You are on page 1of 39

Lyrics

O4 a O 4

X H

Acoustic Grand Piano

O4 a O 4

G G G

F b 4 O O 4 X

G G.

String Ensemble 2

E E E E

G.

G G

G E E E E

G G

G G

G G

G.

G.

Pno

aO

G G G

F b O O E E E E

G G. G.

G G 5 G G G G G \ G J K

G F

L G G G G G G G G F G G L G

G. G G F F F F F

G.

G G G

G G F F F

Strngs

F F F F

F F L F F [ G J LG G

G G G G

G Z G

Strngs

aO

F F F

G.

G G F F

Choir

aO

[ G J X

LG

G.

G G

Gtr

b b

X X

F = J

G F J

Pno

[ J

Pno

aO

G F G G G

G G. G.

G G G G G G G J K

G \

G G G

G G G

LG

F G G

G F

Strngs

E E E E G G G G G. J

G. G. F F F

G G L G

G G G

G. G.

E E

Strngs

aO

F F. F.

F. F

G \

G.

F F F

Z L G

E E

Choir

aO

G G G G G G

Gtr

F.

G G

G. J

G G G G

G G

H G G

G G G J

G J

G G G

L G

[ G J

F F F

Pno

[ Z

[ Z

[ Z

[ Z J

10 Lyrics

a O

X
Yo te debo

X
tanto

Bass

E F G G G G

Pno

a O

F. E E E E

G.

NG G. J

G \

Strngs

Fl.

a O

G J

G.

Strngs

a O

E E E

Gtr

G.

[.

N GG G J K [

Pno

Lyrics

aO

X
tan- to_a- mor que_aho- ra te re- galo

X
mi re- sig- na-

Bass

E G G G

Pno

NG

NG

G. G. G.

G G J K

F G E E E E G

GG

F F

Strngs

NE E E

Fl.

aO

Z H

G G

GG G I H

Gtr

G GG

G F

NG

G.

G J [

G \ GG J K

GG

GG

G.

G J K

GGG J K

Pno

Lyrics

a O

O
cion\

15 Se que tu me_a-

X
maste

Bass

F G G G G L G G G G G

E H F F F

Pno

a O

G F G

Strngs

E F F F

F L F F

F F F

Fl.

a O

G.

Y =

G J

G J

Gtr

G GG

[ L G.

L G G =

G G G

G G G

G. [.

G NG G J K [

Pno

Lyrics

a O

O
yo pue- do

X
sen- tirlo quie- ro des-

X
cansar en tu per-

Bass

E G. G. G. G G G G G G E

Pno

NG

Strngs

N F. F. F. F.

G G G G

G G

E E E E

Fl.

a O

G J

G G

G.

G G J

GG

Gtr

G G G

NG G

F.

G.

G.

G G

Pno

Lyrics

a O

O
don\

X
Voy a_ha- cer

X
de cuenta

Bass

E G F.

Pno

a O

G F F

. FF F. F. F. F

G G

Strngs

F. F. F. F.

G G

F. G

G J

Fl.

a O

G.

Z E E E E

Strngs

Gtr

G G

G F.

F . . FFG. G.

G J

G G

Pno

20 Lyrics

aO

O
que nun- ca te

X
fuiste

X
que_has i- do de via- je_y na- da mas\

Pno

aO

G F F

G G

. F. FF F. F.

F.

GG G G G

[ G

Strngs

F. F. F. F. G G G J

G G

F. F. F. F.

G.

G. G.

G G

Fl.

aO

H G

G G J

[ H

[.

G J K

G G G

Strngs

F. F. F.

G.

G.

\ E

F.

Gtr

F. F. F. F. H

[.

G G G G J K [

F. F. F. F.

G G

Pno

Lyrics

aO

X
Y con tu

X
recuer- do

Pno

aO

F F. F.

F. E E E E

G.

G G. G. J G.

F G. G . G. G.

G J

G G G G

G G G

G G G G

Strngs

E F. F. F. G G G J G.

G G G

Fl.

aO

Strngs

aO

F F

G.

G. J G

G \

E E E E

Gtr

F. E E E

F. . FF F.

G GG G

GG

Pno

Lyrics

a O

O
cuando_este muy tris-

X
te

Pno

a O

F. F. F. E E E E

G G G G

G G G

Strngs

Fl.

a O

GG J

G J

Strngs

F.

F. F.

G.

G.

G =

Gtr

F F F F F

G.

G =

G G G G

Pno

25 Lyrics

aO

X
le_ha- re com- pa- i- a_a_mi so- ledad\

Pno

FF F F

GG G G

G L G G

G G

F.

LG

LG

Strngs

F. F. F. F. G

G G

F F LF F

G G G G

G J

G [

Fl.

aO

[.

G J K

G G

G G

Strngs

aO

E G

F.

E L E E

Gtr

F F F F

G G G G

G.

E LE E

Pno

Lyrics

a O

X
Quiero que

X
mi_au- sencia

Bass

G F F F y G G G G

G G G G

G.

[ H H

Pno

a O

G G J E

G [

LG Z

G G G

G G G

Strngs

E E E E X

Fl.

a O

G J

G.

Strngs

E E E

G G F

G G

G G

Choir

a O

G G H G G G G G G G

G G

G G H [

Gtr

L G. G. G.

G G J

G G

Pno

Lyrics

aO

O
sean las gran-

X
des alas

30 con las que

X
tu puedas em- pren- der\

Bass

G G G G

F G G G G

G G

Pno

NG G G O G O

GG G

G F E E E E

GG G G

G G J

G [

Strngs

NE E E

Fl.

aO

[.

G G J K

G G

G J

Strngs

aO

N E F

F NE

E E

F.

Choir

aO

F NE H H G

E N G.

F.

Gtr

F F

Pno

Lyrics

a O b

X
E-

X
se vue- lo largo

Bass

G G G G

G H

G G G J

G G [ H G. G. G.

G G G G

G G G G H

G [ G

Pno

G G

L G G G G

G G G

Strngs

F F F F

L F F F

E E E E Y =

Fl.

a O

G.

G.

Strngs

a O

G G

G G J

G =

G G

G Z

F E

G G

G G

G G

Choir

a O

G.

F F

G G

G G

G G

Gtr

a O

G. G. G.

G G

G G

LG G

G J

G.

G J

[ [

Pno

Lyrics

a O

O
de tantas

X
escalas Y_en al- gu-

X
na me puedas per-

Bass

G G. NF F F

G. H

Pno

G G G G G

G. G G G G G G

G G

Strngs

NE E E

E E E G G G G G. G G

Fl.

a O

[ G

[.

G G G

I H

G.

G G

Strngs

a O

N E F F

NE

E E E E H E

Choir

a O

NE [. I H H =

Gtr

a O

NG

G G

G G F

G GG

G [

G J

G. G. G G. J

Pno

35 Lyrics

aO

O
der\

X
Yo_a- qui_en-

X
tre la nada

Bass

G G . GG . G .

G G G G. G. G.

G G G G

F G G G G G G G H [

Pno

G GG G

G GG

G G

G GG G

Strngs

E E E E

E E E E G G G G G G

Fl.

aO

Strngs

aO

F.

G.

G G G NG G G G G G. J \

E E E E E

Choir

aO

F.

G.

G G G G G G G. J H

Gtr

G J

G GG

G J

G G

G G

G [

G J

G F

G G

Pno

Lyrics

a O

O
voy a_ha- blar de

X
todo bus- ca-

X
re_a mi mo- do con- ti-

Bass

G. G. G. F F

G G G

G. G

G G

Pno

G. G. G.

G G G

G G

G G

Strngs

E E E E [ G G G G G G J G [

E E E E

Fl.

a O

[.

G J K

G G

GG

Strngs

a O

F F

G G J

G G.

G G

E E

F.

Choir

a O

F.

Gtr

a O

G G

Pno

Lyrics

a O b

O
nuar\

40 Y_hasta

X
que los aos

Bass

G G G G

Pno

G. G. G.

G G G

G G G G

G G

F H [

G. G. G.

G G G

G G

G G

G G G

Strngs

E E

E E E E G G G G G G

Fl.

a O

G.

Strngs

a O

F. F. F.

G Z

E E E

Choir

a O

E E H H

Gtr

a O

G.

G F F

G.

G.

G G G

GG

G G G

Pno

Lyrics

a O

O
cie- rren mi me-

X
moria no me de-

X
ja- re de pre- gun-

Bass

G G. G. G.

G G G G

G G G

G H

G. H H

Pno

G G

[ G

G. G. G. F E E E E

G G G

G G G

G G

Strngs

E E

Fl.

a O

[ G

G.

G G

G G

G.

G G

GG

Strngs

a O

F.

E E E

Choir

a O

F.

E E

Gtr

a O

Pno

Lyrics

a O b

O
tar\

Bass

G.

H G

H G G G G

Pno

a O

G G L E E E E LE E

G G

G G

G G

G G

G G

Strngs

E E E E X

Fl.

a O

Strngs

a O

L E E E

Choir

a O

LE F F F

Gtr

a O

LG

G.

Pno

[ J

45 Lyrics

aO b

O
Don-

X
de_estara

X
mi pri- mavera,

Bass

G. H

G G. G. G.

G G G G

Pno

G. G. F F

G G

G G

G G

G. G G

G G G H

G G

[ G

G. G. G. F

GG G G

GG G

G G

Strngs

E E E E

F G G G.

F F F

G G G

G.

E E E E

Fl.

aO

G G

G J

Strngs

aO

F F

G G

G G

G G

G.

G.

F F

G G

G G G G

G G

G G J

G G

G G J

F F

Choir

aO

F F H

G G

G G

G G

G.

G.

F F

G G

G G G G

G G

G G J

G G

G G J H

F F

Gtr

G F. F.

G G

Pno

Lyrics

a O b

O
donde

X
se me_ha_es- condido_el sol

Bass

G H

G G. G. G.

G G G G

G. G

H G G G G

Pno

G G G

G G G

G G G

G G G G

G G G

Strngs

E E E E [ G G G G G

E E E E G J G F. Z = = G G G G

Fl.

a O

Strngs

a O

G G J

G G

G G

G G

G G

G G

G G

F F

G Z G.

Choir

a O

G G J

G G H

G G

G G

G G

G G

G G

F F

G.

Gtr

a O

F.

G X

G G J

G [

Choir

a O b

E E E

Pno

50 Lyrics

aO

X
que mi jardin ol- vi-

X
d

Bass

G H [ G

G.

H G G

G H

G G

G G H

Pno

G G G

G G G G

G G

G G G

G. G. G.

G G G

G G G

G G G

G G G G

G G

G G G

[ G

Strngs

E E E E G G G

F. F. F. F.

G G

Fl.

aO

Strngs

aO

E E

F F

G. G.

G G G G G G

E E

Choir

aO

E E

F F [ H

G. G.

G G G G G G

E E

Gtr

aO

G G

G G G G

G G

F F

G G

G.

G G

Pno

Lyrics

aO

O
y_el

X
al- ma me

X
marchi- t.\

55

Bass

G H

G G GG G G

G.

H G

Pno

G. G. G. F

G G G

G J

G [

G G

L G . GG . F F

G GG

G. G. G.

G G G

G G

Strngs

E E E E

L E E E E

E E E E

Fl.

aO

G.

G G

E E E E E H =

Strngs

aO

E E E E

LE LE

LE

Choir

aO

LE

Gtr

aO

F F F

G G G

G G

G G

F. F.

G.

G G G G =

Pno

Bass

G G. G. G.

G. H

H G

G G G G G

G G G G

G. G G G H G G G H

Pno

G G G

[ G G G G G [ G G J

NG G G G

G G G

G G GG

G G G

Strngs

E F.

F.

G G

E E E E

NE E E

Strngs

aO

G G F

G G

G G

N E F

F NE

Choir

aO

G G H G G G G G

G G

G G H

F NE H H

Gtr

aO

G G G

G G

G G F

G J

G G G

G G

F F

N G.

Acrdn

aO

G G G

L GG N G.

. NG G [ J

G G G Z

L GG Z

G NG

[O G

Pno

Bass

60

G G \

G G G

Pno

aO

G F

GG G G

G G G [ G J

G G G

G G

L G G G G J L F F F

G \ J J K

G.

LG

G G

G F G G G

G G G

G G G

G G G G G G

H H

[ G

Strngs

E E E E

F F F F

E E E E

Strngs

aO

E E

F.

G G

G G J

G =

G G

G Z

F E

G G G G G G

Choir

aO

F.

G.

G G F

F F

G G G G G G

Gtr

aO

G. G. G.

G G

G G

LG G

[ G J

G. H

G J

[ [

Acrdn

aO

G G G G

GG

G G G

G.

G G. G

L GG

G G

I H

F.

G G G

GG G

G J

Pno

Bass

G. H

G G G

Pno

G. NF F F

G.

G G G G

F G

G G G

G G G

Strngs

NE E E

E E E

Strngs

a O

N E F F

NE

E E E E E

Choir

a O

NE I H H =

Gtr

a O

[.

NG

G G

G G F

GG

G [

G J

G. G. G G. J GG F G G

Acrdn

a O

G.

G NG

L GG F

G NG

G G \ J K

Pno

Lyrics

a O b

65

X
Yo_a- qui_en- tre la nada

Bass

G G . GG . G .

H H

G G G G. G. G.

G G G G

H H

F G G G G

Pno

G GG G

G GG

G G

G GG G

G G G

Strngs

O O

E E E E

E E E E X Z E E E E E G G G G G G G

Fl.

a O

Strngs

a O

F.

G.

G G G NG G G G G G G. J \

Choir

a O

F. G J

G.

G G GG

G G G G G G G H G. J G

Gtr

G J

G G

G G

G NG G

G [ F F

G J

G F

G G

Acrdn

a O b

F F.

G G G J

G G

O GG G

G G

Pno

Lyrics

a O

O
voy a_ha- blar de

X
todo bus- ca- re_a mi

X
mo- do con- ti- nuar\

Bass

G. G. G. F F

G G G

G. G

G G

Pno

G. G. G.

G G G

G G

G G

Strngs

E E E E [ G G G G G G.

E E E E . G G

Fl.

a O

G G

Strngs

a O

F F

G G J

G G.

G G

E E

F.

Choir

a O

F.

Gtr

a O

G G

Pno

Lyrics

a O b

X
Y_hasta que

X
los aos,

Bass

G G G G

Pno

G. G. G.

G G G

G G G G

G G

F H [

G. G. G.

G G G

G G

G G

G G G

Strngs

E F

E E

E E E E G G G G G

Fl.

a O

Strngs

a O

F. F. F.

G Z

E E E

Choir

a O

E E H H

Gtr

a O

G.

G F F

G.

G.

G G G

GG

G G G

Pno

70 Lyrics

aO

O
cie- rren mi me-

X
moria, no me deja-

X
re de pre- gun-

Bass

G G. G. G.

G G G G

G G G

G H

G. H H

Pno

G G

[ G

G. G. G. F E E E E

G G G

G G G

G G

Strngs

E E

Fl.

aO

[ G

G.

G G J

. G G

G G

Strngs

aO

F.

E E E

Choir

aO

F.

E E

Gtr

aO

Pno

Lyrics

a O b

O
tar.\

Bass

G.

H G

H G G G G

Pno

a O

G G L E E E E LE E F.

G G

G G

G G

G G

G G

Strngs

E E E E X

Fl.

a O

Strngs

a O

L E E E

Choir

a O

LE F F F

Gtr

a O

LG

G.

Pno

[ J

Lyrics

aO b

O
Don-

X
de_estara

75

X
mi primavera,

Bass

G. H

G G. G. G.

G G G G

Pno

G. G. F F

G G

G G

G G

G. G G

G G G H

G G

[ G

G. G. G. F

GG G G

GG G

G G

Strngs

E E E E

F G G G.

F F F

G G G

G.

E E E E H

Fl.

aO

G G J G G G G J G G G G J

Strngs

aO

F F

G G

G G

G G

G.

G.

F F

G G

G G

G G

G G

G G J

F F

Choir

aO

F F H

G G

G G

G G

G.

G.

F F

G G

G G

G G

G G

G G J H

F F

Gtr

G F. F.

G G

Pno

Lyrics

a O b

O
don-

X
de se me_ha_es- condido_el sol

Bass

G H

G G. G. G.

G G G G

G. G

H G G G G

Pno

G G G

G G G

G G G

G G G G

G G G

Strngs

E E E E [ G G G G G

E E E E G J G F. G J = = G G G G [

Fl.

a O

Strngs

a O

G G J

G G

G G

G G

G G

G G

G G

F F

G Z G.

Choir

a O

G G J

G G H

G G

G G

G G

G G

G G

F F

G.

Gtr

a O

F.

G X

G G J

G [

Choir

a O b

E E E

Pno

Lyrics

aO

X
que mi jar-

80 din ol- vi-

X
d

Bass

G H [ G

G.

H G G

G H

G G

G G H

Pno

G G G

G G G G

G G

G G G

G. G. G.

G G G

G G G

G G G

G G G G

G G

G G G

[ G

Strngs

E E E E G. G G G

F. F. F. F.

G G

Fl.

aO

G F

Strngs

aO

E E

F F

G. G.

G G G G G G

E E

Choir

aO

E E

F F [ H

G. G.

G G G G G G

E E

Gtr

aO

G G

G G G G

G G

F F

G G

G.

G G

Pno

Lyrics

aO

O
y_el

X
alma me

X
marchit.

Bass

G H

G G GG G G

G.

H G

Pno

G. G. G. F

G G G

G J

G [

G G

L G . GG . F F

G GG

G. G. G.

G G G

G G

Strngs

E E E E

L E E E E H

E E E E

Fl.

aO

G G

G.

G.

E E E E E H =

Strngs

aO

E E E E

LE LE

LE

Choir

aO

LE

Gtr

aO

F F F

G G G

G G G G

F. F.

G.

G G G G =

Pno

85 Lyrics

aO

X
y_el

X
alma me

X
marchi-

Bass

G. H

H G

Pno

G. G. G.

G G G

[ G G G G G [ G G J

G. G. G. F

G G G

G G

F. L F. . FF. F.

H G G GG G

G G

G G G

Strngs

E F.

F. X

G G

E E E E

L F. . FF. F. F.

G GG G J

Fl.

aO

G G

G.

G G G G G G H

G J

Strngs

aO

G G

G G

G G

G G

E E E E E H H

L F. F. F.

F.

G G

Choir

aO

G G

G G

G G

G G

L F.

Gtr

aO

G G G

G G

G F

G J

[ G G [ G J

G F

L F . . FF. H

Pno

Lyrics

a O

O
t.\ elmidi.com-

Pno

a O

G G G

F E E E E

G G.

G.

G G

G E

G G

G G

G G

G.

G.

Strngs

E E

Fl.

a O

F.

Strngs

a O

F. F. E E F.

G G. G

F.

G G

Choir

a O

E H

Gtr

a O

G J

G F

G.

G.

G G G

G G G

G F

G. G.

G G G

Pno

90 Bass

E =

Pno

aO

G G

G. F F F F

H I H G

G GG G

L G GG . G.

G G G G G G LG GG G J K

[ G J

G G F

H G G G G

E E E E

Strngs

L F F F

E E E E

E E E E

Strngs

aO

H G

F G. F.

G
G

LF

E E

E E

Choir

aO

F F G G G

LF

E E

E E

Gtr

Pno