You are on page 1of 2

CARE ESTE SCOPUL REINCARNARILOR NOASTE PE ACEST PAMANT ?

Fiecare din noi cand ne nastem, primeste materie psihica si mentala necesara dezvoltarii corpurilor paihice (emotionale) si mentale (noetice), un clarvazator poate vedea asta: este un fel de sac de materie eterica in jurul inimii, in regiunea pieptului. Cat de perfect trebuie sa contruiasca persoana cele doua corpuri este pastrat de Arhangheli elementelor (un MIhail, un Rafael, Un Gabriel si un Samael). Acum fiecare se naste cu o anumita incarcatura Karmica pe care trebuie s-o rezolve, dar tinta principala in viata sunt cele doua corpuri. Asta ne spune Iisus in parabola TALANŢILOR : Matei 25: 14 -30 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi, şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi, s-a dus, i-a pus în negoţ, şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi, a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s -a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanţi, a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.’ Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’ Cel ce primise cei doi talanţi, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.’ Stăpânul său i-a zis: ,Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’ Cel ce n u primise decât un talant, a venit şi el, şi a zis: ,Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat, şi strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă, şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’ Stăpânul său i-a răspuns: ,Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat, şi că strâng de unde n-am vânturat; prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i dar talantul, şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Cei „cinci talanţi” reprezintă corpul material, dublul eteric al corpului material, corpul psihic cu dublul său eteric şi corpul noetic – cinci în total. Corpul noetic nu are dublu eteric ca atare. Mintea este Minte şi nu putem spune că Mintea este dublul eteric al corpului noetic. Este pur şi simplu Minte. Mintea este concretă sau abstractă, concretă sau supersubstanţă fără formă. Putem numi asta un dublu eteric? Primul om a făcut din cinci talanţi zece, însemnând că i-a dezvoltat în natura lor în planurile mai înalte dincolo de universuri. Ştim că există şapte ceruri, dar nu putem experimenta decât patru dintre ele şi jumătate din al cincilea în ceea ce numim lumea noetică. „Bucuria stăpânului”. Ce este „bucuria stăpânului”? Există o diferenţă între bucuria sau plăcerea stăpânului şi plăcerea noastră. Plăcerea noastră constă în a obţine una şi alta ca să avem ceea ce numim satisfacţie de sine. Dar care este „plăcerea stăpânului”? Aceea de a crea universuri. Trebuie să aflăm care este cu adevărat bucuria sau plăcerea stăpânului. Următorului om i-a dat doi talanţi: corpul material şi anumite emoţii – corpul psihic. A lucrat asupra acestora în timpul vieţii şi, atunci când stăpânul său a venit, i-a spus „Stăpâne, mi-ai dat doi talanţi, iată patru”, voind să spună că i-a dat un corp material şi unul emoţional, şi că el şi -a făcut şi un corp noetic, lucrând cu celelalte două – material şi emoţional. Şi-a făcut un corp noetic complet – nu doar corpul minţii inferioare, dar şi corpul minţii superioare. Să ne aplecăm asupra celui care a primit doi talanţi şi a făcut patru din ei, pentru că ne interesează în mod special. Fiind u-ne date un corp material şi unul emoţional, dezvoltăm cele două corpuri în minte, corp. Deci am făcut un corp noetic şi unul cauzal (să -i spunem aşa), un corp noetic superior. Ce i-a spus stăpânul acestui om? „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.” Stăpân peste mai multe. În versiunea Sf. Luca a acestei parabole (Luca 19:20) ni se spune că cel care a dublat talanţii a fost numit guvernator al mai multor oraşe. Care este diferenţa dintre un talant şi un oraş? Cel care a făcut patru talanţi din doi s-a făcut stăpân a patru oraşe. Să nu vă imaginaţi acum că Iisus vorbeşte fără sens sau că exagerează. Nu. Ni s -au dat un corp material şi unul psihic şi ne-am construit corpul noetic şi pe cel cauzal sau raţiunea. Unde ne ridică acest lucru? De la subconştient sau chiar de la conştiinţă la conştiinţa de sine şi la Super conştiinţa de Sine. Aceasta este Realizarea de Sine, realizarea că suntem dumnezei. Ce i-a spus stăpânul robului său? „Intră în bucuria stăpânului tău!” Nu i-a spus „Simte bucurie!’, o bucurie umană. A spus „bucuria stăpânului tău”. Acest lucru trebuie observat aici. Ce este bucuria stăpânului nostru – a Fiinţării Infinite? Creaţia! Aceasta este bucuria stăpânului nostru. „Talantul” este corpul material. Stăpânul i-a dat ultimului rob un talant. Se spune în parabolă că, atunci când a venit timpul să ceară socoteală, stăpânul l-a întrebat pe cel căruia îi dăduse un talant „Ce ai făcut cu acel talant?”, iar robul i-a răspuns „Uite, l-am ascuns în pământ pentru că ştiam că vei veni. Mi-ai dat un talant, ia-l înapoi.” Iar stăpânul a spus „Nu. Ar fi trebuit să-l pui undeva de unde să aducă profit. Înapoi la închisoare” (ceea ce înseamnă re încarnare) „ca să-ţi înveţi lecţia”. Ţi-am dat un corp şi tu nu ai făcut decât să dai înapoi mamei pământ un corp şi nimic mai mult, aşa că rămâi exact ce erai fără „profit”. „Scoateţi-l din corpul pe care i l-am dat” spune stăpânul, domnul, „Doar s-a ascuns în pământ, în materie, n-a făcut nimic cu el.” Deci, scoateţi-l din acest corp material şi ce faceţicu el? Re încarnaţi-l în întuneric, în lumea materială. Întunericul este ignoranţă, nu -i aşa? Această pildă este una dintre cele care ne deschide ochii. Pentru noi, Parabola Talanţilor este extrem de clară, dar pentru ea nu au explicaţie mulţi demnitari ai Bisericii – atât ai celei catolice, cât şi ai celei ortodoxe greceşti. Am vorbit despre asta cu multe persoane eminente, chiar şi cu cardinali. Dar noi putem da o explicaţie. Deci, Fiinţarei Infinită încredinţează bucurie robilor ei credincioşi, propria Sa bucurie. Toată lumea ar trebui să ajungă la această concluzie. Aceasta este o pildă care dezvăluie o mare parte din adevărul despre Creaţie şi despre locul unui om şi ale corpurilor sale în Creaţi a lui Dumnezeu. Ce este Creaţia? O parte a răspunsului o putem găsi în Parabola Fiului Rătăcitor.