You are on page 1of 5

Nicolae ŢĂRAN

Principii constructive Cerinte functionale, calitate Caracteristici tehnice Evaluare si alegere Exploatare

Editura Universitatii TRANSILVANIA Brasov 2004

.

...2......2.Clasificarea maşinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului. Importanţa maşinilor-unelte şi utilajelor în tehnologiile pentru prelucrarea mecanică a lemnului…………………… 1.Evoluţia concepţiilor în construcţia maşinilor-unelte şi utilajelor……………………………………………… 2.....Construcţia “modulată” a maşinilor-unelte şi utilajelor……………………………………………… 2.Particularităţile şi funcţiile maşinilor-unelte şi utilajelor….........4.....Ferăstraie circulare pentru prelucrarea pieselor de cherestea……………………………………………………… 3 5 9 12 15 15 18 28 34 34 41 58 63 63 67 72 76 79 79 89 94 ..... 2. Domeniile de utilizare şi schemele de lucru ale principalelor maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului……….Scheme funcţionale ale maşinilor-unelte şi utilajelor………………………………………......... 3. Probleme generale ale construcţiei maşinilor-unelte şi utilajelor pentru prelucrarea lemnului……………………… 2.3.Definirea maşinilor-unelte şi utilajelor în cadrul mijloacelor tehnice folosite în industria de prelucrare a lemnului…….2.........4........Maşini-unelte pentru debitarea primară a masei lemnoase 3...1....Posibilităţile tehnice de alegere a maşinilor-unelte şi utilajelor pentru tehnologiile de fabricaţie……………… 2.1..Maşini-unelte pentru debitarea furnirelor…………………..……………… 2............ 2...5...... 1..4.1..3.. Cerinţe generale din normele UE pentru maşini………….Tendinţe moderne în construcţia maşinilor-unelte şi utilajelor................2..-9- CUPRINS: Prefaţă…………………………………………………………………… Preface…………………………………………………………………… Cuprins…………………………………………………………………… Content…………………………………………………………………… 1... 1..3..... 2.Importanţa maşinilor-unelte şi utilajelor în tehnologiile pentru fabricarea produselor din lemn……………………............ 3....Tendinţe generale în construcţia maşinilor-unelte şi utilajelor. 2...................3....4..... 3...1........

Lansarea comenzii pentru cumpărare………………… 6.3.Ferăstraie circulare pentru prelucrarea plăcilor………….Metodica aplicării şi folosirii criteriilor…………………… 5. 3. Puterea absorbită………………………………… 6..6.2.9. Conţinutul activităţii de întreţinere……….2. Indicaţii generale privind analiza ofertelor pentru alegerea maşinilor-unelte şi utilajelor…………………… 5.2.2.2..3. 5. 4.2. 5.. Zgomotele în funcţionare ale maşinilor-unelte şi utilajelor……………………………………………… 6..Maşini de strunjit…………………………………………… 3.4.Criterii pentru alegerea maşinilor-unelte şi utilajelor 5. Calităţile generale ale maşinilor-unelte şi utilajelor care trebuie avute în vedere la alegere…………………… 4. Intreţinerea maşinilor-unelte şi utilajelor……………… 6.1. Condiţiile de calitate ale maşinilor-unelte şi utilajelor….3.1.Conţinutul activităţii de culegere a informaţiilor pentru definitivarea criteriilor…………………………………….3. Direcţiile generale privind exploatarea maşinilor-unelte şi utilajelor…………………………………………………….8.1.2.7.4.Etapele principale de urmat pentru analiza ofertelor……………………………………………………… 5. 3.Maşini pentru şlefuirea suprafeţelor lemnoase…………… 3.3.2.10 3.4. Caracteristicile sociale…………………………….2. Ferăstraie panglică de tâmplărie……………………….Aprecierea de ansamblu a maşinilor-unelte şi utilajelor……………………………………………………… 5. Caracteristicile de fabricaţie……………………… 4.1.3.3. 3. 6. 4. Sisteme de organizare…………………………… 6.2.Maşini de burghiat şi scobit………………………………… 3.. Caracteristicile de folosire………………………… 4.1. Precizia geometrică……………………………… 6.2.3.1.5. 94 104 104 113 113 115 123 125 125 127 128 136 143 150 150 155 157 163 170 175 178 178 180 182 189 193 197 197 197 198 199 . Aspecte privind condiţiile de funcţionare ale maşinilor unelte şi utilajelor………………………………………….Maşini de frezat………………………………………………. Conceptul de calitate şi conţinutul acesteia…………… 4.. Stabilitatea maşinilor-unelte şi utilajelor………… 6.……….5.10.2. Conţinutul şi caracterul activităţii de exploatare………… 6.6.Maşini de rindeluit…………………………………………….2. Caracterul şi obiectivele activităţii de întreţinere… 6. 6.

3. Locul şi caracteristicile de bază ale maşinilor-unelte şi utilajelor în stabilirea capacităţii de producţie………….11 6. Procesul de producţie şi dotarea tehnică în condiţiile întreprinderilor din industria lemnului……………… 7. 7.4.5.2. Modernizarea maşinilor-unelte şi utilajelor cu ocazia reparaţiilor……………………………… 7.5. 7. Cerinţele generale privind menţinerea stării tehnice a maşinilor-unelte şi utilajelor în întreprinderi după achiziţionare……………………………………………….7. 6. 7. caracterul şi obiectivele activităţii de folosire………………………………………………..4.3.2. Reparaţiile maşinilor-unelte şi utilajelor………… 6.6. 7. Mentenabilitatea maşinilor-unelte şi utilajelor………… 6.4. Corelaţia dintre structura societătii comerciale şi dotarea tehnică…………………………………………… 7.4.1. 203 203 204 205 208 209 211 215 218 218 220 223 225 227 230 231 234 .2.5. Structura şi influenţa personalului din întreprindere în asigurarea capacităţii de producţie……………………… Bibliografie…………………………………………………………… …. Principalele criterii ale întreprinderilor care determină alegerea conceptului de maşină-unealtă……………….3. Folosirea maşinilor-unelte şi utilajelor…………………… 6. Caracteristicile principale ale procesului de producţie… 7.4.1.1. Conţinutul activităţii de folosire…………………… 6. Necesitatea.. Conţinutul activităţii de mentenanţă……………… 6.5. Caracteristicile de folosire………………………… 6.5. Factorii perturbatori în folosirea maşinilor-unelte în întreprinderi……………………………………………….