PROIECT DIDACTIC

Activitate integrată

Data: Unitatea de invatamant: Grupa: Mare Nivel II (5 – 6 ani) Propunător: Tema activitatii: „Ce si cum vreau sa fiu” – focalizata pe profesia de doctor Subtema: Profesii si meserii – Doctorul Tipul de activitate: Consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite Categorii de activitati: DS : „Cine ştie mai bine” – concurs matematic DOS: „Visul lui Dănuţ” si „La doctor” – scenete pe teme medicale Scopul activităţii: Imbogatirea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la profesii si meserii , in special la profesia de doctor, utilizând experienţa socio-cognitiva acumulată prin intermediul activităţilor din grădiniţă. Durata: o zi Obiective operaţionale: O1. – să-si îmbogăţească vocabularul activ si pasiv pe baza experienţei, activitatii personale si a relaţiilor cu ceilalţi; O2. – să citească imagini ce au un conţinut specific temei de studiu, sa le comenteze ; O3. – să facă asocieri intre unelte si meseriaşi; sa despartă in silabe cuvinte date si sa le reprezinte grafic O4. – să înţeleagă si sa transmită mesaje simple / sa reacţioneze la acestea ; O5. – să reconstituie din părţi întregul, în succesiunea logică a imaginii ; O6. – să-si expuna propriile impresii referitoare la subiectul ce este tratat in cadrul activitatii desfasurate in cadrul Bibliotecii; O7 – să utilizeze un limbaj matematic adecvat; Sa raporteze cantitatea la cifra si invers. O8. – să numere crescator si descrescator in limitele 1 – 8 O9. – să numeasca vecinii unui numar in limitele 1 – 8; O10. – să rezolve probleme cu adunari si scaderi cu 1 – 2 unitati in limitele 1 – 8 O11. – să rezolve corect, rapid şi conştient sarcinile fisei. O12. – să participe la activitati, atât in calitate de vorbitor, cat si in calitate de auditor; O13. – să interpreteze diferite roluri din viata sociala apelând la gestica si mimica; O14. – să-si formeze deprinderi de ordine, de îngrijire personala si să respecte normele igienicosanitare in toate situaţiile impuse de activităţile de gen. O14. – să motiveze necesitatea respectării regulilor de igiena. să conştientizeze consecinţele pozitive sau negative ale actelor sale de comportament asupra sa şi asupra celorlalţi; O15. – să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei; Forme de organizare: Frontal, pe grupuri mici si individual

Strategii didactice: Metode şi procedee:  studiul de caz,  conversaţia euristică,  explicaţia,  exerciţiul,  problematizarea,  ghicitorule  dialogul,  jocul liber,  munca în echipă,  munca independentă Resurse materiale: cutia cu surprize; trusa cu diferite ustensile ale doctorului si asistentului; sortulete si bonete de doctor, albumul cu diferite aspecte din activitatea doctorului; reviste, carti de colorat jetoane cu cifre si cu diferite imagini, tabla magnetica, siluete cu magneţi, creioane negre si colorate, fise de lucru individuale, puzzle, Elemente de joc:  întrecerea  mişcarea,  mânuirea materialelor,  aplauze,  cuvântul stimulator. BIBLIOGRAFIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M.E.N. – „Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii”, Bucureşti, 2006 MECT , „Curriculum pentru invatamantul preşcolar” 3 – 6/7 ani, 2008 Scrisoarea metodica „Educaţia este un orizont, nu o destinaţie…” Viorica Preda, Mioara Pletea – Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, 2005 Eugenia Barcan Ticaliuc – „1001 de jocuri pentru copii”, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1979 Magdalena Dumitrana – Activitati matematice in gradinita, ed. Compania, 2002 Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu, “Metodica activitatilor instructiv-educative in invatamantul preprima”, ed. Didactica Nova, Craiova, 2007

2

Scenariul didactic
Evenimentul didactic Momentul organizatoric Momentul organizatoric Conţinutul ştiinţific Se creaza conditiile organizatorice si psihopedagogice necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii pentru desfăsurarea eficientă a acivitatii. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup intre copii si educatoare, prin intermediul salutului de dimineaţa. Salutul intre copii se va realiza utilizând strategia de invatare prin cooperare „Cerc interior – cerc exterior” combinata cu metoda : „Amestecă , ingheată, formează perechi”. Salut copiii şi le împart cartonaşe colorate spunând: ”Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit. / În cerc să ne adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm” Împart grupa de copii in doua subgrupe cerându-le să aleagă cartonaşe colorate. În funcţie de culoarea cartonaşului ales, copiii, formează două cercuri concentrice. La semnalul „Amestecă” copiii se rotesc în cerc cântând „Un copil politicos” , la semnalul „Îngheaţă” – copiii se opresc iar la semnalul „Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc cu faţa spre cei din cercul exterior, formează pereche cu cei din faţă, salutându-se şi împărtăşindu-şi sentimentele. Se vor repeta comenzile de mai multe ori dându-le astfel posibilitatea salutării cu mai mulţi.. Intru în joc dau semnalele „Amestecă”,şi „Îngheaţ㔺i din centrul celor două cercuri îi salut şi eu: „Bună dimineaţa Iepuraşilor sanitari! Se va completa „Calendarul naturii”după care se va iniţia o scurtă discuţie în care copiii îşi vor reaminti tema săptămânii „Ce şi cum vreau să fiu?!” Noutatea zilei va fi realizată prin „Cutia surprizelor”. Copiii vor deschide cutia , vor descoperi surpriza apoi vor trebui să spună o ghicitoare despre aceasta . Copilul care va răspunde primul la ghicitoare va fi numit „Omul zilei” Activitatea in ariile de stimulare Invit copiii sa viziteze toate centrele puse la dispoziţie Joc de rol – „De-a doctorul” Joc de masa –„Meseriile” – puzzle Biblioteca:1 Citire si descrieri de imagini – „Albumul 3 Strategii didactice Evaluare Participativ activa Conversaţia, explicaţia, jocul,

Participare activa si afectiva

Introducerea in activitatea zilei

Instructajul oral Jocul

ALA

I

ADE II Captarea atenţiei

doctorului.” 2. „Da-i cui trebuie”( fisa individuala) Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru de interes, invitând grupa de copii să le viziteze pentru ca apoi să aleagă tema dorită. Pentru fiecare centru de interes voi purta discuţii referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie, modul de utilizare al pieselor, ustensilelor şi accesoriilor enunţând totodată şi obiectivele. In timpul cat copiii se joaca, ma voi implica si eu in jocurile lor si ii voi indruma si ajuta la nevoie. Se va crea un moment de liniste totala si voi spune urmatoarele ghicitori – tranzitie “Orsicare leac, de vrei / Ti-l prepara un, doi, trei, El medicamente are / Sa te puna pe picioare” Ghici cine-i? (farmacistul) Te consult[ si-ti prescrie/ Potrivita doctorie. Cum sa nu fii bucuros / Cand te face sanatos? Ghici cine-i? ( doctorul)

Evaluarea ghicitori

Anunţarea temei si enunţarea obiectivelor

Dirijarea invatarii

DS: „Cine ştie mai bine?” – concurs pe teme matematice Se aude un ciocanit puternic in usa; intra un copil de la grupa vecina cu o scrisoare ,un iepuras “medic” si cu o trusa medicala. Citesc scrisoare: Expunerea „ Dragi copii, Am auzit că vă plac activităţile matematice şi de aceea vă propun ceva. Eu nu prea mă descurc şi trebuie să învăţ să număr până la 8 şi să rezolv probleme de adunare si de scădere. V-am pregătit şi o surpriză pe care o veţi vedea la final dacă mă veţi ajuta şi veţi lucra frumos. Cu drag, „Iepuraşul sanitar ” Iepuraşul sanitar: Pentru început vă împărţiţi în doua echipe: Medicii şi Asistenţii. Fiecare echipa va avea nişte sarcini: I. a) Numaratul in ordine crescatoare si descrescatoare la tabla magnetica Medicii: Iesiti la tabla magnetica ,alcatuiti o multime cu 8 elemente. Puneti si cifra corespunzatoare numarului de elemente Asistentii: Iesiti la tabla magnetica, alcatuiti o multime cu 7 elemente. Puneti cifra corespunzatoare numarului de Instructajul oral 4

elemente I. b) Medicii Numarati crescator de la 1 la 8. Asistentii: Numarati descrescator de la 8 la 1. Iepurasul sanitar: Îmi place de voi, copii! Vă descurcaţi de minune. Sunteţi pe drumul cel bun! II. Găsiţi vecinii! Medicii: Care sunt vecinii numărului 4? Dar ai lui 6? Asistenţii: Care sunt vecinii numărului 5? Dar ai lui 7? Iepurasul sanitar: Îmi place de voi, copii! Vă descurcaţi şi sunteţi tot mai aproape de surpriză. III. Abordarea interdisciplinara Medicii: Despărtiti in silabe cuvântul: seringa, si termometru , le reprezentaţi grafic si aşezaţi cifra corespunzătoare numărului de silabe. Spuneţi cu ce sunet începe cuvântul Asistenţii: Despărtiti in silabe cuvântul: stetoscop, si ambulanta , le reprezentaţi grafic si aşezaţi cifra corespunzătoare numărului de silabe. Spuneţi cu ce sunet începe cuvântul Iepuraşul sanitar: Felicitări copii! Încă un pic şi veţi vedea surpriza mea. IV. Ghicitori V. Rezolvare de probleme:. Medicii: Un medic a fost chemat de urgenta la un accident. A dat primul ajutor si trimis la spitalul de urgenta , cu ambulanta 5 pacienţi. Apoi a mai trimis si şoferul. Cati pacienţi a trimis medicul la spital in total> Asistenţii: Intr-un spital , un asistent a făcut injecţii la 7 pacienţi dintr-un salon. Apoi a mai făcut la inca un pacient din alt salon. La cati pacienţi a făcut injecţii in total? Medicii: Am in trusa 8 seringi ; 2 le-am folosit si apoi le-am aruncat. Cate seringi mi-a mai rămas in trusa? Asistenţii: Diana a avut 7 pastile de luat. A luat dimineaţa 1 . Cate i-au mai rămas de luat? Fiind si o întrecere intre cele doua echipe , fiecare sarcina rezolvata corect va fi punctata cu bulina corespunzătoare. Iepuraşul sanitar: Şi acum, înainte de a vă arăta surpriza, vă rog să rezolvaţi fişa de lucru Atingerea 5

Exerciţiul

Întrecerea

Participare activ – afectiva Pe echipe

Ghicitorile

Munca pe echipe Buline roşii sau negre problematizarea

Evaluare orala

Participare

performantei

Încheierea activitatii

Sarcinile fisei: 1. Ajuta doctotul sa ajunga la dispensar unind pastilele ce-i indica drumul; Coloreaza cu rosu acoperisul dispensarului 2. Numara seringile si incercuieste cifra corespunzatoare din caseta; Incercuieste prima si ultima seringa, coloreaza cu rosu a 3, 5, 7 a sernga 3. Deseneaza in patratele atatea pastile cate iti arata cifra (scara numerica) Se face evaluarea – prin numararea bulinelor rosii si stabilitrea echipei castigatoare. Se face si autoevaluarea – prin desenarea unei buline rosii pe fise de catre cei care au rezolvat sarcinile corect. Iepuraşul sanitar:: Gata, în sfârşit şi surpriza mult aşteptată. Pentru că aţi răspuns corect si aţi rezolvat toate sarcinile, acum am sa va arat surpriza.: Se intoneaza un cantecel – chemare, pe melodia : “Am sa va spun copii povestea unui ciobanas” “Sa ascultam acum povestea unor copilaşi Erau si ei, dar nu ca voi Erau mult mai poznaşi. La doctor nu se duceau Pe mâini, pe dinţi nu se spălau. Da, da nu se spălau ( bis).” DOS: „Visul lui Dănuţ”, „La doctor” – scenete pe teme sanitare.

Conversaţia Exerciţiul

activ – afectiva individuala Evaluare scrisa

Conversaţia

Tranziţii expunerea

Medalionul cu Iepuraşul sanitar

III Anunţarea jocului si enunţarea obiectivelor Prezentarea optimă a conţinutului Atingerea performanţei

Conversaţia

explicaţia Acum o sa prezentam sceneta „Visul lui Dănuţ” după care vom prezenta sceneta „La doctor” Voi cere copiilor sa se costumeze adecvat si sa-si prezinte rolurile cat mai fidel, utilizând gestica si mimica. Voi scrie la tabla cuvântul : „Sănătate” cerând copiilor sa spună cat mai multe idei reţinute din scenete referitoare la păstrarea si menţinerea sănătăţii. Iepuraşul sanitar: Bravo copii! Mă bucur tare mult pentru voi. Acum o sa ieşim in curte sa jucam jocuri sportive pentru a ne deconecta. O sa-mi iau si câţiva prieteni , o sa ne fie de ajutor la joc. “Aţi ascultat copii povestea unor copilaşi Au invatat mult de la voi Si nu mai sunt poznaşi. Tra, la, la, la, la, la Ei nu mai sunt poznaşi. Da, nu mai sunt poznaşi” expunerea ciorchinele Chestionare orala

Încheierea activitatii Tranziţii

Expunerea

IV. Activitate 6

Mişcarea,

Participare

complementara pentru secvenţa ALA

Încheierea finala.

1. „Vindeca pacientul” – joc cu caracter sportiv ( Vezi anexa) – îndrumări metodice asupra modului de desfăşurare 2.”Cursa sanitarilor pricepuţi” – joc cu caracter sportiv ( Vezi anexa) – îndrumări metodice asupra modului de desfăşurare Iepuraşul sanitar: Am sa povestesc prietenilor si fraţilor mei din pădure despre cate am invatat astăzi cu voi. Se vor face aprecieri privind activitatea copiilor, răspunsurile lor, participarea la activităţile frontale, de grup, pe echipe si individuale, se voi solicita copiii sa spună ce părere au ei despre modul în care s-a desfăşurat activitatea, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce au invatat despre profesia de doctor, despre păstrarea si menţinerea sanatatii proprii si a altora si se va organiza o expoziţie cu produsele obţinute din cadrul jocurilor.

Jocul Întrecerea

activ – afectiva pe echipe

Conversaţia de încheiere

Evaluare orala expoziţie

7

Îndrumări metodice
1. Cursa sanitarilor pricepuţi – joc cu caracter sportiv
Copiii sunt împărţiţi în 2 echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare. În partea opusă a terenului se desenează două cercuri în care se aşază 2 iepuraşi (păpuşi). Primii din fiecare echipă au câte o faşa în mână. La comanda educatoarei ei aleargă până la cercul trasat, bandajează cu faşa capul, laba sau mâna păpuşii, apoi se întorc, îi ating pe următorii pe umăr şi trec la coada şirurilor. Următorii aleargă până la iepuraşi , le desface bandajul , aleargă înapoi şi le înmânează următorilor. Jocul continuă, până ce parcurg toţi copiii acest traseu. Echipa care termină prima este câştigătoare. În funcţie de timp şi de capacitatea de efort a copiilor , jocul se poate relua de 2 – 3 ori.

2. „Vindeca pacientul!” – joc cu caracter sportiv Efectivul grupe de copii este împărţit în două echipe, egale ca număr, aşezate pe două şiruri. Fiecare are în mână o cutie de medicamente . Pe ternul de joc, înaintea fiecărei echipe de medici, se desenează câte o spirală cu lungimea de 5 – 6 m. La capătul fiecărei spirale se plasează căte o păpuşă ( iepuraş, ursuleţ, etc.) pe câte un scăunel cu un coşuleţ ataşat. La comanda dată, primii medici aleargă in spirală, lasă câte o pastilă la pacient în coşuleţ, se întorc tot prin alergare în spirală, predau cutia de medicamente următorilor coechipieri, aceştia parcurg acelaşi traseu, iar ei se aşează la coada şirurilor. Câştigă echipa care a parcurs prima traseul.
Obiective: O1. – să perceapă componentele spaţio-temporale( durată, localizare); O2. – să-si dezvolte atenţia şi capacitatea de organizare; O3. – să se orienteze în spaţiu / să se raporteze la un reper dat. O4. – să respecte regulile jocului stabilite de comun acord în cadrul grupului; O5. – să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei; O6. – să joace ( utilizând corect regulile) jocuri cu caracter sportiv.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful