You are on page 1of 2

Adam Orylski Sotys Bielan Wrocawskich wraz z Rad Soeck zapraszaj na

ZEBRANIE WIEJSKIE
w rod 26.06.2013 godz. 18.30
w wietlicy Wiejskiej Bielan Wrocawskich ul. Przystankowa 2 , lza Porzdek obrad:
Dyskusja i uchwaa dotyczca przyjcia Strategii Rozwoju Soectwa Bielany Wrocawskich Sprawy biece

Zapraszam wszystkich Mieszkacw Bielan Wrocawskich do udziau w zebraniu. Swoj obecno zapowiedzia Wjt Ryszard Pacholik.

Adam Orylski Sotys Bielan Wrocawskich