MANUAL PERISIAN SISTEM PENGURUSAN SOAL SELIDIK PPDa (2SP) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2SP (SEKOLAH) VERSI 1.0

0 PENGENALAN Masalah penyalahgunaandadah dalam kalangan penduduk Malaysia bertambah membimbangkan. murid-murid tersebut diberikan soal selidik untuk mengesan keterlibatan mereka dengan dadah.MANUAL PENGGUNA 1.rokok.1.1.1.Perisian ini telah dibina oleh Unit PPDa. keselamatan rakyat.Disamping itu. Malaysia telah Keadaan ini boleh mengancam kepada kesejahteraan.0 KEPERLUAN MINIMUM PERISIAN Perisian Microsoft Excell 2007 dan ke atas.5 4.7 4. Kementerian Menyedari hakikat ini.0 RUJUKAN PERISIAN 2SP (SEKOLAH) VERSI 1.1. Justeru.6 4. PPD.4 4. Dalam hal ini. Jabatan Pelajaran dan KPM bagimengumpul maklumat berkaitan.0 Sebarang kemusykilan boleh dirujuk kepada Pegawai PPDa di PPD masing-masing.1 Terdapat 20 helaian iaitu : 4.8 Maklumat Demografi Bahagian A Analisa A Soal Selidik Bahagian B Lapor Semua Lapor B1 – Lapor B13 Gambar rajah 1 2 .1.0 PENGGUNAAN PERISIAN 4.1. pada 28 Februari 1983 Jawatankuasa Kabinet Antidadah telah mengisytiharkan Pelajaran diberitanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) di sekolah.1 4. ketenteraman dan “Dadah Musuh Utama Negara”. 3. 2.2 4.3 4. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. perisian ini dibina untuk digunakan oleh sekolah. KPM.inhalan. 4.1.alkohol dan seks bebas. Program Ujian Urin dalam kalangan pelajar sekolah menengahtelah dijalankan bagi mengesan dan membimbing pelajar-pelajar yang didapati positif.1.

4.4 Pada helaian Demografi .3 Pada helaian Maklumat. Demografi dan Soal Selidik.2 Masukkan data pada helaian yang berwarna hijau sahaja iaitu pada helaian Maklumat.4. masukkan maklumat asas berkaitan sekolah. Gambar rajah 3 3 . masukkan maklumat asas berkaitan responden. 4.

SEMAK SEMULA akan terpapar pada helaian Bahagian A jika terdapat sebarang kesilapan memasukkan data.) 1. Gambar rajah 5 (Nota: Masukkanangka 1 dan bukannya tanda “/” atau sebagainya. 2. Semak data yang telah dimasukkan supaya tidak berlaku sebarang kesilapan. Gambar rajah 6 4 .5 Masukkan angka 1 pada petak berkaitan sahaja.Paparan DATA TIDAK SELARAS.A-2 : UMUR A-3 : TINGKATAN A-4 : JANTINA A-5 : BANGSA A-6 : AGAMA A-7 : TEMPAT TINGGAL Gambar rajah 4 Helaian ini mengandungi lajurlajur berikut : 4. Semua helaian hendaklah dilengkapkan sebelum beralih ke helaian yang lain.

5 .5.1 Penyalinan Data Simpanfail yang telah lengkap dengan menamakan 2SP (nama sekolah).docx dan tarikh untukmemudahkan pencarian.0 PENYEDIAAN DATA UNTUK DIHANTAR KE PPD 5.docx 5. Contoh: 2SP SMK Klang Sept2011.2 Penghantaran Ke PPD Hanya softcopy sahaja yang perlu dihantar kepada Pegawai PPDa di PPDselewat-lewatnya seminggu selepas soal selidik ini dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful