You are on page 1of 14

Analiza likovnog djela

Što je prikazano? .

Jan Van Eyck: Arnolfini i njegova žena. ulje na dasci 82.2 × 60 cm. London . Nacionalna Galerija. 1434.

Slika prikazije bračni par Arnolfini u enterijeru. Pripada žanru portreta uz elemente enterijera. Prikaz je naznačen unutar planova koji definiraju privid prostora i tematske naznake .

planu paralelno i simetrično su raspoređeni glavni akteri radnje – Arnolfini i njegova žena. te ogledalo sa zidom u 5. Lijevo i desno uz sam rub polja prikazani su dijagonalno postavljeni elementi koji povezuju 2. planu komoda(?) i šlape. u 2. . 3. u 4.Planovi prate prikaz dubinskog prostora i temu. i 4 plan. planu. U prvom planu prikazane su šlape i pas. u 3 planu sviječnjak.

Rekonstrukcija prostora .

horizontala i dijagonala koje se poklapaju s prikazima stranica sobe (prozor. . Zbog prikazanih 6 stranica (zidovi i podovi) prostor ostavlja privid kubičnog prostora. Armatura se temelji na rasporedu vertikala. ali ne i linearnu perspektivu obzirom na to da nema konvergencije linija prema definiranom očištu. pod) i namještaja (krevet. ormarić. komoda(?)). prikazom unutarnjih stranica sobe koje definiraju 5 stranica geometrijskog tijela. Na slici su naznačeni elementi armature koji ukazuju na konstrukciju elemenata unutar polja. strop.Prostor • Prostor je definiran već navedenim planovima. dok je šesta stranica naznačena prikazom u ogledalu.

te prividom trodimenzionalnog volumena u tri tona. • Pozicija promatrača slike je vezana uz središnju os i poklapa se s prikazom ogledala. . pa su stoga neki prikazani objekti sagledivi odozgo. već konstrukcijom geometrijskih tijela čije linije konvergiraju prema različitim točkama oko središnje osi. ali nije postignut sredstvima linearne perspektive.• Može se zaključiti da privid trodimenzionalnog prostora postoji. koji možemo nazvati modelacijom. • Privid prostornih odnosa postiže se također rasporedom objekata. što ukazuje na visoko očište.

.

Os naznačuje podjelu unutar kolorističke skale: . dok su neki djelovi pomaknuti od vertikalne osi kao spojene ruke para.• Format djela je vertikalno postavljen pravokutnik. ili tijelo psa. psa. Raspored unutar formata ukazuje na simetričnu raspodjelu lijeve i desne strane. • Os prolazi kroz sviječnjak. ogledalo.

uz manju pojavu plave i sekundarnog niza – zelena. a najosvjetljeniji su neki djelovi koji su i značenjski zanimljivi – prozor. Dominantni kontrasti su: svjetlo-tamni (desna polovica formata) i komplementarni (lijeva polovica formata). U lijevoj polovici formata dominantna je boja primarnog niza – crvena. boje iz tercijalnog niza. ruke. Uočava se i kontrast akromatsko-kromatsko ravnomjerno raspoređeno na desnoj i lijevoj polovici formata u gornjem dijelu.• Na desnoj polovici formata dominiraju tonovi smeđe. tj. pokrivala za glave supružnika). Zastupljena je i akromatska skala (npr. glave. sviječnjak . Privid ulaska svjetla je na desnoj strani. te toplo-hladni (lijeva polovica i detalji s voćem na desnoj polovici formata).

vjernosti – pas.Detalji • A – tematski. te tako definira prostorne odnose. papuče – posvećenost tla (prostorije). ukazuje na različite materijale. obilja – voće.svijeća. od uzorka drva. . • B – tekstura. povezani su s temom. metala do istočnjačkih tepiha • C – modelacija (već spomenuto) što ukazuje na privid 3D. ali često nose simboličko značenje poput prisutnosti božjeg svevidećeg oka . tkanine. evociraju elemente svakodnevnog.

te dodajući nove.g.ogledalo • Najzanimljiviji detalj je prikaz konveksnog ogledala u pozadini koji definira scenografiju prizora zatvarajući 6 granicu geometrijskog tijela prostorije.Detalj . skrivene likove u sam prizor. . Pokraj prikaza ogledala nalazi se natpis goticom kojom Jan van Eyck potpisuje i datira sliku u 1434.

te neprimjenjivanje zajedničkog očišta. visoka pozicija promatrača. te tehnika ulja na dasci.Razdoblje i stil Slika pripada razdoblju između internacionalne gotike i renenesanse na sjeveru. Na renesansu ukazuje vrijeme nastanka. način prikazivanja (privid 3D prostora unutar 2D plohe slike). . odabir teme (svjetovni portret u enterijeru). Renesansni elementi i elementi internacionalne gotike su podjednko raspoređeni. Na internacionalni stil gotike ukazuju ikonografski elementi kroz tematske detalje i idealizacija bez naturalističkih elemenata u portretu.