You are on page 1of 10

Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Yang Beroperasi Mengikut Daerah/Negeri dan Unjuran

Sekolah Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil JUMLAH SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH HARIAN Sedang beroperasi Sedang beroperasi Sedang beroperasi Akan beroperasi Sedang beroperasi Akan beroperasi Sedang beroperasi Akan beroperasi 2008 2009 2010 CONTOH:40 Akan beroperasi CONTOH: 1 Akan beroperasi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KEPERLUAN PEMBUKAAN SEKOLAH BAHARU 2014-2021 SR/SM
CONTOH: SMK BUKIT RIDAN

JUSTIFIKASI KEPERLUAN PEMBINAAN SEKOLAH
KEPERLUAN MENDESAK PERTAMBAHAN MURID DI SMK MUADZAM JAYA

TAHUN BEROPERSI

LOKASI

2015

MUADZAM SHAH

Enrolmen (pada 30 Jun tahun tersebut berdasarkan data DOSR dan OPMEN) 1 2 3 4 5 TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah (Keseluruhan) Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 Rendah Tingkatan 6 Atas Jumlah Menengah (Tingkatan 1 hingga 6 Atas) Kelas Intergrasi Menengah Jumlah Menengah JUMLAH KESELURUHAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: UNJURAN BILANGAN KELAS (n) 1.Unjuran Enrolmen. Kelas dan Guru di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah KPM sehingga 2021 PPD: Negeri: PERAK TENGAH PERAK A: UNJURAN ENROLMEN 1. Bilangan Kelas TAHAP PERSEKOLAHAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .

Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 Rendah Tingkatan 6 Atas Jumlah Menengah Peralihan hingga 6 Atas) Kelas Intergrasi Menengah Jumlah Menengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH KESELURUHAN 0 0 0 0 0 0 D: BILANGAN GURU LUAR NORMA (KEPERLUAN PERJAWATAN) 1. SEKOLAH RENDAH JAWATAN GURU BESAR PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG GPI GURU MEDIA GURU PEMULIHAN GURU BIMBINGAN PK PEND KHAS PENYE BESTARI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .

PC SK PT SK PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN) 1 2 3 4 JUMLAH GURU LUAR NORMA (TANPA JQAF) GURU J-QAF 0 0 0 0 0 0 2. SEKOLAH MENENGAH JAWATAN PENGETUA PENOLONG KANAN TADBIR PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN (TING 6) GURU TINGKATAN 6 KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PK RENDAH MODEL KHAS GURU AL-QURAN GURU BAHASA ANTARABANGSA (BAHASA ARAB) GURU BAHASA ANTARABANGSA (BAHASAJEPUN) GURU BAHASA ANTARABANGSA (BAHASA JERMAN) GURU BAHASA ANTARABANGSA (BAHASA PERANCIS) GURU KAUNSELING GURU PENDIDIKAN KHAS GURU PENYELARAS BESTARI GURU MEDIA GURU MPV GURU MATA PELAJARAN ICT GURU MATA PELAJARAN REKA CIPTA GURU MPT ERT GURU MPT SP GURU MPT LK GURU MPT TK GURU MPT PERD GURU MPT PA LAIN-LAIN: (SILA NYATAKAN) 1 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .

3 4 JUMLAH GURU LUAR NORMA 0 0 0 0 0 0 E: UNJURAN GURU KESELURUHAN (DALAM DAN LUAR NORMA) ANGGARAN GURU JUMLAH RENDAH JUMLAH MENENGAH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH RENDAH & MENENGAH .

Kelas dan Guru di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah KPM sehingga 2021 PPD: NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH PERAK TENGAH PERAK A: UNJURAN ENROLMEN 1.Unjuran Enrolmen. Bilangan Kelas TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 . Enrolmen (pada 30 Jun tahun tersebut berdasarkan data DOSR dan OPMEN) 1 2 3 4 5 TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah (Keseluruhan) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: UNJURAN BILANGAN KELAS (n) 1.

C: BILANGAN GURU LUAR NORMA (KEPERLUAN PERJAWATAN) 1. SEKOLAH RENDAH JAWATAN GURU BESAR PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG GPI GURU MEDIA GURU PEMULIHAN GURU BIMBINGAN PK PEND KHAS PENYE BESTARI PC SK PT SK PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN) 1 2 3 4 JUMLAH GURU LUAR NORMA (TANPA JQAF) GURU J-QAF 0 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 D: UNJURAN GURU KESELURUHAN (DALAM DAN LUAR NORMA) ANGGARAN GURU JUMLAH RENDAH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .

Bilangan Kelas TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 . Kelas dan Guru di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah KPM sehingga 2021 PPD: NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH A: UNJURAN ENROLMEN 1. Enrolmen (pada 30 Jun tahun tersebut berdasarkan data DOSR dan OPMEN) 1 2 3 4 5 TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah (Keseluruhan) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B: UNJURAN BILANGAN KELAS (n) 1.Unjuran Enrolmen.

SEKOLAH RENDAH JAWATAN GURU BESAR PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG GPI GURU MEDIA GURU PEMULIHAN GURU BIMBINGAN PK PEND KHAS PENYE BESTARI PC SK PT SK PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN) 1 2 3 4 JUMLAH GURU LUAR NORMA (TANPA JQAF) GURU J-QAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 D: UNJURAN GURU KESELURUHAN (DALAM DAN LUAR NORMA) ANGGARAN GURU JUMLAH RENDAH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 .C: BILANGAN GURU LUAR NORMA (KEPERLUAN PERJAWATAN) 1.

Enrolmen (pada 30 Jun tahun tersebut berdasarkan data DOSR dan OPMEN) 1 2 3 4 5 TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah (Keseluruhan) 2008 14 8 8 6 9 7 52 0 52 2009 3 12 6 7 4 7 39 39 2010 8 3 11 7 9 4 42 42 2011 5 8 4 11 6 9 43 43 2012 6 7 7 3 11 7 41 41 2013 10 4 8 5 2 9 38 38 B: UNJURAN BILANGAN KELAS (n) 1. Bilangan Kelas TAHAP PERSEKOLAHAN Prasekolah Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Rendah (Tahun 1 hingga 6 ) Kelas Intergrasi Rendah Jumlah Rendah 2008 1 1 1 1 1 1 6 0 6 2009 1 1 1 1 1 1 6 6 2010 1 1 1 1 1 1 6 6 2011 1 1 1 1 1 1 6 6 2012 1 1 1 1 1 1 6 6 2013 1 1 1 1 1 1 6 6 ` C: BILANGAN GURU LUAR NORMA (KEPERLUAN PERJAWATAN) 1. Kelas dan Guru di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah KPM sehingga 2021 PPD NAMA SEKOLAH PERAK TENGAH SJKT LADANG GLENEALY A: UNJURAN ENROLMEN 1. SEKOLAH RENDAH JAWATAN GURU BESAR PENOLONG KANAN KURIKULUM PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENYELIA PETANG GPI GURU MEDIA GURU PEMULIHAN GURU BIMBINGAN PK PEND KHAS PENYE BESTARI PC SK PT SK PENDIDIKAN KHAS PRASEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN) 1 2 3 4 JUMLAH GURU LUAR NORMA (TANPA JQAF) GURU J-QAF 1 1 1 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 D: UNJURAN GURU KESELURUHAN (DALAM DAN LUAR NORMA) ANGGARAN GURU JUMLAH RENDAH 2008 7 2009 9 2010 11 2011 11 2012 9 2013 12 .Unjuran Enrolmen.