Anexa nr.

2 STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU 1. Nr. crt. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI Domeniul de licenţă Drept Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor Istorie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Ştiinţe politice Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A/AP Administraţie AP publică Economia comerţului, A/AP turismului şi serviciilor Istorie Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Ştiinţe politice Limbi şi literaturi (franceză, engleză, germană) – Limbi şi literaturi (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) Drept Economia comerţului, turismului şi serviciilor Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Geografia turismului Geografie Economia comerţului, turismului şi serviciilor A/AP Forma de învăţământ Zi/FR Zi Număr de credite 240 180

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Facultatea de Management Turistic şi Comercial Facultatea de Istorie Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Facultatea de Finanţe şi Bănci Facultatea de Ştiinţe Politice

1

2

Zi/FR

180

3

Zi/FR

180

4

A/AP

Zi/FR

180

5 6

AP/AP A/AP

Zi/FR Zi/FR

180 180

7

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

AP

Zi

180

8

Facultatea de Drept din ClujNapoca

Drept

A/AP

Zi/FR

240

9

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj- Napoca

Administrarea afacerilor Finanţe Contabilitate

A/AP A/AP A/AP A/AP AP

Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi

180 180 180 180 180

10

11

Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

Geografie

Administrarea afacerilor

A/AP

Zi/FR

180

1

Jiu Facultatea de Psihologie Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină Dentară Contabilitate Administrarea afacerilor Contabilitate Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A/AP Administraţie AP publică Drept Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Psihologie AP A/AP AP/AP AP Forma de învăţământ Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Număr de credite 240 180 240 180 180 180 1 Facultatea de Drept Facultatea de Drept din Tg. Bănci şi Contabilitate din Braşov Administrarea afacerilor Economia comerţului. turismului şi serviciilor Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune AP/AP Zi/FR 180 Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Contabilitate AP/AP Zi/FR 180 AP/AP AP Zi/FR Zi 180 180 2. crt.12 13 14 Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov Facultatea de Finanţe. 1 Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă Drept Finanţe Contabilitate Administrarea afacerilor Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A/AP/AP Drept comunitar AP Finanţe şi bănci A/AP/AP Contabilitate şi informatică de AP/AP gestiune Economia comertului.Jiu 2 4 AP Zi 180 5 Psihologie A/AP Zi /ID 180 6 Informatică Informatică Medicină Asistenţă medicală generală Medicină dentară Tehnică dentară AP/AP A AP A AP Zi / ID Zi Zi Zi Zi 180 360 240 360 180 7 Sănătate 8 Sănătate 3. AP turismului si serviciilor Forma de învăţământ Zi/ID/FR Zi ZI/ID/FR ZI/ID ZI Număr de credite 240 240 180 180 180 2 2 . crt. UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI Nr. Facultatea Domeniul de licenţă Drept Ştiinţe administrative Drept Finanţe 3 Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Ştiinţe Economice din Tg. UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI Nr.

crt. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI Nr. UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCUREŞTI Nr.3 Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative Sociologie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Sociologie Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică AP AP AP/AP Zi Zi ZI/ID 180 180 180 4. crt. italiană. chineză. japoneză) Psihologie Sociologie Ştiinţe politice Drept AP A A AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 4 A Zi 180 5 A A AP/AP A/AP Zi Zi Zi /FR Zi /ID 180 180 180 240 6 7 3 . 1 2 3 Facultatea Facultatea de MatematicăInformatică Facultatea de Fizică Facultatea de IstorieGeografie Facultatea de Litere şi Limbi Străine Facultatea de Psihologie Facultatea de Ştiinţe Politice. turismului şi serviciilor Informatică economică Management Marketing Afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Economie şi afaceri internaţionale A/AP Forma de învăţământ Zi/FR Număr de credite 240 2 A/AP Zi/FR 180 3 A A/AP AP/AP A/AP AP/AP AP Zi Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi 180 180 180 180 180 180 4 5 6 A Zi 180 5. franceză. 1 Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional Facultatea de Informatică Managerială Facultatea de ManagementMarketing Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale Facultatea de Studii Economice Europene Domeniul de licenţă Drept Administrarea afacerilor Cibenetică. Sociologie şi Relaţii Internaţionale Facultatea de Domeniul de licenţă Matematică Informatică Fizică Istorie Geografie Limbă şi literatură Psihologie Sociologie Ştiinţe politice Drept Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Matematică AP Informatică Fizică Istorie Geografie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză. statistică şi informatică economică Management Marketing Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Economia comerţului.

4 . latină) Drept A/AP Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Marketing Afaceri internaţionale Contabilitate şi informatică de gestiune Management Finanţe şi bănci Medicină veterinară AP A A A/AP AP Forma de învăţământ Număr de credite 1. germană. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Limba şi literatura modernă A (engleză. Contabilitate Management Finanţe Medicină veterinară A/AP AP AP/AP A ZI/ID ZI ZI/ID ZI 180 180 180 360 6. engleză.8 Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Jurnalism Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Finanţe Contabilitate Administraţie publică Jurnalism Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Economia comerţului. 4. rusă. UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI Nr. crt. Automatică şi Informatică Aplicată 6. 5. italiană. spaniolă. 7. Imagine de film şi TV) Automatică şi informatică aplicată Electronică aplicată Inginerie economică în domeniul electric. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Limbă şi literatură ZI 180 2. electronic şi energetic AP/AP A/AP A/AP A/AP A/AP AP/AP A/AP A A A AP AP Zi /ID Zi/FR Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 9 Facultatea de Ştiinţe Economice Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor Management Teatru Cinematografie şi media Ingineria sistemelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie şi management 10 Facultatea de Arte 11 Facultatea de Electronică. fotografie. media (Regie de film şi TV. turismului şi serviciilor Management Artele spectacolului (Actorie) Cinematografie. franceză) – Limba şi A literatura modernă B (franceză. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale Facultatea de Management FinanciarContabil Facultatea de Finanţe şi Bănci Facultatea de Medicină Veterinară Drept Ştiinţe administrative Cultură fizică şi sport Marketing Economie şi afaceri internaţionale ZI/FR ZI ZI ZI ZI/ID ZI 240 180 180 180 180 180 3.

10. Geografie Geografie Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Management Artele spectacolului (Actorie) Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină (engleză. franceză) A ZI 180 15. 21.8. Facultatea de Filosofie. 17 Limbă şi literatură A/AP/AP ZI/ID/FR 180 18. 9. Contabilitate Finanţe Management Teatru A AP/AP AP A ZI ZI/FR ZI ZI 180 180 180 180 16. 14. Comunicare şi Relaţii Publice Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Psihologie şi Medicină Facultatea de Management din Braşov Facultatea de Muzică Facultatea de Geografie şi Geografia Turismului Facultatea de Management FinanciarContabil din Constanţa Facultatea de Teatru Facultatea de Limba şi Literatura Română Facultatea de Istorie. 23. Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Drept Contabilitate Finanţe Economie şi afaceri internaţionale Drept Ştiinţe administrative Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Drept Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Afaceri internaţionale Drept Administraţie publică Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci AP ZI 180 A/AP AP A/AP AP/AP AP AP AP ZI/FR ZI ZI/FR ZI/FR ZI ZI Zi 180 240 180 180 180 240 180 20. Muzeologie şi Arhivistică Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov Facultatea de Management FinanciarContabil din Craiova Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Craiova Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung- Filosofie Filosofie A/AP ZI/FR 180 Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A/AP ZI/FR 180 Sociologie Sociologie A ZI 180 Psihologie Management Contabilitate Muzică Psihologie Management Contabilitate şi informatică de gestiune Pedagogie muzicală A A/AP AP/AP A/AP ZI ZI/FR ZI/FR ZI/FR 180 180 180 180 12. Istorie Istorie A/AP/AP ZI/ID/FR 180 19. 13. 11. Contabilitate Finanţe A/AP AP/AP ZI/FR ZI/FR 180 180 5 . 22. Ştiinţe Politice şi Studii Culturale Facultatea de Jurnalism.

1 Facultatea Facultatea de Management Agroturistic Facultatea de Management Agroturistic din Focşani Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria Facultatea de Management Agroturistic din Slobozia Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare Facultatea de Drept Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Domeniul de licenţă Inginerie şi management Inginerie şi management Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism A/AP Forma de învăţământ Zi/FR Număr de credite 240 2 AP Zi 240 3 Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism AP Zi 240 4 Inginerie şi management Ingineria produselor alimentare Drept Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism AP Zi 240 5 Ingineria produselor alimentare A Zi 240 6 Drept A/AP Zi /FR 240 7 Controlul şi expertiza produselor alimentare A/AP Zi /FR 240 6 . 25. Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Informatică A/AP AP/AP AP/AP AP AP ZI/FR ZI/FR ZI/FR ZI ZI 180 180 180 180 180 7. crt. Contabilitate Finanţe Finanţe Administrarea afacerilor Informatică 30.Muscel Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Arhitectură Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Râmnicu-Vâlcea Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu-Vâlcea Facultatea de Finanţe şi Bănci din Blaj Administrarea afacerilor Matematică Informatică Arhitectură Drept Ştiinţe administrative Psihologie Ştiinţe ale educaţiei Administrarea afacerilor Matematică Informatică Arhitectură Drept Administraţie publică Psihologie Pedagogie AP A A A A/AP AP A A ZI ZI ZI ZI ZI/FR ZI ZI ZI 180 180 180 360 240 180 180 180 24. 27. UNIVERSITATEA “BIOTERRA” DIN BUCUREŞTI Nr. 28 Drept Drept AP ZI 240 29. 26.

Ştiinţa mediului Psihologie Ştiinţe ale comunicării Ecologie şi protecţia mediului A ZI 180 6. Inginerie economică industrială A ZI 240 4. 1. Juridice şi Administrative Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe politice Limba şi literatura engleză – Llimba şi literatura franceză Artele spectacolului (Coregrafie) AP AP AP AP Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 2 Facultatea de Arte şi Ştiinţe 7 .8 9 Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Alexandria Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Slobozia Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare AP Zi 240 Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare AP Zi 240 8. cibernetică şi informatică economică Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe politice Limbă şi literatură Teatru Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A Administraţie publică Economie şi afaceri internaţionale Finanţe şi bănci Economia mediului Cibernetică economică A A A AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 1 Facultatea de Ştiinţe Economice. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE “GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREŞTI Nr. crt. Psihologie Comunicare şi relaţii publice A A ZI ZI 180 180 9. 7. crt. 2. Facultatea Domeniul de licenţă Drept Ştiinţe administrative Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Economie Statistică. Finanţe şi bănci A/AP/AP ZI/ID/FR 180 5. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Nr. Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Inginerie Managerială Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie Facultatea de Psihologie Facultatea de Ştiinţele Comunicării Domeniul de licenţă Drept Educaţie fizică şi sport Inginerie şi management Finanţe Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Educaţie fizică şi sportivă A/AP/AP A Forma de învăţământ ZI/ID/FR ZI Număr de credite 240 180 3.

UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI Nr. UNIVERSITATEA “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD Nr. crt. 1 Facultatea Facultatea de Teologie Domeniul de licenţă Teologie Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie baptista pastorală A/AP Forma de învăţământ Zi /ID Număr de credite 240 14. Facultatea Facultatea de Ştiinţe Juridice Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă Drept Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Marketing Marketing (Satu Mare) Marketing (Baia Mare) Marketing (Marghita) Marketing (Zalău) Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (Bistriţa) A/AP/AP A/AP/AP AP/AP AP AP AP A AP Forma de învăţământ Zi/ID/FR Zi/ID/FR Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 Marketing Administrare a afacerilor 8 .10. 2. Facultatea Facultatea de Teologie RomanoCatolică Domeniul de licenţă Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie romano-catolică didactică A/AP Forma de învăţământ Zi/FR Număr de credite 180 Teologie 13. 1. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Facultatea Facultatea de Finanţe şi Contabilitate 2 Facultatea de ManagementMarketing Domeniul de licenţă Finanţe Contabilitate Management Marketing Administrarea afacerilor Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Finanţe şi bănci A Contabilitate şi informatică de AP gestiune Management A Marketing A Economia comerţului. 1. Facultatea Domeniul de licenţă Contabilitate 1 Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Administraţie Publică Finanţe Administrarea afacerilor Marketing Ştiinţe administrative Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Contabilitate şi informatică de A gestiune Finanţe şi bănci A Administrarea afacerilor Marketing Administraţie publică AP AP A Forma de învăţământ ZI ZI ZI ZI ZI Număr de credite 180 180 180 180 180 2 11. crt. turismului şi AP serviciilor Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 12. crt. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI Nr. crt. UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI Nr. crt.

Farmacie şi Medicină Dentară 3. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Informatică Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei Psihologie Informatică Biologie 9 . 8.Contabilitate Finanţe Facultatea de Medicină. franceză şi germană) Istorie Istorie (Baia Mare) Istorie (Satu Mare) Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene AP/AP A/AP/AP AP AP AP A A AP AP A AP AP A AP AP AP AP A AP AP Zi/ID Zi/ID/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 360 360 240 240 180 180 300 180 180 180 180 180 180 180 180 AP/AP A AP AP AP AP Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID 180 180 180 180 180 180 5. 7. Politice şi Administrative Istorie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţional e şi studii europene Ştiinţe administrativ e Economia comerţului. turismului şi serviciilor (Sebiş) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (Alba Iulia) Contabilitate şi informatică de gestiune (Satu Mare) Finanţe şi bănci Medicină Medicină dentară Moaşe Asistenţă medicală generală Tehnică dentară Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare Farmacie Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (Satu Mare) Kinetoterapie şi motricitate specială Filosofie Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză (Baia Mare) Limba şi literatura engleză (Zalău) Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Filosofie Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate Facultatea de Ştiinţe Umaniste. Sănătate 4.. AP Zi 180 Administraţie publică Jurnalism Jurnalism (Satu Mare) Jurnalism (Baia Mare) Jurnalism (Zalău) Comunicare şi relaţii publice Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie Informatică Biologie A/AP A AP AP AP AP/AP AP A A/AP A Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Ştiinţe ale comunicării 6.

Geografie Ştiinţa mediului Silvicultură 9. 1. 3. cibernetică şi informatică economică Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Contabilitate şi informatică de A/AP gestiune Finanţe şi bănci Management Administraţie publică Drept Asistenţă socială Marketing Economia comerţului. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Educaţie fizică şi sportivă A/AP A/AP A/AP A Forma de învăţământ Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Număr de credite 240 180 180 180 2. 17. UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU Nr. 1 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă Management Finanţe Contabilitate Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Management A/AP Management (la Baia Mare) AP/AP Finanţe şi bănci AP Contabilitate şi informatică de AP gestiune Forma de învăţământ Zi/FR Zi/FR Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 10 . crt. crt. Facultatea de Inginerie Inginerie şi management Arhitectură Geografie (Baia Mare) Geografia turismului (Baia Mare) Ecologie şi protecţia mediului Silvicultură Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Conservare şi restaurare de arhitectură AP AP AP A/AP AP/AP AP Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi 180 180 180 240 240 180 15. Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Domeniul de licenţă Drept Administrarea afacerilor Contabilitate Educaţie fizică şi sport Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Economia comerţului. UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA Nr. tuirismului şi serviciilor Informatică economică AP A/AP A/AP AP AP A/AP/AP AP Forma de învăţământ ZI/FR ZI ZI/FR ZI/ID Zi ZI ZI/FR/ID Zi Număr de credite 180 180 180 180 240 180 180 180 1 2 Facultatea de Management 3 Facultatea de Economia Afacerilor AP ZI 180 16. UNIVERSITATEA “GEORGE BARIŢIU” DIN BRAŞOV Nr. crt. Facultatea Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Domeniul de licenţă Contabilitate Finanţe Management Ştiinţe administrative Drept Asistenţă socială Marketing Administrarea afacerilor Statistică.

Facultatea de Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial Navigaţie şi transport maritim şi fluvial AP Zi 240 19. UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA Nr. Facultatea de Ştiinţe Economice Management Statistică. 1. cibernetică şi informatica economica Inginerie navală şi navigaţie Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A Administraţie publică Relaţii internaţionale şi studii europene Jurnalism Ştiinţe politice Psihologie Sociologie Asistenţă socială Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Management Informatică economică AP AP A AP AP AP AP A AP AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2. cibernetică şi informatică economică Drept Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sport Informatică economică Drept (la Baia Mare) Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sportivă (la Baia Mare) AP A/AP AP A Zi Zi/FR Zi Zi 180 240 180 180 18. Facultatea de Psihosociologie 5. crt. 4 Relaţii internaţionale şi studii europene AP Zi 180 11 . crt. Facultatea Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Facultatea de Ştinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice Domeniul de licenţă Drept Stiinte administrative Relatii internationale si studii europene Ştiinte ale comunicarii Stiinte politice Psihologie Sociologie Asistenta sociala Finanţe Contabilitate 4.2 3 Facultatea de Drept Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Statistică. 3. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Comunicare şi relaţii publice A/AP/AP A/AP AP/AP AP AP Forma de învăţământ Zi/FR/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 2 3. UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI Nr. 1. Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Domeniul de licenţă Drept Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Ştiinţe ale comunicării Relaţii internaţionale şi studii europene Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Finanţe şi bănci Economia comerţului.

UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI Nr. Facultatea de Teologie 2 Facultatea de Management 23. 1. UNIVERSITATEA „EMANUEL” DIN ORADEA Nr. crt. cibernetică şi informatică economică Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Management Marketing Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe administrative Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Management A/AP Marketing A Afaceri internaţionale Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Administraţie publică AP AP A/AP AP AP A AP Forma de învăţământ Zi/FR Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1 Facultatea de Management. turismului şi serviciilor Cibernetică economică AP A AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 2. crt. crt. Facultatea Facultatea de Drept Domeniul de licenţă Drept Ştiinţe administrative Finanţe Administrarea afacerilor Statistică. UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI Nr. Facultatea de Ştiinţe Economice AP Zi 180 21. Facultatea Domeniul de licenţă Teologie Asistenţă socială Limbă şi literatură Muzică Management Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie baptistă pastorală A Asistenţă socială Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză Pedagogie muzicală Management A AP AP A/AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi/ID Număr de credite 240 180 180 180 180 1.20. Marketing în Afaceri Economice Facultatea de FinanţeContabilitate Facultatea de Ştiinţe Juridice. Administrative şi ale Comunicării 2 3 12 . Facultatea Domeniul de licenţă Drept Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie Geografie Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie Geografie AP AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 1. Facultatea de Drept 22. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ “DRĂGAN” DIN LUGOJ Nr.

Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de IstorieGeografie Domeniul de licenţă Drept Finanţe Marketing Contabilitate Administrarea afacerilor Psihologie Ştiinţe ale educaţiei Geografie Istorie Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Finanţe şi bănci Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Economia comerţului. Facultatea Facultatea de Drept Domeniul de licenţă Drept Ştiinţe administrative Management Marketing Contabilitate Calculatoare şi tehnologia . Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept A Administraţie publică Management Marketing Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare A A A AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 240 2. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Administraţie publică AP AP A/AP AP A/AP AP AP AP AP A/AP AP A/AP AP AP Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 5 6 24. 1. 3. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare 25. turismului şi serviciilor Psihologie Psihopedagogie specială Geografia turismului Geografie Istorie A A AP AP AP A A AP AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2.4 Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din Brăila Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea Drept Relaţii internaţionale şi studii europene Management Economie Contabilitate Finanţe Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe administrative Asistenţă socială Management Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe Ştiinţe administrative Drept Relaţii internaţionale şi studii europene Management Economie agroalimentară Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe şi bănci Jurnalism Administraţie publică Asistenţă socială Management Economia comerţului.. UNIVERSITATEA . UNIVERSITATEA ROMÂNO –GERMANĂ DIN SIBIU Nr. 4. 1.informaţiei. 13 .MUREŞ Nr.DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU. crt. crt.

27. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Contabilitate 1 Facultatea de Ştiinţe Economice Facultatea de Limbi Moderne Aplicate Facultatea de Jurnalistică Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată Facultatea de Muzică Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Design Facultatea de Psihologie Marketing Economie şi afaceri internaţionale Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării Informatică Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Contabilitate şi informatică de A/AP gestiune Marketing AP Economie şi afaceri internaţionale A Forma de învăţământ Zi/FR Zi Zi Număr de credite 180 180 180 2 3 Limbi moderne aplicate Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Informatică Interpretare muzicală – instrumente Administraţie publică Drept Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Design Psihologie A AP A AP Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 4. 2. crt. 5.. 14 .26. Facultatea Facultatea de Management Turistic.MIHAI EMINESCU” DIN TIMIŞOARA Nr. UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA Nr. 3. Hotelier şi Comercial Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială Facultatea de litere Domeniul de licenţă Administrarea afacerilor Contabilitate Psihologie Asistenţă socială Limba si literatura Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Economia comerţului. UNIVERSITATEA . turismului şi A serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Psihologie Asistenţă socială Limba si literatura romana AP AP AP AP Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi ZI Număr de credite 180 180 180 180 180 1. Muzică Ştiinţe administrative Drept Educaţie fizică şi sport Arte plastice. 9. decorative şi design Psihologie AP AP A AP AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 180 240 180 180 180 180 6 7 8.

turismului şi serviciilor Asistenţă socială Sociologie Ştiinţe politice Contabilitate şi informatică de gestiune Comunicare şi relaţii publice Jurnalism Forma de învăţământ Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 15 . Sănătate Medicină Dentară A Zi 360 Specializări autorizate să funcţioneze provizoriu Nr.28. crt. 2 3. 1. crt. 2 Facultatea Facultatea de Drept Facultatea de Economie Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Medicină Dentară Domeniul de licenţă Drept Finanţe Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Finanţe şi bănci A A/AP Forma de învăţământ Zi Zi/FR Număr de credite 240 180 3. UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI Nr. Psihologie Psihologie A Zi 180 4. 1. 5. 6. Domeniul de licenţă Administrarea afacerilor Asistenţă socială Sociologie Ştiinţe politice Contabilitate Ştiinţe ale comunicării Specializări autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Economia comerţului. 4.