UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: Finanțe și Bănci

PROIECT LA DISCIPLINA Investiții Străine Directe
Tema: Analiza investițiilor străine directe în Austria

Îndrumători: lect dr. Scutaru Student:

Liliana

Șoronga Petru

Anul III, Grupa III

Suceava 2012

Cuprins:

1. Introducere Austria- scurtă prezentare 2. Indicatori de referință. 3. CONCLUZII 4. Bibliografie

1. Introducere Austria- scurtă prezentare Austria, țara împărătesei Sissi, a lui Mozzart și a Alpilor e situată în Europa de Vest, se învecinează la nord cu Republica Cehă, la nord-est cu Slovacia, la est cu Ungaria, la sud cu Slovenia, Italia și Elveția, iar la vest cu Liechtenstein, Elveția si Germania. Suprafața: 83.858 km² Populația: 8.2 mil. loc. densitatea populației: 98 loc./km limba oficială: germana moneda: Euro €, (începând de la 01.01.2002)

    

Figura nr.1. Poziția geografică a Austriei.

Sursa : www.google.com

Austria, cu economia sa de piață bine dezvoltată şi cu standardul său înalt de viată, este în legătură strânsă cu alte economii din Uniunea Europeană, în special cu cea germană. Statutul de membră a UE a adus un val de investitori străini atraşi de accesul Austriei la pia ța unica europeană şi de apropierea de economiile aspirante la UE. Pe de altă parte, creşterea economică înceată a UE a influenţat şi economia austriacă: rata de creştere în 2001 a fost de 0,7%, în 2002 de 1,4%, în 2003 de 0,8% respectiv în 2004 de 1,9%. PIB în 2003: 5,1 Miliarde Euro, PIB pe cap de locuitor în 2003: 27.930 Euro. 2. Indicatori de referință. Tabelul nr.1. Fluxurile și stocurile de intrare de ISD în valoarea absolută exprimate în miliarde $(2002-2008). An Fluxuri Stocuri 2002 356 44.895 2003 7.144 57.636 2004 3.891 70.714 2005 10.784 82.551 2006 7.933 111.072 2007 29.586 163.403 2008 13.581 139.340

Sursa : www.wikipedia.org

Figura nr.2. ISD în valoare absolută intrate în Austria exprimate în miliarde $.
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0,356 2002 7,144 2003 3,891 2004 44,895 29,586 10,784 2005 7,933 2006 2007 13,581 2008 57,636 70,714 82,551 111,072 163,403 139,34

Fluxuri Stocuri

Sursa : autorului creat pe baza tabelului nr.1.

În perioada analizată, 2002-2008, fluxurile de intrare de ISD prezintă un trend ascendent. In 2002 fluxurile de intrare de ISD sunt în valoare de 356 mld. $. In 2003 acestea cresc ajungând la 7.144 mld. $ urmând apoi să scadă la 3891 mld. $ în 2004. In anul 2005 acestea cresc din nou iar în 2006 scad ajungând la valoarea de 7.933 mld. $. In 2007 ating valoarea maximă de 29.586 mld. $ urmând ca în 2008 să scadă la 13.551 mld. $. La fel ca și fluxurile de intrare de ISD, stocurile de intrare de ISD prezintă și ele un trend ascendent. In 2002 acestea au valoarea de 44.895 mld. $. Cresc considerabil până în anul 2007 cu 118.508 mld. $ atingând valoarea maximă de 163.403 mld. $ urmând să scadă în anul 2008 la 139.340 mld. $. Tabelul nr.2. Fluxurile și stocurile de ieșire de ISD exprimate în miliarde $(2002-2008) An Fluxuri Stocuri 2002 5.807 42.485 2003 7.136 55.961 2004 8.300 69.806 2005 11.145 71.807 2006 13.670 105.697 2007 33.380 153.043 2008 28.214 152.562

Sursa : www.wikipedia.org

Figura nr.3. ISD ieșite din Austria exprimate în miliarde $.
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5,807 2002 7,136 2003 42,485 8,3 2004 11,145 2005 13,67 2006 2007 2008 55,961 33,38 28,214 69,806 71,807 105,697 Fluxuri Stocuri 153,043 152,562

Sursa : autorului creat pe baza datelor din tabelul nr.2.

Incepand cu anul 2002 fluxurile de ieșire de ISD cresc până în anul 2004 cu aproximativ 23 % ajungand de la 5.807 mld. $ la 8.300 mld. $. Cresc considerabil până în anul 2007 cu un procent de 144 % când ating valoarea maximă de 33.380 mld. $ având apoi loc o scădere în anul 2008 când ajung la valoarea de 28.214 mld. $. Stocurile de ieșire de ISD prezintă o continuă creștere din anul 2002 până în anul 2008 ajungand de la valoarea de 42.485 mld. $ la 152.562 mld. $; cea mai mare creștere se înregistrează în anul 2007 când stocurile de ieșire de ISD cresc cu 47.347 mld. $ și ajung la 153.043 mld. $.

Tabelul nr.3. Fluxuri și stocuri de intrare de ISD ca pondere din PIB An Fluxuri Stocuri 2002 0,17% 21,60% 2003 2,80% 22,58% 2004 1,33 % 24,12% 2005 3,53 % 27,06% 2006 2,45% 34,33% 2007 7,93% 44,77% 2008 3,25% 33,47%

Sursa : www.stats.unctad.org

Figura nr.4. Fluxuri și stocuri de intrare de ISD ca pondere în PIB.
50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,17% 2002 2,80% 2003 1,33% 2004 3,53% 2005 2,45% 2006 2007 7,93% 3,25% 2008 21,60% 22,58% 24,12% 27,06% 34,33% 33,47% Fluxuri Stocuri 44,77%

Sursa : autorului creat pe baza datelor din tabelul nr.3.

În perioada analizată 2002-2008 fluxurile de intrare de ISD ca pondere din PIB prezintă o evoluție fluctuantă. In anul 2002 fluxurile de intrare reprezintă 0,17% în raport cu PIB. In 2003 acestea cresc cu 1,63% urmând ca în anul 2004 să scadă la 1,33%. In 2005 fluxurile de intrare de ISD ca pondere din PIB cresc din nou cu 2,20% iar în anul 2006 scad cu 1,08%. In anul 2007 ating cea mai mare valoare de 7,93% urmând să scadă în anul 2008 pana la 2,25%. In privința stocurilor de intrare de ISD ca pondere din PIB se observă o creștere a procentelor în fiecare an cu excepția anului 2008, când are loc o scădere de la 44,77% la 33,47%.

Tabelul nr 4. Fluxuri și stocuri de ieșire de ISD ca pondere din PIB.

An Fluxuri Stocuri

2002 2,79% 20,44%

2003 2,80% 21,92%

2004 2,83% 23,81%

2005 3,65% 23,54%

2006 4,23% 32,67%

2007 8,94% 41,80%

2008 6,77% 36,63%

Sursa : http://stats.unctad.org/FDI

Figura nr. 5. Fluxuri și stocuri de ieșire de ISD ca pondere din PIB.
45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2,79% 2002 2,80% 2003 2,83% 2004 3,65% 2005 4,23% 2006 2007 8,94% 6,77% 20,44% 21,92% 23,81% 23,54% 32,67% Fluxuri Stocuri 41,80% 36,63%

2008

Sursa : autorului creat pe baza tabelului nr.4.

După cum se observă în tabelul de mai sus fluxurile de ieșire de ISD ca pondere din PIB urmează un trend ascendent. In primii doi ani creșterile sunt nesemnificative, de 0,01% respectiv 0,03%. In anul 2005 cresc la 3,65% continuând să crească până în anul 2007 când ating valoarea maximă de 8,94% urmand ca în anul 2008 să aibe loc o scădere cu 2,17%. Stocurile de ieșire de ISD ca pondere din PIB cresc din anul 2002 până în anul 2004 de la 20,44% pana la 23,8. In 2005 scad cu un procent nesemnificativ de 0,27% urmând ca apoi să creasca până în anul 2007 la 41,80%. In 2008 scad din nou cu 5,17% ajungând la 36,63%. 3. CONCLUZII Investiţiile străine directe sunt considerate un factor activ al dezvoltării şi adaptarii economiei la cerinţele pieţei, ale competitivitatii, reprezintă pentru țările aflate în tranziție un element care condiționează realizarea programului de restructurare propus de reforma economică. În contextul crizei financiare mondiale din anul 2008, putem observa faptul că, economiile țărilor dezvoltate au fost mult mai afectate decât economiile țărilor emergente. Creșterea mare a ISD în perioada 2004 - 2008, ne arată ritmul rapid cu care acestea cresc. Investiţiile străine directe sunt în general considerate a avea contribuții mare de studii. Bibliografie: majore la dezvoltarea economică a economiilor emergente. Impactul pozitiv al ISD asupra creşterii economice a fost confirmată printr-un număr

1. www.wikipedia.org 2. www.stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3084

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful