You are on page 1of 7

KEANGNAM

HA NOI
LANDMARK
TOWER

Hệ thống đo đếm từ xa
Nhà máy Omnisystem VN.
Add: Số 1, CN6, Cụm CN Từ Liêm, Hà Nội.
Tel
: (04) 62 871 327
Fax
: (04) 62 872 323
Email: info@omnisystem.vn
Website: www.omnisystem.vn

Văn phòng tại Hà Nội.
Add: 36, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel
: (04) 66 605 653
Fax
: (04) 73 048 048
Email: hn@omnisystem.vn
Website: www.omnisystem.vn

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh.
Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp. HCM.
Tel
: (08) 22 100 155
Fax
: (08) 22 100 155
Email: hcm@omnisystem.vn
Website: www.omnisystem.vn

CN6.vn . Hồ Chí Minh. Tp. Đống Đa. Nguyên Hồng.vn Website: www.3.omnisystem. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem.vn Văn phòng tại Hà Nội. Q. Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của.vn Website: www. HCM.8.TỦ CÔNG TƠ TẠI MỘT TẦNG ĐIỂN HÌNH Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN. Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem.vn Văn phòng tại Tp.vn Website: www. Add: 36. Cụm CN Từ Liêm. Add: Số 1.omnisystem.omnisystem. Hà Nội. Hà Nội. P. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem.

CN6.vn Website: www.vn Văn phòng tại Tp. Cụm CN Từ Liêm. Hồ Chí Minh.vn Website: www.8.omnisystem.3. Hà Nội. P. Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem.omnisystem. Hà Nội.PHÒNG QUẢN LÝ ĐIỆN NƯỚC TẠI CÔNG TRÌNH KEANGNAM BÀN LÀM VIỆC KỸ THUẬT VIÊN BỘ M-DCU KẾT HỢP MÁY TÍNH (RS-232) BỘ THU THẬP.vn Văn phòng tại Hà Nội. Q. Nguyên Hồng.omnisystem. HCM. Add: Số 1. Tp. QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRUNG TÂM M-DCU IN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN NƯỚC Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN.vn . Add: 36. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem. Đống Đa.vn Website: www. Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem.

vn Website: www. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem.vn Văn phòng tại Hà Nội. Add: 36.vn Website: www. Tp. HCM. Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem. Cụm CN Từ Liêm. Đống Đa. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem. Hà Nội.vn Website: www. Hà Nội.8. P.omnisystem.omnisystem. Add: Số 1.omnisystem. Q. Nguyên Hồng.3.vn .CÔNG TƠ 3 PHA TẠI CÔNG TRÌNH KEANGNAM Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN.vn Văn phòng tại Tp. CN6. Hồ Chí Minh. Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của.

Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của. Tp.omnisystem. Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem.vn .8. Đống Đa.vn Website: www. CN6. P. Add: Số 1. Cụm CN Từ Liêm.vn Văn phòng tại Hà Nội. Hồ Chí Minh.omnisystem.3. Q.vn Website: www. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem. Nguyên Hồng.omnisystem. Add: 36. Hà Nội. Hà Nội.vn Văn phòng tại Tp.vn Website: www.CÔNG TƠ 1 PHA TẠI CÔNG TRÌNH KEANGNAM Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN. HCM.

Q.vn Văn phòng tại Tp.THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU TẠI TỪNG TẦNG Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN.vn . Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem. Nguyên Hồng. Hồ Chí Minh.vn Website: www. Đống Đa.8. Hà Nội. Hà Nội.3. Add: 36. CN6. Add: Số 1. Tp. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem. HCM.vn Website: www. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem.omnisystem. P.vn Văn phòng tại Hà Nội.omnisystem.omnisystem. Cụm CN Từ Liêm. Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của.vn Website: www.

CN6. Add: Số 1.vn Văn phòng tại Hà Nội. Add: Số 48 Huỳnh Tịnh Của.omnisystem. Tel : (04) 62 871 327 Fax : (04) 62 872 323 Email: info@omnisystem. Hà Nội. HCM. Nguyên Hồng. Hà Nội.8. Cụm CN Từ Liêm. Tp.vn . Hệ thống đo đếm từ xa Nhà máy Omnisystem VN.omnisystem.vn Website: www. Add: 36. Hồ Chí Minh.omnisystem. Tel : (04) 66 605 653 Fax : (04) 73 048 048 Email: hn@omnisystem.TỪ KEANGNAM NHÌN RA THỦ ĐÔ.vn Văn phòng tại Tp. Q. Tel : (08) 22 100 155 Fax : (08) 22 100 155 Email: hcm@omnisystem. P.vn Website: www.vn Website: www.3. Đống Đa.