You are on page 1of 5

1.

SISTEME DE PROGRAME PENTRU MODELARE ŞI SIMULARE
Pentru a putea rezolva regimurile dinamice, care să includă si sistemele de reglare in timp real, este necesar ca programele de simulare sa fie rapide, complete, facile si dezvoltabile. În majoritatea cazurilor, acestea se bazează pe experienţa si dezvoltările limbajului FORTRAN, care dispune de algoritmi numerici robuşti şi o librărie de programe foarte dezvoltate. Totuşi, în ultimii ani, facilităţile introduse de Windows şi, în special grafica, sunt superioare, astfel încât au fost dezvoltate programe specializate, cu posibilităţi grafice superioare. Sistemele industriale care interesează aplicaţiile inginereşti sunt: Sisteme discrete, la care procesele se desfăşoară secvenţial, precum procesele de transport, din furnal, de încălziri si răciri etc. Sisteme de proces, care cuprind procese industriale la scară largă, procese ce se pot desfăşura continuu sau în tranşe. Fluxurile materiale şi de energie sunt esenţial continui în timp, ca exemplu lichide, gaze, pulberi. Sisteme dinamice generalizate, care cuprind sistemele tehnologice complexe şi dezvoltate, precum cele de propulsie (automobile, avioane) sau cele din unităţile energetice. De remarcat că aceste sisteme pot fi foarte mici (precum circuitele electronice) sau foarte mari (precum centralele electrice).

1.1. Simularea sistemelor discrete
Sistemele discrete se întâlnesc în procesele de producţie şi manufacturiere şi cuprind multe fluxuri şi reţele care se combină odată cu componentele care se asamblează, compactează şi stochează. Pentru o eficienţă competitivă, liniile de producţie se optimizează, în sensul eliminării timpilor morţi si de aşteptare. De aceste procese se ocupă ramura tehnologică COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING (CIM); pentru ele s-au dezvoltat următoarele chituri de programe: SIMAN/CINEMA, dezvoltat de Cimulation Centre, Cornbrash, Anglia. SIMPLE++ , dezvoltat de AESOP Preston, Anglia. SIMFACTARY/SIMPROCES ,dezvoltat de Coliseum, Camberley, Anglia. WINTESS ,dezvoltat la AT and TISTEL, Anglia. Programele cuprind facilităţi grafice care să prezinte fluxurile materiale, structura procesului, strategii de asamblare, logistică etc. Rezultatele simulării pot fi prezentate sub formă tabelară, grafică, histograme

biotehnologii. dezvoltat la SIMRAD ALBATROSS .pentru optimizarea proceselor.2. Anglia.3. Posibilităţi grafice: datele pentru şi din simulare. Au. Adams). Cambridge. Anglia.4. Simularea se face prin rutine de integrare numerică. posibilităţi de dezvoltare ierarhică. MAX . Sisteme de proces Sistemele de proces au fost dezvoltate cu precădere în industria petrochimică. cu posibilitatea unirii acestora şi introducerii datelor specifice modelului dat. Norvegia. SPEEDUP. care este structurat pe limbajul FORTRAN şi care are posibilităţi de dezvoltare pentru simulare şi modelare. de prezentare etc. Sisteme dinamice generalizate Pentru sistemele dinamice generalizate s-au dezvoltat chituri. generatoare. posibilitatea construirii ierarhice a sistemelor complexe. Noile chituri de simulare au în comun următoarele: Reprezentarea modelelor matematice prin icoane grafice. Konsberg. farmaceutică. afişate cu programe grafice. Programele dezvoltate sunt : CADAS (Computer Aide Design and Synthesis of industrial proces ). coloane de distilare. Detectarea erorilor si facilităţi de depanare: se realizează prin mesaje imediate sau prin utilizarea unor programe care să detecteze sursa erorilor. procese chimice în general. 1. ASPEN PLUSS . Sisteme de programe pentru simulare Principalele programe pentru simulare sunt: • ACSL (Advance Continuous Simulation Language). 1.22 SISTEME DE PROGRAMARE PENTRU MODELARE ŞI SIMULARE etc. Euler. precum şi următoarele facilităţi: utilizarea eficientă a tehnologiei VDU. bazate pe algoritmi eficienţi si robuşti (Rurge-Kutta. pentru care s-au dezvoltat module specializate precum: schimbătoare de căldură. posibilităţi de help şi sunt . reactoare chimice. Comunicarea cu utilizatorul se face interactiv. dezvoltat la Cambridge. grafic. Anglia. 1.orientat cu precădere pentru calculatoare personale. Facilităţile grafice ale versiunii sub WINDOWS constau în căsuţe de dialog. de asemenea. prin pauze între simulări. a Graphical User Interface (GUI). care să conţină algoritmi de rezolvare (diferenţiere şi integrare) rapizi şi robuşti. pentru a analiza rezultatele grafice parţiale sau pentru a modifica anumiţi parametri ai simulării.simulează procesele dinamice on-line. Cambridge.

Toate blocurile sunt cu structură ierarhică şi cu pictograme pentru echipamentele de simulat. Olanda. prin conectare grafică. Recent. care se trag cu mouse-ul de la un bloc la altul. prin luarea cu mouse-ul şi mutarea în locul dorit. continui. permite apelarea facilă a blocurilor ca şi unirea acestora. ajungând acum la versiunea 4. pentru analiza sistemelor inginereşti. a pachetului original PSI. multiple. prin care se pot structura modele ierarhice complexe. EASY 5X este versiunea X . apoi prin apăsarea pe mouse se poziţionează. dezvoltat de Delft Technical University. C. facilităţi de liniarizare ca şi de integrare şi diferenţiere. analiza şi proiectarea sistemelor statice şi dinamice. la un preţ modest şi se pretează la aplicaţii restrânse sau educaţionale. Programul este dezvoltat de Rapid DATA Ltd. disponibil în catedră. liniare şi neliniare. introdus în 1987 de compania Boeing. . hibride. sau of-line (la sfârşit). Suedia. PSI/C este noua versiune. de modele de reducere şi optimizare. Editorul graphic. introdus în 1984. Acesta poate simula sisteme continuu discrete. cu una sau mai multe mărimi variabile. care lucrează pe staţii grafice sub X-WINDOWS şi care are posibilităţi grafice în 2D şi 3D. a fost dezvoltat pachetul XMATH din familia MATRIXx. SYSTEM BUILD. Parametrii constantelor pot fi daţi în sistem internaţional sau anglo-saxon. hibride. Cea mai importantă dezvoltare este interfaţa grafică ISEE-SIMNON. simularea. Bazat pe ACSL este programul MMS. Parametrii modelului pot fi daţi şi modificaţi prin acces grafic la căsuţa acestuia. în timpul simulării. Rezultatele pot fi plotate on-line interactiv. la Lund Institute of Technology. de optimizare a parametrilor. Anglia. cu posibilităţi grafice scrise în C. complexe. Utilizatorul are posibilitatea construirii modelului prin selectarea blocurilor din librăria de componente standardizate sau specializate.Sisteme de programe pentru modelare şi simulare 23 • • • • • disponibile prin PROTOBLOK sau Graphic Modeller. Sunt diferenţe mici între acesta şi MATLAB. ajungând la versiunea 6. Anglia. EASY 5X a fost introdus în 1992 pentru modelarea. Are posibilitatea de a modela sisteme la scară largă. MATRIXx: este introdus începând din 1983 de Integrated System INC. analiză liniară. Are posibilităţi de prezentare grafică a rezultatelor. Pachetul de programe EASY 5X este dezvoltat de Boeing SUA. Dispune de librării specializate pentru proiectarea controlului (reglării). apelabile prin apăsarea pe mouse. SIMNON a fost dezvoltat începând cu 1974. rutine numerice pentru procesarea semnalului şi funcţii de proiectare a controlului. Legătura dintre componente se face prin linii. EASY 5X are facilitaţi ierarhice de a masca subsistemele în interiorul unui sistem. Este un program mai puţin avansat.Window a lui EASY 5. Din pachetul de programe fac parte si rutinele pentru analiză şi rezolvare.

prin intermediul mouse-ului. ajungând la versiunea 7. discrete şi hibride. incluzând modelele liniare. Modelele se construiesc simplu. Bazat pe algoritmii numerici ai MATLAB. de asemenea. ştiinţifice şi inginereşti. inclusiv pentru modelare şi simulare. 1. se va face o prezentare succintă a acestei aplicaţii software. transfer facil al informaţiilor între documente prin copiere. cerinţe dorite a.24 SISTEME DE PROGRAMARE PENTRU MODELARE ŞI SIMULARE • SIMULINK/MATLAB. pentru realizarea unor calcule matematice complexe. având peste 75 componente predefinite (liniare si neliniare). cerinţe esenţiale 2.analize de stabilitate şi senzitivitate. prin copierea de informaţii existente sau inserare prin intermediul unor obiecte. .facilităţi de lucru cu matrice. stabilirea unor legături între copiere şi original. prin copierea modelelor componente din biblioteca de programe.determinarea punctului de echilibru. SIMULINK permite modelarea şi analiza sistemelor dinamice. încorporarea de noi date. . sisteme neliniare. a fost dezvoltat după 1992 programul SIMULINK. neliniare. în spaţiul de lucru. continui. Modificarea parametrilor şi alegerea algoritmului de simulare se face prin clicarea butonului mouse-ului. putând prezenta rezultatele bidimensional sau tridimensional. Efectuarea unor calcule şi grafice în cadrul Microsoft Excel este recomandabilă. Criterii pentru compararea programelor de simulare Pentru a compara diferitele produse soft sunt considerate următoarele: 1. Este dezvoltat de Adept Scientific Micro System Ltd. • Datorită includerii în pachetul Microsoft Office. pentru simularea dinamică a sistemelor. Microsoft Excel este instalat pe majoritatea calculatoarelor care rulează una dintre variantele Windows. programare liniară cu restricţii. .5. . Are biblioteci de programe specializate pentru calculul statistic. dezvoltat de Math Works Inc. dezvoltate. proiectarea regulatoarelor etc. Fundamental pentru acest program este faptul că lucrează cu matrice de dimensiuni arbitrare. Într-un capitol distinct. prin descrierea principalelor funcţii şi modul în care acestea pot fi utilizate.testarea si plotarea răspunsului în frecvenţă şi timp. MATLAB a fost introdus în 1981. analiza în frecvenţă. Posibilităţile de afişare grafică sunt. • VISSIM este un alt produs pentru simularea sistemelor continui. sinteza circuitelor. Unirea blocurilor se face tot cu mouse-ul. Anglia. deoarece beneficiază de toate avantajele folosirii conjugate a aplicaţiilor componente Microsoft Office: eficacitate. SUA. trăgând liniile între blocuri. Disponibilitatea relativă la subprograme precum: . analiza semnalului.

h. Creare de pictograme f. . Utilizare facilă  Cerinţ e dorite a.funcţii pentru identificare model. Simulare interactivă şi animaţie g. Acces librărie componente c. Help on-line d. reducere. Analiza comparativă a pachetelor EASY 5X. Rutine rapide h. Ecuaţii pentru modulele de bază d. Facilităţi de help on-line d. pentru limbajul de compilare. . Cod optimizat h. Posibilităţi de simulare iterativă şi animaţie g. b. Acces la librăria cu componente şi module apropiate c. Compatibilitate staţii de lucru / PC e. MATLAB/SIMULINK şi MATRIXx este redată în tabelul de mai jos.control robust si opţional. în cod sursă. optimizat prin convertirea diagramei bloc. Capacitatea de simulare a sistemelor complexe b. Disponibilitate subprograme b. Simulare interactivă f. FACILITATEA  Cerinţ e esenţiale a. transformare.rutine pentru procesarea semnalului. Diagrame bloc c. Lucru PC/staţii grafice e. Generarea automată a codului în timp real.Sisteme de programe pentru modelare şi simulare 25 . Facilităţi de inserare din alte blocuri sau coduri e. Cod de compilare de înalt nivel. Posibilităţi grafice g. Posibilitatea creerii de pictograme f. Posibilităţi de lucru în timp real EASY5X MATLAB / SIMULINK X X X X X X neevaluat X X X X X X X X X MATRIXx X X X X X X neevaluat X limitat X X X X X X X X X X X neevaluat X X X X X X X .