Constituţionalism comparat. Anul II, semestrul I, S. P. R. Titular: profesor univ. doctor Ioan Stanomir.

Cursul de drept constituţional comparat îşi propune să ofere studenţilor elementele fundamentale de teorie constituţională, pornind de a definirea domeniului şi sfârşind cu introducerea în dinamica sistemelor constituţionale american şi european. Condiţii de acordare a creditelor.

Creditele sunt condiţionate de predarea unui eseu, în limita a 7000 de caractere. Eseul va fi dedicat comentării unui eveniment recent, cu semnificaţie pentru viaţa constituţională. Evenimentul poate fi intern sau internaţional. În analiza lui vor fi mobilizate reperele din bibliografie. Prezenţa obligatorie pentru acordarea creditelor în limita a minimum 40 %.

-Forme şi criterii de evaluare a studenţilor. Examenul va consta din redactarea unor lucrări de cercetare, cu cerinţa şi tematica indicate mai jos. Eseurile: tematică şi cerinţe. Examenul final Eseurile trebuie să aibă ca punct de pornire una dintre temele indicate mai jos. Ca dimensiune, pot varia între 15000 şi 17.000 de caractere, (cu spaţii). -constituţie şi constituţionalism. -originile istorice ale constituţionalismului american. -constituţie şi constituţionalism în România după 1989. -impactul activităţii Curţii Supreme a Statelor Unite asupra dinamicii libertăţilor civile şi drepturilor politice. -modelul european de justiţie constituţională: principii şi semnificaţie.

În dreptul comparat şi în dreptul român”. 1998. (RC) R. relaţia dintre puterea executivă şi parlament. . volumul 3. 2000. iaşi. (HC2).senat. . două volume. în vederea comentariului. (HC3). "A historical introduction to the western constitutional law".htlm. -partidele politice în cadrul democraţiei constituţionale: cazul european. Arad. Bucureşti. Editura Polirom. (DL)Ioan Deleanu"Instituţii şi proceduri constituţionale.C. (DR98)Tudor Drăganu "Drept constituţional şi instituţii politice . Paris. într-una dintre constituţiile indicate. la alegere. Editura Servo Sat. 2001. “Hotărâri ale Curţii Europene pentru apărarea drepturilor omului . -alegeţi una dintre constituţiile indicate şi analizaţi instituţia şefului de stat.analizaţi. -alegeţi una dintre constituţiile indicate şi analizaţi modul de organizare al camerei/ camerelor. (HC1). 5 articole relative la drepturi şi libertăţi. volumul2.alegeţi. “Hotărări ale Curţii Europene pentru apărarea drepturilor omului:. 1995. Alcătuiţi o schiţă a unuia dintre capitolele ei. LGDJ. Cambridge University Press. “Hotărâri ale Curţii Europene pentru apărarea drepturilor omuluii”.-regionalizare şi federalism:principii şi practică.imaginaţi-vă că faceţi parte din adunarea constituantă chemată să redacteze o nouă constituţie a României. Francis Hamon. dintr-unul din pactele şi documente internaţionale sau din textul unei constituţii indicate. .fr/senatsdumonde/perspectives.tratat elementar".regionalizarea politică: o soluţie pentru România? -unicameralism sau bicameralism: oferiţi argumente care să vă sprijine punctul de vedere. . van Caenegem. (BC). cinci dintre articolele constituţiei actuale a României. Indicaţi principiiile şi ideile constituţionale pe care le aveţi în vedere. Editura Polirom. Iaşi. volumul I. editura Lumina Lex. Bibliografie generală. “http : //wwww. “Le bicamerisme dans le monde : situation et perspective”.Editura Polirom.analizaţi. . 2003. Iaşi. Michel Troper"Institutions politiques et droit constitutionnnel ". (BR)Georges Burdeau. 2003. . 1999.

“Basic readings in U. editura Lumina Lex. (ACP). "Drept constituţional comparat". editura Casa Scoalelor.SiminaTănăsescu”Drept constituţional şi instituţii politice”. “Constituţionalism şi postcomunism.Andras Sajo. Georgeta Duculescu. Bucureşti. “Problemele republicanismului democratic. două volume. M. Bucureşti. “Ingineria constituţională comparată”. 2003. (M T)Ioan Muraru.1997. editor. Editura Albatros. Christian Bachelier. "Tratat de drept public". Press. Cluj. Bucureşti. Simina Tănăsescu.”.98)Victor Duculescu. Editura Mediterana 2000. Editura All Beck. (IN)Cristian Ionescu "Drept constituţional şi instituţii politice". 2005. 1942/1943. Antonie Iorgovan. United States Information Agency. 2004. (ISC). (INC).F. Aurel C. (DS)Dominique Schnapper. Editura Biblioteca Apostrof. Cristian Ionescu. C. (M I T).S democracy”. două volume. Norman Dorsen. R. . 1994. Bibliografie generală aplicată. 2001. Cases and materials.Ioan Muraru. Giovanni Sartori. 2002. 1999. în vederea alcătuirii eseurilor. Bucureşti. 1997. “Stat şi naţiune. “Limiting Government. “Regimuri politice contemporane”. Un comentariu al constituţiei României”. (A S) .(DC. A. U. (NA) Paul Negulescu.Andras Sajo. Hassing. Hassing. 2001.” Constituţia României revizuită. “Comparative constitutionalism. Rosenfeld. Statele unite ale Austriei Mari. Bucureşti. An introduction to constitutionalism”. Mihai Constantinescu. 2004. (RH). M.”Editura All Beck. Comentarii şi explicaţii. Melvin Urovsky. Editura Universităţii din Bucureşti. două volume. Editura Lumina Lex. Popovici.1994. (GS). Budapest. Bucureşti. Susanne Baer.Editura Polirom. Bucureşti. Bucureşti.. “ Thomson & West. Constanţa Călinoiu.Iaşi. ( C C). “Ce este cetăţenia?”. Ioan Stanomir. 1999. G Alexianu.E. (MU). Edtura Lumina Lex.

“Constitutional review in Europe”. Dieter Grimm. 2002. 193. “Constitutional adjudication: lessons from Europe”. Pasquale Pasquino. Czech and slovak republic “. Australia. “Marbury versus Madison”.864. Giovanni Sartori.int.36/ 1995. 3. Noua Zeelandă. pg.Argentina. (A S).1270. in ( C C ). “Socialist reich party case. John Ferejohn. in ( C C). “Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept”. Germany “. Georg Nolte. pg. Israel.3/ 2005. 4/ 1962. Fox. Primary sources”. in “International journal of constitutional law”. pg. venice.pg. pg. (A S). http://www. pg.”The american Republic. in ( C C ). coe.1. pg.208. pg. pg .Federaţia Rusă.. 2. Georgia.70.1278.in “The American political science review”. Bruce Frohnen.245. in ( C C ). Namibia.Japonia.853.1276. Louis Favoreu. Moldova. Constituţie şi constituţionalism. Irak. Teorie constituţională 1. 2.1273.A. “Intolerant democracies”.1705.1671.Justiţia constituţională şi principiile ei. in “Texas law review”.U. A.125.”Integration by constitution”. 82/ 2004. . in “Harvard international law journal”. Croatia. ( editor). 114. Indianapolis. Site–ul.Constituţiiile statelor membre ale Uniunii Europene +constituţiile S.225. Democraţia intolerantă: utilitatea unui concept. “Constitutionalism: a preliminary discussion”.101. Africa de Sud. “Lustration case.103. Canada. Gregory H.9-43. pg. Elveţia . Liberty Fund.

(C C).American law review”. 205. in ( C C ). . “Thinking about hybrid regimes”. Robert Senelle. 4. pg. ( A S ). 1281. Pasquale Pasquino. 210 – 239.384. in “International journal of constitutional law”. Democraţia şi derivele autoritare.1284.349. Olowofoyeku.”Spain: federation in the making ? “. pg. pg. pg.50. Daniel Calingaert. pg. in“Journal of democracy”.381. “The menu of manipulation”. pg. 2/ 2004. Federalism şi devoluţie. “The reform of the belgian state”.225. pg. 328. “Devolution: conceptual and implementational problems”.Parlamentul: funcţie constituţională şi semnificaţie politică. A.april 2002. pg.350 – 352. 36.375.pg. 7. pg.22. Domnia legii şi stările excepţionale. in ( C C ). pp. (AS).133. in ( C C ). Andreas Schedler. 5. Puterea executivă.35. pg. 6. in “Journal of democracy”. Varietăţi de regimuri politice. 8.139. in ( C C ).392.april 2002. Juan Jose Solazabal.388.166.378. in “Anglo. John Ferejohn. “The law of the exception.151.july 2006. A typology of emergency powers”.340. ( C C ). pg. Turkey”.A.103-173.344.29/ 2000. Larry Diamond. “Quebec objection to a resolution to amend the canadian constitution”. “Election rigging and how to fight it”. in “Journal of democracy”.“Refah Partisi.

Arthur Chaskalson. Regimul constituţional german. J .Constituţionalismul românesc: o scurtă introducere. social and cultural rights”. 9. 3/ 2007. “The international covenant on civil and political rights”. freedoms: a reappraisal. United States Supreme Court. “The international covenant on economic. pg. pp. Carl. in “Journal of democracy”.841-854.874. in “Emory law journal”. 10. 3/ 2005.327-381.98-113. 4/ 2003. pp. 173. 152. liberty and justice.( A S ). 11. pg.Drepturi şi libertăţi.838. pg. “Texas versus Johnson”. Robert Elgie.205. An introduction to the constitutional principles of the american government”. Friedrich. Liberty Fund. 2000. 12. pg. “ in “The american political science review”. Procedura de revizuire. . Constituţionalismul în statele africane: un studiu de caz. Indianapolis. “Law. John McCllenan. “Rights. Kommers. în “International journal of constitutional law”. H. B. liberties. “Universal declaration of human rights”.154.506. Articolele 1. “ German constitutionalism: a prolegomenon”. 1989. pp.590609. “From wickedeness to equality: the moral transformation of south african law”.469.60.40/1991. 4/ 1963. Drepturi şi libertăţi fundamentale. Kwasi Prempeh. pp. “ Africa’s constitutionalism revival” : false start or new dawn? “ in “ International journal of constitutional law”. “Semipresidentialism: varions on a theme”. Donald P.

Articolele dedicate Curţii Constituţionale. . 14. puterea executivă şi delegarea legislativă. Articolele de la titlurile relevante: parlament. cabinet. Parlamentul. . preşedinte . Justiţia constituţională în România.13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful