You are on page 1of 15

NỘI DUNG

¾ Giới thiệu chung về modun Analog ¾ Nguyên lý hoạt động của thiết bị đo và modun Analog ¾ Giới thi hiệu về modun d Analog A l EM235 ¾ Định dạng dữ liệu và dải chuyển đổi ¾ Cách nối dây tín hiệu vào ra và đặt giải tín hiệu vào vào. ¾ Căn chỉnh tín hiệu vào Analog ¾ Đo nhiệt độ ộ môi trường g ¾ Căn chỉnh tín hiệu ra Analog

số (ADC).GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MODULE ANALOG Khái niệm: Module analog là một công cụ để xử lý các tín hiệu tương tự thông gq qua việc xử lý ý các tín hiệu số. Analog output: Thực chất nó là một bộ biến đổi số . hay điều khiển tốc độ biến tần 0-50Hz. .tương tự (DAC).. Chẳng hạn như điều khiển Van mở với góc từ 0-100%.. Nó chuyển tín hiệu tương tự ở đầu vào thành giá trị số ở đầu ra. Dùng Dù để điều khiển các thiết bị với dải đo tương tự. Dùng để kết nối các thiết bị đo với bộ điều khiển: chẳng hạn như đo nhiệt độ. Nó chuyển tí hiệu số ở đầu vào tín à thành thà h tín tí hiệu tương tự ở đầu ra. Analog input: Thực chất nó là một bộ biến đổi tương tự .

10mA.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ VÀ MODULE O U ANALOG N OG ĐO V ¾ Điện áp : 0 – 10V. 5V… ¾ Dòng điện : 4 – 20 mA. Module analog Thiết bị cảm biến 0 – 10V Đầu đo Tín hiệu vào không điện Thiết bị chuyển đổi Analog Input ( A/D) 4-20mA Các con số Tín hiệu ra tương tự 0 – 10 V 4 – 20 mA Analog Output ( D/A) Các con số . 0-5V. 0-20mA.

GIỚI THIỆU MODULE EM235 .

• Gồm có 4 đầ ầu vào Analog hay 4 kênh ADC 12bit • Một đầu ra Analog hay một kênh DAC 12bit.• M Module d l EM235 là module d l Analog A l sử dụng cho PLC S7-200. .

GIỚI THIỆU MODULE EM235 Thành phần 4 đầu vào tương tự được kí hiệu bởi các chữ cái A. RA B+ ..B.IO) Gain i Offset Switch cấu hình Mô tả Các đầu nối của đầu vào A Các đầu nối của đầu vào ào B Các đầu nối của đầu vào C Các đầu nối của đầu vào D Các đầu nối của đầu ra Ch hỉnh h hệ số khu kh ếch h đạ đ i Chỉnh trôi điểm không Cho phép chọn dải đầu vào và độ phân giải . RB C+ . RD 1 đầu ra tương tự (MO. RC D+ .VO. A.C.D A+ .. D D.. C. BB .

NGUYÊN TẮC ĐẦU VÀO MODULE ANALOG .

NGUYÊN TẮC ĐẦU RA MODULE ANALOG .

dòng) thành giá ÷ trị số từ 0 32000. dòng) thành giá iá tr t ị số từ -32000 32000 ÷ 32000 .): MSB 15 Dữ liệu 12 bit 4 3 0 2 0 LSB 1 0 0 0 Modul Analog Input của S7-200 chuyển dải tín hiệu đo đầu vào (áp. 32000 Modul Analog Input của S7-200 chuyển dải tín hiệu đo đầu vào áp.± 10mA.0-20mA): MSB 15 0 14 Dữ liệu 12 bit 3 0 2 LSB 1 0 0 0 ¾ Đối với dải tín hiệu đo đối xứng (Ví dụ± 10V.ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU VÀO ‰ Dữ liệu đầu vào: ¾ Đối với dải tín hiệu đo không đối xứng (ví dụ 0-10V.

CÁCH NỐI DÂY MODULE ANALOG .

25 mV 5 uA 2.5 uV 25 uV 50 uV 125 uV 250 uV 500 uV 1.5 uV 25 uV 125 uV 250 uV 1.5 mV Độ phân giải Dải đầu vào Độ phan giải .CÀI ĐẶT DẢI TÍN HIỆU ĐẦU RA On Off Dải không đối xứng SW1 ON OFF ON OFF ON ON OFF Dải đối xứng SW1 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF SW2 OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF SW3 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON SW4 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF SW5 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF SW6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ± 25 mV ± 50 mV ± 100 mV ± 250 mV ± 500 mV ± 1V ± 2.5 V ±5V ± 10 V 12.25 mV 2.5 mV 5 mV SW2 OFF ON OFF ON OFF OFF ON SW3 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF SW4 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF SW5 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF SW6 ON ON ON ON ON ON ON 0 – 50 mV 0 – 100 mV 0 – 500 mV 0–1V 0–5V 0 – 20 mA 0 – 10 V Dải đầu vào 12.

9 A_Max : Giá trị giới hạn trên của giá trị đầu vào tương tự.CÔNG THỨC CĂN CHỈNH TÍN HIỆU ĐẦU VÀO Đầu vào analog g ( y ) oC 150 oC ? oC D_Out D_Min D Max D_Max A_Min A_Max Chương trình con tính toán y = ax + b A_In 0 0 24000 32000 Đầu ra số (x) A _ In = Các kí hiệu : 9 A_In : Giá trị analog đầu vào cần xác định. 9 A_Min : Giá trị giới hạn dưới của giá trị đầu vào tương tự. 9 D_Min : Giá trị chuyển đổi bằng số của A_Min. A _ Max− A _ Min (D _ Out − D _ Min) + A _ Min D _ Max− D _ Min . 9 D_Max : Giá trị chuyển đổi bằng số của A_Max. 9 D_out : Giá trị chuyển đổ ổi bằng số của A_In.

ỨNG DỤNG ĐO NHIỆT ĐỘ ¾ Có Sensor đo nhiệt độ với thông số như sau: ¾ Dải đo -10 đến 40°C ¾ Đầu ra 4 4-20mA 20 A ¾ Căn chỉnh tín hiệu đo nhiệt độ .

. • A_Max : Giá trị giới hạn trên của tín hiệu ra tương tự. D_In A Out • D_Min : Giá trị bằng số tương ứng với A_Min. • D In : Giá trị bằng số tương ứng với A_Out.V 0 8 10 D _ In = Chương trình con tính toán y = ax + b 0 D _ Max − D _ Min ( A _ Out − A _ Min) + D _ Min A _ Max − A _ Min Các kí hiệu : • A_Out : Giá trị analog đầu ra mong muốn • A_Min : Giá trị giới hạn dưới của tín hiệu ra tương tự. • D_Max : Giá trị bằng số tương ứng với A_Max.CÔNG THỨC CĂN CHỈNH TÍN HIỆU RA ANALOG Giá trị bằng số cần đưa ra (y) A_Out A_Min A_Max D_Min D_Max 32000 ? Đầu ra tương tự (x) .

ỨNG DỤNG • Thay đổi tín hiệu ra Amalog ở đầu ra của EM235 trong dải 0-10V .