You are on page 1of 10

REKABENTUK

Disediakan oleh : 1.Noor Hidayah Binti Ismail 2.Norliza Binti Md Dasuki 3.Nurul Azma Binti Ismail (DPLI Tesl)

0 ASAS TEKNOLOGI .DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 3 8.

1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas. STANDARD PEMBELAJARAN 8. .2 Membaca dan menerangkan manual.1.STANDARD KANDUNGAN 8.

RBT yang sedia ada : Slide 9 .

Modifikasi yang dicadangkan .

Manual ini tidak menunjukkan arahan yang jelas dan menyukarkan murid terutama murid yang lemah. Semua komponen diletakkan dalam satu gambarajah secara rawak. 3. 2.Kelemahan yang dikenalpasti 1. Gambar yang ditunjukkan kecil dan menyukarkan pelajar untuk fokus. .

Tunjukkan komponen satu persatu : contoh :1. Engkol Fungsi : Memusingkan gandar pada gear atau gegancu .Contoh Modifikasi 1.

dan gegancu .2. Gear Fungsi : Menyambung serta menggerakkan roda. takal. gear.

Engkol Fungsi : Memusingkan gandar pada gear atau gegancu 2.Hasil Modifikasi Manual Wawasan Kandungan dalam Set: 1. Gear Fungsi : Memusingkan gandar pada gear atau gegancu Slide 4 .

Terima Kasih .