CONSTRUCŢII ÎN DETALIU

Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 47

CONSTRUCŢII ÎN DETALIU

ZONA DE COAMĂ

5.1 Zona de coamă
Important: înainte de montajul învelişului coamei sau tablelor de racordare de pe lateralele coamei la elemente de construcţie ascendente, trebuie verificate punctele fixe ale tablelor profilate.

Pagina 48 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF

n

Nervura mare a tablelor profilate se va tăia, la RIB-ROOF 465 , pe marginea fălţuita neizolată într-un vinclu de 45°. După montajul elementelor trebuie fixate tălpile inferioare conductoare de apă cu unealta aşezată pe muchie sau cu un cleşte al şarpantei acoperitoare (figura de mai sus), pentru a împiedica infiltrarea apei de ploaie şi a zăpezii de exploatare. La racordarea pe elemente de construcţii ascedente (spre ex. pereţi, pelicule de lumină) acest pas trebuie realizat, neapărat, înainte de montaj. Alternativ, asamblarea laterală coamei poate fi realizată de fabrică. Dilataţiile în sens opus ale materialului de la tablele profilate şi invelisul coamei necesită o fixare indirectă peste tabla dinţată. Acestea vor fi direcţionate cu o sfoară sau un calibru de distanţă pe ambele părţi (coama acoperişului cu doi versanţi) sau pe o singură parte (acoperiş un un versant, racord de perete sau de pelicule de lumină) şi fixate cu nituri oarbe sau şuruburi autoînşurubabile pe nervurile profilate. Montarea talpilor inferioare pe acoperis cu diferite instrumente

n

n

Asamblării laterale a coamei, mărginirii laterale streaşinei ale tablelor profilate sunt posibile şi din partea fabricii. Direcţia de montaj este de la stânga la dreapta.

Nervurile mari ale tablelor profilate sunt tăiate pe marginile fălţuite, neizolate, într-un vinclu de 45° (la RIB-ROOF 465).

Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 49

Îmbinarea transversală va fi fălţuită de mână sau va fi efectuată cu dispozitivele de alungire cu nituri oarbe. se vor monta materiale de umplere profilate. 10 mm).1. La nevoie.1 Coama acoperişului cu doi versanţi Coama acoperişului cu doi versanţi fără deschidere de ventilaţie (pentru construcţii de acoperiş cu o pânza.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE COAMĂ 5. Executarea şi distanţa de la dispozitivele de alungire trebuie luate în considerare. Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Sipcă dinţată Puncte fixe Tablă de rigidizare a punctelor fixe Clips de fixare Tablă a coamei RIB-ROOF Invelişul coamei la acoperişul cu doi versanţi Separarea termică Pagina 50 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . acoperiş cald) va fi prinsă în tablă dinţată cu muchia posterioară bilaterală (curbura cu rază de cca.

acoperiş cu un versant) este un produs standard în programul nostru de accesorii şi disponibil în toate materialele. Tablă a coamei Şipci dinţate de aerisire integrate şi material de umplere profilat Clips de fixare cu puncte fixe RIB-ROOF Coama acoperişului cu doi versanţi cu deschidere de ventilaţie Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 51 . conform învelişului acoperişului ca „ansamblu de construcţie“ cu două şipci dinţate de aerisire integrate şi material de umplere profilat.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE COAMĂ Coama acoperişului cu doi versanţi cu deschidere de ventilaţie (pentru construcţii de acoperiş cu două pânze.

2 Coama acoperişului cu un versant Coama acoperişului cu un versant (fără / cu deschidere de ventilaţie) este foarte asemănătoare locului de execuţie descris în capitolul 5. aceasta poate fi fixată cu un profil din oţel cu grosimea minimă de 1.1.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE COAMĂ 5. Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Invelişul acoperişului cu un versant Sipcă dinţată Punct fix Clips de fixare Tablă de fixare Scândură de lemn RIB-ROOF Strat de separare Invelişul coamei la acoperişul cu un versant Pagina 52 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF .0 mm.3 şi formează cu el o unitate modelată şi tehnică pentru montaj. Pentru a evita deformări a tablei coamei.

minim 15 cm peste nivelul tălpii inferioare a tablei profilate. la pereţi ascendenţi (► racord la perete lateral al coamei. Înalţimea ansamblului cu falţ dirijat după panta acoperişului. din două părti Vinclu de sprijin Tablă de conectare Sipcă dinţată de aerisire Clips de fixare RIB-ROOF Coama acoperişului cu un versant cu deschidere de ventilaţie Luft Coama acoperişului cu un versant. însă. însumează. Coama acoperişului cu un versant. din două părţi Vinclu de fixare Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 53 .CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE COAMĂ Coama acoperişului cu un versant. fără / cu deschidere de ventilaţie).

4.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE COAMĂ La racordarea la zidărie respectiv la tencuială. Profil de faţadă Clips de fixare Sipcă dinţată Racord la perete Vinclu de margine RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Coama acoperişului cu un versant la pereţi ascendenţi cu protecţie termică completă (Racord la perete lateral coamei) Punct fix Profil înfundat Pagina 54 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . înfiptă cu bandă de etanşare sau material de îmbinare cu elasticitate permanentă şi presată cu ajutorul îmbinărilor cu şuruburi. în perete. trebuie gravată. o bandă de prelungire (► şipcă de tencuială) conform figurii de la capitolul 5. Banda de prelungire trebuie fixată înaite de lucrările de tencuială.

Ulterior.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE CREASTĂ 5. pot fi utilizate aici detaliile de construcţie ale învelişului coamei.2 Zona de creastă Creasta va fi executată asemanător coamei acoperişului cu doi versanţi. pentru a fi ajustate optim. Tablele dinţate nu sunt amenajate de către fabrică cu declichetări pentru jgheaburile tablei profilate (► borduri proeminente înalte). Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 55 . Acestea vor fi trasate la faţa locului si tăiate cu foarfece de tablă.

Tablă bară de protecţie Loc de execuţie rotunjit.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA LOCULUI DE EXECUŢIE 5. Important: Distanţa de la profilul proeminent de conectare la talpa superioară trebuie măsurată suficient. 50 cm).3 Zona locului de execuţie Tabla profilată de margine se termină in trei variante posibile: n Cu nervura mare (► talpa superioară) – tabla de margine se va acoperi cu profilul de conectare de la locul de execuţie iar acesta se va prinde de talpa superioară cu nituri oarbe (distanţă de cca. fălţuit in segmente individuale Grindă de la locul de execuţie Profil de conectare Vinclu de margine Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) RIB-ROOF Clips de fixare n Detaliu la locul de execuţie Pagina 56 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . pentru a împiedica infiltrarea apei de precipitaţii prin efectul capilar. Legătura trebuie să aibă loc la o distanţă de cca. fălţuită in tabla de margine. 75 mm faţă de clipsul glisant. Executarea de mână: Talpa inferioară a tablei de margine va fi aşezată într-un vinclu de 90° şi un falţ de apă mărginit posterior. n Cu nervura mică (►talpa superioară) – tabla de margine se va fixa de construcţia inferioară cu clipsul de final. ulterior. pentru a înlesni dilataţia longitudinală a tablei profilate. finalul ulterior trebuie executat după cum este descris mai sus. Blenda de la locul de execuţie va fi.

care s-ar arăta sub forma forării de onduleuri si deformaţii inestetice.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA LOCULUI DE EXECUŢIE La toate execuţiile se recomandă montajul la faţadă a unei grinzi. Profil de conectare la locul de execuţie Înveliş la locul de execuţie Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Clips de fixare RIB-ROOF Tablă trapezoidală din material de umplere profilat pentru evitarea punţilor termice Consola la locul de execuţie Profil de margine Tablă bară de protecţie Reazem Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 57 . ca sprijin şi a unei table bară de protecţie. pentru a împiedica încordări ale materialului. Îmbinarea transversală a tablei de la locul de execuţie va fi fălţuită de mână sau executată cu tablă de protecţie. la locul de execuţie.

la construcţii de metal. aşa cum este descris mai sus. cu expunere paralelă sau conică la tablele profilate.4 Racord laterla la perete Racordul lateral la perete se va monta. Figurile in detaliu ale locului de execuţie sunt valabile. Racord lateral la perete la zidărie respectiv faţade de tencuială Racordul lateral la un atic necesită und detaliu de racordare din două părţi. de zidărie sau de tencuială trebuie folosită banda de proiecţie (Şipcă de tencuială) aşa cum este descris în alineatul 5. Încheietură de etanşare Bandă de protecţie (Şipcă de tencuială) Racord la perete Profil de conectare RIB-ROOF Clips de fixare Tablă trapezoidală din material de umplere profilat pentru evitarea punţilor termice Pagina 58 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . în jos. La pante ale acoperişului sub 25° înalţimea de racordare nu ar trebui sa depăşească. Jgheabul de scurgere trebuie fălţuit manual cu o tablă tăiată conic in marginea posterioară a racordului lateral.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU RACORD LATERLA LA PERETE 5. de zidărie sau alte construcţii de faţadă. 15 cm. La racordări la pereţi din beton de parament. La aceasta trebuie efectuată legătura la tablele profilate.1 (Coama acoperişului cu un versant la pereţi ascendenţi).

5 Zona de streaŞină Există o multitudine de variante de detaliu de jgheab. în zona streaşinii. individual. care sunt executate in dieferite ţări si regiuni.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE STREAŞINĂ 5. Tabla straşinii (► tablă de admitere a jgheabului) este racordul acoperişului la jgheab si trebuie dimensionată cu o tăiere de 333 mm. un material de umplere profilat. cu cârlig de jgheab de grinda streaşinii. Din motive optice se poate monta suplimentar. conform DIN 18339 – lucrări de tinichingerie – se presupune ca fiind cunoscută. pe partea inferioară. Jgheabul fixat în exterior este cea mai simplă executie a streaşinii. Tehnica de montaj. Jgheabul clasic in formă semirotundă sau de cutie va fi fixat aici. Jgheab semirotund Vinclul streaşinii pentru RIB-ROOF 500 Tablă de admitere a jgheabului Clips de fixare Tablă de protecţie deschisă difuziunii înalte Tresa streaşinii Înzidire a tresei Figură drept exemplu pentru streaşina acoperişului protectia streasinii La RIB-ROOF Speed 500. Acestea nu pot fi descrise aici. Pentru construcţii de acoperiş ventilate se permite execuţia de deschizături de aerare (secţiune gabarit de cel puţin 4 cm) sub streaşină. Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 59 . streaşina acoperişului poate fi executată alternativ cu o şipcă de clips ieşită din plan.

conform figurii. Protecţia streaşinii contra aspiraţiei vântului Protecţia streaşinii contra sarcinilor ridicate ale vântului. tălpile inferioare conducătoare de apă trebuie pneumatizate cu uneltele de mărginire către jgheab. Mâner de gheaţă Ţeavă de prelevare a zăpezii Eclisă de prindere RIB-ROOF Cofraj de lemn Tresă Clips de fixare Jgheab Tablă de tensiune secundară Tablă de admitere a jgheabului deschisă difuziunii înalte (opţional) Vinclul streaşinii pentru RIB-ROOF Spedd 500 La RIB-ROOF 465 nu este necesar tehnic vinclul streaşinii. După montajul tablelor. ► a se vedea şi capitolul „Trepte de înclinare“ Protecţia contra aspiraţiei vântului la borduri proeminente suprapuse nituire Pagina 60 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . la streaşină.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU ZONA DE STREAŞINĂ Detaliu caseta de opritor pentru zapada si gheata Tabla de protecţie deschisă difuziunii înalte de aburi sau alte amplasamente de separare acoperă tabla streaşinii. are loc la borduri proeminente suprapuse cu nituri. Debutul jgheabului tablelor profilate se potiveşte conform figurilor de la paginile 59 şi 60 (cel puţin 30 mm). pentru a devia în jgheab condensul secundar ce poate apărea. eventual.

Augustin.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU JGHEABURI INTERIOARE 5. Dilataţiile longitudinale trebuie asigurate cu numărul corespunzător de dispozitive de dilataţie. La utilizarea de dispozitive de prindere în formă de tije. Admiterile trebuie să fie executate în forma de pâlnie şi racordate la jgheaburile portane şi conducătoare de apă. trebuie respectate Regulile de specialitate ale meseriei de tinichingerie. La construcţii de acoperiş izolate termic.6 Jgheaburile interioare trebuie privite ca şi construcţii speciale Noi recomandăm ca măsurile de siguranţă prezentate mai jos să fie neaparăt luate în considerare la execuţie: n Dimensionarea jgheaburilor si a burlanelor de ploaie (daca este cazul deversiunilor de urgenţă) trebuie să aibă loc conform DIN 1986-100 şi şă înlesnească un montaj şi o curăţire de specialitate. cantitatea de drenaj a admiterilor trebuie redusă cu 50% conform DIN 1986-100. Numărul scurgerilor. A se executa înclinaţia jgheaburilor de cel puţin 5 mm. (cel puţin două) trebuie dublat faţă de rezultatul calculat. prin sisteme de prelevare a zăpezii şi încălzirea administrată termostatic a jgheaburilor libere de zăpadă. A se încheia cu beneficiarul contract de mentenanţă. n n n n n n n n Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 61 . editor Asociaţia Centrală Sanitä Heizung Klima. A se menţine jgheaburile pe cât posibil. În plus. montajul jgheaburilor trebuie potrivit acestora (utilizare de izolaţie rezistentă la alunecare) Distanţa minimă între jgheburile portante şi conducătoare de apă trebuie sa însumeze cel puţin 20 mm. St.

CONSTRUCŢII ÎN DETALIU JGHEABURI INTERIOARE Tablă trapezoidală Barieră de abur Izolaţie termică Şipci transversale şi răsturnate Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Clips de fixare RIB-ROOF Jgheab conducător de apă Jgheab de siguranţă Tablă de admitere a jgheabului Aderenţe pentru imbinări glisante Grindă de lemn Jgheaburi interioare Racord de intrare al jgheabului sudat în două părţi. cu admitere conică Izolaţie termică rezistentă la alunecare Pagina 62 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF .

CONSTRUCŢII ÎN DETALIU JGHEABURI INTERIOARE Tablă bară de protecţie Grindă de lemn a aticului Amplasament de separare Înveliş al aticului Tablă de racordare a aticului Încălzirea jgheaburilor Jgheab conducător de apă Izolaţie termică Sipcă răsturnată Tablă trapezoidală Barieră de abur Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Sipcă transversală Clips de fixare RIB-ROOF Izolaţie termică rezistentă la alunecare Grindă de lemn Aderenţe pentru imbinări glisante Jgheab de siguranţă portant Atic cu racord de perete şi jgheabul aticului Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 63 .

Pagina 64 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . sunt valabile aici. respectiv figurilor de la paginile 62 şi 63. Îmbinările transversale au loc la pante de acoperiş < 7° cu falţ transversal dublu şi supliment de etanşare sau prin lipire (la titan zincat şi cupru) respectiv sudură (aluminiu). Această executare în detaliu se poate lua în considerare . regulile de bază ale jgheaburilor interioare. Canelare dispuse adâncit cu tablă de conectare de doua părţi La construcţii de acoperiş cu o pantă < 7° canelarele trebuie efecutate adâncit.deja. RIB-ROOF Clips de fixare Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Aderenţe pentru imbinări glisante Tablă de conectare a canelarei Jgheab al canelarei Deoarece canelarele trebuie să preia dilataţia longitudinală a tablelor profilate de intrare.CONSTRUCŢII ÎN DETALIU CANELARE 5. racordările trebuie executate conform figurii de mai sus. din stadiul de planificare. Analog . Cea din urmă este în caz de reglare mai mică decât panta finală a acoperişului.7 Canelare Executarea canelarelor depinde de lungimi şi înclinări. La pante > 7° este suficient un falţ transversal dublu.

Înălţimea armăturilor se orientează după penetraţiile acoperişului. 15 cm. sunt folosite în tehnica de tinichingerie adezive din poliuretan cu un singur component. este şi încleierea metalelor materii prime si în tehnica de tinichingerie o alternativă posibilă. trebuie verificată în fiecare caz particular şi nu este descrisă aici mai îndetaliat. Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 65 . Adesea.8 Penetraţii ale acoperişului În funcţie de material. cu schimbări statice corespunzătoare. de regulă nu se depăşesc . dacă este cazul.în jos. Scurgerea apei şi dilataţiile longitudinale ale tablelor profilate în zona penetraţiilor trebuie asigurate prin măsuri potrivite. Ele necesită atenţie mare şi cunostinţe de specialitate în tehnica tinichingeriei. Evacuarea sarcinii pe construcţia portantă. penetraţiile acoperişului şi armăturile acestora vor fi efectuate manual sau sudate / lipite impermeabil.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5. Augustin. Conform cu specificatia “Încleiere în technica de tinichingerie” a ZVSHK Asociaţia Centrală Sanitär Heizung Klima in 53757 St.

prefabricate (nituri etanş şi etanşare cu silicon. La îmbinări cu aliaj de lipit tare sau sudate. moale sau tare. aliaj de lipit. sudură. construcţia inferioară trebuie protejată pe termen scurt cu materialele potrivite contra pericolului de incendiu (lemn) şi deteriorărilor (table de protecţie).PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5.8. Etanşarea superioară are loc cu o garnitură manşetă. Pagina 66 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . care depăşeşte diblurile inferioare. lipire).1 Executări rotunde ale acoperişului Profilele rotunde ale acoperişului vor fi călăfătuite în suprafaţa acoperişului cu dibluri conice.

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Cusătură sudată rotativă Izolaţie termică (dublu stratificată) Creştetul acoperişului cu ansamblu de conexiune Încastrarea ţevilor Izolaţie Clips de fixare Ţeavă de aerisire Sudată Execuţie cu creştetul acoperişului Şipci transversale şi răsturnate Barieră de abur Tablă trapezoidală Ţeavă RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional)  Izolaţie termică (dublu stratificată) Creştetul acoperişului cu ansamblu de conexiune Clips de fixare Şipci transversale şi răsturnate  Cusătură sudată rotativă Ţeavă de dezaerare a spaţiului Sudată Execuţie cu creştetul acoperişului Tablă trapezoidală Barieră de abur Ţeavă Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 67 .

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Izolaţie termică Încastrarea ţevilor Izolaţie Tablă pentru racordrea ţevilor Ţeavă de aerisire sanitară Execuţie etanşata Nituri etanş. bandă de etanşare şi etanşare cu silicon în rotaţie (lipire alternativă) Ţeavă Şipci transversale şi răsturnate Diametrul exterior maxim fără executări laterale pentru scurgerea apei se află la RIB-ROOF Speed 500 la 300 mm. pentru RIB-ROOF 465 la 160 mm. bandă de etanşare şi etanşare cu silicon în rotaţie (lipire alternativă) Pagina 68 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . Falţul încastrărilor din două parţi a ţevilor trebuie să stea în axa verticală a defileului. RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Izolaţie termică Clips de fixare Ţeavă de aerisire sanitară Execuţie etanşată Şipci transversale şi răsturnate Nituri etanş.

2 Cadru de puţ pentru cupola de lumină Dispozitive de evacuare a fumului şi căldurii Sudura cadrului de puţ: Nervurile tablei profilate vor fi separate la mijloc în zona defileului. aici. Mâner de oţel Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 69 . pe o lungime de cca. în zona acestora. pe partea de coamă şi ştreaşină.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5. solicitările evacuării sarcinii din alineatul 5. ambele pasarele se vor suprapune reciproc şi cusătura reieşită precum şi deschiderea nervurilor. Cadru de puţ al cupolei de lumină Încastrarea cupolei de lumină Profil de conectare Sprijin de lemn Cadru de puţ al cupolei de lumină RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Izolaţie termică (dublu stratificată) Clips de fixare Şipci transversale şi răsturnate Schimbări statice Coroana grinzii de lemn Încastrarea profilului trapezoidal Barieră de abur Profil trapezoidal Ulterior.8. 30 cm în punctul de relief. de asemenea.8. O fixare a cadrelor de puţ pe construcţia inferioară poate avea loc doar dacă punctele fixe ale tablelor profilate sunt dispuse. sunt valabile. se vor suda sau lipi corespunzător materialului.

cofraj de lemn cu amplasamente de separare). n n Cadru de puţ al cupolei de lumină Clips de fixare Cadru de puţ al cupolei de lumină Încastrarea cupolei de lumină Coroana grinzii de lemn Sipcă dinţată Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Tablă cu nervuri a cupolei de lumină Tablă de conectare Vinclul ştreaşinii Amplasament de separare Cofraj Încastrarea cupolei de lumină cu protecţie de retenţie Panta acoperişului de la 3° până la 15° Mâner de oţel Încastrarea coroanei grinzii de lemn şi a profilului trapezoidal Cadrul de schimbări statice Pagina 70 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . Deschizăturile apărute prin aceasta trebuie bordurate manual cu tablele tăiate conic (figura de la pagina 71). Ridicarea debitului de peste nivelul nervurilor tablei profilate prin montajul construcţii de distanţă mărite (spre ex. şipci tranversale de lemn) în zona posterioară a penetraţiei montajul tablelor RIB-ROOF ridicate sub învelişul coamei.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU La dimensionări mai mari şi renunţarea la sudarea/ lipirea impermeabilă sau la cadre de puţ pentru etanşare trebuie realizate măsurile descrise mai jos: n Ridicarea debitului de apă în penetraţia posterioară peste nivelul nervurilor tablei profilate prin montajul unui înveliş vertical dublu fălţuit pe construcţia inferioară corespunzătoare (spre ex.

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Izolaţie termică Şipci transversale şi răsturnate Barieră de abur Profil trapezoidal Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 71 .

cu tabla laterală stângă şi dreaptă. cu tablă de racordare posterioară (formare de ► canelare ► tablă de ceafa cu margini de mijloc aşezate la înălţime la apeductul de ambele părţi). Pagina 72 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . precum şi cu tabla de acoperire inferioară (► tablă frontală) şi fixate în suprafaţa acoperişului. manual. Înălţimea armăturilor trebuie realizată circulant la cel puţin 15 cm peste suprafaţa tablelor profilate.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5.3 Penetraţii dreptunghiulare ale acoperişului Penetraţii dreptunghiulare ale acoperişului (cămin – fereastră la suprafaţa acoperişului – cupolă de lumină) vor fi încastrate.8.

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU La pante ale acoperişului > 15° este suficientă simpla acoperire a tablei posterioare prin tablele profilate. La pante ale acoperişului < 15° trebuie luate măsurile descrise la pagina 69 / 70. Încheietură de etanşare Bandă de prelungire Tablă de armătură laterală Profil de conectare Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Clips de fixare Profil Z (transversal) Izolaţie termică (cu un strat) RIB-ROOF Armătura căminului (zidărie clincărită laterală) Cadru de schimbare static Subgrindă de oţel Tablă trapezoidală Barieră de abur Separare termică Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 73 .

CONSTRUCŢII ÎN DETALIU bandă de etanşare dispozitiv de fixare bandă adezivă Încastrarea coşului de fum pe partea cu streaşină şi coamă ancadrament marginal tablă de încadrare pe partea posterioară material de umplutură profilat rost de etanşare izolaţie termică (monostrat) Profil Z (transversal) Separare termică bandă în consolă şipcă dinţată tablă de încadrare pe partea cu streaşină RIB-ROOF Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) barieră antivapori tablă trapezoidală pană de oţel cadran marginal protecţie de retenţie pentru panta de acoperiş > 15° Pagina 74 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF .

împreună cu elementele aferente RIB-ROOF dispuse jur împrejur. se va îngloba în suprafaţa acoperişului. se va realiza conform secţiunii 4.8. Cadrul de susţinere. Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 75 . pe partea posterioară.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5.4 Ferestre în suprafaţa acoperişului Pentru pante de acoperiş > 15° este suficientă execuţia cu cadre de etanşare.4 – Îmbinări transversale. Acoperirea cu bandă profilată.

din grinzi de lemn Ancadramentul ferestrei de acoperiş RIB-ROOF dispozitiv de fixare Îmbrăcăminte interioară Cadru de fereastră Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Pagina 76 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF . Această zonă se va acoperi cu tablă frontală prefabricată a cadrului de susţinere. Izolaţia îmbinărilor transversale ale benzii profilate se va realiza conform descrierii de mai sus.PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU Benzile orientate spre streaşină se vor aşeza pe muchie pe talpa inferioară a grinzii şi se vor fixa cu puncte fixe împotriva alunecării. Cadru de susţinere circular.

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU În zona pantelor de acoperiş > 15° este necesară fixarea cadrelor de susţinere prin sudare sau lipire. Tablă de tensiune secundară deschisă difuziunii înalte (opţional) Ancadramentul ferestrei de acoperiş Punct fix Cadru de susţinere circular din grinzi de lemn şipcă dinţată Ferestre pe suprafaţa acoperişului RIB-ROOF dispozitiv de fixare Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 77 . În cadrul lucrărilor de acoperire a acoperişului. Pentru nervurile profilate inferioare şi orientate spre streaşină se va folosi aceeaşi tehnică de etanşare. iar rosturile circulare se vor etanşa prin sudare. benzile profilate se vor aşeza pe talpa cadrului de susţinere. respectiv lipire.

PENETRAŢII ALE ACOPERIŞULUI CONSTRUCŢII ÎN DETALIU Cadru de susţinere pentru etanşare Cadrele de susţinere prefabricate pentru luminatoare pot fi livrate în diferite dimensiuni şi din fabrică. Cadrul de susţinere se va acoperi concomitent cu execuţia lucrărilor de montaj. Se recomandă. spre exemplu. capacitatea de dilatare a materialului este afectată. Cadru de susţinere pentru etanşare Pagina 78 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF La cadrele de susţinere sudate. Tablele de racord se vor suprapune peste benzile profilate şi se vor etanşa cu material elastic de lungă durată/ adeziv şi se vor nitui. Panta minimă a acoperişului pentru cadre de susţinere etanşate. La cerere. vă punem la dispoziţie instrucţiunile detaliate de montare. precum şi la cele etanşate şi nituite. Acest lucru se va avea în vedere la planul de dispunere a punctelor fixe. . dispunerea tuturor punctelor fixe în zona cadrelor de susţinere şi nu în zona coamei. va fi de 5°. cu descrierea fiecărei etape de montare.

fără perforarea benzilor profilate. clasa de verificare N. Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 79 .9 Parazăpezi. nestratificat.SOLAR CONSTRUCŢII ÎN DETALIU 5.PROTECTII IMPOTRIVA CĂDERII ZĂPADĂ . conform DIN EN 50164-1. căderea zăpezii de pe acoperiş. dispozitive de reţinere a gheţii. suporturi solare şi protecţii împotriva căderii Prinderea parazăpezilor se realizează cu eclise specifice sistemului. pe nervurile acestora din urmă. Acestea stopează deplasarea şi.GHEAŢĂ . poate fi folosit şi drept eclisă-paratrăsnet. eventual. Instalaţie solară pe suport solar RIB-ROOF Suportul solar fabricat din aluminiu.

Pagina 80 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF .SOLAR CONSTRUCŢII ÎN DETALIU Instalaţie fotovoltaică pe suport solar RIB-ROOF Imagine: Solar BP Pentru fiecare suport solar RIB-ROOF poate fi estimat. pentru a asigura dilataţia liniară a benzilor profilate. în stare încărcată. un grad de sucţiune a vântului de FZ = 0. Momentul de strângere a şuruburilor: 15 Nm.GHEAŢĂ . Se va evita montarea suportului solar în imediata apropiere a etrierelor de susţinere.PROTECTII IMPOTRIVA CĂDERII ZĂPADĂ .5 kN.

61 1.39 6. 79 respectiv imaginea la pag. Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 81 . Distanţe între seriile de parazăpezi încărcarea din zăpadă Si 0.PROTECTII IMPOTRIVA CĂDERII ZĂPADĂ .12 16.05 5.84 Tabel cu distanţele între seriile de parazăpezi Distanţele între seriile de parazăpezi sunt stabilite în funcţie de încărcarea din zăpadă pe acoperiş Si conform DIN 1055-5 şi panta acoperişului în m.85 2.96 1. eventual.52 1.24 1.40 1.68 1.89 1.75 kN⁄m2 2. Momentul de strângere a şuruburilor prevăzut este 15 Nm.00 kN⁄m2 5° 22.87 20° 5.03 2.37 1.14 30° 3.78 15° 7.71 3.00 kN⁄m2 2.60 4.25 kN⁄m2 1. sub ţeava suportului de zăpadă (cu diametrul exterior de 32 mm).41 25° 4.71 3.43 2.45 8. între eclisele de prindere RIB-ROOF 465 RIB-ROOF Speed 500 690 mm 500 mm Valorile specificate sunt valori maxime determinate prin calcul.53 4.80 2.16 1.13 3.73 2.01 0.80 2.31 1. Nu se mai folosesc parazăpezi cu ţevi duble.50 kN⁄m2 2.29 1.SOLAR CONSTRUCŢII ÎN DETALIU Pentru a preveni căderea plăcilor de gheaţă formate de cele mai multe ori în timpul şi după topirea zăpezii.20 3.25 kN⁄m2 2. Distanţa max.75 kN⁄m2 3.33 6.76 4.30 11.54 10° 11.68 1.75 kN⁄m2 1.48 3.05 0. Şuruburile (de cel puţin M8 x 40 mm) ar trebui executate din material inoxidabil.49 2.59 13.60 4. În cazuri limită se recomandă reducerea distanţelor cu 30%.50 kN⁄m2 1.52 1.24 2.06 9.96 1.88 1.38 2.10 1.55 3.34 3.26 7. 82 şi 83).04 1.00 kN⁄m2 1.25 1.42 5. repartizată pe mai multe serii de parazăpezi.92 0.65 5.54 1.40 1.12 1. se vor monta suporturi de gheaţă (vezi fotografia la pag.69 1. deoarece la materialele cu protecţie anticorozivă se pot forma pete de rugină inestetice pe muchiile ţevilor rezultate prin tăiere. Numărul şi distanţa între seriile parazăpezilor (vezi tabelul de mai jos) sunt stabilite în funcţie de panta acoperişului şi încărcarea locală din zăpadă. Greutatea rezultată din zăpada depusă pe acoperiş trebuie.36 2.36 2.GHEAŢĂ .15 2.06 8.26 1.87 2.65 6. Se recomandă execuţia din aluminiu (pentru benzile profilate TECU pot fi livrate suporturi de zăpadă şi suporturi de gheaţă din cupru).97 35° 3.

direct în faţa ecliselor de prindere Pagina 82 · Zambelli Manual de practică RIB-ROOF .PROTECTII IMPOTRIVA CĂDERII ZĂPADĂ . Momentul de strângere a şuruburilor: 15 Nm. se va introduce un şurub perforat în ţeava acestora. Dispozitive parazăpadă cu etriere pentru reţinerea zăpezii RIB-ROOF 465 Se va evita montarea dispozitivelor parazăpadă.SOLAR CONSTRUCŢII ÎN DETALIU Trepte şi pasarele Dispozitivele parazăpadă sunt folosite şi pentru a preveni depunerea zăpezii şi gheţii în jgheaburile acoperişelor montate în interior. treptelor şi suportului solar în imediata apropiere a etrierelor de susţinere.GHEAŢĂ . Recomandare: Pentru protecţia ţevilor dispozitivelor parazăpadă împotriva alunecării de pe muchii. pentru a asigura dilataţia liniară a benzilor profilate.

35 h ⁄ m n Eclisă de prindere 1.GHEAŢĂ .0 h ⁄ m Parazăpadă cu dispozitiv de reţinere a gheţii Sistem SIB-ROOF 500 RIB-ROOF Speed 465 Suport pentru gheaţă Eclisă de prindere Ţeava dispozitivului parazăpadă Ø 32 mm n Suport pentru gheaţă 4.0 h ⁄ m n Eclisă de prindere 2.PROTECTII IMPOTRIVA CĂDERII ZĂPADĂ .SOLAR CONSTRUCŢII ÎN DETALIU RIB-ROOF Speed 500 Suport pentru gheaţă Eclisă de prindere Ţeava dispozitivului parazăpadă Ø 32 mm n Suport pentru gheaţă 4.45 h ⁄ m Parazăpadă cu dispozitiv de reţinere a gheţii Sistem SIB-ROOF 465 Trepte Protecţie contra căderii cu n prindere fără străpungere n suport intermediar circulabil continuu n traseu de ocolire a colţurilor Zambelli Manual de practică RIB-ROOF · Pagina 83 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful