You are on page 1of 2

1.Neka ABCD e paralelogram i S e presekot na negovite dijagonali.

Proveri koi od
slednive parovi se ednakvi a koi kolinearni no ne i ednakvi
a) CD AB, b) DC AB, v) CB BC, g) BC AS, d) SC SA,

2.Ako CD AB = i CT AS = toga{ DT BS =
. Doka`i!


3. Neka ABCD e paralelogram i S e presekot na negovite dijagonali. Izrazi gi
vektorite DA CD BC AB , , , so pomo{ na vektorite a SA = i b SB = .

4.Izberi ~etiri vektori d c b a , , , i konstruiraj gi vektorite
c b a d z
c b a y
d c b a x
+ + =
+ =
=
) 2 (
) 3 ( 2
) 2 ( 3 2


5.Najdi go nepoznatiot vektor x od ravenkata
a) ) ( 2 3 x a b b x a + = +
b) ) ( 3 3 ) ( 2 b a x a b x a + = + +

6.Re{i go sistemot vektorski ravenki po nepoznati x i y
a)

= +
+ + = +
y x b b x a
y x a y b a x 2

b)

=
+ = +
b x b y
a y y x a
3 ) ( 3
4 ) ( 2


7.Daden e rombot ABCD. Izrazi gi vektorite DA CD BC AB , , , so pomo{ na vektorite
a AC = i b BD =
.

8.To~kata M e sredina na stranata VS na triagolnikot AVS. Da se doka`e deka

= + AM AC AB 2


9.Vo triagolnikot AVS to~kite M i K se sredinite na stranite AV i VS. Da se doka`e
deka

= MK AC 2


10.Neka M i N se sredinite na kracite na trapezot ABCD, a E i F se prese~nite to~ki
na otse~kata MN i dijagonalite AC i BD. Da se doka`e deka
|
.
|

\
|
=

DC AB EF
2
1
.
10. Ako T e te`i{ten a triagolnikot AVS, toga{

= + + 0 TC TB TA
. Da se doka`e.

11. Ako M e proizvolna to~ka od ramninata na triagolnikot AVS, toga{
|
.
|

\
|
+ + =

MC MB MA MT
3
1
, kade T e te`i{ten a triagolnikot. Da se doka`e.

12.
Daden e triagolnikot AVS za koj cm BC 12 = . Niz temeto A i sredinata na te`i{nata
linija
1
CC

povle~ena e prava p pri {to } {M BC p = . Ako c AB = i b AC = izrazi go
vektorot M C
1
so vektorite b i c .

13. To~kite M
1
i M
2
ja delat otse~kata AV na tri ednakvi delovi. Izrazi gi vektorite
1
OM i
2
OM so pomo{ na vektorite a OA = i b OB = kade O e proizvolna to~ka.

14. Od proizvolna to~ka S povle~eni se vektori CT c CB b CA a = = = , , taka {to to~kite
A, V i T le`at na ista prava p. To~kata T ja deli otse~kata AV vo odnos x:y pri {to
x+y=1. Da se doka`e deka b y a x c + = .

15. Na stranata AD na paralelogramot ABCD e izbrana to~ka E takva {to k AD AE = : .
Ako to~kata BE AC P = najdi gi odnosite AC AP : i BE BP : .

16. Neka
1 1 1 1
D C B ABCDA e kvadar, O e presekot na negovite dijagonali, a R e
sredinata na rabot
1
DD . Izrazi go vektorot PO preku vektorite AD AB, i
1
AA .

17.Neka vektorite a i b ne se kolinearni. Najdi gi x i y ako:
a) b y x a x b y b a y x ) 2 ( ) 1 ( ) 5 ( ) )( 3 ( + = + + +
b) b y a b a x y b a y x ) 2 3 ( ) )( 2 5 ( ) )( 2 ( + = + +

18.Da se presmeta modulot na vektorot k j i a 2 2 =

19.Dadeni se vektorite k j i c k j i b k j i a + = + = + = 2 4 , 2 2 3 , 3 2 . Da se opredelat
vektorite
c b a z c b a y c b a x + = + = + + = 3 2 , 2 ,

20.Dali vektorite
a) k j i c k j i b k j i a 2 4 , 2 2 , 2 + = + = + =
b) k j i c k j i b k i a 2 3 2 , 5 , 2 3 + = + + = + = se linearno zavisni ili linearno nezavisni

21. Razlo`i go vektorot q b p a x + = po vektorite q p b y + = i q d p c z + = kade {to p i
q se dadeni edini~ni nekolinearni vektori.

22.Vektorot k j i d 2 4 + = da se razlo`i po pravcite na vektorite
a) k j i c k j i b k j i a 3 2 , 3 2 , 2 3 = + = + =
b) k j i c k j i b k j i a 3 2 , 3 2 , 2 3 + = + = + + =


23.Neka se dadeni vektorite r q p x a 6 4 = i r y q p b + + = 2 3 kade r q p , , se
nekomplanarni vektori. Najdi gi vrednostite na parametrite x i y za koi vektorite
b a, }e bidat kolinearni.