P. 1
De krant van toen: Nelson Mandela

De krant van toen: Nelson Mandela

|Views: 550|Likes:
Published by dagbladvhnoorden
Een selectie van krantenartikelen over Nelson Mandela uit het Nieuwsblad van het Noorden, de voorganger van Dagblad van het Noorden.
Een selectie van krantenartikelen over Nelson Mandela uit het Nieuwsblad van het Noorden, de voorganger van Dagblad van het Noorden.

More info:

Published by: dagbladvhnoorden on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

Nieuwsblad van het Noorden, 09 april 1980, blz.

4

Negerleider

al

16

jaar

verbannen

op

Robben-eiland

Mandela
Sinda jfaren
straf nal
is de tot levenslange verdordeelde leider van de African National Congress Nelson Mandela de vergeten

vergeten
(Van onze correspondent
gevangenisstraf
in

man
Karl Breyer

in

Zuidafrikaanse
gedachte aan deze man zestien jaar op Robben-eiland gevangen zit nog steeds bij Kaapstad voort De bekende schrijver Al Paton vergelijkt (,,Cry the beloved country de thans 62 jaar oude Mandela met de vroegere ANC-leider Albert Luthuli en met professor Z K Mathews De kleurlingschrijver lingschrijver Adam Small vraagt in een open brief aan Zuidafrika’s ministerpresident president P W Botha om met de gevangene vangene te spreken ,,ook al weet niemand mand of Nelson Mandela wel de juiste leider is en bereid is om met de regering
leeft de die nu
al

politiek
Johannesburg
uitspraken
dela mogen verschijnen
en
in

man in de Zuidafrikaanse politiek Zijn foto mag volgens de Zuidafrikaanse gevangenis wet in dit land niet gepubliceerd worden Ook de

redevoeringen van
geen enkel Zufda

elson

kaans

Toch

omver

werpen In zwarte ogen daarentegen Mandela het symbool van alles waarnaar hij sinds jaren streeft les mensenrechten zeggenschap in zaken van dit land burgerrechten en vrijheid
wil

entegen

is

gesprekspartnere zullen behoren die met de regering in een zogenaamd ,,statenberaad tenberaad zullen onderhandelen Volgens gens The Citizen zou de regering- Botha al bepaalde zwarte leiders gekozen hebben
ben De actie voor de vrijlating van Nelson Mandela werd op 9 maart door de hoof d red acteur van het zondagsblad ,,The Post begonnen Percy Qoboza en vrijwel onmiddellijk door de Engelse pers gesteund Inmiddels werd een petitie tie door meer dan 22 mensen ondertekend In een tekend enquete die door het in Johannesburg dagblad ,,The Star werd gehouden was een grote meerderheid heid der blanken voor de vrijlating Zelfs Afrjkaans sprekende mensen waren ren met 36 procent ervoor 44 procent van hen kwamen tot de overtuiging dat dit vroeger of later toch door de regering gedaan moet worden Onder de Engelssprekende sprekende blanken waren 63 > procent voor de vrijlating De meeste zondagsbladen bladen steunden met eigen reportages en hoof d art ikelen de actie van Qoboza die vroeger hoofdredacteur van de verboden boden bladen The World en Sunday World was Het blad Sunday Exprrss schreef weliswaar ,, Nelson ManH is geen engel Zijn veroordeling was geen misgreep van de justitie Maar er zijn thans menselijke redenen om hem te laten ten gaan Mandela studeerde aan de Nelson universiteit van de Witwatersrand toen Lumbede hij hier met Walter Sisulu Anton bede en Oliver Tambo de jeugdliga van de ANC oprichtte Dat was in 1944 De

jeugdliga had van het begin een meer radicaal standpunt en werkte zeer nauw samen met de , .South African Indian

heid
de

zo staat in ,,Beeld

te

lezen en

hoofdredacteur H

J

Grosskopf

schrijft onder

de titel ,,Soweto zoekt nu

Congress en de Zuidafrikaanse Communistische de munistische Partij In 1950 werd verboden en communistische partij Mandela de organiseerde eerste gemene staking als protest In 1952
algemene

tepraten
De leider van de blanke oppositie dr Progressieve Federale Partij Van Zijl-Slabbert meent dat de voorwaarde waarde voor een gesprek ,,het neerleggen gen van de wapens is fnaar dat dan de stap door de regering-Botha gedaan moet worden En zelfs het nationaal gezinde ,,Beeld heeft andere zinde dagblad opvattingen dan de Zuidafrikaanse minister nister van politie Louis le Grange die dezer dagen zei dat de pogingen voor de vrijlating van Nelson Mandela niets anders ders zijn dan acties van radicale elementen menten zoals bisschop Desmond Tutu
de en dr

dezelfde uitgave een teken in ,,Het zou fout zijn om de Tutus en de Motlanas lanas te zien als de uiterste extremisten Zij zijn dit niet In Soweto zijn heel wat extremere standpunten te vinden Toch is thans wel vrijwel zeker dat de jZuidafrikaanse regering er niet aan denkt Dm Nelson Mandela vrij te laten Daarmee staat ook vast dat hij dus niet zal deelnemen aan de constitutionele gesprekken over de toekomst van Zuiddoor de minister-president Botha gepland zijn Volgens het goed ingelichte blad The Citizen beschouwt de regering-Botha Mandela niet als een politieke gevangene en dat hij zijn levenslange venslange gevangenisstraf zal moeten uitzitten ondanks de tegenwoordige agitatie Mandela ,,gecoordineerde wordt gezien als een misdadiger die rechtmatig door een gerechtshof wegens zijn criminele daden werd veroordeeld De regering-Bothaoverweegt of zij op de acties voor de vrijlating van deze man zal reageren Indien dit gebeurt zal dit in de vorm van een verklaring over de gehele Mandela-affaire zijn en op een tijdstip dat de autoriteiten het beste past Dit betekent met zekerheid dat
die

werd hij voor het eerst veroordeeld De bereikte zijn activiteit van de ANC eerste hoogtepunt met het aanvaarden van de ,,Freedomcharter op 26 juni 1955 in Kliptown in Transvaal Vijf jaar later na de bloedige en dramatische werd gebeurtenissen in Sharpeville *
de

ANC verboden

Advocaat
|

Afrika

Nthato Motlana

.Oproermaker
zo Het komt op je standpunt aan staat in dit blad te lezen ,,Gezien door de ogen van sommige blanken is Nelson Mandela niets anders dan een oproermaker maker een saboteur iemand die de regering gering van dit land op onwettige wijze

Nelson Mandela die tot dan toe een praktijk als advocaat in Johannesburg begon zijn ondergrondse had gehad strijd Hij werd lid van de militaire organisatie ganisatie van de ANC die zich ,,Speer van de natie noemde en organiseerde de eerste bewapende acties In augustus 1962 werd Mandela gearresteerd en in 1963 in het opzienbarende Rivoniaproces proces met Sisulu Govan Mbeki Dennis nis Goldberg en anderen tot levenslange gevangenisstrafveroordeeld wegens pogingen gingen om met geweld de bestaande regering gering omver te werpen De zwarte leden den van de organisatie werden naar Robben-eiland gebracht Goldberg zit nog steeds in de gevangenis van Pretoria
ria
vrijlatings-actie Percy Qoboza is thans met de tings-actie vcx Nt’lson Mandela begon nen Hij zegt dat zijn enige doel is om de ,,lont aan het Zuidufrikuanse kruitvat voordat lift te laat iK uit te trappen Alan Pa ton doet een beroep op de menseiijkheid seiijkheid van de nationale politici en zegt dat zestien jaar in de gevangenis genoeg zijn Hij vraagt in een open brief aan premier Botha om met Mandela te spreken over de toekomxt van hun meenschappelijk land en een nieuw hoofdstuk in de geschiedenin te begin het nen en in dagblad I waarschuwt de zwarte journalist Nathan Molope nog eens ,,Men kan zeggen of denken wat men wil maar Mandela leel’t vcwrt in de hoofden en de verbeelding van de zwarte metwcn Dnar is dan ook nauwelijks iemand Alleen die de vrijlatingsactic niet sleunt leen de leider van Inkatha-organisatie Zoeloes van de hoot’drnan (iatsha Buthelezi noemde de a een bix’inerung aanmatigond h theatraal en rung
gemeenschappelijk

Mandela
andere

bisschop Desmond Tutu leiders tot zwarte niet

en de

matigond

en zei dat

wt-llitht het

legeriovergestelde

vergestelde wordt bereikl namelijk dat de dour van do gevangenis op Robbeneiland eiland voorgoed dicht blijt’t Als min de reactie in het dagblad The Citizen leest blijkt dit thans inderdaad het geval te
zijn

Nieuwsblad van het Noorden, 01 februari 1985, blz.7

Nieuwsblad van het Noorden, 15 juli 1988, blz.4

pleinen en bruggen naar hem genoemd Vorige rige maand zonden televisiestations siestations uit 60 landen een concert uit het Londense Wembleystadion Regeringsleiders bleystadion uit ders parlementariers en tiegroepen eisen zijn onvoorwaardelijke waardelijke vrijlating en op 18 juli zijn 70ste verjaardag op
traten
zijn
actiegroepen

Nelson
jaar
in

Mandela gevangems

al

25

houdt bezig met
-

en

hij zich onder meer zijn favoriete hobby

Hiervoor het kweken van bloemen voor heeft hij de beschikking enige over gehalveerde oliedrums

drums

Kranten
Daarnaast genoeg voor
lijke politieke lijk
is

een

opvallend hij ’staatsgevaarlijke
redelijk

gevangene’

Door Ruud respondent

de Wit
in

correspondent

Johannesburg

eindigt er in Londen om die reden den een solidariteitsmars van 1000 kilometer die een maand

geinformeerd over wat er in Zuidafrika en daarbuiten gebeurt Dagelijks ontvangt hij beurt
een Engelsen en een Afrikaanstalig Zuidafrikaanse lig krant terwijl hij ook de

geleden in Glasgow aanving Nelson Mandela is met de 25 jaar gevangenisstraf die hij middels heeft uitgezeten - onder meer samen met de niet minder belangrijke Walter Sisulu en

inmiddels

afrikaanse zondagskranten krijgt Een tijd lang was hij abonneerd op enige Britse kranten ten zoals de Guardian en de Observer server alsmede het Amerikaanse
se weekblad Time maar het is onduidelijk of hij die nu nog ontvangt vangt Nelson Mandela beschikt ook over kleurentelevisie en een over een radio maar daarop kan slechts locale FM-zenders hij ontvangen Tevens kan hij via het ministerie van Justitie boeken

geabonneerd

Achmed
ment
ging
is

Kathrada
zijn

op

dit

moment

de

bekendste persoon
politieke

vanwege

die overtuiging

wordt vastgehouden

Daar

nagenoeg de hele behalve le wereld van overtuigd ve natuurlijk het blanke derheidsbewind in Pretoria dat ’gewoon’ hem als een misdadiger beschouwt hebben geen politieke ,,Wij
in ieder geval

minderheidsbewind

ken
de

bestellen voor zijn studie in

gevangenen

heeft de

Zuidafrikaanse

kaanse president P Botha herhaaldelijk verklaard ,,Mandela dela en al die anderen die internationaal nationaal voor politieke gevangenen genen worden uitgemaakt zijn overtreders van de wet Mandela
la is niet tot

rechten De rekeningen daarvoor voor worden door zijn advocaat Ayob in Johannesburg betaald is Ook de bezoekregeling streng gereglementeerd Als hij maandag op zijn zevenstigste verjaardag van
tend
op tot 15 09 zijn in de
ochtend

hele familie

levenslang
zijn

veroordeeld

deeld

vanweg

politieke

overtuiging maar omdat hij in 1962 illegaal het land verliet omdat hij lid was van een verboden omdat den organisatie het ANC dat hij sympathiseerde met de Zuidafrikaanse eveneens verboden kaanse Kommunistische Partij en vooral omdat hij zich had belast last met het organiseren van een militaire vleugel van het ANC Umkhonto we Sizwe De internationale aandacht voor Mandela - er werd de afgelopen lopen weken zelfs gesproken ’Mandela-manie’ over een is gezien het gegeven dat hij al 25 gevangen zit en er nog maar

bezoek krijgt is dat een unicum cum Normaliter heeft hij recht op 30 bezoeken van 40 minuten per jaar waarbij twee personen
tegelijk aanwezig

kunnen

zijn

regelmatige bezoeken zijn trouwens zijn lotgenoten uitgesloten Verkeerde hij tot 1985 in het gezelschap van Sisulu Motsaeledi lu Mbeki Kathrada
die
di

Van

en

Mhlaba

na

zijn

operatie

Nelson
Er staan
de

en

Winnie Mandela boek een
van

op

hun huwelijksdag 14juni 1958
betreft

in dit

aantal

tal foto’s van

Mandela

voor

weinig personen zijn die hem in levende lijve hebben gezien of gesproken opzienbarend Geen andere politieke strijder in de recente geschiedenis zelfs niet de legendarische Che Guevara heeft soortgelijke emoties ’opgeroepen roepen Ondanks alle repressieve acties ties van de regering-Botha kan er ook in Zuidafrika zelf gesproken ken worden van een Mandelamanie manie Ook daar worden er straten ten pleinen en universiteiten illegaal weliswaar met zijn
daar omgedoopt ook wordt zijn naam bijna dagelijks

tijd dat hij tot levenslang werd veroordeeeld Hoewel het boek vorig jaar door de ringscensuur werd vrijgegeven meent het ministerie voor

moet men ook te rade gaan bij het niet overvloedige materiaal dat dateert uit de periode riode voor zijn levenslange

moet hij speciale toestemming vragen om hem te ontmoeten en toestetnmingen deze worden maar zelden gegeven Ook zijn advocaten hebben de afgelopen twee jaar slechts als kunnen spreken vriend met hem
ken dus tijdens de officiele bezoektijden zoektijden Daar staat tegenover een aantal prominente dat personen onder wie het parlementslid

veroordeling

regeringscensuur

oordeling Zijn politieke uitspraken ken en zijn verdedigingsrede tijdens
dens
zijn zijn

gevangeniswezen

uiteindelijke

proces

wet is overtreden aangezien het verboden boden is foto’s te publiceren van
de

vangeniswezen

dat

personen

ƒzitten ; Zo is er ook sprake van een bescheiden scheiden pelgrimage naar het Indische restatfrant ’Kapitan’s Cafe’ in het centrum van Johannesburg nesburg Hier aan tafeltje 9 zaten ten Nelson Mandela en de huidige

\,

die

in

de

gevangenis

onder meer in Freedom’ ’No easy way to Mary Benson heeft een boeiende ograjfie aver hem geschreven en yerder hebben famjiieleden Mandela’ (zijn vrienden van vrouw Winnie zijn dochter Zenzi zi Helen Joseph Govan Mebeki en Ntatho Motlana advocaat tijden Ismael Ayob gezette op gebundeld
een deel van
de

mentslid Helen Suzman Britse Europarlementarier

de

biograjfie

Bethell en de Wei missie van Wijze Mannen degelijk langdurig met Mandela

lord Gemenebestcommissie

hebben kunnen spreken
Tijdens een van deze ontmoetingen tingen maakte Mandela tevens

sluier over zijn

ge

ANC-president
Oliver

in

ballingschap

persoonlijke
gelicht

omstandigheden

naam

schap
jaar

Tambo

ruim

35

gescandeerd bij concerten andere neelvoorstellingen of geengageerde ontmoetingen en de gevestigde pers kan evenmin om zijn persoon heen hoe moeilijk lijk dat ook is in een land waar altijd als staatsvijand hij nog nummer een wordt beschouwd

toneelvoorstellingen

geleden dagelijks te lunchen chen De eigenaar van van dit restaurantje vertelt niet zonder trots dat om die reden tafeltje 9 elke dag besproken is Krantenartikelen artikelen uit heel de wereld met
foto’s van dit dit tafeltje illustreren

nen

deze personen toch tot een aardig en soms verrassend beeld van Mandela en de situatie waaronder leidden

Gesprekken met

der hij in Pollsmoor wordt vastgehouden gehouden Zo weten maar weinigen gen dat hij inmiddels spierwit haar heeft en door zijn gezondsheidsmanie

Voorbeelden
Van deze aanwezigheid Zuidafrikaanse dagelijkse zijn talrijke voorbeelden
ven Zo loopt er op
dit in het

leven
te
geven

moment

een proces in Johannesburg tussen sen het departement van gevangeniswezen geniswezen en de uitgever en redacteur dacteur van het boek The Fifty Peoples’ Dit boek bevat een

indrukwekkende
foto’s die uit de

hoeveelheid
vijftig

Deze symptomen van legendevorming zondsheidsmanie (hij staat elke ochtend op 4 uur op en werkt vorming hebben voor een deel te maken met het feit dat er maar vervolgens twee uur lang op een hometrainer oefeningen die weinig bekend is over Mandela’s Over situatie op dit moment worden afgewisseld met trainingen wat hij denkt over het apartheidsconflict gen voor zijn meest favoriete heidsconflict nu over de gewapende sport boksen is hij een krachtige en pende strijd van het ANC ge gezonde zelfs tengere man over de internationale druk op geworden Zuidafrika Om nog maar niet te Sinds een prostaatoperatie in spreken over de geringe informatie 1985 wordt Mandela gescheiden matie die beschikbaar is over gehouden van zijn mede-politieke
het gen leven
slyt

kennis met de Zuidafrikaanse minister van Justitie Kobie Coetsee die hij zo willen hardnekkige nekkige geruchten - daarna nog eens zou heeft ontmoet Hij daarvoor per auto naar Coetsee’s see’s huis in de stad onder de Tafelberg felberg zijn overgebracht Tenslotte kan Nelson Mandela la elke week een brief versturen en ontvangen die wel gecensureerd zijn reerd worden en die op hoogst 800 woorden mogen bevatten vatten Daarnaast kan hij nog eens twaalf kersten en nieuwjaarskaarten jaarskaarten verzenden of via de gevangenis-postbus tegemoet
-

zien Het
len

valt daarom

te

betwijfelen

maar een van de verjaarskaarten zal circa 40 lezen die hem deze week via zijn familie in Zuidafrika door derlandse sympathisanten en gestuurd medestrijders zijn
of hij ook

Nederlandse

Want
een

jaren

eerder verschenen vermaarde zwarte tijdschrift

zoals in het

dat

in de

noodgedwongen hij Pollsmoor-gevangenis ideeen

ke

gevangenen

In

de

ziekenhuisafdeling

huisafdeling
heeft hij de twee kamers
-

van

Pollsmoor

genis

Drum

Wat

zijn

gedachten

en

beschikking over met een eigen kok

overstelpen met sympathiebetuigingen dat zal de Zuidafrikaanse apartheidsoverheid overheid beslist te ver gaan

De ding laten genis

een lange verjaarsvisite is Pollsmoor-gevangenis

Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1990, blz.1

Van onze

correspondent

JOHANNESBURG
heeft tijdens zijn de strijd tegen

Nelson

Mandela

eerste toespraak als vrij man opgeroepen de apartheid te verscherpen Mandela sprak gisteren na 27 jaar gevangenschap een menigte van mensen toe die naar het centrum van Kaapstad waren 50 ren getrokken om zijn vrijlatingte vieren Gefeest werd er ook in talloze steden in de wereld In Amsterdam gingen honderden mensen de straat op en het Leidse Plein werd gisteren voor een dag omgedoopt in Nelson Mandelaplein die de secretaris "We hebben te lang op onze vrijheid uit een verklaring ris van het ANC Pallo Jordan moeten wachten aldus de heid gisteren in Harare de hoofdstad 71-jarige Mandela van het bordes van Zimbabwe heeft uitgegeven van het stadhuis in Kaapstad ongeregeldheden gisteren "We kunnen nu niet langer wachten Bij voor het stadhuis in Kaapstad zijn is Het nu tijd om ten de strijdop vier mensen omgekomen De rellen alle fronten te intensiveren Hij len begonnen toen een groep jonge riep de blanke bevolkingop zich ’strijd’ zwarten die wachtte op ANC-leider aan te sluiten bij de der Mandela ongeduldigwerd en stem Mandela’s was helder en met stenen en flessen begon te krachtig De menigte luisterde gooien naar de politie Ook werden zeer aandachtignaar zijn 20 minuten den winkelsgeplunderd Na enkele nuten durende rede hem alleen gescandeerd le waarschuwingsschoten vuurden onderbrekend met een ’viva’ den agenten gericht op de menigte deerd te Mandela die zijn eerste nacht in vrijheid heeft doorgebrachtin Doden het huis van aartsbischop Tutu in Kaapstad zei vanmorgen tijdens In de provincie Natal vielen dat een ontmoeting twaalf doden bij botsingen tussen een persconferentie en het aanhangers van de zwarte conservatieve moeting tussen de regering ANC de eerste stap is op weg naar vatieve Inkatha-beweging en een oplossing van de crisis in aanhangers van het Verenigd Democratisch een Zuid-Afrika Mandela was zich mocratisch Front (UDF ANC-vleugel In Ciskei werden bewust van de blanke angst voor politie drie mensen gedood toen de zwarte overheersing "Maar het ANC zal een oplossing vinden tie het vuur opende op stenen waarmee blank en zwart kunnen jongeren gooiende leven’ aldus Mandela president stappen die prees de Hij dent Frederik De Klerk ’een integer man’ Blank en zwart dansen hand in ger had gezet "Hij is verder hand in Soweto na de vrijlating gegaan dan enig ander leider van van de Victor Verstergevangenis Nelsonen Winnie Mandela begroeten bijdepoort de vrijewereld de Nationale Partij om de toestand van Mandela (Foto AFP stand in Zuid-Afrika te normaliseren
seren oppositie Hij herhaaldede eis van de voiledig positie om de noodtoestand dig op te heffen en alle politieke gevangenenvrij te laten Pas dan kon er worden onderhandeld

(Foto’s

Bijdrage
Het Afrikaans Nationaal Congres gres (ANC heeft de vrijlatingvan zijn leider Nelson Mandela toegejuicht juichten een bijdrage voor onderhandelingen handelingen genoemd Dat blijkt

Nieuwsblad van het Noorden, 13 februari 1990, blz.1

I

Inwoners

van Soweto
die er

enorme menigte
De

ANC-voorman

dreigen te worden platgedrukt tegen de hekken van het Orlando-voetbalstadion dat gisteren veel te klein bleek voor de naar later bleek tevergeefs wachtte op de thuiskomst van Nelson Mandela In hetgedrang vielen honderden gewonden had besloten zijn thuiskomst een dag uit te stellen Zie ook pagina 5 en 7 (Foto

Nieuwsblad van het Noorden, 14 februari 1990, blz.5

SOWETO - De zwarte leider Nelson Mandela heeft gisteren in Soccer City het grootste voetbalstadion in zuidelijk Afrika meer dan 100 uitgelaten inwoners van de zwarte miljoenenstad Soweto weto opgeroepen zich "gedisciplineerd te gedragen Eveneens vroeg hij hen de strijd op alle fronten voort te zetten om een eind te maken "aan de hel van apartheid
Minister
tie

Gerrit

Viljoen

van
reactie

Hervormingen

liet in eerste

van de regering na Mandela’s vrijlating weten dat Pretoria "bijzonder zonder bemoedigd is door de uitlatingen latingen van de ANC-leider De regering is vooral te spreken over Mandela’s oproep de resten van de apartheid op te ruimen en alle stemrecht van woners Zuid-Afrika recht te geven
inwoners

Pretoria kan echter de roep om voortzetting van de sancties niet waarderen en ook het idee van Mandela om de mijnen en grote industrieen in het land te nationaliseren naliseren is niet goed gevallen Viyoen riep het ANC (Afrikaans Nationaal Congres op de socialistische listische economische zienswijze die overal in de wereld in diskrediet diet is geraakt op te geven Sinds de vrijlating van Nelson

Mandela

op zondag

zijn

bij

ernsti-

in de Zuidafrikaanse rellen provincie Natal minstens 50 mensen Vooral sen om het leven gekomen Indiers in de havenstad Durban worden in toenemende mate door aldus kranten zwarten aangevallen ten en ooggetuigen Sinds 1986 zijn in het gebied al doden gevallen meer dan 2 Er werd voornamelijk gevochten tussen aanhangers van het ANC en leden van de Inkatha-beweging ging de politieke organisatie van Zulu-leider Mangosuthu Buthelezi Maar steeds vaker vormen Indiers zi diers het doelwit van geweldplegingen gingen berichtte De krant Natal Witness richtte gisteren over groeiende anti-Indische gevoelens in de dorpen pen rond Durban de stad met het grootste aantal inwoners van Aziatische atische afkomst In een week tijd werden vier keer Indiers aangevallen vallen door groepen zwarten ernstige

ge

Mandela hemSisulu

zingt in een propvol stadion in Soweto

zijn volkslied Naast (Foto

Nelson Soweto

Mandela met

zijn vrouw

Winnie

in

de

tuin van

hun

huis

in

(Foto

Nieuwsblad van het Noorden, 15 februari 1990, blz.6

i

Na 27 jaar gevangenschap Deze vrijlating begroeten wi
grote

is

ANC-leider Nelson Mandela vrijgelaten
met grote vreugde

Het vrijkomen van Nelson Mandela en het opheffen van het verbod op het ANC betekenen een overwinning van het verzet in Zuid-Afrika Duidelijk is ook dat met het vrijlaten van Nelson

Mandela

de

apartheid nog niet

is

afgeschaft

Mandela

en fief

ANC

Wijven

onze

steun

venfienen

Op dit historisch moment in de strijd tegen apartheid roepen wij de inwoners van Groningen op hun solidariteit en betrokkenheidmet die strijd te tonen door samen met ons deze overwinning in Huize Maas (vanaf 20 uur te vieren op 16 februari a TOEGANG VRIJ Als uiting van
Dit

onze vreugde

willen wij Nelson

Mandela een cadeau aanbieden
de

cadeau

zal een geldelijke

ondersteuning zijn aan
is

Detainees

Parents Support
in

Committee gevangen
ons

Deze organisatie
zijn

opgericht door ouders vankinderen die

Zuid-Afrika

gezet voor de vrijheid van
zijn volk

Voor iemand die ruim 27 jaar gevangen heeft gezeten
lijkt

dit

een passend cadeau
dit

Uw bijdrage aan

cadeau kunt

u

storten op

rekeningnr
(giro

Rabobank
80

32

.93

t

G

bank

Voor informatie

Groningen
Kleine Kromme Elleboog 20 9712 BS Groningen

Tegen
Friedeke Hendriks

Apartheid

050-132076

(Bert Giskes

of

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Provincie

Groningen
Beerta

Raad

van

Kerken

RUG
Winnie

Hoogezand-Sappemeer
Pekela

Mandela Fonds Groningen Tegen Apartheid
-

Oosterbroek

Scheemda Veendam

Werkgroep
Stop

Zuidelijk

Afrika

-

Apartheid

-

CPN
Groen

Groningen district Groningen
Links

ANC
Projectkoppeling Prov Groningen Steungroep Zwarte Zuid Afrikanen Derde Wereld Centrum

-

Somafco

-

-

PvdA
Abva

Gewest

Groningen
Noord

regio

SAAG
Mofoneti
Nan-Di

FNV-district PCO-district

Noord Noord

Nieuwsblad van het Noorden, 14 februari 1990, blz.18

Een

GVB-bus metANC-vlag

(Foto

Sjors

Visscher Vervo
niet onbetuigd
in

Van

GRONINGEN
gen doet mee

een onzer verslaggevers Ook Groningen

Gemeentelijk (GVB laat zich

wappert aan

ANC
zal

de feestvreugde rond de vrijlating aan het feestgedruis van Mandela Sinds vanwege de vrijlating van ANC maandag leider Nelson Mandela afgelopen Huize Maas is vrijdagavond zondag vond het toneel van een groots opgezette gezette manifestatie waarbij een aantal leden van het ANC en wethouder Vondervoort het woord zullen voeren De overkoepelende instantie van alle anti-apartheidsorganisaties
ties in

alle stadsbussen de Het vrijheidssymbool de bussen tot en met vrijdag

vlag

blijven sieren

de stad

ningen
seert

tegen
het

de stichting ’Groningen apartheid’ organiseert

festijn De stichting aantal Groningse bands bereid gevonden om het feest te komen opluisteren Niet alleen anti-apartheidsorganisaties ganisaties roeren zich Ook het heeft een

Nieuwsblad van het Noorden, 17 februari 1990, blz.13

Omstreeks middernacht
los

brak

in

Huize Maas

het

feestgewoel echt

(Foto een onzer verslaggevers Tot

Han

de

Graaf

Van

GRONINGEN
vijfhonderd gisteravond

Meer dan man
de

acte

gaven presence

twaalf uur hadden ook andere organisaties de mogelijklheid lijklheid om hun zegje te doen Wethouder Tonnie van der

op het feest in Huize ere van de vrijlating son de

Maas

ter

Vondervoort
het

kwam

namens

Mandela organiserende stichting Groningen tegen apartheid

van Nelson Bert Giskes van

spreekt van een doorslaand succes "Voor twaalven waren we alle folders die we bij de

feestvreugde stadsbestuur de vreugde opluisteren Namens stelde 5000 de gemeente zij gulden beschikbaar voor de ganisatie van het feest en het

organisatie

inganguitdeelden

ganguitdeelden

al kwijt

welkomstgeschenk voor 9on Mandela Als geschenk zamelt
ningen

Nel-

"Groningen

Voordat ook Giskes zich in het feestgedruis begaf wilde hij eerst nog even stil staan bij alles wat er in Zuid-Afrika nog "Ondanks niet bereikt is Giskes danks de vrijlating van Mandela dela blijft het ANC onze steun verdienen Druk op de Zuidblijft Afrikaanse regering noodzakelijk zeker nu de moeilijke tijden van langdurige
ge

tegen apartheid geld in voor het Detainees Parents Support Committee Deze ganisatie zet zich middels het zoeken van de publiciteit en het financieren van de juridische sche bijstand in voor kinderen
in

organisatie

de

gevangenis

in

Zuid-Afrika

ka

Omstreeks

middernacht

onderhandelingen

aanbreken
anti-apartheidsorganisaties

ken De Groninger partheidsorganisaties roepen dan ook iedereen op om zich hiervoor actief in te zetten

brak eindelijk het echte feestgewoel gewoel los Wat de sprekers eerder op de avond niet lukte kreeg kaar
de

muziek wel voor Binnen mum van
de voetjes

elkaar

tijd

waren

van de vloer

Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1990, blz.7

Van onze correspondenten
vrijlating van Nelson Mandela is op verschillende
e

de plaatsen in Nederland gevierd maar het grootste feest brak zonder twijfel uit in Amsterdam sterdam Naar schatting tienduizend "Er is iets onherroepelijks gebeurd duizend mensen vormden een er is geen weg beurd terug uitgelaten en soms zelfs uitzinnige meer ook niet voor de blanke nige massa op het Leidseplein minderheid zei de voorzitter tijdelijk omgedoopt in het Nelson van het Comite Welkom Mandela son Mandelaplein De sfeer had la de hoogleraar en gewezen iets weg van de inhuldiging van CDA-Tweede Kamerlid Bob een winnend voetbalteam Goudswaard Zijn ANC-strijdkreet Ook in Haarlem kwamen zo’n kreet Amandla werd door duizenden 500 mensen de straat op voor zenden overgenomen regen en storm een eind aan het De meeste borden en spandoeken In Groningen feest maakten ken die ’s middags in elkaar waren werd de ANC-vlag op het stadhuis ren geknutseld lagen toen al maar kwamen huis gehesen netjes gebundeld in bakfietsen slechts enkele mensen af op een wachten op de tocht huiswaarts te bijeenkomst op de Grote Markt waarts Volgende week kunnen In Amsterdam daarentegen wanneer werden de politieke meningsverschillen ze weer van pas komen Mandelafeesten opnieuw verschillen even aan de kant geschoven neer de nieuw losbarsten op Amsterdams schoven "Vandaag vieren we dams grootsteuitgaansplein feest en morgen zien we wel wat

ANC-feest
de

in
Mandela

Amsterdam
zal moediging en ondersteuning

Via een gelukstelegram heeft

"waar dat nodig is ook kritiek "antiapartheidsstad uitgenodigd naar de worden uitgeoefend "We moeten apartheidsstad Arnhem te komen ten de tegenstanders van De men Namens de Arnhemse gemeenteraad Klerk niet de wind in de zeilen meenteraad hees wethouder geven waarschuwde de minister D van de Meeberg gistermiddag nister om half twee de vlag van het Het is zeker ANC bij het plaatselijke stadhuis ker niet verleden tijd De komende huis Datzelfde gebeurde even mende onderhandelingen tussen later bij de brug over de Rijn die blank en zwart over de toekomst de naam van Nelson Mandela van Zuid-Afrika zullen "heel draagt moeilijk worden verwacht Van Minister Van den Broek van den Broek Succes van die Buitenlandse Zaken reageerde derhandelingen is alleen mogelijk gisteren blij maar ook bezorgd lijk "door nooit te denken in de geweldsoplossingen De stappen van president De richting van Klerk verdienen de steun van de gen Nederlandse regering zei Van De minister wil geen radicale aanmoediging den Broek gisteren Naast aanwijzigingen in het Nederlandse

gemeente Arnhem

sanctie-beleid tegen Zuid-Afrika ka Met instemming van de Kamer mer heeft Van den Broek wel versoepeld visumbeleid het Verder wordt bekeken of de culturele turele betrekkingenmet ZuidAfrika in beperkte mate kunnen worden hersteld CDA-woordvoerder De Hoop Scheffer zei te hopen dat "Mandela dela en De Klerk maximale terughoudendheid betrachten De CDA’er is er voorstander van dat een EG-delegatie een bezoek aan Zuid-Afrika brengt "ora de temperatuur van het water te voelen PvdA-Kamerlid Herfkens beklemtoonde klemtoondenog eens dat de Nederlandse derlandse sancties tegen Zuid-

onderhandelingen

Afrika overeind moeten blijven Zuidafrikaanse De regering heeft tot 1 april de tijd om een begin te maken met werkelijk de afschaffing van de apartheid Is er dan nog niets substantieels gebeurd dan moet het wetsvoorstel voorstel dat nieuwe investeringen gen in Zuid-Afrika verbiedt door het parlement worden behandeld handeld zeizij Weisglas (VVD wees op de "positieveuitlatingen van Mandela dela over de oprechtheid van De Klerk en put daar hoop uit voor de toekomst De ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd verklaart de VVD’er maar tegelijkertijd ZuidAfrika lijkertijd moet de Nederlandse regering druk blijvenuitoefenen autoriteiop de Zuidafrikaanse

Mandela van ons

wil

zei

burgemeester

meester Ed van Thijn die zaterdagavond dagavond al had verklaard "ontiegelijk vrijlating tiegelijk blij te zijn met de lating van de ANC-leider beheerst Het Leidseplein werd heerst door uitbundig dansende en zingende groepen mensen Tientallen orkestjes slagwerkers kers en spreekkoren zorgden voor een heksenketel van muziek ziek en lawaai Overal werden afbeeldingen van Mandela en ANC-vlaggen boven de menigte uitgedragen Het balkon van de schouwburg was behangen met zwart-groen-gele ANC-vlaggen Mandela’ ’Welkom stond op het grootste dundoek dat vanaf de Dam voor de tienduizend man sterke optocht uit naar het Leidseplein was gedragen Behalve georganiseerde actiegroepen tiegroepen die leuzen riepen als hell’ ’Shell to en ’Sancties nu waren het vooral vreugdekreten overheersten in die de kakofonie leven’ heersten ’Lang zal-die zong de menigte en ook ’Free Nelson mandela De uitzinnigste van alle feestgangers gangers was misschien wel Kumar mar Sandjay de afgevaardigde van het ANC Amsterdam in Mandela’ bleef hij ’Mandela tientallen malen achtereen met schorre stem en gebalde vuist in de microfoon brullen Een vrolijkechaos was het en geen keurig georganiseerde demonstratie "Amsterdammers monstratie wij vieren vandaag feest recht van ANC-leider Nelson Mandela op het Duizenden men sen vierden gisteren de vrijlating uit ons hart riep Van Thijn zijn A msterdam verzameldestadgenoten toe

Dat Mandela het gebruik van geweld ook gisteren "noodzakelijk lijk interpreteert noemde Weisglas als "een soort oproep Als de regering onredelijk geweld weld gebruikt dan reageert het ANC met geweld De Zuidafrikaanse ambassadeur deur in ons land Nothnagel zei "verheugd te zijn Het land is volgens Nothnagel nu op weg naar een nieuwe politieke toekomst komst De toestand in Zuid-Afrika
is op het moment "plofbaar meent Nothnagel Hij heeft er vertrouwenin dat Mandela "als heel belangrijke en dynamische

ka

figuur zijn rol zal spelen in de onderhandelingen over een nieuw Zuid-Afrika Voor de "aftakeling takeling van de apartheid zijn sanctiemaatregelen de internationale maatregelen niet meer nodig verklaarde hij Volgens Sietse Bosgra van het

Komitee Zuidelijk Afrika zijn de veranderingen in Zuid-Afrika vooral tot stand gekomen door
op het

.

binnenenen buitenlandse druk De Nederlandse apartheidsregime derlandse sancties zulllen nog gehandhaafd jaar "minstens een haafd moeten blijven afhankelijk lijk van de snelheid van de hervormingen vormingen in Zuid-Afrika
de

tot

MandelapleinomgedooptcLeidseplein in
<Fnto A

NP

)

De vereniging lagere overheden den tegen apartheid (LOTA heeft Mandela eveneens een licitatiebrief gezonden LOTA wil tevens van de ANC-leider weten wat hij vindt van de economische nomische sancties on vraagt aan Mandela of hij vindt dat ook lagore gore overheden daarin oen rol moeten spolon

felicitatiebrief

Nieuwsblad van het Noorden, 10 februari 1990, blz.4

WELKOM’
aanvoering van Ed van Thijn Sietse Bosschra en zelfs ’Ruud Gullit er het comitee is opge!"Welkom Nelson Mandela [richt Zijn deze lieden dan verge,nder ƒten dat

Mandela gevangenis

niet voor niets in heeft

gezeten

en

>dat deze heer nog
|de

steeds een van grootste communisten van deze jaardbol is Overal waar maar een commuJnistiach systeem ineenstort lopen Maar waarom Ed -wij te juichen iSietse en andere linkse lieden nu Jjuist in Zuid-Afrika het commumisme misme ondersteunen is voor mij Jeen raadsel Ik ben in ieder geval dat burgemeester van de *blij "Hoogeveen het hoofd nuchter |houdt en geen ANC-vlag op het

gemeentehuis ^Hoogeveen

laat

wapperen
E

RUSSCHEN

Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1990, blz.7

I

I

I

I

I

ygn onze redactie buitenland

gAAPSTAD De tekst van de ije eerste toespraak die jwarte leider Nelson Manjela man in als jela vrij
gaapstadhield na 27 jaar in luidde als de gevangenis

die

Maar

gevaren van een publiekfiguur zijn beloften niet nakomt als organisatie baserenwij

ons beleid en onze strategie op de harde realiteitwaarmee wij te maken hebben En de realiteitis dat wij nog steeds lijden onder het regering beleid van de Nationalistische gering

Trienden kameraden en 7 mede-Zuidafrikanenik groet u alien in de naam en vrijheid .. le democratie
sta hier voor u niet nejBrige jlseen profeet maar als een dienaar van u het volk jBrige en heroi’sche jjwonvermoeibare gehebbenhet mij mogelijk rffers itaakthier vandaag te zijn Daarojn alien Ik voor
ojn leg ik
i ’

nze strijdheeft een beslissend send moment bereikt Wij roepen onze mensen op dit moment te grijpen zodat het mocratiseringsproces snel en

democratiseringsproces

.’

, ,

de

jijnleven in

resterende jaren van uw handen
. .?

ononderbrokenvoortgaatWij hebben al te lang gewacht op onze vrijheid Wij kunnen niet langer wachten Nu is het tijd de stryd te intensiveren op alle fronten Onze inspanningennu te laten verslappen
pen
ties

<loorikverder stellen dat ik

ga wil

ik

duidelijk

zou een fout zijn die generaties na ons ons niet zouden kunnen van Soweto Met massale vreugdedansen wordt de vrijlating van Mandela beg roet door de bevolking (Foto

een : glechte
i i

op dit moment comi paar voorlopige wil geven Ik zal pas nientaren aflegj gnvolledigereverklaring

j i

i ’

jehad overleg te kameraden

gennadatikdegelegenheidheb voeren met mijn

nen vergeven De vrijheid die aan de horizon gloort zou ons moeten aanmoedigen gen onze inspanningente verdubbelen belen Alleendoor gedisciplineerde de massale actie kan de overwinning ning worden binnengehaald blanke Wij doen een beroepop onze ke landgenotenzich bij ons aan te sluiten bij het vormen van een nieuw Zuid-AfrikaDe vrijheidsbeweging beweging is een politiek thuis ook

j

Kurietdemeerderheid vande Zuidafrikanenzwart en blank in ; iiatapartheid geen toekomst heeft Er moet een eind aan wori ijen gemaaktdoor onze eigen beslissende massale actie om vreDe ) fleenveiligheidoptebouwen campagne van verzet en ; massale andere actiesvan onze organisavolk kan alleen uitmoni ; tfeenons
:’ i i i i

den in de
fle

vestiging van democrafle

; De vernietigingdie
j

onssubcontinent

!

apartheid op teweeggemiljoeIjracht is onmetelijk Voor
heeft

een beroepop de gemeenschap international meenschap de campagne het apartheidsbewind te isoleren voort te zetten Nu de sancties opheffenJbetekent het gevaar lopen
f

rij doen

pen dat het uitroeien van de

; sen van

mijn volk is het gezinslewn wn uit elkaar gerukt Miljoenen Zflndakloos en werkloos Onze ligt in puin en onze tconomie ien8enzijn verwikkeldin politie-

apartheid mislukt Onze mars naar vrijheid is niet
terug te draaien Wy moeten angst ons pad niet laten doorkruisen sen Algemene verkiezingen op basis van gemeenschappelijke stemlijsten in een verenigd mocratisch niet-raciaal Zuiddemocratisch

! festrijd

)at

1960 onze toevlucht vlucht namen tot de gewapende pende strijd met de vorwij in

Nelson Mandela spreekt zijn rede
bebNelson

uit in

:

: .

’iingvan de militaire tak van het Onderhandelingen over het ontmantelen ANC Umkhonto we Sizwe was mantelen van apartheid zullen den zuiver defensieve actie tegen overweldigende Hetgeweld van apartheid De facardiede zich moeten richten op de weldigende eis van voor ons volk ardiede gewapende strijdnoodikelyk een democratisch niet-raciaal ikelyk maakte bestaat ook nu een eenheidvormend Zuid-Afrika tog Wy hebben geen keuze dan ka doortegaan Er moet een einde komen aan het een kliWij hopen dat spoedig blanke monopolieop politieke bevorwordt dat maatgeschapen macht en er moet een fundamenderjijk is voor een via
iende
3c

oplossing onderhandelingen zodat de gewaiende strijd niet langernodig is

Afrikais de enige weg naar vrede en raciale harmonie Tot slot wil ik terugkomen op mijn eigen woorden die in sprak komen van tele herstructurering tijdens mijn proces in 1964 Die onze politieke en economische zijn vandaag nog net zo waar als systemen om er voor te zorgendat toen Ik citeer "Ik heb gevochten de ongelijkheden van apartheid tegen blanke overheersing en ik worden aangepakt en dat onze gedemocratiseerd heb gevochtentegen zwarteoverheersing maatschappij grondigwordt gekoesterd Ik het ideaal mocratiseerd heb heersing van een democratische Gezegd moet worden dat mijnheer koesterd vrije maatschappij waarin iedereen De Klerk zelfeen integer man is fundamentele dereen samen woont in harmonie die zich scherp bewust is van de Kaapstad
(Foto

toen de oproerpolitie in Kaapstad het vuur opende op plunderaars Een zwarte Zuidafrikaanwerd neergeschoten deraars (Foto AP

en gelijke kansen heeft Het is een ideaal waarvoor ik hoop te leven en het hoop te bereiken Maar als het moet is het een ideaal waar-

voor
Ik

ik

bereid ben

te

sterven

Amandla (Macht
hoop dat u zich gedisciplineerd waarvoor zult verspf eiden en dat niemand

zal

van u iets zal doen dat anderen doen zeggen dat wij onze eigen mensen niet onder controle beb-

ben een loyaal en gedisciplineerd van het AfrikaansNationaal onaal Congres Ik ben het dan ook helemaaleens met al zijn strategieen en tactieken doelstellingen
neerd lid tieken De

land te

noodzaak het volk van ons verenigenis nu net zo een

taak als het altijdis belangrijke geweest Green enkele individuele leiderkan deze enorme taak alleen leen aan Het is onze taak als leiders onze ^andpunten uiteen te zetten voor organisaties en de democrattsche (Size ttschestructuren te laten beslisftn ftn over de weg voorwaarts Wat lietreft de democratiein praktijk vbelik mij verplicht te zeggen dat een leidervan de beweging ieiftand is gekoftn iftandis die democratisch conferentie ftn op een nationale Dit is een beginsel dat zonderuitimdering
*?

imdering
den "~

nageleefd moet

wofden

/ mijn
had de

Tandaag wil ik u zeggen dat besprekingenmet de tot doel hebben gehad regering
politieke situatie in het zijn nog

lftndte normaliseren Wij niet begonnen te over de atryd

discussieren voornaamste eisen van de Ik wil benadrukken dat ik

onderhandelingen relf op geen enkel tijdstip handelingen ben begonnen over de toekomst van ons land behalve dat ik heb aangedrongen op een tussen het ANC en de ontmoeting

regering MynheerDe Klerk is verdergegaan gaan dan enig andere Nationalistische listische president door echte stappente zetten om de situatie te normaliseren Er moeten echter
nog meer stappenworden gedaan zoals omschreven in de verklaring

van Harare voordatonderhandelingen lingenover de voornaamste eisen van het volk kunnen beginnen Ik herhaal voor u onze oproeptot ohder andere de onmiddellijke ihtrekking van de noodtoestand de vrylating van alle en niet slechts enkele politieke gevangenen nen Alleen in zo een genormaliseerde seerdesituatie waarin vrije politieke mogelijkis zijn tieke activiteit *y’ in staat onze mensen te raadplegen plegen teneinde een mandaat te kry’gen
et volk moet geraadpleegd worden over de vraag wie onderhandelenen over

zal de

inhoud van die onderhandelingen

gen

Onderhandelingenkunnen

niet plaats vinden over de hoofden heen of achter de rug om van ons volk Wij gelovendat de toekomst van ons land alleen bepaald kan Worden door een lichaam dat mocratisch is gekozen op een
democratisch

basis nlet-raciale

Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1990, blz.4

odra de feestelijkheden in Zuid-Afrika wegens de vrijlating Nelson lating van ANC-leider son

dat

het

ANC

op

onrechtmatige
belangrijke

Mandela

voorbij zijn

zal

het

land zich geconfronteerd zien met de enorme uitdaging een einde te maken aan het apartheidssvsteem

uitdaging Zuid-Afrika begint

Echte

voor
nu

manier probeert de rol van langrijke onderhandelaar voor de zwarte gemeenschap op te eisen sen Wei zei Buthelezi dat zowel aan de onderhandelingstafel hij als Mandela handelingstafel plaats zouden

heidssvsteem
Door onze redactie buitenland zwarte als blanke leiders ders in Zuid-Afrika zijn het erover over eens dat een belangrijk tijdperk in het land tot een einde komt Maar voor het werkelijk zover zal zijn zal volgens velen hindernissen nog een groot aantal Zowel
sen vele conflicten

nemen
een

als

er

besprekingen

over

moeten worden genomen en worden opgelost

Ofschoon president F de Klerk voor Zuidafrikaanse begrippen grippen grote hervormingen heeft aangekondigd voelen veel blanken er niets voor hun macht uit handen te geven Politieke waarnemers hebben gezegd dat de steun voor De Klerk onzeker is en dat hij snel en beslist te werk moet gaan De oppositie voerende Conservatieve ve Party probeert al enige tijd verkiezingen af te dwingen om
zo

de regering

omver

te

kunnen

Regeringsleiders zijn bezorgd over eventuele gewelddadige extreemrechtse van dadige reacties rechtse groeperingen en heidsfunctionarissen zetten zich terroristische schrap voor mogelijke
sche aanslagen hebben gezegd

werpen

veiligheidsfunctionarissen

Waarnemers
een

militaire

coup niet uit te sluiten maar de regering houdt vol nog steeds de volledige steun van de strijdkrachten krachten te hebben De Klerk lykt echter een weg geen te zijn die ingeslagen Zijn terugkeer meer toelaat beslissing Mandela vrij te laten en het verbod op vele zwarte positiegroeperingen op te heffen
fen ten heeft veel
oppositiegroeperingen

blanken

en zwarten

Klerk beloofde dat de regering "een nieuw stelsel vinden sel proberen te zou waarbij de politieke uitsluiting van de 28 miljoen zwarten in het land zou kunnen worden beeindigd zei tegen een digd Wei hij van de zwarte heerschappij meerderheid te zijn In een nieuverrast De

democratic met een partijensysteem zouden plaatsvinden vinden Een zwarte die beweging hoogstwaarschijnlijk niet aan dergelijke onderhandelingen zou deelnemen is het Pan Afrikaanse die net kaanse Congres (PAC als het ANC in 1960 werd verboden den en eerder deze maand weer werd gelegaliseerd Het PAC is zelfbeschikkingsrecht van voorstander voor zwarten en kingsrecht in Zuidvindt dat de blanken # Nelson Mandela poseerde twee dagen voor zijn vrijlating met de Afrika een te grote rol spelen in (Foto EPA Zuidafrikaansepresident De Klerk groeperingen die verbonden zijn we grondwet zou in ieder geval menlijk doel toe werken en dat met het ANC Volgens hen zouden de bescherming van "de rechten kan alleen worden bereikt via onderhandelingen den er pas van bevolkingsgroepen moeten een niet-raciale gemeenschap en met de regering moeten worden worden opgenomen om te verzekeren niet in een samenlevin waarin gevoerd als deze bereid zou zijn keren dat de blanken in een toekomstige blanken een bevoorrechte politieke de macht over te dragen komstige zwarte zwaarste voor tieke behandeling eisen zo zei De opgave heerschappij niet volledig worden onder de Nelson Mandela onlangs in een Mandela zal zijn de jeugd ervan voet worden gelopen verklaring die door de Zuidafrikaanse te overtuigen dat geweld niet te kaanse Persvereniging werd De regering maakte al eerder enige oplossing is Zwarte jongeren publiceerd "Zolang mijn mensen bekend een aantal wetten zoals ren zijn opgegroeid met leuzen sen nog geen politieke economische en hebben als .vrijheid of dood die van gescheiden woonoorden sche en sociale gelijkwaardigheid voor blanken en zwarten te zullen regelmatig gevechten met de politie len behouden Ofschoon de overheid heid hebben bereikt kunnen wij Voor en zal het litie geleverd haar heeft geweigerd aldus heid de strijd nog niet staken dan ook moeilijk te aanvaarden standpunt over een toekomstige de ANC-leider zijn dat hun doel via onderhandelingen grondwet bekend te maken hebben Volgens sommige zwarte militanten delingen kan worden bereikt regeringsfunctionarissen ben tanten en een kleine marxistisch Mandela vervult inmiddels tisch georienteerde partij van van de Nationale Partij al gezegd geen formele rol meer bij het zegd een voorstander te zijn van zwarte conservatieven heeft het ANC en zijn toekomstige rol in een kanton-sySteem waarbij alle ANC zich aan de regering verkocht deze organisatie is dus ook onzeker eigen kocht door in te stemmen met ker De voorzitter van het ANC le bevolkingsgroepen hun Ieder onderhandelingen De meest kanton zouden krijgen Oliver Tambo is momenteel vloedrijke zwarte die kritisch kanton zou zeggenschap krijgen herstellende van een beroerte en tegenover over staat is interne aangelegenheden het ANC zal mogelijk later dit jaar worden en de gebieden zouden samen Mangosuthu leider Buthelezi den vervangen Het is echter een van de Inkatha-beweging een federatie vormen die toezicht waarschijnlijk dat Mandela zijn zicht zou moeten houden op economische vrij conservatieve Zulu-organisatie plaats zal innemen Wei wordt nomische samenwerking en andere satie die beweert 1 miljoen leden Mandela zodanig gerespecteerd den te hebben In de nu al twee dere nationale kwesties in de zwarte gemeenschap dat systeem Critici noemen dit jaar durende strijd tussen aanhangers geen enkele zwarte leider ooit "apartheid in een ander jasje en hangers van de Inkatha en het een kwaad woord over hem heeft het ANC en andere oppositiegroeperingen ANC in de provincie Natal zijn gezegd Zijn belangrijkste taak groeperingen hebben dan ook al zeker 2 mensen gedood zal dan ook waarschijnlijk zijn Buthelezi noemt zich een fervent gezegd niets anders dan volledige alle zwarte groeperingen op een vent tegenstander van ge democratie te zullen accepteren het lijn te krijgen een opgave waaraan teren apartheidssysteem en een oude aan hij zijn handen al meer dan zegt "We moeten naar een gezavol zal hebben vriend van Mandela maar gezamenlijk
meerpartijensysteem gepubliceerd invloedrijke ,

onwaarschijnlijk

nieuwe

Nieuwsblad van het Noorden, 16 maart 1994, blz.6

Een grote menigte ANC-aanhangers

in

Bophuthatswana laat

er

geen

twijfel over

bestaan wie president moet worden van Zuid-Afrika

'EPA

Triomfantelijke

intocht

van

Mandela
JOHANNESBURG
is

in
batho

Bophuthatswana
hoeveel meestal ook in dit stadion maar zelden voor meer dan een handjevol toehoorders die meestal verplicht waren de

ANC-leider gisteren

illustreerden

hatswana

campagne

willen

van het thuisland Bophuthatswana als Naar een bevrijder ingehaald schatting 30
den
de

der Nelson Mandela door de bevolking

steun er is voor de ANC-leider en zijn partij in het voormalige eenpartij-staatje dat nu door ambassadeur de Zuidafrikaanse

bijeenkomst

mensen
hitte

hadden

moordende

getrotseerd

deur Walt

seerd om getuige te zijn van de intocht van de ANC-leider in het

stadion van

de

hoofdstad

Van der functionaris van ontwikkelingsbank de Zuidafrikaanse lingsbank Mkgoro wordt bestuurd stuurd
in

Mmabatho
een

eenkomst bij te wonen Mandela veroordeelde
zijn

in

en

toespraak de plunderingen waardoor tijdens de opstand voor tientallen miljoenen guldens dens schade is aangericht Hij

Mmabatho

Mangope

hield
zijn

de

bijeenkomsten

Mandela’s binnenkomst ontketende komsten van ketende een explosie van gejuich mocratische ook nadat hij zijn juich die stadion ereronde in het enorme dion had gemaakt nog minutenlang Zijn naam tenlang aanhield gescandeerd werd luidkeels toen Mandela de voornamelijk jeugdige aanhangers begroette met een in de lucht gestoken
vuist

Christendemocratische

aanhangers op tot riep zijn verdraagzaamheid tegenover
andere partijen
die in

voeren ’ondanks jullie gerechtvaardigde grieven’ vaardigde een oogstte geweldige Hij optreden ovatie toen het hij van het thuislandleger tegen leden van de neo-nazistische Afrikaner Weerstandbeweging prees Het leger had de AWBers die tijdens de opstand Mangope te hulp waren gekomen ’aframmeling’ gegeven

men
ven

een

Partij

(CDP

Bophut-

aldus

Mandela

Bophuthatswana

Het was de eerste keer dat ANC-leider een ANC-manifestatie festatie kon toespreken in het voormalige thuisland dat vorige ge week het toneel was van een revolutie president De van Lucas Bophuthatswana Mangope werd zaterdag door de Zuidafrikaanse regering afgezet gezet nadat de bevolking in opstand was gekomen tegen zijn bewind Mangope had het ANC verboden boden campagne te voeren in zijn thuisland voor eerste de democratische verkiezingen die eind april in Zuid-Afrika gehouden worden Hij verzette
de

zich ook tegen de herinlijving van Bophuthatswana in Zuid-

Afrika die onmiddellijk na de verkiezingen een feit zal worden
den De en

opkomst

Mandela’s

in het stadion intocht in Mma-

Mmabatho ANC-leider Nelson Mandela bedankt

zijn

supporters

in

het stadion van

Mmabatho

'EPA

Nieuwsblad van het Noorden, 03 mei 1994, blz.6

Mandela danst mee met een koor tijdens

het vieren van

de

verkiezingsoverwinningvan

het

ANC

'AFP

’Madiba
Van onze correspondent
Peter van Nuijsenburg

president
’Madiba gesproken Madiba’
de

Amandla
naam
aangesproken

viva
schouders
fles op

Mandela
Martha wat
Ze er

viva’
in te

waarmee Mandela wordt
Op
een

meestal niet veel goeds maar willen ze handen schudden en delen ze je mee dat ze "o zo
nu

gierig Ik vraag aan de hand is
en

menigte
op

rijden

remmen
en
vliegen

Mkize komt naar me toe en geeft me een fles bier "Drink broeder het is feest Ach ik ben zo
trots
Ik en

SOWETO

-

Martha

president Ze stond met duizenden andere dere feestgangers in Orlando vlakbij het huis waar Nelson
is

stemd

heb nu

op

de

Madiba

gestemd

hij

Mandela

voor zijn arrestatie in

1962 woonde Ze neemt de fles weer van me over en zegt "Ik werk in het J van kenhuis de afdeling op zuster Badenhorst We houden van elkaar
is

kruispunt komt een grote groep jongens en meisjes aangedanst Ze dragen posters met het portret van Mandela mee en hebben zich tegen de avondkou gehuld in de ANCbanieren Als ze het groepje verslaggevers ziet vormen ze een kring en beginnen om hen heen te dansen ’President president’ Het president wordt begeleid met een ritmisch misch handgeklap Een groep jongeren in Soweto voorspelt

gelukkig
De

zijn

bier

"Kom

haalt haar geeft me haar drink het is

het laatste

moment

feest

gesprekken worden even onderbroken als een ambulance ce met loeiende sirene door de straat scheurt en vervolgens met dezelfde geestdrift voortgezet Een tweede ambulance gezet stuift voorbij en ik moet opzij springen om niet geraakt te worden Dat is reden voor grote te hilariteit Ook als een derde ambulance gierend de bocht neemt is nog niemand nieuws-

verder door de We lopen straat en ruiken plotseling de stank van brandend rubber Er klinken schoten Mensen rennen nen de tuinen van huizen in Honderd meter verderop is een
sommigen oploopje De mensen gen in ochtendjas en nachthemd hemd zijn toeschouwers van een van de vermakelijkheden

waar

Soweto

berucht

om

is

piepend en knarsend door Het gaat regelmatig de bocht mis en dat verklaart de aanwezigheid zigheid van de ambulances Ik loop samen met Ismael naar de auto Die staat terug geen driehonderd meter nog verder geparkeerd en tijdens deze korte wandeling schud ik minstens driehonderd handen "Dat is nog niets zegt Ismael "Je moet hier volgende week als Madiba dinsdag komen beºdigd wordt Dan zul je wat
gen

Auto’s dreigen plankgasnieuwsgierig op een

meemaken

Het

elf

uur

en

Soweto

viert dat Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika is geworden Overal
al

in

stad

deze zwarte miljoenenstad Johannesburg ten zuidwesten van

branden de vreugdevuren en klinken de rijden vreugdesalvo’s Auto’s luid toeterend door de straten Vuisten worden in een gebaar van triomf uit de portierraampjes pjes gestoken Door de straten schalt het luid gescandeerde

hannesburg

Nieuwsblad van het Noorden, 17 augustus 1994, blz.5

Mandela
JOHANNESBURG
-

redelijk
wedergeboorte

succesvol
daarop

als
op

president
laatste tien jaar aanleiding tot
de

De

en

kinderen overspoelde

geboorte van Zuid-Airika als niet-racistische een democratische
tische natie is de eerste derd dagen redelijk soepel lopen
honderd
verlopen

volstrekt die deze instellingen op strekt niet op de toevloed waren ren berekend Toch was deze

100 het net

huizen aangesloten
dat

meest

verbeten

gevechten

methode
de

volgens deskundigen

President Mandela

zelf

had

deze honderd dagen als eerste ijkpunt voor de veranderingen aangemerkt Er was veel vooruitgang

beste manier om het probleem bleem aan te pakken Als het aan de staf van ziekenhuizen en klinieken was overgelaten

niet slecht is weegt het in de verste verte toch niet op tegen de problemen Buitenlandse blemen van dit moment tenlandse investeringen waarop
de regering zoveel hoop had gevestigd zijn nauwelijks gekomen op

Hoewel

allemaal

rond de apartheid is geweest en waaronder zeker twee generaties ties zwarte kinderen zeer weinig nig tot absoluut niets hebben geleerd

om
er

uitgang al waren er ook enorme me tegenvallers Morgen de honderdste dag kondigt Mandela dela in een toespraak verdere stappen aan
In juni kregen alle staatsziekenhuizen kenhuizen en -klinieken de opdracht dracht om zwangere vrouwen en kinderen gratis te behandelen len Een stroom van moeders

oplossingen te zoeken nooit iets veranderd

was

komen

Wat plannen voor huisvesting er bijna is ting betreft nog niets gebeurd Met een geschat aantal van zes miljoen daklozen zen gaat het om een nijpend

niet echt te verwachten voordat er rust heerst aan het arbeidsfront en dat moment lijkt nog erg ver
Ze

zijn ook

weg Aan het onderwij sfront is nog helemaal niets gebeurd De minister nieuwe Sibusigo wordt als uitermate zelfs mensen aan de uiterste probleem Eskom de gedeeltelijk Bhengu lijk zwak beschouwd Er is nog geprivatiseerde elektriciteitsmaatschappij rechterzijde van het politieke hebben hem intussen geen enkele verandering aangebracht spectrum teitsmaatschappij heeft sinds de verkiezingen ongeveer gebracht in een systeem dat de sen met enthousiasme begroet

Mandela’s belangrijkste verrichting richting is echter ondanks dit alles de manier waarop hij er in zijn eerste honderd dagen in is geslaagd om nog meer dan al tijdens de verkiezingen het geval was in brede lagen als leider te worden geaccepteerd Veel blanken en naar verluidt

Nieuwsblad van het Noorden, 12 maart 1999, blz.1

TRIOMFTOCHT

DOOR

AMSTERDAMSE

GRACHTEN

kaanse Ajaxieden Bennie McCartey en Aaron Mokoena pese landen ' gpd

Nederland vormt voor Mandela

de

eerste

’stop’

op zijn afscheidsreisdoor

Europese

Nieuwsblad van het Noorden, 13 maart 1999, blz.5

Kok
Den Haag
-

Mandela

we

love

you
Mandela heeft gelijk de lachers op zijn hand als hij opmerkt dat mensen tegenwoordig woordig naar hem komen kijken "om te zien wat die man van 80 zal zeggen Om vervolgens een vurig pleidooi te houden waarom Nederland "dat in de strijd tegen gen de apartheid in de frontlinie meevocht vocht Zuid-Afrika moet blijven helpen van de naweeen van bij het overwinnen de apartheid Met investeringen en door te zorgen dat het handelsakkoord met de NieuwenhoMandela EU er eindelijk komt (gpd

Hand in hand lopen ze over Mandela verklaart op zijn beurt samen premier Kok en president met zijn vrouw opnieuw "overdonderd Mandela van alle kanten toegejuicht te zijn door het warme welkom dat hij in Breed lachend komen ze na een wandeltocht Nederland heeft gekregen
de

rode loper

tocht

tussen op

de de

dranghekken

over

het

wordt over de Bijlmerramp Dat verandert als de politie dranghekken ken langs de looproute gaat zetten Alle aandacht gaat naar de aankomst van de held van Afrika Als Mandela begeleid

Belangstellenden persconferentie aan door de voorzitters van de Eerste en Het uitbundig enthousiasme dat van de Terwijl marechaussees bij de ingang Kamer Tweede eindelijk zijn entree eerste dag van het bezoek van Mandela van de Tweede Kamer nog even de ontvangst maakt in de oude zaal van de Tweede Kamer afstraalde verbleekt deze tweede dag de mer barsten de parlementariers in langdurig vangst doornemen drommen aan belangstellenden geen seconde ondanks de formele overkant van het Binnenhof durig applaus Het is een "baie groot sprekingen lenden samen voor het televisietoestel voorrecht dat Mandela Nederland bezoekt "We love you zegt Kok ongekend hartelijk waarop te zien is hoe in de Eerste Kamer zoekt voor hij deze zomer aftreedt zegt oud-minister Sorgdrager ondervraagd telijk tegen de Zuid-Afrikaanse president Kamervoorzitter Jeltje van NieuwenhoBinnenhof
besprekingen

Nieuwsblad van het Noorden, 12 maart 1999, blz.2

COMMENTAAR

AFSCHEID

MANDELA
et
is

zonder

twijfel een

glorieuze afscheidstoernee waarmee
dent

de

Zuid-Afrikaanse president

Nelson Mandela bezig is Nederland en de Scandinavische landen waar hij na ons op bezoek gaat zullen het uiterste doen om hun hoge gast eer
te

bewijzen
ook

Daarbij

is

het zelfs

nietuitgesloten

gesloten dat
ten behoeve

hij hier en daar

nog wat geld bijeen sprokkelt
van en
zijn

van

de

zwakke economie
ontwikkelingsgeld
te

land
illustreert

Die behoefte aan

investeringen

treert ook de kritiek die na
laat len lijks

leveren

is

op ruim vier jaar regeren

de

apartheid
te

De

nog steeds
voor een

economische ontwikkeling van het land wensen over De enorme inkomensverschillen
deel via raciale scheidslijnen zijn En
in
nauwelijks

groot

kleiner vooral

geworden
de

het

kielzog

van

die

stagnatie op het

kampt

zwarte bevolking met enorme tekorten huisvesting en onderwijs

gebied van werk

Mandela

zelf ziet dat als de

voornaamste oorzaak

voor

het
worstelt

andere grote probleem
stelt

waar Zuid-Afrika nog steeds mee

namelijk

de

uitzonderlijk hoge criminaliteit Overigensis misdaad werkelijk
al

onduidelijk

of de

zo

is

gegroeid Het
de

is

niet

ondenkbaar
king er nu

dat het er altijd

was

maandat

blanke

bevolking

pas iets van
in

merkt

Blanken die beroofd
nu

of vermoord meet

worden
Ook
sche

wekken

ons

blanke werelddeel

eenmaal

publiciteit en
al is

medeleven dan zwarte
er

slachtoffers

Mandela
van

nauwelijks

in

geslaagd om

de

gigantische
natuurlijk

problemen
alle

tuurlijk
zijn

Zuid-Afrika op te lossen eerbetoon dat hem dezer dagen
valt

hij verdient in

het zicht van van
zijn leven
in

afscheid ten deel

Wie

de

beste jaren

heeft gesleten als politieke
zijn

gevangene
zo’n

en vervolgens

staatis
tegemoet

voormalige
te

cipiers met
bij

verzoenende houding
een

moet
Die

treden hoort

de

werkelijke groten der aarde

houding voorkomen

gecombineerd met
heeft
D tot
is

onontkoombaar

persoonlijk

soonlijk natie

charisma

nu

het

economische inzichten
lastige vragen Zijn vermoedelijke
ki

niet erg

ramp in de verdeelde hem graag vergeven dat zijn Daarom kanhij bij de tijd zijn antwoorden
te

toe een

zich veroorloven soms wat erg simpele

gevenop

opvolger
Al

de

huidige vice-president

Mbeki
Mandela

staat voor een zware taak
hij

mist hij het charisma van
in het

dela

verdient

bij

voorbaat enig krediet

westen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->