You are on page 1of 22

GHAZUL FIKR

K.I.T.A JAKARTA 2011

GHAZUL FIKR
 Berasal

dari kata “al-ghazw” dan “al fikr”  “perang pemikiran” Upaya gencar musuh-musuh Allah SWT untuk meracuni pikiran umat Islam agar umat Islam jauh dari Islam, lalu akhirnya membenci Islam, dan pada tingkat akhir Islam diharapkan habis sampai ke akarnya. Upaya ini telah berlangsung sejak dahulu dan terus berlanjut hingga kini.

SEJARAH GHAZUL FIKR Ada 2 pendapat: • Sejak Palestin jatuh ke tangan Sallehuddin Al-Ayubi. • Syaitan tidak mengubah akidah Nabi Adam. (2:120) • Syaitan sangat keras bekerja utk menggoda manusia (7:17) . • Sejak zaman Nabi Adam a. tetapi cara berfikirnya sehingga baginda diturunkan ke bumi.s. (4:119) .

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu.Apa keinginan yahudi dan nasrani keatas diri UMMAT ISLAM??? 2:120 ِ ‫ع‬ ِ ‫لـ‬ ٰ ‫د‬ ٰ ‫ر‬ ّ ‫دى ال‬ ُ    ‫د‬ َ ‫هَوا‬ ۗ‫ى‬ ّ ِ‫ل إا‬ ۗ‫م‬ َ ‫عن‬ َ‫ع‬ َ‫ه‬ َ‫ه‬ ِ ‫َولَِئ‬   ْ ‫ت أا‬ َ ‫َوَلن َتْر‬ ْ‫ق‬ ُ ‫هو‬ ُ‫ء‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫ن‬ َ ٰ ‫ضى‬ َ ‫ع‬ َ ‫د َوَلا الّن‬ ْ ‫هم َب‬ ْ ‫ن اتَّب‬ ْ‫ه‬ َ ‫ى‬ َ ‫صا‬ ُ ْ‫هَو ال‬ ُ ‫ملَّت‬ ُ ‫ك الَْي‬ َ ‫حّتى ٰ َتّتِب‬ ِ ِ ِ ّ ‫ن ال‬ ِ ‫ك‬ ِ ‫ك‬ ِ ّ‫﴾ال‬ ِ ‫ن اْل‬ ِ ‫ي َوَلا َن‬ َ‫ء‬ ٍ ‫صي‬ ١٢٠﴿ ‫ر‬ َ ‫ما َل‬ ۙ‫م‬ َ ‫جا‬ ِ ‫عْل‬ َ ‫ذي‬ َ‫م‬ َ    َ‫م‬ ّ ‫لـه من َول‬ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". menyebabkan tercetusnya GHAZUL FIKR .

? ? ? i n i i r a H .

Anggapan2 terhadap individu yang mengamalkan ISLAM     Terrorist Sesat Extrimist Pengganas Sudah menjadi public opinion .

? .

Muslim . Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang orang yang asing”. berkata: Bersabda Rasulullah saw. H. ISLAM  bukan lagi cara hidup hari ini… Hari ini ISLAM dipandang pelik@ asing  GHARIB Dari Abu Hurairah r. “Islam mula tersebar dalam keadaan dagang (asing).Karena….R.a.

Serangan utama Ghazul Fikr Menjauhkan ummat ISLAM dari Alquran Hadis nabi “Barang siapa yang khatamkan al-quran lebih dari 30 hari. bermakna hatinya telah dilalaikan dari alquran” .

” Gleed Stones ● Mantan Presiden Inggeris . baru kita akan menang dan menguasai mereka. kita tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda pemuda Islam Al-Qur`an masih bergelora.“Percuma memerangi umat Islam. Tugas kita kini adalah mencabut Al-Qur`an hati mereka.

Generasi sekarang sangat jauh dgn al-quran Kurang menghafaz al-quran Tidak tau berapa surah dalam al-quran Tidak kenal nama2 surah dalam alquran Berapa ayat dalam surah2 tersebut Biasa2 je kalau 1 hari tidak baca al-quran Dll. .

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda.” (HR.AHDAF GHAZUL FIKR 1-Menjaukan muslim dari agamanya. Abu Daud yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .”Barangsiapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk dari mereka.

5:51 ِ ّ‫ها ال‬ ِ ‫مُنوا َلا َتّت‬ ُ‫خ‬ ٰ ‫ر‬ ‫هم‬ ُ ‫م أاْولَِيا‬ ۘ‫ء‬ َ ‫ى أاْولَِيا‬ ٍ ‫ع‬ ُ ‫ع‬ َ ‫هو‬ َ ‫د َوالّن‬ ْ ‫ء َب‬ ْ‫ه‬ ْ ‫ َب‬  َ ‫صا‬ ُ ّ‫من َيَتَول‬ ُ‫ض‬ ُ ‫ذوا الَْي‬ َ ‫َيا أاّي‬ َ ‫ۚ َو‬ ‫ض‬ َ ‫ن آا‬ َ ‫ذي‬ ِ ‫ف إِانُّه‬ ِ‫ه‬ ِ ِ‫ظال‬ ّ ‫م ال‬ ُ ‫من‬ ّ ‫ن ال‬ َ ‫م‬ َ ْ‫دي ال‬ ٥١﴿ ‫ن‬ ّ ِ ‫ اإ‬  ۗ‫م‬ َ ‫قْو‬ ْ ‫لـَه َلا َي‬ ْ‫ه‬ ْ‫ك‬ ّ﴾ ُ ‫مْن‬ َ ‫مي‬ Hai orang-orang yang beriman. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. janganlah kamu mengambil orangorang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. .

fashion   . smoke. sex 3F.song. Bekerja hanya untuk dunia. sport.fun.(2:212) 4S. food. bukan untuk ISLAM (10:7).

.

2.Mengeluarkan ummat ISLAM dari agamanya Tidak  lagi mempunyai rasa “izzah” ttg ISLAM Tidak nampak kehebatan ISLAM DAMPAKNYA MURTAD .

3:100 ُ ‫ن‬ َ ‫يا أ‬ ْ ّ ّ ُ ‫دوك‬ َ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫تا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫توا‬ ‫أو‬ ‫ذي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫قا‬ ً ‫ري‬ ‫ف‬ ‫عوا‬ ‫طي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫نوا‬ ‫م‬ ‫نآ‬ ‫ذي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫ي‬ َ ِ ُ ِ ِ ُ ُ ِ ّ َُ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ّ ِ ِ َ‫م‬ ١٠٠ ﴿‫ن‬ ‫كا‬ ِ ‫مان‬ ُْ‫ك‬ َ ‫إي‬ َ ‫ري‬ ِ ِ‫ف‬ ِ َ ‫﴾ ب َعْد‬ Hai orang-orang yang beriman. . jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab. niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

. kafir kepada Allah. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya.Membunuh Ummat ISLAM (2:217) Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. mereka kekal di dalamnya. lalu dia mati dalam kekafiran. Mereka tidak hentihentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran). maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah. lebih besar (dosanya) di sisi Allah. (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.3. dan mereka itulah penghuni neraka. seandainya mereka sanggup.

.

SOLUSI .

Sedar  peranan diri sbg ISLAM Tidak mengharapkan org lain utk tegakkan ISLAM. melainkan diri sendiri Jadi Profesional-Muslim Gunakan semua peluang yang ada untuk menyebarkan ISLAM   .