EVALUARE Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 1.

a) b) c) d) Formează prin derivare cu sufixele date următoarele părţi de vorbire: substantive: -ătate, -ean, -ime, -tor, -ar; (0,10px15=1,50p) adjective: -iu, -esc, -os, -tor; -ui; verbe: -i, -a; -ui; adverbe: -âş, -eşte.

2. Alcătuieşte diminutive şi augmentative de la cuvintele: a) diminutive: bardă, doină b) augmentative: casă, baiat, buze. 3. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 4. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

(0, 10px5=0,50p)

Identifică procedeul de formare a următoarelor cuvinte compuse : de pe lângă; gura-leului; Rompetrol; pâş-pâş; O.Z.N.; Bistriţa-Năsăud; doisprezece; zgârie-nori; vorbă-lungă; aprozar. (0,20px20=2p) Alege forma corectă: unt-de-lemn/untdelemn; bunăvoinţă/bună-voinţă; rea-voinţă/reavoinţă; fără-de lege/fărădelege; botgros/bot-gros; nu-mă-uita/nu mă uita; târâş-grăpiş/târâs grăpiş; valvârtej/val-vârtej; cincisprezece/cinci spre zece; bine-crescut/binecrescut.

(0,10px10=1p)

5. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor sublinate; formează apoi alte enunţuri, în care acelaşi cuvânt să-şi schimbe valoarea gramaticală cu cea indicată între paranteze: a) Seara aceea a fost de neuitat. (adverb); b) Am scris o scrisoare bunicilor. (substantiv); c) Vecinul meu are un câine rău.( adverb) d) Calul aleargă repede.( adjectiv) e) Of, necăjit sunt! (substantiv) (0 ,80px5=4p)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful