You are on page 1of 16

HC1 – PMR

Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran

SEK. MEN. KEB.

TAHUN

2009

TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA –[Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata pelajaran] Mata Pelajaran : Tingkatan Tiga : Bil GRED MATA PELAJARAN Pelajar a. Peperiksaan PMR (Tahun ________ terbaik) Peperiksaan Akhir Tahun b. Ting, 2 - 2008] TOV [Peperiksaan Akhir c. Tahun] OTI 1 = TOV + [ETR – d. TOV]/3 OTI 2 = TOV + [ETR – e. TOV] X 2/3 f. ETR (kiraan) g. ETR (pindaan) Perbezaan peratus, bil. h. calon dan Gred Purata [ (c) – (g) ] A Bil. % Bil. B % Bil. C % Bil. D % Bil. E % Bil. Lulus (%) Lulus GP

HC2 – PMR SEKOLAH ____________________ Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURID Mata Pelajaran : _____________________ Tingkatan : ________ [2009] TOV Bil Nama Kelas M G Nilai Tambah (markah) ETR M G .

TOV ETR Bil Bil A A B B C C D D E E .

.

HC3 – PMR Tindakan : Guru Mata Pelajaran ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA –[Keseluruhan Pencapaian setiap murid] Mata Pelajaran: Nama Guru: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Rumusan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ujian/ Peperiksaan TOV Mac OTI1 Pertengahan Tahun Julai OTI2 Percubaan/ Akhir Tahun Sasaran (ETR) PMR Sebenar A Bil Murid Bil % B Bil % C Bil % D Bil % E Bil % Bil Lulus % GP Nama TOV M G Ujian Mac M G OTI1 M G Pert. Tahun M G Ujian Julai M G Tingkatan:__________ (2009) Perc. PMR M G ETR/ PMR M G OTI2 M G PMR G .

HC4 – PMR Tindakan : Guru Kelas ETR MURID BAGI KELAS ________________________ 2009 (Sasaran setiap murid mengikut mata pelajaran yang diambil/peperiksaan ) Tingkatan : Nama Guru Kelas: Bil Nama Murid TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV B MEL M G B INGG M G SEJ M G GEO M G B ARAB M G B CINA M G B TAMIL P. ISLAM M G M G MAT M G SAINS M G KH 1 M G KH2 M G KH3 M G KH4 M G GP .

ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR .

% Bil. Murid Bil. % Bil. B % Tingkatan : C Bil.HC5 – PMR Tindakan : Setiausaha Peperiksaan SEKOLAH : PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH TAHUN 2009 (ETR) A Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Geografi Pendidikan Islam Matematik Sains Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Bil. D % Bil. E % GP ETR % LULUS GP TOV % LULUS 10 Kemahiran Hidup 3 11 Kemahiran Hidup 4 12 13 JUMLAH (# Rujuk HC1 bagi setiap mata pelajaran sebelum mengisi borang ini ) .

HC6 – PMR Tindakan : Setiausaha SEKOLAH ____________________ TARGET MURID CEMERLANG DAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN Tingkatan : 3 [2009] Bil Nama Kelas TOV PENCAPAIAN ETR PENCAPAIAN GP GP .

MURID MENDAPAT SEMUA A DAN LULUS SEMUA MATA PELAJARAN HC MURID MENDAPAT SEMUA A DALAM SEMUA MATA TOV ETR BIL LULUS DALAM % LULUS SEMUA MP #DIV/0! #DIV/0! BIL MURID BIL DAPAT 'STRAIGHT' A 9A 8A 7A HC BIL MURID MURID LULUS DALAM SEMUA MATA PELAJARAN TOV ETR .

.

PAT 'STRAIGHT' A JUM 0 0 % DAPAT 'STRAIGHT' A #DIV/0! #DIV/0! .

........................... ANALISA "POST-MORTEM'/KLINIKAL MATA PELAJARAN PANITIA: …………………………………… MATA PELAJARAN: ……………………………………… ( PEPERIKSAAN:PERTENGAHAN /AKHIR TAHUN ..... Lulus : Kelas Peratus Lulus : Bil Gagal : % Gagal Bil Tidak Hadir Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nama Murid (disusun ikut ranking markah) K1 K2 JUM Tindakan Guru: Pemantaan Individu ........) Nama Guru : Bil..............PM1 Tindakan : Guru Mata pelajaran JABATAN …………………………………… SEK....... Murid Bil.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bil Nama Murid (tidak hadir satu kertas) K1 K2 JUM Tindakan Guru: Pemantauan Individu Tindakan Guru: Bil Nama Murid (tidak hadir dua kertas) K1 K2 JUM Pemantauan Individu .

.. Tahun OTI 2 Percubaan AR TOV ETR OTI 1 Pert. Murid A Bil % Bil B % Bil C % Bil D % Bil E % Tidak Hadir Bil.. Tahun OTI 2 Percubaan AR TOV ETR OTI 1 Pert....PM2 Tindakan : Ketua Panitia JABATAN …………………………………… SMK... Lulus Bil % Catatan/ Perbandingan RUMUSAN .. TAHUN/TINGKATAN …………...... Panitia : …………………………………… Mata Pelajaran: …………………………………… (Maklumat diperolehi dari HC3) TING/NAMA GURU ANALISIS TOV ETR OTI 1 Pert. Tahun OTI 2 Percubaan AR TOV ETR OTI 1 Pert.. Tahun OTI 2 Percubaan AR TOV ETR OTI 1 Pert..... Tahun OTI 2 Percubaan AR Bil..... ANALISA PERBANDINGAN DAN POST MOTEM KEPUTUSAN ………….....

. Latihan murid yang tidak sesuai 1....... Pencapaian berbeza inter mata pelajaran/ antara kelas 1.. Pengajaran/pendekatan tidak sesuai 2.. Guru baru 3.. FAKTOR ANALISIS ITEM SOALAN Bil Capai Bil Lulus FAKTOR Telah dilaksanakan (Jika ’Ya’ dapatkan salinan analisis tersebut) 1.PM3 Tindakan : Pentadbir NAMA SEKOLAH. Bilangan Soalan Aras Rendah terlalu kurang 2.. KHAS c... Bukan Option GURU 4. Tidak menyediakan JSU Ya Tidak Catatan/Ulasan Peratus Lulus: Tidak Hadir: 1......... PROGRAM b. Keberkesanan program/aktiviti a.. .. P&P Guru yang berbeza 5.. Murid belum menguasai 4... Latihan murid tidak disemak oleh guru MURID 3. d.. Pencapaian berbeza intra mata pelajaran/antara mata pelajaran 1. Ketiadaan guru dalam tempoh yang lama 6.... Kekerapan latihan yang kurang LATIHAN 2..... Tidak Hadir 2../ Tahun KUMP.. POST MOTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN/AKHIR TAHUN Tarikh : Panitia : Mata Pelajaran Ting.. Belum belajar topik berkaitan MURID 3.....