You are on page 1of 8

4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ .5‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬על ידי סיבוב הוו ניתן להתאים את הוו לשימוש באוזניה באוזן‬ ‫ימין או אוזן שמאל‪.3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫החלפת מתאמי האוזניה‬ ‫בקופסת האוזניה קיבלת מספר מתאמים להתאמת האוזניה לגודל‬ ‫האוזן ולנוחות שימוש מירבית‬ ‫לצורך החלפת המתאם יש לסובב את המתאם ‪ 45‬מעלות (ראה‬ ‫איור) ואז יש למשוך בעדינות את המתאם ולהחליפו במתאם אחר‪.‫הכר את האוזניה ‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪1‬מיקרופון‬ ‫‪2‬מקש רב תכליתי (מקש הפעלת תכונות רב שימושי)‬ ‫‪3‬נורית חיווי‬ ‫‪4‬שקע טעינה (חיבור לחשמל)‬ ‫‪5‬אוזניה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬קשת תליה לאוזן‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שימוש בקשת התליה לאוזן‬ ‫ניתן להשתמש בקשת התליה לצורך אחיזה נוחה יותר של האוזניה‬ ‫באוזן‪ .

‬‬ ‫התליון מיועד לתליית האוזניה על השרשרת‪ .‬התליון נצמד באמצעות‬ ‫מגנט לשקע הטעינה של האוזניה (ראה איור)‬ ‫האוזניה משקע ‪ USB‬במחשב‪ .‬לאחר החיבור לזרם החשמל תדלק‬ ‫הנורית האדומה ותמשיך לפעול לאורך כל זמן הטעינה‪.‬האוזניה תבצע חיבור אוטומטי לטלפון האחרון שאליו הייתה‬ ‫מחוברת (בחיבור אלחוטי)‪.‬נורית החיווי תשנה את צבעה מאדום לכחול‪.‬נורית החיווי הכחולה תהבהב‬ ‫והאוזניה תכבה‪.‬יש גם שרשרת ותליון מגנטי‪.‬‬ ‫כיבוי‪ :‬כאשר האוזניה פועלת יש ללחוץ לחיצה ארוכה של לפחות ‪5‬‬ ‫‪1‬שניות‪ .‬על המקש הרב תכליתי‪ .‬‬ ‫כשהסוללה מלאה‪ .‬‬ ‫טעינת סוללת האוזניה‬ ‫האוזניה מצוידת בסוללה נטענת‪ .‬‬ ‫זמן הטעינה הממוצע באמצעות כבל הטעינה הינו כשלוש שעות‪.‬על המקש הרב תכליתי (מס’ ‪ 2‬בתרשים) נורית החיווי הכחולה‬ ‫תהבהב‪ .‫שימוש בתליון המגנטי‬ ‫בין האביזרים המצורפים לאוזניה‪ .‬‬ ‫חבר את האוזניה למטען המצורף או השתמש בכבל ה ‪ USB‬לטעינת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ .‬‬ ‫הפעלה ‪ /‬כיבוי האוזניה‬ ‫תליון מגנטי‬ ‫שקע טעינה‬ ‫הפעלה‪ :‬כאשר האוזניה כבויה יש ללחוץ לחיצה ארוכה של לפחות ‪5‬‬ ‫שניות‪ .‬לפני הפעלת האוזניה מומלץ לבצע‬ ‫טעינה ראשונית מלאה של לפחות ‪ 3‬שעות‪.

‬הקש את הספרות “‪.‬או שהשיחה תעבור למשיבון – בהתאם‬ ‫להגדרות ספק הקו הסלולארי)‬ ‫חיוג קולי‬ ‫אם הטלפון הסלולארי תומך בחיוג קולי‪ .‬לחץ לחיצה קצרה על המקש הרב‬ ‫תכליתי‪ .‬אמור את השם שאליו ברצונך לחייג‪.3‬לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב תכליתי עד אשר נורית‬ ‫החיווי תתחיל להבהב בצבעים כחול ואדום ‪.‬‬ ‫‪2 .2‬וודא כי האוזניה כבויה‪.‬‬ ‫דחיית שיחה‬ ‫בעת קבלת שיחה‪ .‬‬ ‫‪1 5 .‬צפצוף קצר ישמע‪ .‬השיחה תסתיים‪.‬‬ ‫מענה לשיחה‬ ‫‪1‬בעת קבלת שיחה‪ .‬‬ ‫שים לב – מומלץ להקליט את התוויות הקוליות של החיוג הקולי דרך‬ ‫האוזניה בכדי לעזור לטלפון בזיהוי השם‪.‬‬ ‫‪3 .4‬הכנס לתפריט ה ‪ Bluetooth‬בטלפון הסלולארי שלך ובצע‬ ‫חיפוש‪/‬הוספה של התקן ‪ Bluetooth‬חדש‪.‬‬ ‫‪4 .‬לחץ לחיצה קצרה על המקש הרב תכליתי‬ ‫(מס’ ‪ 2‬בתרשים) לקבלת השיחה‪.5‬‬ ‫מהרשימה שתופיע‪ .1‬מקם את הטלפון קרוב לאוזניה‪.‬‬ ‫‪1 .”0000‬‬ ‫ניתוק שיחה‬ ‫לחץ לחיצה קצרה על המקש הרב תכליתי‪ .‫חיבור ‪ /‬התאמת האוזניה לטלפון סלולארי‬ ‫שימוש באוזניה‬ ‫התאמה‪/‬חיבור חד פעמי בין שני המכשירים‪.‬תוכל להפעיל את התכונה‬ ‫מהאוזניה‪ .‬השיחה‬ ‫תנותק (יתקבל צליל תפוס‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה במשך ‪ 2‬שניות‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ .HB200M‬‬ ‫כשתתבקש להקיש קוד‪ .‬במצב המתנה‪ .‬בחר בהתקן ‪ HB200S‬או ‪.

‬‬ ‫•מנע נפילת עצמים או התזת נוזלים וחומצות כלשהן על המטען‪.‬‬ ‫הטלפון יחייג למספר האחרון שאליו חייגת‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫•מנע חדירת מים‪/‬לחות‪.‬‬ ‫אזהרות בטיחות למטען‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ *1‬תכונות המסומנות בכוכבית הינן תלויות בתמיכת הטלפון בתכונה‪.‬שמור על זהירות מרבית‬ ‫והשאר מרוכז בנהיגה‪.‬‬ ‫לחץ שתי לחיצות קצרות על המקש הרב תכליתי בכדי לעבור בין‬ ‫השיחות‪ .‬‬ ‫•שנת ייצור המטען‪2010 :‬‬ ‫‪9‬‬ .‬השיחה תעבור למצב המתנה והשיחה‬ ‫הממתינה תענה אוטומטית‪.‬לחץ שתי לחיצות קצרות‬ ‫על המקש הרב תכליתי‪ .‬לא במקום חשוף לגשם‪.‬או לחץ לחיצה אחת קצרה על המקש הרב תכליתי לניתוק‬ ‫השיחה הנוכחית ומעבר לשיחה שבהמתנה‪.‬‬ ‫ •לעולם אין לתת לילדים לשחק באוזניה‪ .‬‬ ‫אזהרות שימוש באוזניה‬ ‫אם הנך משתמש באוזניה במהלך נסיעה‪ .‬האוזניה מכילה חלקים‬ ‫קטנים אשר ילדים עלולים בטעות לבלוע ולגרום להם לחנק‪.‬‬ ‫•חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על‬ ‫המטען‪.‬‬ ‫•מיועד לשימוש פנים בלבד‪ .‫חיוג חוזר למספר אחרון שחוייג‬ ‫בזמן המתנה‪ .‬‬ ‫•אין לגעת במטען בידים רטובות‪.‬‬ ‫כיוון עצמת השמע‬ ‫כיוון עצמת השמע מבוצע באמצעות הטלפון הסלולארי שאליו‬ ‫מחוברת האוזניה‬ ‫‪1‬‬ ‫שיחה ממתינה‬ ‫בעת שיחה ניתן לענות גם לשיחה ממתינה‪ .‬לחץ שתי לחיצות קצרות על המקש הרב תכליתי‪.‬‬ ‫•אין להניח ליד מקור חום כלשהו‪.