You are on page 1of 3

Instituțiile Consiliului Europei

1. Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)

Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei este unul dintre cele două organe statutare principale ale Consiliului Europei. Ea este constituită dintr-un număr de reprezentanți individuali din fiecare Stat-membru, cu un Președinte ales dintre ei în fiecare an pentru o perioadă maximă de 2 sesiuni. Președintele actual al APCE este Jean-Claude MIGNON (Franța, Grupul Popular European). Acesta a fost ales în Ianuarie 2012.

 Delegația RM la APCE

2.

Comitetul Miniștrilor

Comitetul Miniștrilor reprezintă instanța de decizie a Consiliului Europei. El este alcătuit din miniștrii afacerilor externe ai celor 47 de state membre sau din reprezentanții diplomatici permanenți la Strasbourg.

3. Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALR)
In 1994, Congresul Autoritatilor Locale si Regionale din Europa (CPLRE) a fost infiintat in calitate de organ consultativ al Consiliului Europei, inlocuind Conferinta autoritatilor locale si regionale din Europa. El functioneaza pe baza Rezolutiei Statutare 2000 (1) a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei. Congresul este alcatuit din doua camere: Camera autoritatilor locale si Camera regiunilor. Adunarea bicamerala cuprinde 318 membri titulari si 318 membri supleanti, fiecare dintre acestia reprezentand alesul uneia dintre cele peste 200 000 colectivitati locale si regionale ale statelor membre ale Consiliului

mandatată să promoveze conștientizarea și respectarea drepturilor omului în cele 47 State membre ale CE. primite in calitate de invitati speciali sau observatori.  Delegația RM la CALR 4. alcatuita din reprezentantii tuturor delegatiilor nationale. identifică o acțiune generală necesară pentru organizarea participării sale la "quadrilogue"-ul Consiliul Europei. cat si pe cele ale catorva state nemembre. se asigură că funcționează în mod corect statutul participativ. Acesta decide direcțiile politicilor și stabilește și adoptă programele de acțiune. se intalneste intre reuniunile plenare ale Congresului in timpul sesiunilor de toamna si de primavara cu diferite comisii. Curtea Europeană al Drepturilor Omului (CEDO) Începînd cu 3 decembrie 2012. dl Valeriu Griţco este judecător la CEDO din partea RM. Conferința Organizațiilor non -guvernamentale Internaționale Conferința ONGI este organul supreme de reprezentare a ONG-urilor internaționale care se bucură de statut participativ la Consiliul Europei și. ca atare. Comisarul pentru Drepturile Omului Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituție independentă în cadrul Consiliului Europei. 6. Congresul se reuneste o data pe an la Strasbourg unde gazduieste delegatiile organizatiilor europene agreate. O Comisie permanenta. .astfel ajutînd ONGurile să afirme rolul politic al societății și așa mai departe de ajutor să afirme rolul politic al societății civile în Consiliul Europei.Europei. Camerele alterneaza in alegerea presedintelui Congresului pentru un mandat de doi ani. 5.

Organisme de monitorizare a Consiliului Europei Monitorizarea conformității Statelor membri cu tratatele constituie o importantă parte a mandatului CoE. Este specializat în combaterea rasismului.  Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor împotriva Delapidărilor de Fonduri și Finanțarea Terorismului [MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)] Creat în 1997.  Grupul de Experți al Acțiunii împotriva Traficului de Ființe umane [GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings)] GRETA este un grup operativ atașat la convenția europeană privind lupta împotriva traficului de ființe umane și este responsabil pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestei Convenții pe întreg teritoriu al celor 47 State membru. MONEYVAL este responsabil pentru asigurarea faptului ca fiecare Stat membru să aibă sisteme eficiente implementate împotriva delapidări i de fonduri și finanțarea terorismului. . ECRI constituie un organism independent al CoE de monitorizare a drepturilor omului.  Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței [The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)] Întrunind cite un expert din fiecare Stat membru. Au fost create organisme variate independente pentru a îndeplini această sarcină. xenofobiei. discriminării rasiale. anti -semitismului și intoleranței.