You are on page 1of 3

Lizawati Binti Nordin, Sekolah Kebangsaan Long Miri, D/A Pejabat Pelajaran Daerah Baram, 98050 Marudi, Sarawak.

Ketua Pegawai Pentadbir, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, Urus Setia Cawangan Sarawak, Bahagian Pengambilan Tingkat Bawah, Wisma Hong No. 202, Jalan Rock, Batu 2¾ 93200 Kuching, Sarawak. Tuan, PENGHANTARAN PAKEJ TAWARAN PELANTIKAN TETAP SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH. Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan Surat Setuju Terima Tawaran 15 OGOS 2011

Asal, Surat Akuan Sumpah Asal, Surat Aku Janji Asal dan Borang Pemeriksaan Doktor (Am402-Pin.4/87) LIZAWATI BINTI NORDIN yang telah dilengkap isi sepenuhnya untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya. 3. Segala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak tuan saya dahului dengan ucapan

terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang benar,

................................................. (LIZAWATI BINTI NORDIN)

2.... Sekian. Aras 1-5... PENGHANTARAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN PELANTIKAN TETAP SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH. Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya.. Bahagian Sumber Manusia. ....Lizawati Binti Nordin... terima kasih..... Sekolah Kebangsaan Long Miri.. Yang benar. Kementerian Pelajaran Malaysia....... Sehubungan dengan itu.... Tuan.. Segala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih... D/A Pejabat Pelajaran Daerah Baram. Ketua Setiausaha...... Blok E 12. Sarawak.... bersama-sama ini disertakan salinan Surat Setuju Terima 15 OGOS 2011 Tawaran LIZAWATI BINTI NORDIN yang telah dilengkap isi sepenuhnya untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya...... Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk..... 3... 98050 Marudi. (LIZAWATI BINTI NORDIN) ..

.. 2.. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia. Blok B3. Sehubungan dengan itu..4/87) LIZAWATI BINTI NORDIN yang telah dilengkap Segala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih.. Salinan Surat Akuan Sumpah. Sekolah Kebangsaan Long Miri. Yang benar..... Sekian... Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk...... Pemeriksaan Doktor (Am402-Pin..... 3. bersama-sama ini disertakan Salinan Surat Setuju Terima dan Salinan Borang 15 OGOS 2011 Tawaran..... Ketua Pegawai Pentadbir...Lizawati Binti Nordin....p Bahagian Pengambilan Tuan.. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.. Aras 1-4. . 98050 Marudi. D/A Pejabat Pelajaran Daerah Baram....... U.. Sarawak. (LIZAWATI BINTI NORDIN) . PENGHANTARAN PAKEJ TAWARAN PELANTIKAN TETAP SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH. terima kasih. Kompleks JPM..... Salinan Surat Aku Janji isi sepenuhnya untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya.. 62526 Putrajaya......