 28 V.V. Caprin df 4 C.so Italia 177 C. De Gasperi df 31 P. S. Michele df 148 V. S.0/5&4"/50$*145".so Italia 266 C. Michele 24 V.so Italia 118/120 C. S. S. S. del Carso 25/27 V.zza Vittoria 1 V. Michele 152 V. Michele 2/4 V.so Italia 80 V. del Carso 69 V. Michele 200 V.so Italia 89/85 C. del Montesanto df 10 C. del Montesanto 96 V. Caprin df 30 (Transalpina) V.zza Vittoria 30 V. S. Michele 266 4"/%3&"$*145". del Montesanto 70 V. Michele 108 V. ANDREA V. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .so Italia 215 C.zza Medaglie d’Oro 12 V.so Italia 190 C.so Italia 51/A CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. S. Carducci 9/11 P.*0/&.zza De Amicis 7 P.so Italia 159 C.T. Foscolo df 25 V. del Carso 1 V.

25 8.51 9.40 8.so Italia.27 7.23 8.17 8.20 8.37 8.32 7.12 8.22 9.13 9.51 7.22 6.52 7.05 7.45 6.50 7.50 9. df 266 6.55 6.36 8.16 8.05 7.20 8.13 7.33 07016 GORIZIA V.43 7.40 NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.33 8.10 8.40 7.20 7.58 8. del Montesanto.21 07005 GORIZIA V.05 6.05 8.T.so Italia.51 6.20 8.25 6.53 8.19 7.34 07019 GORIZIA V.21 8. 7 (df P.05 6.22 07006 GORIZIA V.51 8.1 4"/%3&"$*145". 27 5.22 8.55 7.57 8.40 6.02 8.05 7.25 9.10 7.08 6.25 7.15 8.35 8.38 6.19 7.22 7.17 8.37 7.34 8.06 7.27 8.so Italia.07 8.35 8.36 6.19 6.35 8.07 6.08 9.06 9. df 4 5.14 8.49 7.45 8.37 8. 28 5.22 7.20 6.00 8.53 9.50 9.30 6.30 07181 GORIZIA V.37 8.37 7.34 8.12 9.07 6.34 7.13 7.55 9.10 9.18 8.34 07018 GORIZIA P.03 9. del Montesanto.43 6.50 6.20 9.37 6.00 9.10 8.33 8.18 6.52 7.37 6.22 8.50 8.48 8.37 7.50 7.35 6.07 7. De Gasperi.25 07008 GORIZIA C.49 9.51 8.37 8.07 9.49 6.37 6.03 9.13 6.49 8.43 8.40 8.52 6.35 6.58 7.03 7.20 8.49 6.53 7.27 07009 GORIZIA C.51 9.07 8.00 7.17 7.23 8.22 7.35 07020 GORIZIA V.20 6.47 6.06 7.40 7.13 8. 25/27 6.33 7.07 9. df 25 5.45 7.40 7.17 9.04 9.zza Medaglie d'Oro.48 7.28 6.50 9. Caprin.36 7.13 6.19 9.20 07003 GORIZIA V.P.50 7.57 9. 177 5.21 7.20 7.35 7.06 9.07 7.04 7. 183 6.58 8.55 7.12 7.40 6.22 8.07 7. del Carso.10 9.21 8.37 6.27 8. 215 (San Giusto) 5.20 07153 GORIZIA Sant'Andrea V.10 7.0/5&4"/50 numero corsa 3 5 9 1 11 15 7 17 21 13 237 23 27 19 29 33 frequenza corsa f f f f f f f f f f L-V f f f f f 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.43 7. 60 5.58 7.22 6.35 8.25 8.42 6.21 7.33 07017 GORIZIA P.02 7.05 6.50 7.15 9.25 8.32 6.48 6.42 8. San Michele. Foscolo. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .43 8.25 6.55 8.18 9.03 7. df 148 6.07 9.13 8.18 7.10 8.27 6.19 8.06 8.28 07011 GORIZIA C.48 9.27 07010 GORIZIA C.47 9.38 7.57 8.42 6.48 7.57 9.42 6.48 6. 12 5.55 8.19 6.57 7.23 8.52 8.32 07015 GORIZIA P.52 8.27 6.55 9. 39 6.21 6.48 8.40 07024 GORIZIA V. df 30 (Transalpina) 5. 69 6.25 9.18 9.19 9.42 7.20 7.22 9.10 9.42 7.51 7.47 7.15 6.42 8.52 9.30 8.10 6.so Italia.37 07023 GORIZIA V.36 07021 GORIZIA V.21 9.27 7.08 8.28 8.07 7.05 9.34 6.22 6.33 6.04 8.35 6.05 9.52 8.16 8.37 07022 GORIZIA V.40 6.04 9.22 07007 GORIZIA V. Attems) 5.04 8.05 7. del Carso. 96 5.so Italia.03 8.23 6.52 7. 159 (Parco) 5.28 6.12 9.48 9.19 8.52 9.49 9.35 7. Caprin.20 6.25 6.12 6.36 8.06 8. 51/A (Provincia) 5.18 6.52 6.13 9.22 8.57 7.37 7.12 6.42 6.05 8.43 6.55 6.28 7.50 8.25 7.12 7.22 8. del Carso.07 8.23 7. 89/85 (Farmacia) 5.33 6.52 8.07 8.33 7.58 9.22 8.15 7. Carducci.36 6.40 6.43 6.45 9.18 7.04 7.35 7.10 7.25 7.35 7.50 8.34 6.38 8.03 8. del Carso.36 7.06 6.07 9. 30 (Farmacia) 5. San Michele.55 9.17 8.52 7.19 8.52 9.05 9.52 9.43 6.zza Vittoria.02 9. San Michele.30 7.28 7.40 8.20 07004 GORIZIA V.12 8.21 6.08 7.32 8.55 8. 1 6.34 7.20 6.20 7.28 07012 GORIZIA C.05 8.28 8.17 6.*0/&.05 9.22 6.49 8.05 8.47 8.18 8. 26 5.23 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 5.35 6.50 9.22 7.58 9.zza De Amicis.55 7.50 8.49 7. del Montesanto.21 8.

18 11.05 11.55 13.58 13.06 12.18 12.22 10.10 11.27 10.07 07007 GORIZIA V.52 10.58 10.52 11.00 13.04 13.07 12.55 12. df 148 9.40 11.10 12.10 13.19 07018 GORIZIA P.20 10. 89/85 (Farmacia) 9.22 07022 GORIZIA V.49 13.35 10.21 11.10 10.50 13. del Montesanto.30 12.55 11. df 25 9.48 13.12 12.37 9.10 12.25 12. del Montesanto.55 10.34 10.48 10.52 10.02 10.48 11.35 9.28 12.07 11.zza Medaglie d'Oro.43 9.55 12.42 12.21 10.18 10. 30 (Farmacia) 9.13 12.55 13.07 12.07 10.13 07011 GORIZIA C.19 11.07 13.50 13.03 12. Caprin.51 11.50 12.05 07004 GORIZIA V.zza Vittoria.40 12.27 11.52 13.05 10.35 10.22 07023 GORIZIA V.08 12. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .36 9.43 10.57 11.35 10.37 12.35 12.48 10.57 13.55 12.55 13.19 12.38 10.05 10. Caprin.27 12.51 12.40 9.25 12.21 12.50 13.52 12.27 10.05 12.33 12.20 11.04 11. del Carso.28 12.57 11.52 12.06 10.37 10.27 12.20 12.55 11.so Italia.06 11.12 07009 GORIZIA C.33 12.23 11.40 11.05 07153 GORIZIA Sant'Andrea V.05 07003 GORIZIA V.04 10.42 10. Carducci.02 13.34 12.51 12.42 10.25 11.05 10.37 11.52 13.12 11.20 10.25 11.57 10.40 10.1 4"/%3&"$*145".10 07008 GORIZIA C.07 10.42 11.48 11. 26 9.08 10.22 12.27 11.07 13.15 10.22 10.35 12.43 9. 39 9.13 10. df 4 9.07 11.53 13.22 11.36 12.42 9. del Carso.13 12.20 10.22 12.35 11.so Italia.so Italia.T.22 12.*0/&.03 12.36 10.50 12.53 10. Foscolo.50 11.50 11.43 11.03 13.57 13.13 07012 GORIZIA C.so Italia.40 12.12 10.52 13.04 13.19 11.25 11. 7 (df P.22 11.03 10.18 11.55 10.17 10.05 10.49 12.10 11.49 11.13 11.02 11.37 10.04 12.50 10.18 07016 GORIZIA V.07 11.17 12.38 9.07 11.20 12. San Michele.51 13.04 10.20 11.20 07020 GORIZIA V. df 266 9.08 11.57 10.23 12.25 12.25 10.12 07010 GORIZIA C.37 10.10 12.17 07015 GORIZIA P.40 10.06 12.50 11.58 11.47 13.28 10.05 11.30 11. 28 9.57 12.07 12.51 13.42 9.13 10.20 12.40 12. 51/A (Provincia) 9.50 10.49 10.15 07181 GORIZIA V.35 12.zza De Amicis.21 07021 GORIZIA V.07 10.00 10.22 11.22 10. San Michele.07 12.19 10.52 11.19 10. San Michele.00 11.32 11.08 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 9.03 11.05 12.25 10.06 11.35 10. Attems) 9.12 10.21 10.37 12.45 11.28 11. 159 (Parco) 9.52 10.36 11. del Carso.47 11.43 10.10 11. 96 9.10 10.47 10.37 10.42 12. del Carso.52 13.05 13.50 13.35 12.50 12.35 11.15 12. 177 9.0/5&4"/50 numero corsa 25 35 39 31 41 45 37 47 51 43 53 57 49 59 63 f f f f f f f f f f f f f f f 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.37 12.18 10.55 10.40 10.20 11. 1 9.38 11.28 11.47 12.50 11.33 10.19 12.33 10.02 12.35 9.17 11. 60 9.05 11.52 11.58 12.51 11.52 10.49 13.36 12.19 07019 GORIZIA V.07 10.36 10.52 11.45 13.45 10.15 11.51 10.48 13.20 12.37 9.32 10.18 12.21 12.12 12. De Gasperi.28 10.45 12.43 12.25 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.03 10.58 11.05 11.34 11.53 12.55 11.30 10.35 9.07 07006 GORIZIA V.21 11.52 12.35 11.00 12. del Montesanto.10 10. 25/27 9.05 12.37 11.03 11.04 12.06 13.34 11.35 11.48 12.33 11.13 11.23 10.33 11.05 12.40 11. df 30 (Transalpina) 9.58 12.06 07005 GORIZIA V.20 10.43 12.37 11.49 12.50 12.25 10.34 10.10 13.38 12.49 11.18 07017 GORIZIA P.48 12.50 10.49 10. 12 9. 27 9.50 10.42 11.57 12.22 11.06 10.58 10.52 12.58 13.25 07024 GORIZIA V.32 12.12 11.P.so Italia.53 11.34 12.04 11. 69 9.43 11.51 10.03 13.20 11. 215 (San Giusto) 9.37 12.37 11.36 11.22 12.22 10. 183 9.

20 14.21 13.43 15.45 17.06 15.07 16.18 14.08 15.51 15.53 14.48 15.50 15. df 266 13.06 14.05 16.21 16.52 16.so Italia.45 14.23 14.38 16.19 16.22 14.55 15.40 15. 26 13.18 15.20 15.35 15. df 148 13.28 13.19 14.10 16.12 14.40 13. 159 (Parco) 13. del Montesanto.50 07004 GORIZIA V. 7 (df P.33 16.*0/&.52 15. df 30 (Transalpina) 13.07 07023 GORIZIA V.25 15.36 13.02 07015 GORIZIA P.05 14.37 16.43 16.23 16. 183 13.22 16.35 14. Carducci.36 14.35 13. 60 13.32 14.52 07007 GORIZIA V.58 15. del Carso.48 17.06 16.35 14.51 16.25 14.37 16.05 15. 69 13.18 14.43 13.37 14.52 16.28 15.23 15.37 16.12 14.04 16.34 15.40 15.07 15.06 16.02 16.47 15.10 16.52 15.30 15.42 13.32 15. San Michele.35 16.48 14.25 15.02 15.20 16. 27 13.10 14.36 16. 25/27 13.52 07006 GORIZIA V.51 14.07 16.50 14.05 16.40 16.51 17. 28 13.10 15.48 17.35 15.38 13.47 16.25 14.04 15.35 13.37 15.05 15.55 16.50 16.07 15. 96 13.07 16.45 16.07 14.38 14. 12 13.43 13.43 14.27 13.50 16.30 14.48 16.27 14.03 16.13 15.40 13.20 14.35 13.40 14.27 13.32 13.52 17.58 16.37 13.37 14.40 14.34 14.40 14.49 14.03 07017 GORIZIA P.zza Vittoria.51 14.42 14.52 14.30 13.34 16.04 14.05 16.03 15.57 16.49 14.52 15.22 16.20 13.27 14.52 15. 89/85 (Farmacia) 13.05 15.08 14.20 13.36 14.50 16.13 16.27 16.28 15.47 17.10 15.42 14.35 15.55 15. 1 13.49 16.00 16.33 14.20 15.22 14.30 16.17 16.55 15.25 16.18 16.25 14.50 15.55 14.21 14.10 07024 GORIZIA V.18 16.22 15.52 16.48 16.52 14.48 15.22 15.00 15.33 15.10 15.07 15.35 15.37 16.13 14.23 13.22 14.17 15.10 14.47 14.27 15. 39 13.55 17.49 17.15 14. del Montesanto.03 07016 GORIZIA V.34 13.58 15. 51/A (Provincia) 13.22 16.13 14.27 16.20 16.28 14.40 16.13 15.03 15.57 14.52 16.33 15.57 07009 GORIZIA C. del Carso.08 16.03 14.42 15.19 15.05 16.so Italia.20 16.19 16.53 16.35 16.42 15.10 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.35 16.04 07018 GORIZIA P.10 14.51 16.0/5&4"/50 numero corsa 55 65 69 61 71 75 67 77 81 73 83 87 79 89 93 f f f f f f f f f f f f f f f 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.57 15.zza Medaglie d'Oro.18 15.05 14. 215 (San Giusto) 13.37 13. del Carso.35 14. Attems) 13.22 15.T.51 07005 GORIZIA V.50 16.20 16. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .03 16.58 14.55 16.05 07020 GORIZIA V.37 15.20 13.52 17.25 13.58 16.49 17.43 16.22 14.40 13.58 07011 GORIZIA C.22 13.50 14.07 15.25 15.50 14. 177 13.37 13.12 15.13 16.50 14.05 14.07 14.28 16.07 14.52 14.15 16.07 14.20 15. del Carso.49 15.50 15.12 15.34 14.so Italia. De Gasperi.51 15.06 07021 GORIZIA V.36 13.35 16.zza De Amicis.04 07019 GORIZIA V.57 07010 GORIZIA C.42 16.10 16.04 14.53 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 13.49 16.36 15.55 17. df 25 13.00 07181 GORIZIA V.57 14.33 13.57 15.45 15.22 15.25 16. df 4 13.so Italia.42 16.55 14.37 13.40 16.1 4"/%3&"$*145".34 13.42 13.36 16.52 14. Foscolo.53 15.40 15.34 16.50 07003 GORIZIA V.21 16.17 14.28 14.15 15.28 16.so Italia.35 13.19 14.57 16.48 14.50 15.12 16.55 07008 GORIZIA C.20 14.05 14.58 14.20 15.P.06 14.49 15.04 16.50 07153 GORIZIA Sant'Andrea V. San Michele.22 16. San Michele.33 14.28 13. 30 (Farmacia) 13.03 14.34 15.33 16.21 15.50 17.22 13.33 13.58 07012 GORIZIA C.02 14.35 14.20 14.55 16.21 14. Caprin.19 15.21 15.25 16.06 15.12 16.55 14.04 15.43 15.00 14. del Montesanto.07 16.32 16.37 15.05 15.38 15.36 15.43 14.37 15.37 14.27 15.37 14. Caprin.07 07022 GORIZIA V.

50 18.37 7. 215 (San Giusto) 17.55 18.06 18.22 8.45 19.22 17.13 8.38 18.23 17.51 18.34 20. San Michele.05 18.28 19.37 20.05 17.18 19. 25/27 17.12 18.so Italia.51 07005 GORIZIA V. del Montesanto.55 20.T.40 17.50 07153 GORIZIA Sant'Andrea V.05 07020 GORIZIA V.50 07003 GORIZIA V.57 19.20 19.13 17.18 18.15 9. 1 17.32 20.27 19.51 19.03 07017 GORIZIA P. 26 17.49 18.35 17.15 19.10 07024 GORIZIA V.45 18. df 30 (Transalpina) 17.27 18.52 18.58 18.04 20.07 20.21 8.05 8.37 18.52 18.20 18.34 8. 69 17.20 8.10 8.21 17.45 7.19 19.43 7.20 19.35 17.21 17.21 9.34 18. df 25 17.07 07022 GORIZIA V.51 7.49 7.05 18.48 7.35 20.33 20.40 8. del Montesanto.19 19.27 17.40 18.34 17.34 20.51 20.12 17.27 17.07 8. Caprin.42 17.22 18.28 18.40 17.22 8.55 7.34 18.10 18.10 20.36 20.35 7.20 8.08 17.03 18.07 19. Caprin.05 18.53 18.00 18.12 19.43 7.12 19.35 17.33 17. 12 17.02 18.22 9.07 18. 30 (Farmacia) 17.42 17.37 17.48 7.04 07018 GORIZIA P.07 17.57 18. Carducci.12 18.05 18.07 19. 28 17.*0/&.22 19.40 18.36 8.25 17. 96 17.53 19.38 17.35 18.03 18.43 17.52 19.0/5&4"/50 numero corsa 85 95 99 91 101 105 97 107 111 103 117 125 201 203 205 f f f f f f f f f f f f Fes Fes Fes 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.55 18.43 17.05 19.so Italia.03 19.06 19.40 17.50 18.06 07021 GORIZIA V.53 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 17.52 7.25 18.19 17.27 8.08 8.35 8.32 18.27 19.19 18.30 8.50 19.50 19.10 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.19 17.15 17.37 8.58 20.13 19.05 19.02 20.07 18.52 20.55 7.00 20. 27 17.12 17.42 7.00 07181 GORIZIA V.25 19.40 7.03 20.20 18.04 07019 GORIZIA V.18 19.20 19. 159 (Parco) 17.15 18.25 17. San Michele. del Montesanto. San Michele.10 20.35 18.so Italia.33 8.22 19. 89/85 (Farmacia) 17.37 8.18 9.zza De Amicis.55 07008 GORIZIA C. del Carso.49 19.05 20.07 07023 GORIZIA V.25 9.48 18.04 19.05 17.22 17.19 18.08 18.37 17.53 20.34 8.05 8.23 8.06 20.02 07015 GORIZIA P.12 8.57 20.20 17.10 18. del Carso.35 18.57 07009 GORIZIA C.43 18.P.52 07007 GORIZIA V.03 20.20 17.22 18.08 19.40 18. Foscolo.06 8.50 20.10 19.28 18.35 17.22 9.27 18.13 18.48 19.20 19.17 9.28 19.27 8.21 19.25 18.33 8.28 17.zza Medaglie d'Oro.22 19.57 07010 GORIZIA C.19 9.55 19.so Italia.35 18. del Carso.10 18.21 19.30 17.13 17. De Gasperi.50 20.52 07006 GORIZIA V.10 17.37 18. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .22 17.51 19. 7 (df P.48 18.17 18.37 20.49 19.50 7.zza Vittoria.49 7.52 7.35 7.47 7.25 19.22 18.1 4"/%3&"$*145".13 19.37 17.37 17. del Carso.10 19.37 7.48 19.30 18.07 18.38 7. 39 17.23 19.47 19.05 19.19 9.06 19.17 17.00 19.33 20.40 20.52 19.07 19.32 8.so Italia.42 18.49 18.05 19.18 17.04 20.33 18.20 17. Attems) 17.37 18.07 20.20 17.06 18.25 8.18 18.52 19.13 8.04 18.21 18.25 19.50 18.07 19.50 18.13 18.04 19.40 8.20 8.37 18. 183 17.58 19.57 19.57 20.58 07011 GORIZIA C. 177 17. df 4 17. 60 17.03 19.58 18.25 9.20 18.33 18.42 7.20 9.42 18.12 8.52 19.22 17.05 8.36 18.58 20.52 18. df 266 17.55 19.05 17.22 19.28 17.28 8.22 18.17 19.23 18.06 17.30 20.52 18.47 18.50 07004 GORIZIA V.07 17.36 17.02 19.03 07016 GORIZIA V.50 19.07 8.18 17.55 19.58 07012 GORIZIA C.25 17.35 7.36 7.20 18. 51/A (Provincia) 17.52 20.33 17.10 19.32 17.55 18.04 18.28 8.21 18.58 19.36 18.36 17.50 20.07 18.18 9.43 18.57 18.34 17.51 18.25 18. df 148 17.50 19.40 20.

De Gasperi.51 18.00 12.40 07024 GORIZIA V.40 16. 1 9.36 07021 GORIZIA V.07 18. 69 9. df 4 9.19 18.40 11.58 15.52 19.07 11.02 15.so Italia.07 17.06 12.21 12.37 16.18 18.21 14.20 11.34 14.35 13.22 12.48 10. del Carso.zza Vittoria.43 19.07 14.04 18.40 14.18 15.00 15.13 17.52 18.25 12.20 11.53 15.50 15.04 15.05 07153 GORIZIA Sant'Andrea V.42 16.50 15.12 17.51 10.06 11.55 15.33 07016 GORIZIA V.57 18.07 17.37 19.58 12.so Italia.05 15.37 10.zza De Amicis.35 16.52 13.52 10.17 15.50 12. Attems) 9.02 18.36 17.20 17.52 15.58 18.20 17.22 20.05 11.55 10.10 18.05 11.*0/&.37 17.42 13.52 19.51 12.27 17.03 12.12 14.05 17.48 16.07 07007 GORIZIA V.22 17.28 11.05 14.08 17.43 19.04 12.45 19.33 14.34 17.34 17.10 12.04 12.25 11.40 14.22 17.43 13.02 12.37 16.36 14.55 16.47 16.35 13. Carducci.27 14.34 14.51 16.28 07012 GORIZIA C.08 11.25 14.10 11.47 10. del Montesanto. 215 (San Giusto) 9.19 15.37 11.05 17.22 11.zza Medaglie d'Oro.52 18.50 18.34 11.03 15.20 12.27 17.28 07011 GORIZIA C.05 07004 GORIZIA V.33 17.52 15.30 11.35 11. 25/27 9.37 14.30 14.42 10.50 19.42 10.38 13. df 25 9.23 17.55 13.37 17.48 16.25 20.27 11.47 19.55 12.43 16.17 12.35 17.50 10.40 19.42 19.10 18.27 11.03 12.36 11.23 14.42 13.22 18.22 18. 183 9.04 18.35 10.36 13.45 10.42 19.35 19.21 18.28 14.58 18.12 14.20 14.37 14.49 13.20 20.05 14.12 17.12 11.03 18.so Italia.27 14.0/5&4"/50 numero corsa 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.43 16.12 11. del Carso. San Michele.32 07015 GORIZIA P.03 15.27 07010 GORIZIA C.43 10.1 4"/%3&"$*145".25 12. Caprin.52 10.07 15.37 07022 GORIZIA V.32 17.38 16.55 16.35 10.05 12.07 18. 60 9.37 13. 28 9.20 15.30 07181 GORIZIA V. df 266 9.35 19.25 15.34 07018 GORIZIA P. del Montesanto. San Michele.52 16.49 16.23 20.51 13.48 13.55 18.35 14.50 18.so Italia.13 14.50 15.18 12.28 14.20 14.07 12. 30 (Farmacia) 9. 39 9.35 16.19 15. 7 (df P.21 20.00 18.20 17.17 18.07 15.21 15.40 NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.57 18.37 19.40 10. del Carso.51 15.15 12.07 14.10 12.27 07009 GORIZIA C.42 16.57 15.15 15.10 15.06 18.52 12.37 13.49 19.50 13.21 11.57 12.50 18.47 13.35 13.52 16.32 11.34 07019 GORIZIA V.05 18.28 17.55 10.48 10.15 18.50 16.05 07003 GORIZIA V.52 12.32 14.53 12.13 17. 27 9. 89/85 (Farmacia) 9.34 11.21 17.33 11. del Montesanto.37 11.28 17. del Carso.50 12.36 16.40 11.57 12.06 14.49 19.06 15.23 11.10 17.51 19. 96 9. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .05 14.20 18.33 11.22 20.22 15. 51/A (Provincia) 9.19 12.20 11.40 13.52 13.49 10.43 13.22 11.40 17.10 14.T.19 12.53 18.07 11.48 13.37 10.18 12. Foscolo.58 15. Caprin.07 07006 GORIZIA V.36 19.07 12.35 16.10 15.22 12.55 19.18 18.22 15.28 11.45 13.22 14. San Michele.08 14.33 07017 GORIZIA P.so Italia.38 10.49 10. df 30 (Transalpina) 9.05 11.33 17. 26 9.08 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 9.55 13.55 19.33 14.19 18.13 11.50 12.38 19.04 15.20 14.49 16.10 07008 GORIZIA C.35 19.13 14.06 07005 GORIZIA V.36 10.35 10.05 17.22 14. df 148 9. 12 9.49 13.18 15.25 15.45 16.06 17.58 12. 159 (Parco) 9.30 17.40 17.43 10.37 07023 GORIZIA V.20 20.25 18.25 18.20 20.48 19.13 11.48 19.03 18. 177 9.57 15.25 17.35 07020 GORIZIA V.P.

33 9.09 6. 24 (Piscine) 6.43 8.16 9.so Italia.01 9.47 9.54 7.02 9.31 7.09 9.28 8. df 266 6.01 8.49 07029 GORIZIA P.05 7.47 7.16 6.13 9.55 07034 GORIZIA C. 226 6.30 6. 200 6.37 8.50 7.*0/&4"/%3&" numero corsa 9 11 15 7 17 21 13 23 27 19 29 33 25 35 39 frequenza corsa f f f f f f f f f f f f f f f 07024 GORIZIA V.16 8.07 9.58 8.02 8.12 7.42 6.32 7.24 8.01 9.01 8.01 7.01 7.58 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 6.46 10.16 9.46 8.35 9.15 7.46 9.33 7.48 10.58 7.19 9.58 7. Attems) 6.35 6.33 6.40 7.17 8.05 8.47 9.31 9.46 7.35 7. 9/11 6.50 8.58 8.22 8.58 07037 GORIZIA V.45 8. 2 (P.01 6.35 9.17 7.07 8.16 7.34 8.26 9.07 7.55 7.22 7.35 7.17 8.16 6.01 8.48 7.16 6.34 6.12 6.T.39 6. del Montesanto.54 07033 GORIZIA C.39 8. 190 ( df Parco) 6.56 8.42 7.45 9.0/5&4"/50$*145".27 7.00 6.48 7.46 10.30 7.50 9.11 8.13 6.16 7. df 10 6.56 7.00 9.11 9.01 9.31 6.57 9.05 8.32 8.50 7.50 10.20 7.48 07028 GORIZIA V.16 9.02 6.42 8. Carducci.13 8.02 9.30 8.35 8.26 8.24 7.43 7.45 07025 GORIZIA V.31 9. 108 (Posta) 6.so Italia.46 8.15 9.28 9.47 8.41 9.58 9.00 8.34 7.46 10.01 7.so Italia.25 7.43 7. df 4 6.13 7. 1 (Chiesa) 6.47 10.02 7.32 6. 244 (San Giusto) 6.25 9.37 6.52 7.04 9.37 7.15 8. Caprin.13 8.01 07039 GORIZIA V.03 8.54 8.50 8.28 8.17 9.57 8.31 8.24 9.03 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.43 6.17 7.19 8.57 07036 GORIZIA C.16 7.01 8.45 7.46 7.05 6.32 9. De Gasperi.56 07035 GORIZIA C.02 07040 GORIZIA V.13 7.33 8.10 6.07 6.00 7. San Michele.16 8.11 6.48 8. 118/120 (df Farmacia) 6.05 NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.18 7. San Michele.46 8.28 7.zza Medaglie d'Oro.20 9.52 07032 GORIZIA C.31 8.40 6.P.11 7.18 8.03 8.37 9.46 07026 GORIZIA P.13 6.54 9.55 9.10 7.05 9.43 9.22 9.31 8.40 9.so Italia.19 7.52 9.50 07192 GORIZIA V.32 8.46 7.35 8.03 7.13 9.52 8.40 8.43 8.31 9.56 9.01 07038 GORIZIA V.28 7.42 9.31 7.48 8.34 9.02 7.zza Vittoria.04 7.09 7.50 9. San Michele.27 9.04 6.46 7.41 8.12 9.49 8.12 8.10 8.20 9.47 07027 GORIZIA P. 4 6.25 8.57 7.32 9.28 9.33 8.48 9.18 9.03 9.31 9.01 7.16 9.58 9.17 6.30 9.18 6.18 7. df 31 6.46 9.04 8.43 6.18 9. 80 (df Provincia) 6.20 7.49 7.33 9.39 9.18 8.31 7.05 7.16 8. 2/4 (Campagnuzza) 6. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .32 7.20 8.41 6.46 8.46 9.49 9.17 9. San Michele.zza De Amicis.41 7.03 7. 152 6.so Italia. San Michele.46 9.33 7.16 7.31 7.48 9.05 9.26 7.02 8.09 8.55 8.47 8.31 8.39 7.47 7.03 6.01 07213 GORIZIA Sant'Andrea V.16 8.20 8.1 .43 9.03 9. San Michele.27 8.10 9.01 9.20 6.

34 11.58 11.49 12.27 10.28 11.41 11.55 12. df 266 10.16 12.34 12.42 11.30 12.43 07037 GORIZIA V.07 12.so Italia.32 07027 GORIZIA P.01 13.02 13.35 13.28 12.42 10.46 13.11 10.03 11.46 12.48 11.35 11.26 12.05 10.15 11.T.01 10.17 11.01 11.00 13.47 11. del Montesanto.17 12.25 11.35 10. 24 (Piscine) 10.46 11.40 11.22 11.18 13.01 11.50 11.13 11.0/5&4"/50$*145".26 13.33 07028 GORIZIA V.50 11.16 13. 200 10. 244 (San Giusto) 10. De Gasperi.22 12.18 11.40 10.05 11.07 10.19 10.39 10.50 12.*0/&4"/%3&" numero corsa 31 41 45 37 47 51 43 53 57 49 59 63 55 65 69 f f f f f f f f f f f f f f f 07024 GORIZIA V.22 10.35 11.41 07035 GORIZIA C.01 11.16 10.43 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 10.16 10.01 12.55 13.40 07034 GORIZIA C.32 11.31 12.32 10.31 07026 GORIZIA P.12 10.16 10.43 11. San Michele. 2/4 (Campagnuzza) 10.50 12.16 10.27 12.33 12.37 11.58 12.50 13.zza Vittoria.20 13.42 12.13 12. Attems) 10.30 11.47 13. 9/11 10.25 13. df 31 10. 152 10.46 07039 GORIZIA V.47 11.43 12. df 4 10.32 11.47 07040 GORIZIA V.48 12.05 13.17 10.09 12.13 11.48 12.13 10. San Michele.52 12.01 11.30 10.18 10.46 11.46 12.46 13.04 11.16 11.56 13.17 12.50 13.57 11.31 12.43 10.56 11.58 13.05 13. 108 (Posta) 10.31 11.02 11.zza De Amicis.07 11.so Italia.22 13.45 12.18 11. San Michele.26 10.48 11.16 11.37 12.57 13.48 13.28 13.04 13.24 12.03 11.27 13.03 13.31 10.15 13.54 12.45 11.09 11.52 11.33 11.16 12.20 13.41 12.02 12.34 07029 GORIZIA P.49 11.25 12.56 12.03 12.47 12.34 10.20 10.05 12.35 07192 GORIZIA V.so Italia.47 13.01 12.04 10.16 12.46 11.18 12.18 10.28 10.17 13.31 10. San Michele.31 11.46 07213 GORIZIA Sant'Andrea V.31 10.33 10.02 10.33 13. 1 (Chiesa) 10.41 10.20 12.11 13.52 13.58 13.32 12.19 13.24 11.25 10. df 10 10.13 13.18 12.16 12.43 10.10 11.00 12.01 12.13 12.01 12.02 11.02 12.20 11.P.01 13.24 10.31 13. 4 10.28 11.10 12.01 13.30 07025 GORIZIA V.16 13.54 11.03 10.12 11.48 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.zza Medaglie d'Oro.43 11.01 13.57 12.45 13.so Italia.35 10.35 12.26 11. 2 (P.15 12.46 12.33 11.48 13. 190 ( df Parco) 10.47 12.31 12.27 11.13 13. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . 226 10.54 13.39 12.19 11.09 13.16 11. Caprin.12 12.28 10.05 12.58 11.49 13.12 13.40 12.09 10.11 12.46 13.17 11. Carducci.32 10.20 10.16 13. 118/120 (df Farmacia) 10.03 13.50 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.00 10.11 11.33 10.43 12.13 10. San Michele.18 13.31 12.20 12.46 11.16 11.42 07036 GORIZIA C.39 07033 GORIZIA C.46 13.32 12.15 10.37 10.31 11.39 11. San Michele.17 13.10 13.31 13.31 11.04 12.10 10.33 12.46 12.37 07032 GORIZIA C.16 13.58 12.35 12.28 13.46 07038 GORIZIA V.55 11.24 13.31 13.07 13.17 10.31 10. 80 (df Provincia) 10.05 11.20 11.28 12.19 12.00 11.32 13.so Italia.1 .03 12.02 13.

02 15.09 15.18 16.58 17.12 15.42 15.49 16.54 17.03 17. 118/120 (df Farmacia) 13.19 16.43 15.58 15.05 16.37 16.02 14. 226 13.04 17.12 17.33 16.02 16. df 10 13.45 14.31 15.16 14.13 17.18 07028 GORIZIA V.33 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.01 16.52 14.54 14.35 15.22 14.01 17.13 14.31 15.02 15.34 15.01 15.56 14.17 16.45 15.48 14.47 15.39 14.07 17.10 15.10 17.16 16.09 14. df 31 13.58 14.55 15.52 15.31 14.24 15.03 17.11 14.35 16.57 15.50 15.43 16.18 16.49 14.05 17.16 14.32 16.25 14.03 14. San Michele.32 15.13 16.50 16.48 17. 80 (df Provincia) 13.so Italia.13 16.P.07 16.47 16.57 16.20 17. 1 (Chiesa) 13.32 07040 GORIZIA V.26 14.09 17.31 16.19 14.18 15. 24 (Piscine) 14.03 14.50 15.00 15.03 15.16 14.26 16.55 16.31 16.01 14.33 14.13 17.02 14.46 17.46 15. 244 (San Giusto) 13.01 16.49 17. 152 14. 190 ( df Parco) 13.01 17.37 15.17 17.19 15.43 14.17 15. 2/4 (Campagnuzza) 14.01 17.56 15.41 14.46 15.17 14.*0/&4"/%3&" numero corsa 61 71 75 67 77 81 73 83 87 79 89 93 85 95 99 f f f f f f f f f f f f f f f 07024 GORIZIA V.1 .16 16.31 15. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .42 16.09 16. 200 14.10 14.32 16.40 14.30 14.16 16.48 15.17 16.57 14.20 14.35 14.so Italia.33 15.35 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.11 16.40 16.01 14.27 07036 GORIZIA C.31 14.00 14.16 15.02 16.19 07029 GORIZIA P.01 15.42 14.04 14.01 14.12 16.03 16.05 16. 108 (Posta) 14.50 14.17 07027 GORIZIA P.02 17.28 15.00 17.so Italia.20 16.03 16.46 14.16 17. San Michele.27 14.39 16.46 16. Carducci.25 16.22 16.18 15. San Michele.31 15. Caprin.28 16.20 14.45 17.05 17.26 15.56 16.12 14.33 14.24 07033 GORIZIA C.so Italia.20 15.16 15.01 16.35 15.26 07035 GORIZIA C.40 15. San Michele.39 15.15 15.18 17.zza Medaglie d'Oro.00 16.35 16.56 17.30 15.46 17.46 15.11 15.16 15.05 15.28 14.47 16.52 16.47 17.46 16.04 15.07 14.41 15.46 15.zza Vittoria.46 16.48 17.05 14.50 16.28 14.05 15.0/5&4"/50$*145".43 15. Attems) 13.so Italia. 4 13.49 15.03 15.25 15.47 15.58 17.zza De Amicis.17 15.48 16.16 15.01 16.32 15.02 17.31 16.13 15.54 15.20 16.46 17.11 17.31 07038 GORIZIA V.24 16.28 07037 GORIZIA V. 9/11 13.33 16.27 15.01 15.58 14. De Gasperi.07 15.01 17.30 16.58 15. San Michele.46 16.13 15. df 4 13.25 07034 GORIZIA C.15 16.31 14.55 17.17 14.34 16.58 16.16 17. del Montesanto.16 16.50 17.50 17.01 15.28 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 13.55 14.47 14.05 14.18 14.16 07026 GORIZIA P.32 14.35 14.04 16.33 15.54 16.13 14.01 14.15 07025 GORIZIA V.43 16.32 14.31 14.52 17.31 07213 GORIZIA Sant'Andrea V.10 16.15 14. 2 (P.20 07192 GORIZIA V.48 16.24 14.31 16.41 16.34 14.31 07039 GORIZIA V.T.57 17.28 16.47 17.58 16.22 07032 GORIZIA C.28 15.22 15.27 16.20 15.16 14. San Michele.43 14.18 14.16 17.37 14.48 15.45 16. df 266 14.46 17.

58 18.26 19.11 7.57 18.20 19.*0/&4"/%3&" numero corsa 91 101 105 97 107 111 103 113 117 109 125 127 203 205 207 f f f f f f f f f f f f Fes Fes Fes 07024 GORIZIA V.01 19.16 07026 GORIZIA P.46 20.56 19.10 7.46 9.05 20.49 18.43 19.22 19.03 18.46 18.04 7. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .04 19.28 21.33 19.05 19.33 8.58 18.05 18.11 19.35 8.52 18.P.27 18.50 20.31 8.31 18.18 21.56 8.47 8.15 18. 24 (Piscine) 17. San Michele.32 17.42 9.17 18.58 20.16 19.32 19.33 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.32 8. df 4 17.02 19.28 19. San Michele.02 18.16 18.30 9.34 17.43 19.16 19.40 9.48 20. Attems) 17.50 20.30 19.54 8.09 7. San Michele.18 07028 GORIZIA V.01 18.18 19.35 19.47 20.39 19.00 19.42 18.54 19.01 19. df 31 17.48 19.37 19.zza De Amicis.20 19.28 21.01 19.20 21.40 18.so Italia.31 8.34 9.16 19.18 19.49 19.zza Medaglie d'Oro.01 7.27 21.so Italia.20 18.01 18.03 19.24 19. df 10 17.33 17.12 18.56 18. San Michele.46 20.35 17.00 7.47 19.02 19.07 7. df 266 17.01 19.18 18.54 18.46 18.46 8.55 19.03 18.01 8.49 8.01 20.30 18.25 19.25 18.19 21.48 19.52 19.50 9.17 19.07 19.57 20.49 20.17 21.58 8.02 18.25 21.28 19.35 18.47 18.46 18.48 18.58 20.so Italia.46 9. 4 17.31 9.19 19.42 17.13 7.01 8.31 19.27 07036 GORIZIA C.15 07025 GORIZIA V.54 20.24 18.32 18.48 20.31 07213 GORIZIA Sant'Andrea V.12 19.34 18.0/5&4"/50$*145". del Montesanto.19 18.03 20.02 20.20 18.47 9.17 18.22 21.31 17.13 7.41 18. San Michele. 190 ( df Parco) 17.25 07034 GORIZIA C. 2/4 (Campagnuzza) 17.13 18.13 19.35 19.09 19.45 18.45 19.32 07040 GORIZIA V.31 18.so Italia.50 19.31 8.43 9.41 9.39 9.39 18. 80 (df Provincia) 17.46 19.43 17.33 18.16 18.zza Vittoria.46 19.28 07037 GORIZIA V. Carducci.32 18.02 7.47 20.03 8.46 20.01 18.43 18.41 17.35 frequenza corsa NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.37 17. 118/120 (df Farmacia) 17. Caprin.28 18.1 .22 18.02 8.32 9.55 20.40 19.17 19.05 19.28 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 17.30 17. 1 (Chiesa) 17.46 20.24 07033 GORIZIA C.18 18.57 19.05 18.35 18.41 19.52 20.50 18. De Gasperi.03 19.55 18. 226 17.32 19.01 20.58 19.58 8.33 19.58 19.42 19.03 7.37 9.46 18.43 17.so Italia.10 18.26 18.22 07032 GORIZIA C.11 18.37 18.40 17.43 9.45 8.01 8.16 21.28 18. 152 17.46 19. 244 (San Giusto) 17.33 9. 108 (Posta) 17.00 18.55 8.T.31 18.31 07038 GORIZIA V.31 18.47 19.15 19.35 9.16 19.48 18.48 8.46 9.50 19.45 20.39 17.52 8.19 07029 GORIZIA P.15 21.56 20.20 07192 GORIZIA V. 200 17.26 21.13 19.16 18.48 9.43 18.31 19.26 07035 GORIZIA C.31 19.31 19.34 19.01 18.50 18.13 18.10 19.50 8.09 18.46 19.05 7.47 18.57 8.01 20.33 18.24 21.05 8. 2 (P.07 18.12 7.16 18. San Michele.17 07027 GORIZIA P.27 19.31 07039 GORIZIA V. 9/11 17.04 18.

20 13.T.16 14.54 11.13 19.16 17.18 13.02 10.32 19.48 14.47 11. 244 (San Giusto) 10.01 07039 GORIZIA V.24 16.16 14.46 15.00 13.22 19.*0/&4"/%3&" numero corsa 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07024 GORIZIA V.17 13.17 16.18 14.17 19.50 11.01 19.35 18.01 14.04 10.52 14.52 17. De Gasperi.33 18. 24 (Piscine) 10.17 20.58 14. 226 10.58 11.52 07032 GORIZIA C.55 17.03 11.33 13.28 13. 152 10.00 16.01 17.20 14.32 18.05 NOVITÀ: la fermata Via Caprin df 4 diventa Capolinea A.02 07040 GORIZIA V.20 19.03 07002 GORIZIA Sant'Andrea V.35 16.30 15.48 11.47 07027 GORIZIA P.49 07029 GORIZIA P.27 16.16 13.58 17.09 16.43 15.49 17.15 13.13 13.31 19.43 15. del Montesanto.55 07034 GORIZIA C.31 13.48 07028 GORIZIA V.42 18.01 17.31 15. Caprin.31 13. 200 10. df 31 10. 118/120 (df Farmacia) 10.54 17.52 11.so Italia.18 17.03 14.31 19.18 20.12 16.16 20.05 17. San Michele.31 13.31 16.35 19.15 16.45 07025 GORIZIA V.25 19.0/5&4"/50$*145".03 16. 2 (P.34 15.43 12.50 15.28 19.33 19.02 16.01 13.30 12.41 15.15 19. Attems) 10.05 16.01 16.42 15.22 13.46 12.so Italia.01 17.46 11.58 17.30 18.39 18.10 10.33 15.26 19.11 19.24 13.31 12.13 10.00 10.zza De Amicis.10 19.02 19.34 18.01 14.25 16. San Michele.12 10.49 11.zza Medaglie d'Oro.50 14.35 12.07 13.09 13.46 15.57 17.18 16. 2/4 (Campagnuzza) 10.zza Vittoria.03 17.41 18.47 12.20 11.07 19.13 16. df 266 10. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .28 19.11 10.42 12.13 16.17 11.50 12.01 10.12 13.16 20.55 14.28 13.05 10.24 19.46 18.43 18.32 12.20 16.50 07192 GORIZIA V.58 14.46 18.50 18. San Michele.37 15.19 19.01 11.31 18.02 14.34 12.37 12.46 07026 GORIZIA P.40 18.02 11.58 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 10.55 11.00 19.07 10.46 18.22 16.40 12.35 15.45 17.47 14.56 14. San Michele.46 15.45 11.19 13.03 13.so Italia.32 15.16 20. San Michele.04 19.32 13.01 14. df 10 10.54 14.27 13.07 16.41 12.18 11.48 15.05 13.25 13.20 20.46 12.50 17.56 17.35 13.01 11.48 18.11 13.03 10. df 4 10.P.04 13.20 17.47 18. 190 ( df Parco) 10.57 11.33 16.26 13. San Michele.31 16.13 19.58 07037 GORIZIA V.16 17.48 12.37 18.56 07035 GORIZIA C.47 17.16 17.46 14.57 14.43 12.32 16.so Italia.48 17.43 18.so Italia.17 17.19 16. 9/11 10.31 19.13 10. 1 (Chiesa) 10.10 16.05 11.39 15.11 16.31 16.45 14.12 19. 108 (Posta) 10.17 14.10 13.1 .09 10.04 16.58 11.01 07213 GORIZIA Sant'Andrea V.16 14.02 17.46 12.05 14.27 19. 4 10.47 15.01 07038 GORIZIA V.16 11.16 11.16 16.54 07033 GORIZIA C.03 19.49 14.40 15.05 19.33 12.09 19.28 16.16 11.13 13.26 16.16 19.39 12.57 07036 GORIZIA C. 80 (df Provincia) 10.01 11.18 19.46 17.28 16.02 13.56 11. Carducci.

L’abbonamento RETE è valido anche sulle linee extraurbane.30 alle 17.00 1 LINEA RETE TUTTE LE RETI APT QUINDICINALE MENSILE ANNUALE € 16. c) venga trasmessa una nota informativa alla stampa.10 valido per 1 ora su qualsiasi percorso dell’intera rete urbana (4 ore nelle giornate festive) 10 corse .TARIFFE 2013 · SERVIZIO URBANO di GORIZIA in vigore dal 1° gennaio 2013 BIGLIETTI SERVIZIO URBANO 10 CORSE SERVIZIO URBANO 1 tratta 1 tratta 2 tratte GIORNALIERO € 1.it. In caso di variazioni temporanee della circolazione stradale per lavori o manifestazioni.00 e dalle 14.ogni tagliando è valido per 1 ora su qualsiasi percorso dell’intera rete urbana (4 ore nelle giornate festive) valido sulle tratte GORIZIA-MOSSA GORIZIA-SAN LORENZO (anche sulle linee extraurbane) valido per l’intera giornata su qualsiasi percorso dell’intera rete urbana I biglietti SERVIZIO URBANO e 10 CORSE sono validi anche sulle linee extraurbane limitatamente alle tratte da Gorizia per LUCINICO.30-17. A.00 € 331.10 € 258.05 € 1. limitatamente alla tratta da Gorizia per SAN LORENZO IS.aptgorizia. .T.80 € 32. SANT’ANDREA. LUCINICO. APT si impegna ad attivarsi nel più breve tempo possibile affinché: a) presso le fermate principali vengano affissi gli avvisi all’utenza con le specifiche indicazioni sulle variazioni. MOSSA. PIUMA e percorso inverso. b) venga aggiornata la pagina APT INFORMA del sito www.. SANT’ANDREA. SANT’ANDREA. ABBONAMENTI ordinari 1 LINEA RETE TUTTE LE RETI APT light 9.. MOCHETTA. PIUMA e percorso inverso. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 Se in corso di validità della presente pubblicazione dovessero venir modificati in via definitiva alcuni orari o percorsi ne verrà data tempestiva informazione a mezzo stampa/sito internet aziendale e verranno aggiornate immediatamente le tabelle affisse alle singole paline di fermata.00 € 321. I biglietti 2 TRATTE e GIORNALIERO sono validi anche sulle linee extraurbane limitatamente alle tratte da Gorizia per SAN LORENZO IS.20 € 11. non appena ricevute le informazioni dagli enti competenti.00.P.00 L’abbonamento urbano 1 LINEA è valido esclusivamente per la linea prescelta.00-12.00 QUINDICINALE MENSILE ANNUALE - € 20.90 € 20.60 € 25. MOSSA. MOCHETTA. LUCINICO.50 € 206. MOCHETTA.00 € 258.00 € 265.00 alle 12. L’abbonamento LIGHT-fasce di morbida è valido esclusivamente dalle 9. APT declina ogni responsabilità per variazioni di orario improvvise e non prevedibili determinate da cause di forza maggiore che non consentono un aggiornamento tempestivo dell’informazione.10 € 33.80 € 26.40 - € 25.00 14. PIUMA e percorso inverso.50 € 4.

Br. Mameli 2/C POSTA CENTRALE V. Br. della Barca V. Udine df 45 V. XXIV Maggio 55 V. Ponte del Torrione df 27 V. 66 V. Diacono 65 V.ta Chiara 10 V. Camp. XXIV Maggio 1 S. Udine 39 V.T.zza S. Camp.le XX Sett. Olivers 2 V.sso df 2 V.sso 29 V. Br. Giorgio 35 V. IV Novembre V. Collodi 7 V. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . Roc di Luzzinis MOSSA V.PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF 2 V. Olivers 114 V. Bolivia V. S.zza S. df 9 V. Mad. Camp.P. IV Novembre 36 V. Don Bosco $*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF. Camp. IX Agosto 11 V. Zorutti 11 V. Udine 124 V. del Fante V.V. Br. IV Novembre 72 V. Udine 123 V. Cuneo df 42 V. Olivers 50 V. Giorgio V.sso df 35 V. Olivers 78 V.le XX Sett. Re 31 P. Br. IV Novembre 2 V. Re df 31 P. Fatebenefratelli 29 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI A. Cuneo df 20 V. Br. XXIV Maggio df 56 V. De Gasperi 27 V.sso 4/A V.

21 18.06 13. Olivers.10 8.43 15.29 14.55 10.11 14.11 11.14 13.55 11.49 15.39 13.38 10.43 10.24 14.18 14.26 14.26 19. df 31 (Casa di Riposo) 7.04 10.05 13.18 13.07 11.41 15.10 11.13 11.20 13.12 8.23 8.13 11.23 13. 55 7.00 11.03 10.15 11.24 14.45 17.53 13.11 13.43 17.07 13.14 11.57 11.16 07044 GORIZIA V.24 07055 GORIZIA V. Udine.25 19.01 11.40 10.25 14.08 11.44 10.30 14. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .26 07057 LUCINICO P.18 07046 GORIZIA V.53 11.12 11.15 14.53 15. Olivers. Brigata Re.52 10.19 14.44 13. df 27 7. Olivers.13 13.le XX Settembre. 50 (Casa Cantoniera) 7.36 9.17 18.05 13.51 15. Ponte del Torrione.28 14.05 18.18 14.33 14.16 11.20 8. 35 7.05 8.00 17.33 01406 MOSSA V.le XX Settembre.22 8.2 $*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF. 114 7.16 18.42 15.40 17.18 14.14 14.15 14.14 8.21 14.11 11.21 8.10 11.15 11.58 17.37 19.43 13.12 18. Don Bosco.10 14.23 8.07 18.zza San Giorgio.54 13.49 17.20 14.44 10.46 10.25 19.29 19.01 11.13 8.23 14.22 07052 GORIZIA V.41 10.44 15.38 19.51 17.35 14. Brigata Campobasso.45 17.32 01404 MOSSA V.46 13.14 18.49 17.06 8.09 11.28 14.40 15.35 19.23 19. IV Novembre.23 07054 GORIZIA V.37 19.40 13.14 8.21 07050 GORIZIA V.17 14.15 14.01 10.56 13.08 13.21 19.19 8.21 13.55 13.58 10. Zorutti.18 8.55 13.09 8.47 17.04 11.11 8. Brigata Campobasso.23 13.21 07051 GORIZIA V.03 18.59 11. 124 (Al Bandon) 7.10 14.23 14.42 10.08 18.11 18.05 8.13 14.19 14.50 10.48 15.46 17.22 13. XXIV Maggio.04 10.11 18. 12 (Posta Centrale) 7. Olivers. IV Novembre 7.37 10.57 17.49 13. 2 (Incrocio) 7.17 07045 GORIZIA V.08 8.20 07048 GORIZIA V.10 8.42 17.36 19.19 18.35 15.40 10.42 13.53 17.51 10.15 14.38 15. 4/A 7. IV Novembre.40 19.56 13.52 15.37 15. Santa Chiara.09 13.09 18.21 18.20 18.10 13.41 13.03 18.19 13.06 11.15 07042 GORIZIA V.58 11.26 14.14 13.53 10.13 8. 10 7.20 18.46 13.24 07056 GORIZIA V.11 11.03 10.48 10.08 18.33 01405 MOSSA V.43 10.29 19.19 14.29 07059 LUCINICO V. df 45 7. df 157 7.20 07101 GORIZIA V. df 35 7.02 11.34 19.54 11.28 19.38 19.38 13.39 15.25 8. IV Novembre.02 11.18 18. 72 7.43 13.30 01410 MOSSA V.52 13.07 11.33 14. Udine.06 18.22 13.23 07053 GORIZIA V.13 13.53 11.41 15.55 16. df 20 7.59 10.31 19.22 14.06 11.58 13.10 13.45 13.43 15.18 11.40 15.27 14.39 10.21 14.47 13.12 14.so Verdi.16 8.P.15 07043 GORIZIA V.16 14.16 11.48 17.41 17.22 19.05 11.31 14.32 14.47 13.21 14.12 18.49 10.53 15.11 13.09 11.58 11.16 13.23 14.11 8.52 15.28 07058 LUCINICO V.00 10.06 11. 36 7. Brigata Cuneo.16 14.54 17.58 17.40 17.12 13.24 14.56 11. df 42 7.31 01401 MOSSA V.58 10.20 14.25 13.04 18.53 10.28 19.02 10.T.38 13.30 14.57 17.PTTB numero corsa 101 105 179 147 183 177 161 163 143 165 181 137 149 f f f f f f f f f L-V f f f 07041 GORIZIA C.26 19.27 19.35 frequenza corsa A.41 10. 11 7.55 17.23 18.19 07047 GORIZIA V.44 13.27 14.17 14.46 17. 2 7.22 8.32 01402 MOSSA V.16 14.50 15.48 17. df 9 (Liceo) 7.35 9.36 15.28 14. 66 7. 78 7.59 11.33 19.44 17.20 19. Madonnina del Fante (Palasport) 7.24 19.51 13. Brigata Cuneo.07 8.32 14.09 18.56 17.35 9.52 10.20 19.44 15.10 18.07 11.46 15.35 15.

52 13.00 19. Olivers.55 13.18 18.le XX Settembre.41 17.08 11.46 10. 10 8. 72 8. Brigata Re. Brigata Cuneo.12 18.58 07058 LUCINICO V.41 17.44 13.17 20. 11 8.50 13.40 13. IV Novembre.42 17.39 17.08 19.37 13.44 13.00 19. Olivers.48 15.08 14.49 17.10 11.14 11.55 17. Udine.54 07056 GORIZIA V.46 07044 GORIZIA V.56 07057 LUCINICO P.49 13.13 18.09 11. 2 (Incrocio) 8.43 15.39 13.52 17.42 10. 50 (Casa Cantoniera) 8.23 18.13 19.57 15.53 13. df 42 8. Zorutti.23 11. IV Novembre 8.02 19.05 A.41 10.21 18. 78 8.36 13.05 18.57 15.11 14. Olivers.05 14.42 13.17 20.13 11.10 11.zza San Giorgio.15 20. Brigata Campobasso. Santa Chiara. Ponte del Torrione.14 11.40 10.01 14.2 $*3$0-"3&3044"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF.so Verdi.22 11.11 18.P. 124 (Al Bandon) 8.49 07047 GORIZIA V.09 19.41 13.48 15. Brigata Campobasso.52 17.51 15.05 19.09 14.50 07048 GORIZIA V. df 35 8.35 17.47 15.45 15.09 14.51 07051 GORIZIA V.06 14.58 15.19 18. 12 (Posta Centrale) 8.48 13.18 14. df 45 8.11 18.00 14.07 18.01 19.35 13.13 11.04 19.22 11. 55 8.40 15. df 9 (Liceo) 8.42 15.38 10.07 14.le XX Settembre.52 10. df 31 (Casa di Riposo) 8. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .47 07045 GORIZIA V.13 18.03 19.54 15.36 17.59 07059 LUCINICO V.06 11.18 20.43 17.45 07043 GORIZIA V.11 11.44 17. df 20 8.53 10.56 15.49 15. 4/A 8.53 07054 GORIZIA V.53 13.41 15.15 14.11 11.00 15.50 07101 GORIZIA V.02 01404 MOSSA V.36 10.48 07046 GORIZIA V.16 11.45 07042 GORIZIA V.40 13.10 18.06 19.43 13.02 14.03 01406 MOSSA V.54 07055 GORIZIA V.51 07050 GORIZIA V.50 10.44 10.16 14.20 15. df 27 8. Udine.01 01401 MOSSA V.40 15.53 15.18 14. 114 8.PTTB NELLE GIORNATE FESTIVE la durata del biglietto urbano orario è fissata in 4 ore consecutive a decorrere dal momento della convalida a bordo del mezzo.39 10.41 13.20 18.16 20.25 18.12 11.22 18.48 17.08 18.03 14.53 07053 GORIZIA V.50 17.02 01402 MOSSA V.05 19.16 18.14 18.T.46 17. df 157 8.19 11.38 13.35 10. Madonnina del Fante (Palasport) 8.53 17.58 15.40 17.40 17.05 11.14 14. numero corsa 107 111 115 153 151 129 133 155 157 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07041 GORIZIA C.46 15.18 20.44 10.06 19.45 15. 36 8. Brigata Cuneo.52 07052 GORIZIA V.08 14.37 10.06 18.05 11.09 18.46 15.53 10.21 11.20 11.55 10.53 17.52 10.17 14.37 17. IV Novembre. XXIV Maggio.49 10.48 10.14 19. 2 8.25 11. Don Bosco.23 11.49 15.13 14.35 10.09 19.43 10.17 14. Olivers.08 19.43 17.43 13.51 17.20 20.10 18.05 18.44 15. IV Novembre.18 11.05 14.38 17.43 10.35 13.07 19.06 14.14 18.35 17.46 13.03 01405 MOSSA V.44 17.07 11.22 18.23 18.51 10.11 19.40 10.52 13.51 13. 35 8.41 10.04 14. 66 8.00 14.00 01410 MOSSA V.55 15.

34 7.36 13.30 11.08 10.19 10.31 9.38 13.28 12.46 14.zza San Giorgio.42 15.59 15. Brigata Campobasso.49 07062 LUCINICO V. Mameli.38 15.35 11.00 15.16 7.58 14.26 12. df 2 6.25 7.31 13.04 13.45 13.42 9.04 14.10 13.09 13.04 10.25 17.09 10.36 9.21 13.40 11.07 13. Vittorio Veneto (Interno Ospedale) 6.03 17.35 12.06 13.17 17.12 17.50 14.05 15.49 14.52 14.24 7.22 7.32 11.24 10.43 19.17 10.53 19.06 17.07 17.40 18.36 11.37 9.03 13. df 56 6.21 12.11 7.20 13.15 7.49 14.15 10.18 13.31 18.44 14. 23 6.50 15.34 18.52 14.29 11.55 9.54 15.48 13.36 12.43 14.30 18.42 14.09 17.05 13.10 10. Udine.33 12.37 18.13 7.43 13.19 17.30 9.00 17.31 11.28 13.26 11.09 10.50 19. Fatebenefratelli.13 17.00 10. XXIV Maggio.52 07064 LUCINICO P.12 10. 1 6.53 07205 GORIZIA V.39 13.20 7.52 19. Brigata Campobasso.36 7.31 12.44 15.48 07061 LUCINICO V.40 14.18 17.45 9.25 10. 55 6.38 11.40 13.PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF numero corsa 207 103 111 205 147 209 195 171 169 145 197 139 f f f f f f f f f f f f 01406 MOSSA V.41 11.59 14.22 12. 29 6.15 17.28 18.38 9.34 9.36 18.33 9.03 10. XXIV Maggio.29 - - - - - - - - - - - 07181 GORIZIA V.47 07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis 6. 39 6.09 17.48 15.02 07223 GORIZIA V.18 10.47 15.48 9. 11 6.27 12.29 18.47 19.37 15.10 frequenza corsa A.02 10.45 19.43 15. 29 (df Ospedale) 6.18 12.19 7.48 11.36 15.45 01407 MOSSA V.09 7.07 7.27 11.33 11.37 7.46 19.06 10.04 07087 GORIZIA V.25 11.00 07221 GORIZIA V.32 9.12 13.23 11.07 07231 GORIZIA V.51 07063 LUCINICO V. 2/C 6.47 13.07 10.53 14.16 7.55 14.34 13.45 15.42 13.26 7. Bolivia (Quartiere Fieristico) 6.02 14.58 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 6.25 12.32 11.24 12.09 07041 GORIZIA C.49 9.24 11. IX Agosto.39 15.22 10.54 07065 GORIZIA V.41 15.27 12.24 17.03 07080 GORIZIA V. della Barca.54 07066 GORIZIA V. df 4 6.04 17.46 01408 MOSSA V.41 14. XXIV Maggio.39 13.19 12.39 9.13 10. 31 (Casa di Riposo) 6.55 07068 GORIZIA V.55 14.10 7.41 18. Udine. Collodi.12 13.54 14.53 15.15 13.49 13.14 7. Brigata Re.32 18.47 14. 123 (Al Bandon) 6.13 13.37 12.30 12.08 7.37 13.45 11.54 9.37 18. 12 (Posta Centrale) 6.27 13.22 13.10 17.40 12.08 17.01 10.11 13.43 12.2 $*3$0-"3&3044"&45&3/".47 9.20 12.35 15.42 12. 27 6.P. 7 6.42 11.30 13.16 13.22 17.33 13.39 9.38 18.57 14.47 11.so Verdi.40 9. 65 6.17 7.25 13.57 15.32 13. De Gasperi.52 9.35 18.43 9.01 17.52 15.48 14.57 07069 GORIZIA V.44 15.02 17.T. Diacono. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .

1 9.09 13.19 17.PTTB0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF numero corsa 113 117 121 125 165 133 135 141 163 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 01406 MOSSA V.55 18.25 13.32 12. IX Agosto.13 17.2 $*3$0-"3&3044"&45&3/". 23 9.19 10.31 20.36 18.47 15.23 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 9.37 18.08 17. Mameli.15 17.07 17.12 13.29 16.09 10.17 07064 LUCINICO P.09 16.39 12.02 10.47 18.33 15.01 13.17 13.09 17.49 12. Udine. 55 9.06 13.14 07062 LUCINICO V.06 10. df 56 9.13 16.50 07087 GORIZIA V.43 12.so Verdi.33 18.36 12.09 17. 27 9.31 18.38 18.42 07223 GORIZIA V.04 10.40 15.49 07041 GORIZIA C. XXIV Maggio.15 13.11 01408 MOSSA V.T.02 13.37 12.10 17.45 12.30 18.29 15.10 13.43 18.34 20.39 18.18 10.43 15.39 12.20 07068 GORIZIA V.47 07231 GORIZIA V. 2/C 9.27 20.07 10.50 15.37 15.08 10.34 15.38 12.32 20.22 16.31 15. 39 9.00 13. Fatebenefratelli.44 15.07 16.40 12.12 17. Brigata Re.08 13.06 16.22 07069 GORIZIA V.49 15.09 13. Collodi.27 15.42 15.35 20.27 16.18 07205 GORIZIA V.54 12.40 18. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .24 16.22 17.52 18.34 12. Brigata Campobasso.13 10.01 17. XXIV Maggio.19 07066 GORIZIA V.29 20.34 15. XXIV Maggio.13 07061 LUCINICO V.10 01407 MOSSA V.05 16.30 16.11 16.zza San Giorgio.09 10. Diacono.42 12. 31 (Casa di Riposo) 9.04 17.06 17.25 20.P.25 07221 GORIZIA V. df 2 9.24 10.30 12.48 18.17 17.33 20.31 12.17 10.24 13.43 07080 GORIZIA V.15 16.37 20.04 13.22 10.00 10.17 16.10 10.38 15.15 10.26 15. 29 (df Ospedale) 9.45 18. 123 (Al Bandon) 9.12 16.01 10.35 15.32 15. df 4 9.32 18. 29 9.49 18. 7 9.47 12.19 13.02 17.55 12.13 13.34 20. Vittorio Veneto (Interno Ospedale) A. De Gasperi.18 17.03 13. 65 9.25 15.34 18.00 17.40 20.25 10.26 20. 12 (Posta Centrale) 9.19 07065 GORIZIA V.03 17. Bolivia (Quartiere Fieristico) 9.18 16.48 12.07 13.33 12.12 07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis 9.39 18.20 16.24 17.42 18.54 18.08 16.38 20.25 17.52 12.03 10. 11 9.14 16.14 16. Udine.12 10. Brigata Campobasso.28 15.44 - - - - - - - - 07181 GORIZIA V. della Barca.18 13.23 16.16 07063 LUCINICO V.28 20.22 13.

Veneto df 85 V.P. Diacono df 63/65 V. Br. S. Veneto 31 V. Pavia 10 V. Pavia 44 V. Fatebenefratelli 34 A. De Gasperi 27 V. df 9 $*3$0-"3&3044"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF4USBDDJT0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF V. Veneto Ist. Montecucco 21 V.T. Duca d’Aosta 29/31 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. Pavia 112 3 . SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 V. Diacono df 7 V. Lenassi V. Veneto 85 V.le XX Sett. Br. Veneto 36 V. Veneto ex Ospedale V. Br.le Colombo df 8 V. Pavia Chiesa V. Duca d’Aosta df 86 V. Veneto 153 V. Veneto 129 V. Br. Casale Carraro V. Casale incrocio V. Filzi df 3 V. Br. Veneto 132 V. Mameli 2/C V.POSTA CENTRALE V. Br. Veneto 171 V.ta Chiara 10 V.

36 14.41 11.31 18.34 9.56 19. df 7 6.48 7.05 15.36 13.49 7.45 18.28 14.18 12.06 16.28 16.48 07093 GORIZIA V.30 13.07 8.55 14.27 15. Fatebenefratelli.32 18.08 9.31 11.33 15.38 07082 GORIZIA V.22 9.16 16.44 18.53 07041 GORIZIA C.05 7.29 07074 GORIZIA V.17 12.31 14.27 16.11 8.33 18.08 8.23 12.36 18.28 12. 36 6.00 12.01 9.31 19.23 19.32 9.31 11.16 19.38 14.34 14.34 18.09 12.25 16.40 11.21 16.50 18.51 18.10 16.47 7.23 9.44 19.05 12.05 16.06 12.33 16.P.28 16.14 12.38 18.06 8.38 19.25 13.14 19.53 11.22 15.44 11.23 16.23 11.T.42 9.15 19.53 18.36 19.03 8.51 18.03 7. Diacono.46 7. Brigata Pavia.42 19. Vittorio Veneto.27 16.09 9.29 14.56 18.28 18.07 7.18 16.21 16.57 19.39 18.04 12.24 11.44 11.36 11.45 7.46 11.06 16.06 12.37 14.28 18.58 19.34 18.17 9. df 9 (Liceo) 6.06 16.33 14.32 13.28 15.59 7.30 8.33 11.22 8.17 9. 132 7.26 19.37 18. Mameli.35 15.19 9.06 9.34 07168 GORIZIA V.52 19.18 15.46 07090 GORIZIA V.32 19.40 11.48 19.49 18.06 12.30 9.15 15.13 12.39 9.19 16.30 11.36 19. 21 6.22 12.27 16.40 19.08 15.26 12.38 11.46 19.07 16.11 16. V.20 16.52 11.20 15.51 18.10 19. df 8 6.46 11.3 $*3$0-"3&3044"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF4USBDDJT0TQFEBMF1PTUB$FOUSBMF numero corsa frequenza corsa 181 183 179 185 117 151 169 141 157 111 115 165 161 167 133 143 145 155 f f f f f f f f Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07041 GORIZIA C.21 19.33 13.29 11.32 18.35 18.35 13.34 11. Brigata Casale (Incr.43 18.28 13.25 9.35 19.46 14.27 07072 GORIZIA V.48 14.41 14.11 12.01 12.41 18.01 8.35 19.12 7.28 07073 GORIZIA V.01 9.47 9.19 15.48 11.01 12.26 15.45 9.18 9.07 15.28 9.27 19.41 18.25 11.30 10.33 18.37 11.20 8.40 14.46 18.43 14.08 16.03 12.43 7.11 15. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .10 12.42 14.24 9.13 19.03 12. Vittorio Veneto. Vittorio Veneto.43 19.51 19.10 8.28 9. Vittorio Veneto (ex Ospedale) 7.29 13.39 14.15 16.16 9.19 19.22 16.49 19.40 07084 GORIZIA V.39 07083 GORIZIA V.27 15.55 A.so Verdi.14 9.22 9.56 19.28 11.26 16. 27 7.23 9.46 11.25 15.33 19.03 7.11 19.58 19.55 7.53 19.47 07092 GORIZIA V.05 16.28 8.48 07181 GORIZIA V.05 15.46 07089 GORIZIA V.56 7.31 19.16 8.48 11.28 16. Vittorio Veneto.29 11.04 8.17 8. 44 6.48 18.51 11.45 18.42 07086 GORIZIA V.30 16.33 9.38 19.00 7. df 86 (Parco) 6.31 13.35 17.36 11.57 7.25 12.18 8.16 15.43 07087 GORIZIA V. 2/C 7.28 16.21 12.51 11.24 12.36 07081 GORIZIA V.46 14.24 12.13 12.31 13.30 15.50 18.10 15.06 15.22 12.47 11.52 18.00 19.41 07085 GORIZIA V.50 14.10 12.le Colombo) 6.27 11.38 11.50 11.02 7.25 13.09 8.05 12.55 19.50 07231 GORIZIA V.16 12.32 11.21 12.53 18. Montecucco.40 9.18 16.so Verdi.52 7.31 12.34 18.16 19.38 14.25 07042 GORIZIA V.12 15.38 9.07 12.53 11. Vittorio Veneto. 112 6.45 07088 GORIZIA V.36 11.30 14.23 15.05 8.18 12.26 15.03 12. Santa Chiara.26 11. df 85 (San Rocco) 6.13 16.31 07076 GORIZIA V.21 12.33 07167 GORIZIA V.00 9.36 18.19 12.16 12.31 9.00 9.29 18.34 14.08 16.04 7.32 11.26 16.09 12.09 15.41 19.53 14.06 15.05 16.51 11.11 19.31 11.04 12.30 16. 12 (Posta Centrale) 6.37 11.10 16.31 18.29 18.15 9.51 7.39 19.47 14.30 18.41 19.21 9.15 12.21 8.16 16.00 11.32 07165 GORIZIA V.12 16.33 12.42 7.25 16.38 9.23 9.26 07070 GORIZIA V.40 9.30 11.27 13. 12 (Posta Centrale) 7.17 9.13 9.09 12.46 18.18 9.58 19.57 19.28 19. 31 7. Filzi.07 12. 129 7.23 11. df 63/65 6.28 15.50 7.38 18.25 12.30 18.43 11.36 18.27 9.33 11.43 11.13 16.30 19.13 15.52 11.35 9.09 16.14 16.05 9.07 9.35 18.37 18.17 19.25 8.11 16.10 7.00 8.20 16.22 8.21 9.20 9.55 11.21 9.58 7.34 13.21 8.42 7.45 14.37 19.05 7.32 14. Brigata Pavia.04 12. Brigata Pavia (Chiesa) 6. 10 6.08 12.26 13.02 8.23 12.12 16.31 18.le XX Settembre. 171 7. Brigata Casale (Carraro) 6.51 18.20 12.43 18.12 19.02 12.00 12.35 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 6. Vittorio Veneto.26 16.53 18.48 7.24 11.21 15.20 9.32 19.50 18.04 7.le Colombo.26 07071 GORIZIA V.09 16.44 7.03 9.20 19.15 8.10 19.34 11. df 3 (Cappuccini) 6. Vittorio Veneto.30 11.17 12. Duca d'Aosta.26 16.00 8. 10 6.35 11.14 12. 85 (San Rocco) 7.37 9. Vittorio Veneto (Ist.11 9.26 13.08 12.47 07091 GORIZIA V.25 9.25 19.27 16.33 19.22 16.12 12.42 18.14 15. Diacono.01 8.52 18.58 18.30 07075 GORIZIA V.58 11.47 18.44 11. 153 7.28 14.26 12.39 9. Duca d'Aosta.10 9.35 19.15 16.53 7.07 16.06 8.18 9. Brigata Pavia.05 19.11 15.26 9.48 14.23 16.25 12.06 9.39 11.45 11. Lenassi) 7.50 19.23 8.20 12.13 8.33 16.25 07043 GORIZIA V.14 8.11 12.41 11.06 16.00 19.40 18.44 18.40 19.30 12.05 16.02 9.45 11.39 14.04 9.19 16.29 14.03 19. De Gasperi.30 18.11 16.39 18.47 14. 34 (Ospedale) 6.35 16.45 19.18 19.23 12.39 11.45 11.53 11.22 9.24 19.35 14. 29/31 6.55 19.23 9. Vittorio Veneto.43 7.23 8.14 16.48 18.49 18.31 07077 GORIZIA V.11 16.28 12.

Roc di Luzzinis A.sso 29 V. Giorgio V. Camp. Mad. Br. De Gasperi df 31 V. Udine 123 V.sso df 35 V. Re 31 P. Udine 39 V. IX Agosto 14 V. Giorgio 35 P. Camp. XXIV Maggio 1 S. Camp. Ponte del Torrione 25/27 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI . Olivers 50 V. Re df 31 V.T. S. Olivers 78 V.zza S. Camp.zza S. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 V. Cuneo 24 V.le XX Sett. Br. Diacono df 63/65 V. Aquileia 34 V. IV Novembre 39 V. Udine 124 V.POSTA CENTRALE V. IV Novembre df 42 V. Udine df 45 V. 9 V.ta Chiara 15 $*3$0-"3&/&3"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF. Zorutti 11 MOSSA V. Olivers 114 V.PTTB1PTUB$FOUSBMF V. 59 4 V. Olivers 2 V. Collodi 7 V. Don Bosco ALCUNE CORSE PROSEGUONO PER SAN LORENZO ISONTINO V. Cuneo 2 V. Br. Fatebenefratelli 34 V. Br. Br. XXIV Maggio df 56 V. Oberdan 15 V.sso 4/A V.sso df 2 V.P. Cuneo 42 V. XXIV Maggio 55 V. del Fante V. IV Novembre V.le XX Sett. Aquileia 56 V.

32 20.31 7.28 19.P.30 9.00 10.21 8.00 6.18 10.40 7.27 12.16 19.44 12. 55 6.33 20.51 10. 11 6.06 19.02 10.27 20.48 6.17 07168 GORIZIA V.08 19.33 17.29 01401 MOSSA V.27 17.20 07095 GORIZIA V. Udine.21 07054 GORIZIA V.29 20.07 10.41 9. df 35 5.43 12.26 07058 LUCINICO V.13 07110 GORIZIA V.39 9.27 8.11 10.57 6.26 7.T.39 12.15 20.31 20. LORENZO IS.50 12.47 12.36 20.10 19.36 9.28 8.25 20.34 12.50 10. Udine.23 19.32 7.19 19.21 19.15 19.27 7. df 63/65 7. 15 7. 78 5.58 6.18 20.34 7.38 12.31 9.10 10.10 17.38 7.35 12. De Gasperi. Aquileia.13 17.24 07057 LUCINICO P.23 8.20 8.53 6.37 9. df 22 - - - 9.so Verdi.29 17.35 17.16 20.28 17.34 01406 MOSSA V.34 20. 14 7.27 07059 LUCINICO V.44 9.26 19.15 07167 GORIZIA V.49 6.12 19.PTTB numero corsa 89 99 101 103 105 107 121 115 117 f f f f f f f f f 07041 GORIZIA C.31 17.26 20.48 6.10 07014 GORIZIA V.54 6. 34 (Ospedale) 7.28 01410 MOSSA V.34 17. d'Annunzio. 4/A 5.22 17.22 20.29 19.26 17. 34 5.18 frequenza corsa CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 5. Olivers.16 19.17 17.25 8.17 19.31 9.46 12.01 10.22 17. 2 5.11 17.09 10.25 19. df 31 (Casa di Riposo) 5.22 07056 GORIZIA V.40 9.01 6. Olivers. Oberdan. V.37 12. Diacono. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .18 17.57 10.59 12.32 9.20 17.45 9.48 12. 50 (Casa Cantoniera) 5.23 20.38 9. Aquileia.22 07055 GORIZIA V.01 10. Brigata Campobasso.29 7.49 6.15 17. IX Agosto.30 01402 MOSSA V. Brigata Campobasso.13 19.02 6.25 7. 124 (Al Bandon) 5.38 20.22 19.45 12.54 - - - - 02005 S.39 20.58 10. LORENZO IS.43 9.zza San Giorgio.51 6.53 10. df 45 5. Zorutti.39 12.04 10.39 7.55 6. 12 (Posta Centrale) 7. 114 6.34 9.17 19. 56 (Quartiere Fieristico) 5.24 19. V.28 12.21 17.47 6.40 20.27 7.35 A. Fatebenefratelli.30 12.13 10. XXIV Maggio.05 19.36 7.35 7. Boschetto - - - 9.55 10.33 7. Brigata Re. df 31 7.17 10.32 12.21 10.06 10.41 12.4 $*3$0-"3&/&3"&45&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF.55 - - - - 01405 MOSSA V.56 6.08 10.21 17.33 02001 S.22 10.58 12.31 01404 MOSSA V.24 17. 35 5.30 19.02 10.11 07192 GORIZIA V.32 9. Olivers.26 7.20 20.38 12.26 20.35 20. Olivers.21 07096 GORIZIA V.27 20.30 17.

55 16. Don Bosco.58 9.08 12.56 9.53 20.15 12.24 12.53 07049 GORIZIA V.40 19.45 16.55 07104 GORIZIA V.37 11.49 19.16 12.57 8.54 07103 GORIZIA V.53 7. 9 (Liceo) 7.54 07102 GORIZIA V.00 07041 GORIZIA C.50 9.13 17.45 19.10 9.00 frequenza corsa A.55 20.33 11.09 9.42 07061 LUCINICO V.56 20.11 17.40 01408 MOSSA V.15 17.43 11.51 7.55 20.37 19.T.51 20.25 17.04 20.05 9.38 11.52 07100 GORIZIA V.16 17.45 11.03 8.50 20. Brigata Campobasso.19 12.55 8.55 9.47 20.37 11.01 9.42 16.05 8.24 17.28 11.50 07066 GORIZIA V.55 20. df 2 6.32 11.25 13. Udine.43 16.41 11. 39 6.47 11.46 20.46 16. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . 15 7.04 9.25 17.39 11.le XX Settembre.00 16.10 17.53 20.19 17. 7 6.40 16.53 9.45 7.51 07098 GORIZIA V.05 12. 29 6.40 11.55 8. XXIV Maggio.15 12.06 9.18 17.zza San Giorgio.50 16.15 17.27 11.59 8.59 16.05 12.07 17.45 20. Brigata Cuneo.15 17.46 07064 LUCINICO P.51 07099 GORIZIA V.57 07106 GORIZIA V.51 16.47 19.58 8. 123 (Al Bandon) 6.51 16.01 8.01 9.50 16.23 17.so Verdi.04 8.21 12.05 21. 2 6.54 20.06 12.02 20.35 19.10 9.50 20.55 20.05 17.08 9.13 12. Santa Chiara.59 8.36 19.le XX Settembre.47 7.00 8.22 12.48 20.55 8. XXIV Maggio.52 20.00 9.PTTB1PTUB$FOUSBMF numero corsa 101 103 105 107 141 129 121 115 117 f f f f f L-V f f f 01406 MOSSA V.19 17.01 20.55 20.P.18 12. IV Novembre.45 19.51 20.58 16.53 16.03 9.41 07220 GORIZIA San Roc di Luzzinis 6.56 8.50 07065 GORIZIA V.48 19.37 11. Brigata Re.59 07108 GORIZIA V. Brigata Cuneo.52 16.25 13.30 11.27 11. 55 6.43 19. Ponte del Torrione.19 12.46 19.50 07097 GORIZIA V.05 17.50 7.58 20.46 19. Madonnina del Fante (Palasport) 6.35 11.41 19. 23 6.16 17.00 20. IV Novembre.23 12.49 19.54 16.11 12.50 16.10 12.35 19.02 9.52 9.54 16.45 19.40 16. 59 7.59 20.47 11.44 11. 25/27 7.06 17.00 16. df 116 (Ponte Piuma) 7.08 17. 24 6. XXIV Maggio. IV Novembre 6. Udine.17 17.51 9.07 9.15 12.03 20.59 20.00 9.46 11. 1 6. 42 7.43 07062 LUCINICO V.04 9.48 07205 GORIZIA V.57 20. df 56 6.38 11.45 7.20 12.50 9.21 17. df 42 6.41 16.20 17. 39 6.56 07105 GORIZIA V.17 12. 31 (Casa di Riposo) 6.4 $*3$0-"3&/&3"&45&3/". Brigata Cuneo.56 16.41 11.56 8.07 12.56 20. 12 (Posta Centrale) 7.46 7.40 01407 MOSSA V.45 07063 LUCINICO V.05 21.48 16.02 8. Collodi.57 16.58 07107 GORIZIA V.42 11.48 7.29 11.16 12.00 9.38 19.45 20.22 17. Brigata Campobasso.05 8.

Br. Filzi df 3 V. Pavia 55 $*3$0-"3&/&3"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF4USBDDJT1PTUB$FOUSBMF V. 9 V. Br. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . Br.ta Chiara 15 V. Veneto df 85 V. Veneto 31 V. Br. Casale 42 V. Veneto 85 V.P. d’Aosta 42 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. Veneto 129 V.T. Veneto ex Ospedale V. Casale Carraro V. Veneto 153 V. Veneto 132 V. Casale 20/22 V. Diacono 65 V.le Colombo 8 V. Montecucco 10/12 V.le XX Sett. Pavia 13 V. S. Oberdan 15 V. Casale incrocio V. Br. Veneto 36 POSTA CENTRALE 5 V. Veneto Ist. De Gasperi df 31 V.V. Veneto 171 V. Pavia 31 V. Br. Lenassi V. Fatebenefratelli 29 A. Br. d’Aosta df 119 V.

Fatebenefratelli. 8 8.28 10.18 9.03 14.23 19.08 07092 GORIZIA V.13 18.le XX Settembre.28 19.30 19.00 07086 GORIZIA V.25 19.20 9.21 9. De Gasperi.31 10.41 10.04 14.53 14.49 12.12 18.38 12.33 12. 31 8.05 11.08 8.45 10.42 10.52 14. Montecucco. 132 8.35 12.25 07041 GORIZIA C.26 8.05 8.06 11.15 11.39 10.56 07192 GORIZIA V.15 11.03 8.38 10.11 07149 GORIZIA V.30 12.07 19.23 8. 12 (Posta Centrale) 8.21 07118 GORIZIA V.13 19.30 8. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .03 07088 GORIZIA V.50 14.24 19.23 10.01 14.45 14.06 8.10 14.so Verdi.55 14.03 11.02 8. df 119 (Parco) 8.25 10. Brigata Casale.07 11.13 11. Brigata Pavia. 65 8.P.48 12.05 14.03 14.14 8.10 14.09 14.00 8. Brigata Casale (Carraro) 8.53 13.58 13.59 07085 GORIZIA V.40 14.56 13.59 18. 153 8.16 07111 GORIZIA V.18 11.55 18.44 13.24 8. 42 8.21 8.40 12.27 10. df 31 8.17 11.19 8.26 19.17 18.51 14. Filzi.19 9.05 18.10 07193 GORIZIA V.28 8.10 8.24 19.45 10.le Colmbo) 8.55 13. Brigata Pavia.05 07089 GORIZIA V. df 85 (San Rocco) 8.53 14.22 12.54 11.58 07084 GORIZIA V.15 8. df 3 (Cappuccini) 8.18 8. Vittorio Veneto.32 10.19 07115 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale) 8.23 19.51 13.00 13. V.58 11.03 14.55 14. Vittorio Veneto (Ist.12 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 8.27 8.10 19.23 19.02 18. Duca d'Aosta.34 12.16 9.51 14. Vittorio Veneto.53 13.T.10 14.01 14.55 11.23 07107 GORIZIA V.42 14.so Verdi.09 07093 GORIZIA V.14 07223 GORIZIA V.04 11. 9 (Liceo) 8.57 14.47 12. Vittorio Veneto.57 18.09 11.59 14.18 07112 GORIZIA V. 36 8.56 14.36 10.06 18.08 18.43 12.09 14.15 11.01 8.57 11.01 18.58 14.50 14.45 12.53 13.04 8.38 10.07 07091 GORIZIA V.56 14.42 12.06 19.11 11.09 19.52 14.21 19.16 11. 15 8.00 13.58 14.08 14. 20/22 8.46 14.29 8.59 13. Vittorio Veneto.57 14.30 10.42 13. Santa Chiara.33 10. 85 (San Rocco) 8.24 07108 GORIZIA V.40 13.11 8.56 18.10 11.19 07116 GORIZIA V.17 9.29 19.03 14.03 14.10 18.06 07090 GORIZIA V. 129 8.43 14. Oberdan. 15 8.43 10.18 07114 GORIZIA V.54 13. 171 8.29 10. 12 (Posta Centrale) 8.01 19.04 18.03 19.44 14.25 8.38 10.58 18.27 19.00 19. 42 8. 13 8.34 10. Vittorio Veneto.44 10.08 11.07 14. Vittorio Veneto.04 14.32 12.15 18.03 18.23 8.11 19.5 $*3$0-"3&/&3"*/5&3/"1PTUB$FOUSBMF0TQFEBMF4USBDDJT1PTUB$FOUSBMF numero corsa frequenza corsa 101 105 107 109 121 117 119 125 123 f f f f f f f Fes Fes 07041 GORIZIA C.55 07014 GORIZIA V.43 13.44 12.41 13.13 07221 GORIZIA V.52 11. 55 8.05 14.00 11.02 11.06 14.le Colombo.56 11. 31 8.08 19.54 13.04 14.12 19.06 14.26 10.12 8. Vittorio Veneto.03 14.18 18. Brigata Casale (Incr.31 12. 10/12 8.16 8.23 8.20 07117 GORIZIA V.48 14.10 14.46 12.54 14.53 11.00 18.36 12.16 11.11 18.22 07232 GORIZIA V.19 11. Vittorio Veneto.30 8.18 07113 GORIZIA V.25 A.17 8.21 11. Diacono.57 13.01 07087 GORIZIA V.54 14. 29 (df Ospedale) 8.04 14.05 19.41 14.59 14.19 18.07 14.39 10.46 14.30 19.57 07083 GORIZIA V.14 18. Duca d'Aosta.48 14. Brigata Pavia.15 9.24 8.08 14.20 11.41 12.40 10. Lenassi) 8.13 8. Brigata Casale.16 18.45 14.22 12.

Cipriani V. IX Agosto POSTA CENTRALE V. Trieste SS55 MCTC esterno 1045"$041&%"-&4"//"$*. Cossar V. Garzarolli V.V. Diacono V.P. Trieste 317 MCTC interno ZONA INDUSTRIALE V.*5&304"//"041&%"-&1045"$ V. Puccini V. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . Trieste SS55 MCTC esterno V.*$*. Mameli A. Cipriani V. Duca d’Aosta 6 V. De Gasperi V. Fatebenefratelli CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. Oberdan 15 V. Puccini (ITI) V.*5&30.T. Toscanini CIMITERO V. Trieste 100 V. Trieste 28 V.

49 15. 12 (Posta Centrale) 7.42 14.51 07137 GORIZIA V. 10 - - 8. 28 7.34 19.55 10.30 16.45 14.25 14.0/"*/%6453*"-& numero corsa 101 129 223 105 213 215 157 187 123 161 159 183 185 173 frequenza corsa L-V Sab f f f f f f f L-V Sab f f f 07041 GORIZIA C.49 15.52 A.51 16.27 14.37 7.35 15.36 11.58 15.44 10.49 16.51 18.46 16.50 07126 GORIZIA V.49 07125 GORIZIA V.50 9.51 12.31 07014 GORIZIA V.49 10.35 16. df 31 7. df 17 7.39 9.55 16.51 12.02 18.40 16.53 17. df 86 (Parco) - - 8.50 17.P.44 8.so Verdi.46 10. Trieste (Cimitero Centrale) 7.45 15.51 11.40 18.58 07132 GORIZIA V. IX Agosto.28 11. Fermi. 1 7.45 10. df 63/65 7.45 12.53 11.51 15.51 19.45 15.41 07081 GORIZIA V.26 12. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .40 14. 100 7.43 15.47 14. Fermi.38 18.41 8.36 12.53 16.38 19.40 16.36 18.53 10. Trieste.29 14.53 11.49 16. df 1 7.57 07134 GORIZIA V.6 1045"$&/53"-&041&%"-&4"//".46 12.55 18.50 9.31 11.00 07136 GORIZIA V. Oberdan.46 07123 GORIZIA V. De Gasperi.48 - - - - - - - - - - - 07129 GORIZIA V. Trieste (Cimitero Centrale) 07133 GORIZIA V.33 9.41 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 7.55 17.32 07192 GORIZIA V.37 17.31 16. Fermi.36 12.51 07132 GORIZIA V.42 12.58 - 7.48 18.58 07135 GORIZIA V. 35 (Fonderie) 7.45 17.44 12.43 11.40 15.40 17.43 16.45 7. Trieste SS55 (MCTC Esterno) 7.59 18.38 16.51 17.41 19. Puccini (ITI) - - 8.43 18.32 14. Toscanini.43 19.43 19. Fermi.01 17.44 11.53 17.53 18.33 10.36 7.55 16.52 19.34 14.49 18.40 16.55 17.57 17.35 7. Cossar (Chiesa) - - 8.35 9. Trieste.44 9.25 9.49 9.39 07168 GORIZIA V.45 18.35 16.53 15.00 18.48 16.42 11.50 16.54 17. Fatebenefratelli.29 12. df 19 - - 8. Duca d'Aosta.47 12.42 8.30 9.35 10. 5 - - 8.51 8.38 16.54 10. Cipriani.54 19.55 15.51 10.45 9.45 18.45 07122 GORIZIA V.56 17.42 17.52 8.34 12.43 14. 17 7.43 7.38 9.00 15.54 16.02 18.47 17.24 14.30 10.51 16.52 07128 GORIZIA V.52 8. Garzarolli (Coop) - - 8.56 07206 GORIZIA V.34 07110 GORIZIA V.00 17.39 14.44 07121 GORIZIA V. Puccini.46 11. 15 7.54 18.50 16.37 14.40 12.44 14.31 16.48 11.35 9.35 18. Cipriani.48 19.48 16.40 16.49 12.36 07167 GORIZIA V.33 16.27 12.57 07131 GORIZIA V.40 8.47 19.30 16.43 16.39 12.33 16.00 15.55 10.31 12. Trieste.55 17.48 15. 34 (Ospedale) 7.51 07127 GORIZIA V.38 15.53 19.38 17.39 7.36 19.52 11. Diacono.44 16.50 12.48 14.47 7.46 8. 14 7.41 9.36 15.47 07124 GORIZIA V.38 10.31 10.50 15.41 12.00 18.38 11.56 15.46 9.50 18.40 9.38 7.33 19.50 17.56 18. 317 (MCTC Interno) 7.44 16.50 10.29 11.45 16.34 14.48 9.28 9.26 9.46 16.49 16.38 14.45 8.49 11. Fermi.43 10.58 18.54 15.45 16.40 10.52 17.48 16.59 15.48 10.43 9.47 11.41 11.33 11.46 19.46 7. df 121 - - 8.T.49 19.40 10.40 7.47 17.38 11.58 17.43 8.49 15.50 8.41 7.

49 9.21 07128 GORIZIA V.29 12.14 07122 GORIZIA V.52 07206 GORIZIA V.28 20.48 20.36 10.44 9.33 14.49 15.13 07121 GORIZIA V.42 20.43 20.33 16.44 12.40 9. 317 (MCTC Interno) NOTE @TRASPORTO DISABILI. 10 8.47 10. Duca d'Aosta.31 17. CATEGORIE SPECIALI Il trasporto delle persone non deambulanti con carrozzina è ammesso solo sui mezzi omologati per tale tipologia di trasporto.49 17.38 16.26 11.44 15. df 121 8.54 18.42 12.29 11.30 16.48 17.37 20.45 15.42 10.08 07168 GORIZIA V.41 17.49 11.43 16.53 9. Trieste.46 10.33 17.49 12.31 9.44 10.39 18. 14 8.so Verdi.29 18.29 17.33 10.35 15. solo se accompagnati.53 17.34 11.39 12.38 10.45 14.40 14. Cipriani.35 9.37 12.46 17.50 - - - - - - - - - - 07131 GORIZIA V.31 15.47 17.34 12. 12 (Posta Centrale) 8.27 12. df 31 8. Oberdan.28 17.46 14.50 15.31 10.53 10.03 07110 GORIZIA V.36 11.53 15.52 18.42 18.43 12.47 18.00 07014 GORIZIA V.44 18. 34 (Ospedale) 8. Garzarolli (Coop) 8.52 07132 GORIZIA V.40 20.42 17.46 15.27 11.45 20.38 9.55 14.44 14.31 16.01 07192 GORIZIA V.18 07125 GORIZIA V.50 9. È previsto il trasporto gratuito dei bambini di altezza inferiore ad un metro.40 16.27 20.46 11.33 15.49 16. Il trasporto del passeggino per bambini è gratuito ma è ammesso in vettura solo se richiuso e posizionato in maniera tale da non impedire la sicurezza dei trasportati e la fruizione del mezzo pubblico ad altri utenti.32 18. Puccini.38 17.49 14.47 11.51 14.45 9.38 10.55 15.51 11. in possesso della tessera rilasciata dalla Provincia.55 9.48 15. BAMBINI.53 14.05 07167 GORIZIA V.30 14.41 11.48 18.37 18. Trieste.43 18.55 16.45 16.41 20.55 14. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .53 16.42 11.15 07123 GORIZIA V.35 14.51 11.30 20.39 11.51 17.38 15.40 14. Toscanini.40 16.0/"*/%6453*"-& numero corsa 111 113 115 117 191 121 127 193 167 179 189 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07041 GORIZIA C.34 18.31 14. 28 - - - - - - - - - - 07129 GORIZIA V.44 17.19 07126 GORIZIA V. 5 8. df 86 (Parco) 8.31 11.48 9.38 14.37 20.45 12.39 18.53 10.40 11. 100 8.49 10. Cossar (Chiesa) 8.49 18.47 20. A.40 9. IX Agosto.43 17.20 07127 GORIZIA V.46 16.16 07124 GORIZIA V.43 14.6 1045"$&/53"-&041&%"-&4"//".43 9.51 10.45 18.50 18.50 16.36 17.46 20.55 9.10 CIP05 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 8.32 12.47 12.36 11.50 14.44 11. Puccini (ITI) 8.43 15.34 12.49 12.48 14.55 15.29 10.30 18.46 9. possono acquistare abbonamenti agevolati con le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Regionale.32 20.T.53 17.51 15. df 19 8. De Gasperi.30 9.51 9.38 12.24 12. 15 8.40 12. Trieste SS55 (MCTC Esterno) 8.40 15.P.40 15.35 16. Trieste (Cimitero Centrale) 8. Diacono.25 12.10 07081 GORIZIA V.48 16. df 63/65 8. Gli utenti appartenenti alle categorie protette.51 16.45 11.55 16.44 16.35 20.41 10. Cipriani.54 18.30 15.38 17.28 10. Fatebenefratelli.33 9.43 10.48 10. Trieste.

19 19.10 19.19 17. Duca d'Aosta.16 9.P. De Gasperi.19 11.06 12. df 119 (Parco) 7.02 9.10 07147 GORIZIA V.18 18.02 16.15 7.30 8.09 19.03 07142 GORIZIA V.20 7.20 19.58 12.17 12.06 07137 GORIZIA V. 65 7.00 10. IX Agosto.13 07149 GORIZIA V. Fermi.07 07145 GORIZIA V.14 10.0/"*/%6453*"-&$*.58 11.17 17.20 17.*5&304"//"041&%"-&1045"$&/53"-& numero corsa 101 151 103 215 107 177 179 157 187 123 129 149 167 169 frequenza corsa L-V Sab f f f f f f f f L-V Sab f f 07135 GORIZIA V.30 7.10 18.57 15. Garzarolli (df Coop) 7.12 18.33 8.18 9.06 12.25 7.13 16.17 18.00 8.03 17.35 8.07 9.06 10. 1 17.09 10.20 07144 GORIZIA V.10 16.05 8.21 17. Fermi.00 16.08 11. Toscanini. 2/C 7.10 17.21 8.00 16.14 17.26 7.10 10.03 16.03 11.31 8.27 8.59 15.06 07132 GORIZIA V.56 12.11 9.21 17. 17 7.08 17.15 18.16 7.22 8.17 07223 GORIZIA V. 27 7.05 10.01 12.11 16.05 17.26 A.21 18.03 10.53 15.03 12.21 11.56 12.00 15.28 7.17 17.04 17.03 12.11 12.03 07138 GORIZIA V.49 15.05 9.15 11.11 17.32 8.08 19. Cipriani. 6/8 7.22 07231 GORIZIA V.01 8.12 10. Fermi.56 15.00 10.26 7.07 13.24 18.17 11.20 07181 GORIZIA V.13 12.22 18. Cossar (df Chiesa) 7.10 9.09 13.13 17. Trieste (Cimitero Centrale) 7.00 10.58 10.05 19.57 10.15 12. Fatebenefratelli. Cipriani. 131 7.11 07148 GORIZIA V.04 12.25 8.17 7. Diacono.54 15. 35 (Fonderie) 17.28 8.57 8.01 11.12 17.10 11.58 11.10 16.20 18.16 19.19 7.20 9.30 17.02 12.22 7.09 18.08 16.07 17.26 18.49 15.07 16.07 11.07 17.57 8. 11 7.51 15.00 12.14 18. 9 7.19 12.22 17.18 07080 GORIZIA V.08 10.18 17.14 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 7.31 8. 29 (df Ospedale) 7.13 19.11 11.00 17.11 16.28 19.04 16.12 9.02 17.05 07136 GORIZIA V.07 17.07 18.30 18.13 16.6 . Mameli.16 10.24 17.05 19.28 17.23 7.08 12.08 07146 GORIZIA V.27 7.09 17.34 8.15 19.09 12.T.10 17.29 7.so Verdi.07 18.14 11.24 8.16 07221 GORIZIA V.13 11.12 12. Trieste (MCTC Esterno) 7. Puccini (ITI) 7.00 17. 12 (Posta Centrale) 7.15 16.55 10.00 11.05 11.15 17.52 15.59 12.02 15.55 10.24 19.02 11. 17 17.14 9.11 18.14 17.26 17.06 07143 GORIZIA V.04 11. Puccini.04 9.05 16.26 19.18 10.22 19.28 18.59 8.15 17.59 10.11 17.19 16.02 10.18 19.05 12.17 16.07 19.23 17.23 11.21 12.08 9.12 19.24 07041 GORIZIA C. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .

00 16. .20 NOTE @TRASPORTO ANIMALI E' previsto il trasporto: .00 9.15 10.10 10. disturbo ai viaggiatori. Trieste (Cimitero Centrale) 9.19 16.09 12.57 13. 65 9.07 13.02 15.09 13.19 15.13 17.56 11. Fermi.10 07221 GORIZIA V. A.00 9. IX Agosto.17 17.07 15.05 16. 131 9.09 11.23 16.03 12.14 19.17 10.13 12.06 18.20 19.03 10.11 18.21 16.15 15.04 12.01 18. Fatebenefratelli. Fermi.00 10.01 18.59 18.21 17.58 10.10 16.05 15.T.10 12.11 13.05 17.11 15.08 10. 12 (Posta Centrale) 9.00 11.13 10. 29 (df Ospedale) 9.06 19.gratuito di «cani guida» che accompagnano le persone non vedenti.a pagamento (biglietto a tariffa ordinaria) di animali domestici solo di piccola taglia ai quali siano stati applicati congegni atti a renderli inof fensivi (museruola e guinzaglio.10 15.14 17. in qualsiasi modo.23 10.11 16. Puccini (ITI) 9. 35 (Fonderie) 07136 GORIZIA V.58 17.08 17.08 16.13 18. df 119 (Parco) 9.03 18.07 07149 GORIZIA V.17 16.59 11.04 13.21 18.05 13. purché muniti di museruola e guinzaglio.03 16.11 12.17 15.04 17.05 07148 GORIZIA V.08 11. ad insindacabile giudizio del personale Aziendale. 17 07137 GORIZIA V.13 11. ecc.12 11. il proprietario è tenuto al risarcimento del danno causato.56 13.04 19.02 13. Se l’animale insudicia.15 17. Cipriani.12 07080 GORIZIA V.16 07231 GORIZIA V.23 15.15 16.57 07142 GORIZIA V.14 16. restando l’Azienda libera da qualsiasi responsabilità al riguardo.15 12.11 17.17 12.07 19.07 10.09 19. qualora arrechi.54 13.17 13.54 13.07 12.18 19.19 11.02 07146 GORIZIA V.01 13.21 10.15 13. Cossar (df Chiesa) 9.01 07145 GORIZIA V.00 16.05 18.02 11.59 18.07 16.11 07223 GORIZIA V.17 18.00 15.00 16.16 19.56 11.22 19.13 19.P.58 11.02 16.11 10. L’accesso a bordo degli animali domestici potrebbe non essere consentito in caso di notevole affollamento della vettura.13 16.00 07144 GORIZIA V.02 19.06 11. gabbiette.6 .05 10.10 19.). Trieste (MCTC Esterno) 9.58 10. Diacono. 11 9. 17 9. 2/C 9.11 11.58 17.02 10.08 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 9.02 17.02 18.*5&304"//"041&%"-&1045"$&/53"-& numero corsa 113 115 117 135 133 119 139 131 141 143 frequenza corsa Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes 07135 GORIZIA V.17 11.59 13.14 15.09 18.00 16.04 16.03 17.05 11.19 17.19 12.03 15. 9 9. Garzarolli (df Coop) 9.08 15.00 15.23 17.04 15.12 19.01 10.08 18. 27 9.18 07041 GORIZIA C.03 11.19 10.0/"*/%6453*"-&$*.06 12.00 18. De Gasperi. Mameli.08 13.21 15. 1 07132 GORIZIA V.10 17.03 19. L’animale può essere allontanato senza diritto al rimborso del biglietto.04 07147 GORIZIA V.58 13.59 07143 GORIZIA V. Cipriani.21 11.01 11. Duca d'Aosta. Fermi.15 18. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .57 07138 GORIZIA V.15 11.04 10. 6/8 9.14 07181 GORIZIA V. deteriora la vettura o provoca un danno a persone o a cose.so Verdi. Puccini.07 17. Toscanini.13 13.12 18.14 10.19 18.13 15.

Alviano Università V. Veneto 171 V. df 9 V. Cravos 13 Casa Rossa V. Fatebenefratelli 34 V. Casale Carraro V. dei Torriani 36 V.le Colombo df 8 V.*0/&6/*7&34*5®041&%"-&$*145". Mameli 2/C V.V. Toscanini 6/8 V. Br. Veneto 132 V. Diacono df 7 V. Diacono CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. Veneto 153 V. Br.ta Chiara 10 V. Pavia 112 8 . Br. Don Bosco V. Garzarolli V. 66 $*145". Montecucco 21 V. Cipriani 131 V. Marconi salita Castello V. Pavia Chiesa V.P.le XX Sett. Garzarolli V. Br. Veneto ex Ospedale V. Casale incrocio V. Trieste 28 LA LINEA È ABILITATA AL TRASPORTO DI UTENTI CON DISABILITÀ MOTORIE A.T. Fabiani 7 V. dei Torriani 62 V. Veneto df 85 V.le XX Sett. S. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 V.*0/& V.

df 7 7.03 10. 66 7.09 12.12 12.14 8.29 8.04 10.27 11.41 11.01 9. 28 7.18 8. Alviano (Università) 7.44 11. df 8 7.47 11.34 11. Vittorio Veneto.38 8.56 07219 GORIZIA V.09 10.58 9.46 14.52 14.00 9.08 12.00 12.11 8.37 8. 132 7.42 8.45 12.36 13.05 07164 GORIZIA V.17 9.48 9.13 12.44 11.58 10.49 14.48 12.32 11.08 8. 34 (Ospedale) 7.29 10.57 9.39 11. Cravos. Brigata Casale (Carraro) 7.53 07087 GORIZIA V. Fabiani.50 14.05 07072 GORIZIA V.31 11.08 10. Cipriani.07 10.36 8.32 13.12 10.08 8.45 11.40 8.19 8.01 9.41 12.26 8.00 12.25 8.*0/& numero corsa frequenza corsa CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 101 105 107 109 111 113 115 117 119 121 f f f f f f f f f f 7.07 07074 GORIZIA V.54 14.41 13.15 10.09 10. Diacono.37 9.57 12.35 12.18 12.56 14.13 8.16 8.18 8.56 12.10 10.46 10.46 12.05 10.42 13.15 12.55 9.33 12.22 8.51 07155 GORIZIA V.01 8.09 07076 GORIZIA V.25 11.28 8.41 9.37 13.51 12.53 9. Fatebenefratelli. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .27 8.01 12.28 10. 36 7.28 11. 7 7.11 07168 GORIZIA V.21 12.56 14. Marconi.54 9.41 8.15 8.45 12.22 11.39 8.24 8. dei Torriani.36 10.38 11.21 9.57 10.11 8.04 07163 GORIZIA V.16 9.11 12.35 13.P. Garzarolli (df Coop) 7.39 12.26 9.22 9.28 10.58 07222 GORIZIA V.52 10.47 9.20 8. Mameli.57 07216 GORIZIA V.8 $*145".44 12.40 10. Montecucco.55 12.37 10.45 9.59 9.05 10.24 9.05 8.14 12.24 8. Trieste.02 10.09 07077 GORIZIA V.41 13.43 9. Brigata Casale (Incr.43 13.23 8.47 14.23 8.08 07075 GORIZIA V. dei Torriani. 7 (salita Castello) 7.50 07144 GORIZIA V.27 9.34 12.53 12.11 9.31 13.50 11.36 11.12 CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 7.15 9.52 07085 GORIZIA V. 21 7.03 12.43 12.19 12.26 9.41 8.03 07045 GORIZIA V.07 8. 2/C 7.12 9.07 12.54 14.13 12.46 11. Toscanini. Vittorio Veneto.30 13. 62 7.57 14.40 9.47 10.10 07165 GORIZIA V.32 12.53 9.37 12.20 8.35 13.15 12.47 12.15 9.35 10.02 8.49 12.55 07088 GORIZIA V.32 12.17 8.21 8.12 8.02 07043 GORIZIA V.55 9.23 9.47 12.59 10. Brigata Pavia.17 8.27 11.49 9.52 9.25 9.50 10.43 11.56 10.38 11. 10 7.30 10.11 10.11 07167 GORIZIA V.16 12.39 8.31 10. 112 7.37 11.55 10.56 07089 GORIZIA V.40 12.16 8.15 A.26 10.45 07128 GORIZIA V.00 14.25 13. Don Bosco.20 8.56 10.00 8.33 8.02 9.38 13.38 13.06 8. 89 7.40 9.42 9.06 12. df 157 7.38 12.21 11.23 8.51 14.48 14.40 11. Vittorio Veneto (ex Ospedale) 7.le XX Settembre.50 10.38 12.22 12. 131 7.18 9.42 11.56 9.33 11.45 8.20 12.34 10.40 13.*0/&6/*7&34*5®041&%"-&$*145".57 12. df 85 (San Rocco) 7.21 8. Brigata Pavia (Chiesa) 7.36 10.le Colombo) 7.21 9.17 12. df 9 (Liceo) 7.32 8.31 8.45 10.le Colombo.46 07142 GORIZIA V.51 10.03 07044 GORIZIA V.51 12.28 11.51 9. Santa Chiara.53 10.35 8.03 10.10 8.59 07231 GORIZIA V.27 10.53 12.40 11.35 9. 153 7.53 07086 GORIZIA V.20 8.47 07143 GORIZIA V.02 12.01 07042 GORIZIA V.46 11.55 14.35 12.25 11.31 11.53 10.22 8.36 9.48 14. V.34 8. Vittorio Veneto.le XX Settembre.05 8.T.59 9.19 12.20 9.33 8.46 9.18 9.33 10.26 8.50 14.20 11.05 9.06 07073 GORIZIA V.05 12.43 9.44 13. 171 7.11 10.30 10.34 10.06 10.54 12. df 63/65 7. Diacono.30 9.46 9. 13 (Casa Rossa) 7.06 12.52 12.29 11.03 12.30 11.26 11.21 12. Vittorio Veneto.32 10.35 8. Garzarolli.28 11.01 10.50 07154 GORIZIA V.50 12.10 9. 6/8 7.53 14.

21 07142 GORIZIA V.16 16.22 15.48 16.18 18.27 16.01 17.40 19.38 17.42 15.P.10 18. 132 14.53 19. Trieste.46 16. Brigata Casale (Incr.55 19.42 17.59 18.55 18.20 17.*0/&6/*7&34*5®041&%"-&$*145".46 07168 GORIZIA V.05 17.07 15.53 16.32 15.36 19. Garzarolli.06 16.35 17.57 16.31 16.25 07154 GORIZIA V.06 19.11 19.41 15.05 16.37 07043 GORIZIA V.50 19.42 07074 GORIZIA V.47 16.48 15.44 07076 GORIZIA V.32 07216 GORIZIA V.10 15.25 18.40 16.04 16.13 17.01 16.50 19.36 19.34 19.23 15.34 07231 GORIZIA V.46 18.22 17.56 18. df 8 14.40 18.26 19. Brigata Pavia (Chiesa) 14.00 16.45 19. 112 14. df 157 14.02 16.35 15.05 19. 131 14.22 07143 GORIZIA V. 2/C 14. Vittorio Veneto (ex Ospedale) 14. Alviano (Università) 14.25 16.02 17.20 18.10 19.29 17.28 19.34 17.28 16.48 18.26 16.45 18. df 85 (San Rocco) 14.27 07085 GORIZIA V.55 17.15 15.58 18.16 15.57 19. Vittorio Veneto. dei Torriani.01 18.25 16.36 07042 GORIZIA V.00 16.06 16.le XX Settembre.38 15.49 18. Toscanini.35 18.13 17.07 16.54 15.55 15.15 19. 13 (Casa Rossa) 14. 66 14. Don Bosco.57 15.08 19.06 17.58 19.06 17.37 18. 36 14.23 17. Fabiani.32 17.17 16. Garzarolli (df Coop) 14.32 19.45 07165 GORIZIA V.19 17.02 18.52 18.45 16.33 19.48 16.56 16.03 17.T.26 17.37 17.46 07167 GORIZIA V.25 07144 GORIZIA V.58 16.28 07086 GORIZIA V.35 15.30 16. 34 (Ospedale) 14.52 16.le Colombo.27 17.59 19.09 19.23 15.41 15.22 18.16 15.30 07088 GORIZIA V.10 16.32 16.15 16.18 18.17 15.41 16.03 19.43 18.36 15.42 18. 153 14.35 19.35 17.39 07163 GORIZIA V.13 15.03 19.31 19.13 15.10 15.28 07087 GORIZIA V.11 19.01 19.56 19.14 17.50 A. 171 14. 10 14.08 17.*0/& numero corsa frequenza corsa CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 171 175 177 179 131 133 135 137 139 f f f f L-V f f f f 14.24 15.43 07075 GORIZIA V.30 19.47 19. Fatebenefratelli.31 07219 GORIZIA V. df 7 14.24 18.30 19.56 19.09 19. Mameli. 28 14.28 17.44 15.le XX Settembre. Marconi.17 17.05 19.12 18.00 15.47 CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 15. Vittorio Veneto.12 15.35 16.21 18. 62 14.21 18.37 15.43 15.40 17.54 16.31 15.17 18. Brigata Pavia.05 15.20 07128 GORIZIA V.11 15. V.44 07077 GORIZIA V.12 19.58 16.20 17.52 19.31 16.51 16. Cipriani.8 $*145".23 17.56 15.07 19.12 17. Diacono.04 19.26 07155 GORIZIA V. Brigata Casale (Carraro) 14.36 18.36 17.26 17.55 18.27 19.59 16.23 18.18 15.39 17.31 17.33 17. Montecucco.38 15.34 19.21 17.45 16.28 19.59 18.11 18.09 17.29 16. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .31 07089 GORIZIA V.51 15.03 17.50 15.40 15.57 18.51 16.00 17.51 18. 6/8 14.45 17. 7 14.38 07045 GORIZIA V.54 18.30 15.40 18.33 17.05 18.18 17.07 17.56 17.56 15.43 18.46 19.01 18.19 17.47 18.46 15.21 15.37 19. Cravos.03 16. Diacono. 7 (salita Castello) 14. 89 14.22 18.51 19.48 15.49 15.47 15.04 16.38 07044 GORIZIA V.39 17.40 07164 GORIZIA V. Santa Chiara.53 18.46 18.25 17.15 18.53 19.41 17.54 15.50 16. Vittorio Veneto.02 19.16 17. dei Torriani.11 17.06 15.15 17. 21 14.40 07072 GORIZIA V.15 17.00 18.le Colombo) 14.19 15.52 15.50 15.41 17. Vittorio Veneto.29 16.33 07222 GORIZIA V. df 9 (Liceo) 14.00 17.57 17.15 18.41 07073 GORIZIA V.16 18.42 16.53 18.53 15.29 19.21 18.21 18. df 63/65 14.20 18.41 18.

AVTOBUSNA POSTAJA ˇ A. Gabriele 45 P. Erjavceva V.so Italia 159 C.T.so Italia 89/85 C. Gabriele 28 V.so Italia 215 -*/&"63#"/"*/5&3/". S. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .zza De Amicis 7 V.zza Vittoria 1 P. De Gasperi df 31 C.so Italia 80 C. Carducci 9/11 V.so Italia 177 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI C.zza Vittoria 30 V. S.*" * /07"(03*$" 4-0 Int NOVA GORICA (SLO) ˇ ZP ˇ Zelezniska ˇ postaja Erjavceva ˇ ulica Cankarjeva ulica stadion Cankarjeva ulica Lavriceva ulica Vojkova ulica A.so Italia 51/A V.*0/"-&(03*.so Italia 190 C.so Italia 244 GORIZIA (I) C.P.so Italia 118/120 C.zza De Amicis 2 P.P.so Italia 266 C. Carducci 26 P. De Gasperi 27 C.

55 18.38 16.21 07009 GORIZIA C.36 16.zza De Amicis.36 9.53 18.40 NOVA GORICA Vojcova ulica 8.27 19.39 129$*25.42 12.Int -*/&"63#"/"*/5&3/".53 15.27 07017 GORIZIA P.53 10.38 14.57 11.*0/"-&(03*.20 19.35 16.42 15.36 9.42 18.so Italia.40 16.42 11.42 10.25 19.35 9.36 14.53 16.40 14.40 10.55 14.42 12.35 14.35 11.42 11.39 19.49 9. Carducci.so Italia.43 14.57 15.55 9.43 12.37 9.&$(UMDYþHYD$3 $XWRVWD]LRQH.36 11.51 16.40 11.42 14.36 12.42 14.37 16.36 10. 6 8.51 11.42 16.so Italia.25 07015 GORIZIA P.38 9.37 15.*" * /07"(03*$" 4-0 numero corsa 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 frequenza corsa f f f f f f f f f f CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 8.38 12.37 18.36 19.41 11.41 16.so Italia.22 07011 GORIZIA C.49 11. 159 (Parco) 8.54 15.57 18.27 19.49 16.) 8.36 12. 51/A (Provincia) 8.35 15.53 12.so Italia.51 14.49 10.41 9.49 18.26 19.40 18.43 11.43 15. Regenta ul.40 15. San Gabriele.36 14.27 07214 GORIZIA V.23 07181 GORIZIA V.36 15.22 07012 GORIZIA C.42 15.49 15.36 NOVA GORICA Cancarjeva stadion.40 19.37 14.38 19.42 129$*25.57 16. 27 8.55 11.38 11.42 9.53 9.26 07016 GORIZIA V.38 10.53 14.38 15.55 12.37 10.54 9.51 12.37 16. I. 177 8.42 16.37 9. 30 (Farmacia) 8.57 9.37 11.37 15.37 12.43 16.42 9.35 10.51 18.38 18.34 129$*25.41 14.54 12.41 18.55 10.41 15.43 18.20 07008 GORIZIA C.34 19.37 11.57 10.53 11.37 10.54 11.&$/DYULþDXOLFD 8.&$(UMDYþHFDXOLFD 8.28 19.21 19.36 18. 28 8.36 18.42 18.38 NOVA GORICA Cancarjeva ulica (int.21 07010 GORIZIA C. 26 8.23 19.36 11. 7 (df P.35 18.21 19.42 19.43 10.49 14.22 19.55 16. De Gasperi.41 12.43 9.36 16. 215 (San Giusto) 8.51 15.36 15.28 NOVA GORICA ZP (Stazione) 8.40 12.37 14. Attems) 8.37 18.35 12.41 10.54 16.54 14.55 15. 89/85 (Farmacia) 8.51 9.zza Vittoria.51 10.22 19.49 12.40 9.57 12.37 12.54 10.42 10.54 18.36 10.57 14.

.T.Gorizia .Gorizia percorso modificato fermate NON più attive: C. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . Oberdan 15 (Posta) nuova fermata: V. V.Nova Gorica .00 12.45 19.45 @linea Internazionale Gorizia .00 10. .è sospeso di domenica e nelle festività civili/religiose italiane e slovene. .il biglietto si acquista a bordo del bus.00 15.è ammesso il carico/scarico dei passeggeri esclusivamente dalle fermate in territorio italiano a quelle in territorio sloveno e viceversa.so Verdi 129 (Benetton). De Gasperi 27 NOTE @linea Internazionale Gorizia .00 17.P. A.00 16.00 18.Nova Gorica .il servizio si effettua tutti i giorni feriali.00 13.00 11. 9.

Int -*/&"63#"/"*/5&3/".&$(UMDYþHYD$3 $XWRVWD]LRQH.*0/"-&(03*.*" * /07"(03*$" 4-0 numero corsa 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 frequenza corsa f f f f f f f f f f 129$*25.

80 (df Provincia) 8.14 16. Carducci.28 10. 226 8.14 20.12 17.05 9.04 07034 GORIZIA C. di Gorizia e Avrigo d.27 9.24 10.14 18.07 19.10 16.24 19.14 9. V.59 07028 GORIZIA V.11 12.29 12. df 6 8.28 9.zza Vittoria.28 19.29 15.56 - NOVA GORICA Cancarjeva stadion.05 18.27 16.12 16.29 9. df 31 8.29 17.57 - 129$*25.30 10.03 07033 GORIZIA C.14 10.14 15.10 10.28 16.08 19.29 12. De Gasperi df 31 Servizio in pool tra Azienda Provinciale Trasporti S.Nova Gorica .22 17.29 16. Attems) 8.27 12.30 9.24 16.26 9.10 9.27 19.30 17.58 07027 GORIZIA P.05 16.23 10.05 10.08 19.28 10.08 9.59 19.16 16.23 10.28 11.26 12.10 18.28 15.16 10.11 16.26 19.29 19.28 11.29 17.23 11.22 10.05 15.30 11.08 16.so Italia.so Verdi 90 (Oviesse) nuove fermate: P.12 12.16 17.10 12.06 NOVITA’ @linea Internazionale Gorizia .14 17.12 10.22 15.Gorizia percorso modificato fermate NON più attive: C.26 11. 190 ( df Parco) 8.28 19. 244 (San Giusto) 8.28 17.23 15.26 15.23 19.29 10.22 16. 9/11 8.28 12. San Gabriele.) 8.11 18.28 15.zza De Amicis.29 15.00 07192 GORIZIA V.04 07035 GORIZIA C.16 15.26 10.10 17. 118/120 (df Farmacia) 8.28 17.&$/DYULþDXOLFD 8.05 11.28 12.23 16.24 15.11 20.08 11.24 12. C.30 19.23 12.23 16.08 10.12 9.08 15.16 12.so Italia.10 11.T.14 11.A.13 20.26 17. I.05 CIP01 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 8.23 17.30 15.27 11. De Gasperi.11 15.10 15.so Verdi df 63 (Giardini). Regenta ul.53 - 129$*25.22 12.22 19.08 18.22 11.09 20.p.59 07029 GORIZIA P.24 17.16 11.16 19.&$(UMDYþHFDXOLFDGI 8.28 9.30 12.11 11.so Italia.01 - 07215 GORIZIA V.27 15.24 11.23 15.05 17.50 NOVA GORICA Vojcova ulica 8.27 10.23 9.23 17. di Nova Gorica A.08 17.23 11.12 11.11 9.29 19.29 11.23 19.d. 1 (Chiesa) 8.23 9.30 16.08 12.22 9.05 07036 GORIZIA C.zza Vittoria 1 (Chiesa).13 20.50 19.23 12.12 20.14 12.12 15.11 10.29 10. 45 8.so Italia.02 07032 GORIZIA C.28 16.55 NOVA GORICA ZP (Stazione) 8.29 16.05 12.11 17. 8.14 20.29 9.P.24 9.16 9. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . 2 (P.12 18.15 20.55 - NOVA GORICA Cancarjeva ulica (int.29 11.so Italia.27 17.26 16.

zza De Amicis 7 V. Cipriani 131 N 4&37*. del Montesanto 28 P. De Gasperi 27 C. Carducci 9/11 P.so Italia 118/120 C.zza Vittoria 1 V.T.so Italia 226 C. Alviano TRANSALPINA V.*0/05563/0$*14UB[JPOF$FOUSP$JUUË$*14UB[JPOF V. Filzi df 3 P.so Italia 89/85 C.zza De Amicis 2 V. Veneto ex Ospedale C. Veneto 36 V.zza Medaglie d’Oro 12 V.C. Veneto 153 V. Trieste 28 C.so Italia 80 V. del Montesanto 96 V. Cipriani 17 V. degli Orzoni df 2 P. Puccini ITI A. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 V. Puccini V.so Italia 51/A P. De Gasperi df 31 V. Foscolo . Carducci 26 V.zza Vittoria 30 V. Caprin df 4 V.so Italia 244 CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI V. Caprin df 30 V. del Montesanto df 10 V.so Italia 190 V. Veneto 171 V. Veneto df 85 V. Veneto 132 V. del Montesanto 60 V.P.

01 22.19 21.26 07015 GORIZIA P.58 22.so Italia.08 07035 GORIZIA C.29 23.zza Vittoria. df 30 (Transalpina) fermata a richiesta 07024 GORIZIA V.51 23.31 23.32 23. df 4 fermata a richiesta 07025 GORIZIA V.21 22.22 22.51 0.35 1.18 22. 27 fermata a richiesta 21.zza Medaglie d'Oro.47 22.40 1.08 23.47 0. del Montesanto.47 07012 GORIZIA C. df 25 fermata a richiesta 07023 GORIZIA V.26 0.33 1.51 22.52 22.03 23.15 22.so Italia.36 23. Attems) 21.00 22.09 23.22 23.09 22. df 31 21.09 22.50 22.22 22.33 0.01 0.07 23.50 0. df 2 (Istituto d'Arte) 21.48 07083 GORIZIA V.49 23.31 22.51 22.05 22. 190 ( df Parco) 21.01 07027 GORIZIA P.39 1.38 22.31 0.09 0.51 0. Vittorio Veneto.26 21. del Montesanto.02 0.07 0.52 07089 GORIZIA V.22 0. 58 fermata a richiesta 07021 GORIZIA V.09 CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 21.19 23.00 07018 GORIZIA P.51 07087 GORIZIA V.51 23.04 22.56 22.29 0.28 0.48 22.37 1.09 23.10 22. del Montesanto.05 0.34 0.34 1.22 23.31 22.58 07016 GORIZIA V.01 22. 89/85 (Farmacia) 21. Foscolo.38 23. df 10 fermata a richiesta 07208 GORIZIA V.20 23. del Montesanto.36 22.48 0.so Italia. 51/A (Provincia) 21.49 0.31 1.30 0.56 07216 GORIZIA V.31 0. 171 21.39 22.01 0.39 1.22 0.49 07084 GORIZIA V.29 22.21 0.33 23.01 23.45 23.30 1.22 23.05 07032 GORIZIA C. 7 (df P. Caprin. 226 21. Attems) 21. degli Orzoni.45 22.18 21.31 23.18 0.20 22.18 23.58 0. 28 fermata a richiesta 07020 GORIZIA V.04 23. 1 (Chiesa) 21.31 1.32 22.28 22.58 23.01 07019 GORIZIA V.15 07128 GORIZIA V. Vittorio Veneto (ex Ospedale) 21.28 23.52 22.09 07036 GORIZIA C.so Italia.50 07085 GORIZIA V.52 22.19 22. Vittorio Veneto.zza De Amicis.45 0.P.so Italia.22 21.32 0. Cipriani. Puccini (ITI) fermata a richiesta 07148 GORIZIA V.zza De Amicis.51 07086 GORIZIA V.06 0.00 23.39 22. 26 21. Carducci.35 0.17 22. IL SERVIZIO È SOSPESO NELLA NOTTE TRA IL 15 E 16 AGOSTO CIP04 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri 21.40 22.35 23.39 0.02 22. 2 (P. 153 21. Alviano (Università) 07181 GORIZIA V.37 22.40 23.28 21.39 0.21 23.52 0. 244 (San Giusto) 21.22 21. De Gasperi. 12 21. Caprin. Cipriani.48 23.03 0.59 23.19 0. De Gasperi.17 23. 131 fermata a richiesta 07142 GORIZIA V.03 07029 GORIZIA P.zza Vittoria. 30 (Farmacia) 21.39 23.so Italia.34 22. 36 21.29 21.21 21. Vittorio Veneto.52 23. 118/120 (df Farmacia) 21.30 22.T. df 85 (San Rocco) 21.36 0. Trieste.02 07028 GORIZIA V.08 0. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . 9/11 21.N 4&37*.06 07033 GORIZIA C.30 23.52 07088 GORIZIA V.02 23.33 22.10 0.20 0.52 23.26 22.39 23. 132 21. Vittorio Veneto.04 0. df 3 (Cappuccini) 21.35 22. Vittorio Veneto.21 22.32 1. 98 fermata a richiesta 07022 GORIZIA V.08 22.01 23.40 0.52 23.21 0. 17 fermata a richiesta 07147 GORIZIA V.06 22.07 07034 GORIZIA C.so Italia.21 23. 28 fermata a richiesta 07142 GORIZIA V.50 23.37 23.15 21.09 0.17 21.22 22.00 0.56 0.37 0.07 22.59 07017 GORIZIA P.49 22.10 23.45 fermata a richiesta 07011 GORIZIA C.04 07192 GORIZIA V. Filzi.38 0.56 23.47 23.03 22.22 0. Carducci.06 23.*0/05563/0$*14UB[JPOF$FOUSP$JUUË$*14UB[JPOF corse con frequenza giornaliera NOTA: i passeggeri possono chiedere al conducente di scendere anche in una delle fermate previste in percorsi color viola.34 23.52 0.15 0. Puccini 23.38 1.17 0.20 21.52 0.21 21.36 1.59 22.52 23.05 23. 80 (df Provincia) 21.59 0.22 21.10 A.

per lo shopping ed il tempo libero.. Con l’abbonamento rete è possibile viaggiare su tutte le linee urbane di Gorizia e sulle linee extraurbane limitatamente alla tratta da Gorizia per San Lorenzo Is. A. Mochetta. Con l’abbonamento rete è possibile viaggiare sui bus urbani e sui bus extraurbani all’interno del territorio comunale di Monfalcone.T. Staranzano. ma anche per raggiungere i tuoi cari e gli amici.abbonamento rete dove vuoi quando vuoi Per il lavoro e lo studio. Andrea. Lucinico. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . Ronchi. S. Mossa. Piuma e percorso inverso.P.

Il tagliando dovrà essere esibito unitamente alla tessera (o ad un documento d’identità valido qualora sprovvisti temporaneamente del badge) se richiesto dal personale addetto al controllo. punto 6 scegliere il tipo di rinnovo tra quelli proposti. Biglietterie Autostazioni di Cervignano. strumento necessario per il rinnovo telematico. punto 3 ritirare la tessera d’identità. via WEB. Grado. 0481 593513 t e-mail: titoli.aptgorizia.P. seguendo la stessa procedura. punto 8 effettuare il pagamento mediante Carta di Credito. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 punto 9 Stampare il rinnovo. ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO Chi possiede l’abbonamento annuale scolastico potrà pagare.it .@bbonamenti TESSERA D’IDENTITÀ APT punto 1 recarsi presso una biglietteria autorizzata APT per l’emissione automatizzata dei titoli di viaggio (Biglietteria APT Gorizia.viaggio@aptgorizia.it Scopri i vantaggi di rinnovare l’abbonamento APT on line: è comodo .it per la compilazione della scheda di registrazione ACQUISTO punto 5 inserire codice e password per accedere al servizio.aptgorizia. BASTA UN CLICK A. STAMPA www. punto 2 portare una fototessera e compilare il modulo di sottoscrizione per la stampa della tessera d’identità. le rate successive alla sottoscrizione info: tel. REGISTRAZIONE punto 4 accedere all’area e-commerce “ABBONAMENTI ON LINE” dall’homepage del sito internet www. punto 7 verificare che la scelta sia corretta prima di confermare il pagamento.veloce . ritagliarlo e conservarlo assieme alla tessera d’identità per l’intero periodo di validità.sicuro. Monfalcone.T. Udine e Trieste.

15 11.65 Corsa andata/ritorno € 10.80 Sono ammesse a bordo solo 2 biciclette per ogni viaggio INFO: numero verde 800 955 957 apt@aptgorizia.DAL 1° GIUGNO AL 1° SETTEMBRE ESCLUSO LUNEDÌ Partenza da TRIESTE Arrivo a GRADO Partenza da GRADO Arrivo a TRIESTE Molo Audace Molo Torpediniere Molo Torpediniere Molo Audace 08.75 Bicicletta Il biglietto A/R è valido nella sola giornata di emissione € 0.00 TEMPO E MARE PERMETTENDO LINEA MARITTIMA GRADO TRIESTE 2013 Vendita BIGLIETTI a bordo della motonave Corsa singola € 6.T.30 16.10 Abbonamenti nominativi 10 corse € 39.00 16.it A.P. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 .15 14.45 14.15 09.45 18.15 18.45 10.45 12.90 50 corse € 79.30 20.it www.aptgorizia.

ABBONAMENTO ANNUALE SCOLASTICO APT 2013-2014 RINNOVI da lunedì 19 agosto 2013 APERTURA RISERVATA a chi è già in possesso della Tessera Identificativa APT sottoscrizione NUOVI ABBONAMENTI a partire da lunedì 26 agosto 2013 GORIZIA Biglietteria APT .Interno Stazione Ferroviaria/CIP MONFALCONE Biglietteria APT .it .zza Marconi TRIESTE Biglietteria Autostazione . 13 GRADO Biglietteria APT . Informazioni APT Ufficio Titoli di viaggio : tel.P.P. t Si sottoscrive una sola volta evitando i rinnovi mensili e il pagamento può essere rateizzato.www. SpA Orario estivo 2013 in vigore dal 9 giugno al 11 settembre 2013 . 0481 593513 .T.viaggio@aptgorizia.V.P. tutti i giorni.0481 593515 fax 0481 593555 titoli.lli Rosselli. F.aptgorizia.it numero verde 800 955 957 A. t È valido dal 1°settembre 2013 al 30 giugno 2014.zza Carpaccio CERVIGNANO Biglietteria Autostazione . compresi i festivi e le vacanze scolastiche. con un ulteriore sconto se ci sono più abbonati nella stessa famiglia.P. t Il prezzo è vantaggioso rispetto agli altri abbonamenti. media superiore e università.le Europa Unita t L’Abbonamento Annuale Scolastico APT urbano o extraurbano può essere richiesto dagli studenti del ciclo dell’obbligo.zza Libertà UDINE Biglietteria Autostazione .Autostazione .V.

it www.7JB$BEVUJEJ"O/BTJSJZBI tGORIZIA UFMFGPOPrGBY e mail: apt@aptgorizia.aptgorizia.it "1531 .