You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC Data: 21.05.

2013 Clasa: VI-a Obiectul: Geografia Continentelor şi Oceanelor Subiectul: POZIŢIA FIZICO-GEOGRAFICĂ A AUSTRALIEI Tipul lecţiei: de transmitere şi de dobîndire a cunoştinţelor noi Timp rezervat: 45 minute Profesor: Subcompetenţe: S1 – comunicarea corectă în limba maternă, cu utilizarea adecvată a termenilor geografici. S5 – citirea şi interpretaea hărţilor tematice la caracterizarea componentelor naturii continentelor; S6 – identificarea relaţiilor dintre componentele naturale specifice continentelor ; Obiective operaţionale O1 – să utilizeze corect termenii geografice în descrierea orală şi scrisă a continentului Australia; O2 – să identifice principalele particularităţi ale poziţiei fizico-geografice a Australiei, utilizînd harta fizică a lumii; O3 – să indetifice consecinţele poziţiei fizico-geografice a continentului asupra condiţiilor naturale ale contientului; O4 – să compare poziţia fizico-geografică a Australiei şi Africii analizînd hărţile.

Strategii didactice: • Metode şi procedee, tehnici: conversaţie euristică, lucrul cu harta, lucrul cu manualul, descrierea, algoritmizarea, problematizarea, tehnica”particularităţi şi consecinţe”, aplicatie practica; • Mijloace de instruire: manualul, harta fizică, atlasul, • Materiale necesare: harta fizică a lumii, atlasul, hărţile-contur, calculator, proiector, ecran; PPT; • Forme de activitate: individuală, frontală. • Tipuri, metode, tehnici de evaluare: evaluarea curentă, conversaţie de verificare, evaluare la hartă, lucrul pe harta – contur. 1

Scenariul lecţiei 2 .

2 Cuvîntul profesorului: Denumirea continentului Australia vine de la latinescul „Austral”. capitolul V ”Australia şi Oceania” la lecţiile următoare.Australia este continentul misterelor şi superlativelor. Profesorul propune elevilor notarea subiectului lecţiei în caiete.sudic. După audierea textului ve-ti răspunde la următoarel întrebări: -Despre ce contient merge vorba? Slaidul Nr. Munţii Albaştri sau o călătorie prin deşert la stînca Uluru. 1 (Textul se află în anexa 1) Activitatea elevului Pregătesc necesarul lecţiei Metode şi procedee Evaluare 2I Ascultă şi reflectă asupra celor audiate. astăzi cu un avion reactiv din Moscova pîna la Sydnei ajungi în 40 ore. Participă la discuţie -Despre ce continent merge vorba? -Cum v-aţi dat seama? -Ce părere aveţi despre ipoteza lui Paganel despre formarea continentului australian? Cuvîntul profesorului: Australia nu s-a dezvoltat şi format ca continent aparte ci a fost parte componentă a marelui contient Gonwana care mai tîrziu s-a scindat în mai multe contiente sudice. Notarea absenţelor Profesorul va citi un fragment de text din J.Etapele lecţiei Momentul organizatoric Evocarea Ob Ti mp Activitatea profesorului Salutarea elevilor şi pregătirea necesarului lecţiei de geografie.Verne „Copiii căpitanului Grant” şi pune în faţa elevilor următoarea sarcină: Ascultaţi monologul lui Paganel care te uimeşte prin cele auzite despre natura acestui continent. Australienii îşi iubesc nespus de mult ţara lor deaceea prima întrebare pusă unui turist este: „Cum vă pare Australia? Nu-i aşa că-i extraordinară?” Turiştii nu ştiu la rîndul lor ce obiectiv turistic să aleagă: Marea Barieră de Corali. În trecut unui călător îî era necesar de la 7 luni pînă la un an să călătorească pentru a ajunge în Australia. Slaidul Nr. Slaidul Nr. Caracterizarea poziţiei fizico –geografice a 3 Analiza . 3 1 . Despre celelalte ipoteze ale lui Paganel vom studia în Notează subiectul lecţiei în caite. Descrierea Conversaţia euristică conversaţie de verificare 3 I Realizarea O2 8I Discuţie asupra textului audiat.

nu centrul s-au ridicat deasupra valurilor. în care alta rîde dimineaţa cînd răsare soarele şi cealată plînge seara la culcare! Ţinut bizar. în care copacii ăşi leapădă în fiecare an scoarţa în locul frunzelor. în care şoarecii îşi fac cuiburi în copac. în care lemnul adesea nu poate arde.. clima. în care patrupedele au rît ca ariciul. Un continent ale cărui margini. ale cărui fluvii seacă din zi in zi. în care umezeală nu există nici in aer nici in pamint.. în care cangurul sare pe cele 4 labe ale sale inegale. în care vulpile sar din copac în copac. în care animalele sînt ciudate. că acest ţinut e cel mai curios de pe pamint. produsele.Anexa Nr. în care frunzele se arată în profil soarelui nu în faţă şi nu dau umbră. Relieful. au mirat. miră şi vor mira pe toţi savanţii lumii. în care pădurile sînt joase iar ierburile gigantice. ca o verigă uriaşă care închide în partea sa centrală o mare interioară pe jumătate evaporată. sau mai degrabă o sfidare zvîrlită în faţa naturii!” 4 . în care lebedele sînt negre.1 Profesorul va citi un fragment de text din J.Verne „Copii căpitanului Grant” „. natura. piatra de construcţie se topeşte la ploaie. în care una serveşte de orologiu. format împortiva naturii! Pe drept cuvînt a putut zice despre tine savantul botanist Grimard: „Acest continent e un fel de parodie a legilor universale. în care oile au capul de porc.închipuiti-vă prieteni dragi. în care păsărele uimesc imaginaţia prin deversitatea cîntecelor şi aptitudinilor lor.