ADEVĂRUL DESPRE ÎNGERI

Cuvânt către cititor Această carte se ocupă de un subiect de interes mondial. Într-un număr fără precedent, programele de televiziune prezintă relatări cu privire la implicarea îngerilor în treburile oamenilor. Ziare de scandal publică povestiri despre numeroase apariţii de vizitatori extratereştri. Librăriile etalează, raft după raft, volume ce se ocupă cu lumea supranaturală, iar vânzările sunt mari. În toate ţările, oamenii îşi pun întrebări de felul: Dacă îngerii există, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele morţilor? Sunt ei prietenoşi sau ostili? Pot ei comunica cu noi? {AÎ 4.1} Majoritatea răspunsurilor date de „cei autorizaţi” nu-l satisfac pe căutătorul sincer după adevăr. Multe dintre răspunsuri reprezintă doar nişte speculaţii. Unele dintre acestea sunt făcute într-adins senzaţionale, iar altele se bazează pe o interpretare eronată a Scripturii. {AÎ 4.2} Spre deosebire de acestea, cartea de faţă cuprinde informaţii inspirate. Ea oferă răspunsuri întemeiate puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adevărul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profundă experienţă spirituală. {AÎ 4.3} Primul capitol ne prezintă o privire generală asupra existenţei şi activităţilor fiinţelor din lumea nevăzută. Capitolul al doilea ilustrează câteva din numeroasele căi prin care îngerii sunt implicaţi în viaţa oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezintă, în secvenţe istorice, o suită de evenimente şi experienţe în care îngerii au jucat un rol major. {AÎ 4.4} Începe cu răzvrătirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi, şi se încheie cu rolul îngerilor în măreţele evenimente din viitor. {AÎ 5.1} Acest volum constituie o carte — resursă de nepreţuit, însă este mai mult decât atât; este o carte care dă la o parte vălul dintre lumea văzută şi cea nevăzută. Ea descoperă implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica, şi dă cititorului simţământul că este martor ocular al acestor evenimente — o experienţă într-adevăr extraordinară! {AÎ 5.2} Noi credem că această carte va fi preţuită de căutătorii de adevăr de pretutindeni din lume, că ea îi va ajuta să recunoască manifestările contrafăcute ale spiritelor şi că, în viaţa lor de zi cu zi, Dumnezeu îi va conduce să caute şi să se bucure de părtăşia îngerilor sfinţi. {AÎ 5.3} Patrimoniul Ellen G. White Silver Spring, Maryland 20904

Capitolul 1 — Îngerii şi tu — Scurtă privire generală Legătura dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă, lucrarea de slujire a îngerilor lui Dumnezeu şi acţiunea spiritelor rele sunt clar descoperite în Scripturi şi întreţesute în mod inseparabil cu istoria omului.... {AÎ 9.1} Îngerii au existat înainte de crearea omului; căci, atunci când au fost puse temeliile pământului „stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi fiii oamenilor scoteau strigăte de veselie”. Iov 38, 7.... Prin natura lor, îngerii sunt superiori oamenilor, căci psalmistul spune că omul a fost făcut „cu puţin mai prejos decât îngerii”. Psalmii 8,

Ca soli ai lui Dumnezeu. cu privire la relaţia lor cu lucrarea de mântuire. Psalmii 103.2} Numărul şi puterea îngerilor Scriptura ne prezintă informaţii cu privire la numărul. 2 Cronici 32. trufaşul asirian. „Domnul şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri şi domnia Lui stăpâneşte peste tot”. În prezenţa Regelui regilor „stau îngeri care excelează în putere”. 10.3} . 14).Matei 28. „şi împăratul s-a întors ruşinat în ţara lui”. puterea şi slava fiinţelor cereşti şi legătura lor cu guvernarea lui Dumnezeu şi. Daniel 7. Apocalipsa 5. {AÎ 10. „am auzit glasul multor îngeri în jurul tronului”. „în noaptea aceea a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni”. „slujitori ai Săi. 35. {AÎ 10. 11. iar îmbrăcămintea albă ca zăpada” i-a făcut pe străjeri să tremure de frica lui şi „au rămas ca nişte morţi”. 2 Împăraţi 19.4. ei merg înainte şi se întorc precum „fulgerul” (Ezechiel 1. Evrei 12. domnitorii şi căpeteniile” oştirii lui Sanherib. {AÎ 10. de asemenea.1} Zece mii de ori zece mii a fost numărul mesagerilor cereşti. 19-21. spune profetul.2} Când Sanherib. 3. având înfăţişarea „ca fulgerul. {AÎ 9. 22. Îngerul care a apărut la mormântul Mântuitorului. atât este de orbitoare slava lor şi atât de iute este zborul lor. A nimicit pe „toţi vitejii. văzuţi de profetul Daniel. care fac voia Lui”. Apostolul Pavel vorbea despre ei ca despre „adunarea în sărbătoare a îngerilor”. Şi. L-a ocărât şi hulit pe Dumnezeu şi l-a ameninţat pe Israel cu nimicirea.5. 21.