390

Objašnjenje iznosa zastupničke provizije

Božidar Smoljan Direktor marketinga Brend d.o.o. Šibenska 235 23000 Zadar 7. lipnja 2000. Predmet: Moj izvod provizije Poštovani Božidare, provjerio sam svoju dokumentaciju i shvatio da je poduzeće Magnetson d.o.o. promijenilo ime u JMS d.o.o. Vjerujem da zbog toga ne možete ući u trag bilo kakvoj njihovoj narudžbi. Točan broj računa na koji mi pripada provizija je TL4078901. Kako se radi o relativno malom iznosu, molim Vas da ga uključite u isplatu za sljedeći mjesec. S poštovanjem, Berislav Blažević Direktor marketinga
Ovaj dopis oponaša ton prethodnoga i pruža sasvim jasno objašnjenje zbog čega računovodstvo ne može ući u trag računu. Zastupnik nije zabrinut za plaćanje provizije i slaže se da ona bude isplaćena s provizijom za sljedeći mjesec.