pag.

STADIUL
FIZIC: Finisaje
interioare
OBIECTIVUL:
Amenajari
interioare
OBIECTUL:
Finisaje
interioare
0
1
2
FIZIC:
interioare
8STADIUL
19
30
41
52
RPGA04E1
2947780
CG01D1[
CK24A1
TRA06A10
2 ] Finisaje
Demontare
Glaf
Strat
Rulouri
Transportul
pal
suport
din
hellolit
pânza...cu
teava
rutier
pentru
nr62
al
olpardoseli
betonului-mortarului
instal
carrara
suport
montata
G
executate
de=lemn
1.7
aparent
cm
ladin
cu
laTla=
loc cm
40
...mortar
ferestre
autobetoniera
ardere
deprin
ciment
de...5,5mc
sudura
marca
dn...2
dist.
M 100-T
in=10km
lungime
de 3 cm
< 10
Beneficiar:
Primaria
Corbenii
Noi
m
grosime,
cu suprafata fin driscuita ; [2]

- lei 9
20
31
42
53

RPCU07C#
2101183
2101345
RPCP02A1
TRB01C25

3
m
mp
tona

4
250,00
345,00
290,00
12,50
6,00
material:

LISTA manopera:
utilaj:

C5 cuprinzand cantitatile de lucrari

Transportul...materialelor
Matarea...golurilor
Mortar
Gratii
lade
ferestre,
zidarie
var
M 4din
M-dupa
t100
otel
cu adaos
sinstalatii
laminat
cu
1030
roaba
desau
200
pe pneuri
kg
consolidari
ciment
executate...simple
inc
aruncare
/ mc
inmortar
desc
plansee
rasturnare
cu TEHNICA
mortar
grup
de4ciment
distanta
SECTIUNEA
50m

transport:
buc
mc
kg
tona
40,00
10,68
15,00
67,00
0,04
material:

5

1
2
3
4
5
6

6=4x5
145,38
17,73
2,32
2,69
9,88

5.140,27
579,87
872,28
927,02
123,53

145,38
15,73
0,22
0,00

4.561,40
872,28
55,31
0,00

2,10
0,00
2,69
2,00
0,00

578,87
524,56
927,02
0,00
0,00

9,88
0,00
241,26
326,11
2,67
3,49
8,15

28 ianuarie 123,53
2009
0,00
3.482,81
106,85
545,96
52,29
8,69

SECTIUNEA
241,26
326,11
0,25 FINANCIARA3.482,81
1,30
0,00
10,04
19,50
8,69
0,00

1,84
0,00
2,19
8,15
73,60
32,79
0,00
manopera:
Pretul unitar
TOTALUL 545,96
0,58
0,00
23,20
utilaj:
(exclusiv TVA) 0,00
Simbol Capitolul de lucrari
Nr.
U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)
lei
- lei 0,00
0,00
transport:
10 TRB05B15
21
32
43
54
RPCR42B1
RPCM33A1
CG02D1
RPCU04A1
Vopsirea indin
Reparare
Pardoseli
Buiandrugi
Transportul
placaje
din
culori
materialelor
parchet...cu
traverse
de
din ulei
faianta
metalice
prin
aparchet
tâmplariei
albamontati
sau
de stejar
metalice
colorata,
în sau tona
mp
kg
103,00
345,00
24,00
50,00
67,00
146,06
17,81
10,43
1,53
1,50
15.044,42
3.599,18
427,35
100,23
76,39
0
1
2comode
3
4
5
6=4x5
la exterior
în
fag1)
zidarie,
purtat...direct,materiale
suprafate
montat
...cu
si plane
taierea
inteior,
la 45°laprin
gata
lapereti
dimensiuni
lipire
grunduita
si cu
stâlpi,
peste
aracet,
acu
traverselor
inclusiv
miniu
25înkg de
117,65
2,51
2,44
1,13
0,00
12.117,58
840,41
60,13
56,33
0,00
material:
1
RPCJ72A1
Pregatirea
suprafetelor
decu
tencuieli
exterioare
2.300,00
1,63
3.741,13
plumb în50m
glafurile
încaperi
distanta
si
cu
constructii
muchiile
suprafete
fixate
existente,
peste
10mp;
mortar
executate
de cimentîn...3 mp
15,30
28,42
8,00
0,40
1,50
2.926,84
2.758,78
367,22
100,23
20,06
manopera:
zugravite...cu
var
în
vederea
vopsirii
cu
vinacet
straturi
var
marca 100-T, de 2,5 cm grosime, cu placi
1,29
2.977,17
material:
0,00
0,00
utilaj:
de...aceeasi culoare si forma
0,33
763,97
manopera:
0,00
0,00
transport:
0,00
0,00
utilaj:
11 RPCXS01B
33
44
RPCJ11B1
6716776
Reparatii
Folie
Trotuar
dedin...asfalt
poliet.
deprocent
tencuieli
tubulare
de interioare,
2cm.
extrud.
gros.
subtiri,
peGfundatie
= la
0,03mp
350,00
362,50
73,00
10,81
19,97
1,40
3.785,08
1.457,89
506,18
material
manopera
utilaj
transport
total
0,00
0,00
108,15
104,44
11.295,51
21.L 2400334
Faianta mapisa 33.3x50 cm. venecia-b
mp transport:
pereti si
0,15
existenta
stâlpi di beton armat63.931,73
driscuite...1cm 37.273,33material:1.417,60
1,72
1,40
8,91
602,62
506,18
650,75
1.853,27
104.475,93
directa: beton
22
2101328
Mortar
adez
pentrude
plac
gresie+faianta
kg
838,00
0,90
753,23
2valoare
RPCT14A1
Desfacerea
tencuielilor
lacufatade
executate...cu
mp
217,00
0,71
153,46
grosime
cu mortar
var-ciment
marca 25-T
11,06
9,09
0,00
3.182,46
807,13
0,00
manopera:
laticrete
cod
l317
terasit
dolomit
sau
similare
Recapitulatia:
Recapitulatie
2009
pentru sprit si stratul vizibil
0,90
753,23
0,00
0,00
material:
0,00
0,00
20,800 %
0,00
7.752,85utilaj:
0,00
7.752,85
CAS
0,00
0,00
0,71
153,46
manopera:
0,00
0,00
5,200
%
0,00
1.938,21
transport:
0,00
1.938,21
Sanatate
0,00
0,00
utilaj:
12 Somaj
34
45
CF10D1
2947723
RPCT09F1
Glet aplicat
Pervaz
Demolarea
foioase
elementelor
pe
tencuieli
(cires,frasin).
de beton
19x32
simplu
driscuite
mm si sau 186,37
mp
m
mc
2.250,00
364,00
0,500,00
17,31
4,48
8,78
10.074,95
3.194,76
8,65
0,500
% interioare
0,00
186,37
0,00
0,00
transport:
0,00
pe suprafetele
beton
armat 0,280
cuelementelor
mijloace
...mecanice
din beton...glet
a
de 104,37material:
0,54
8,78
0,00
1.204,30
3.194,76
0,00
%
0,00
0,00
104,37
de risc
23
6102070
Chit
gri
c.824-74
ni 1702kg
55,00
3,73
205,41
3 Fond
RPCJ53A1
Reparatii
de
tencuieli
exterioare
pe
mp
30,00
19,08
572,47
ipsos
betonului
cuperclorvinilic
aracet
simplu
ladin
pereti,
fundatii
stâlpi
si elevatii
sistropite
tavane,
din
0,750
%
0,00
279,55
0,00
279,55
3,94
0,00
3,54
8.870,65
0,00
1,77
manopera:
Camera de munca
80
zidarie
de
caramida
sau
beton
de
3
cm
beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu
3,73
205,41
5,25
157,48
material:
grosime,de
executate
cu mortar
ciment-var
0,250 %
0,00
93,18utilaj:
0,00
93,18
13,77
0,00
0,00
6,89
Fond de garantare
emulsie
aracet,
aplicat
în 2de
straturi
0,00
0,00
13,83
414,98
marca
50-TGIPAC);
pentru
sprit si mortar de
var-ciment 316,82manopera: 0,00
(procedeu
0,850 %
0,00
316,82
0,00
0,00
transport:
Concedii si
0,00
0,00
utilaj:
marca 25-T pentru grund si stratul
35 indemnizatii
46
RPCK22A1
RPCA01A#
Reparare
Sapatura
pamant
pardoseli
spatii
din...lignolit
limitate <
lipit
1,00
cu m
mp
mc
18,00
4,00
10,71
27,10
192,78
108,42
vizibil...câmp
continuu
13 RPCR54A1[ Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de
mp transport:
2.250,00
9,00
0,00
20.240,74
0,00
prenadez
lat,max
1,50 m adinc,cantit <63.977,60
20
3,61
0,00
64,99
0,00
115.193,15
Total1
Inclusiv
Cheltuieli
Directe:
1.417,60
1.853,27
]
polivinil
pentru
exterior
pe tencuieli
existente 47.944,68
24
CG11A1
Pardoseli
din placi
din
gresie
ceramica
mp material:
172,00
18,45
3.172,84
5,92
13.310,89
material:
mc,mal...nesprijinit
e
4
IZF21D
Etansarea
inclusiv
protectiaexistente,
rosturilor
de
m
12,00
83,96
1.007,52
pentru
exterior
pe tencuieli
executate
10,000
%
6.397,76
4.794,47
141,76
11.519,32
27,10
7,10
127,79
108,42
185,33
manopera:
Cheltuieli
indirecte
...patrate
sau
dreptunghiulare
de aceias
10,42
1.791,85
material:
3,08
6.929,86
manopera:
dilatare
sau tasare a aticurilor,
executarea
în
trei straturi...Vopsitorii
cu amorsa
75,44
905,30
material:
culoare
asezate simplu si zugraveli
0,00
0,00
70.375,36în afara52.739,15utilaj:
126.712,47
Total Inclusiv Cheltuieli
indirecte:
2.038,60
sorturilor
marginale, lucrari efectuate
8,03
1.380,99
manopera:
0,00
0,00
utilaj: 1.559,36
[0]
8,48
101,77
manopera:
0,00
0,00
hidroizolatiei
curente
cu
...materiale
transport:
5,000
%
3.518,77
2.636,96
77,97
6.335,62
101,93
Profit
0,00
utilaj:
0,00
transport:
0,04
0,45
utilaj: 31,00
bituminoase
si
tabla
de plumb
36
47
CL25C1
Protectia
muchiilor
si benzi
montat
la din
ziduri,
cofraje...obisnuite
stâlpi,
trepte,cu
din 55.376,10
m
mp
1,40
26,62
5,33
165,34
37,27
73.894,13
133.048,09
TotalRPCXC01A
Inclusiv Profit:Confectionat
1.637,33
2.140,53
0,00
0,00
transport:
latimea
de
circa
300
mm,
la
rosturile
orizontale
0,00
0,00
1.012,50
transport:
13,07
13.232,82
13.L 6104349
Vopsea
rampe cu
cherestea
lavab
cornise
rasinoase
casati
dintecnopaint
otel si la canale
specialsipentru
camine l
0,00
6,27
0,00
8,78
material:
ale
constructiilor
subterane
nesolicitate
intens kg
25
Mortar
adezdin
pentru
cudin
gresie+faianta
1.397,00
0,90
1.255,69
total2101328
general faraint/ext
tva:
133.048,09
cu
cornise
otel
siplac
rama
otel lat...stalpi
19,59
5,33
165,34
27,42
manopera:
laticrete
cod
l317
trepte ramperutier
de beton
0,90
1.255,69
25.279,14
19,00
%
TVA:TRA02A50
14
Transportul
al sau beton armateriale tona material:
67,00
24,85
1.665,08
0,00
0,77
0,00
1,08
utilaj:
cu
cornier din otel
materialelor,semifabricatelor
cu autocamionul
0,00
0,00
manopera:
0,00
0,00
158.327,23
total general:
12,24
8,39
102,72
4.L
2600608
Pinza
bit ...50
cu strkm.
acoper nisip pa 55
mp material:
0,00
0,00
transport:
pe dist.=
0,00
0,00
utilaj:
0,00
0,00
manopera:
100cmx10m s1046
37 CA02D1
48
CL20B1
Confectii metalice
Turnarea
betonuluidiverse,
armat inmontate
elementele
aparent
kg
mc
70,00
5,00
166,32
1,05
831,58
73,44
0,00
0,00
transport:
0,00
0,00
3,60
3,06
11,02
4.L
2600749
Carton
bitumat
strat
acop
ca300
...balustrazi
constructiilor,
grile,
exclusiv
chepeng,
celenisip
executate
opritori, gratare
in cofraje mp utilaj:
154,13
0,00
770,65
0,00
material:
26 6102070
Chit gri perclorvinilic
c.824-74
ni 1702- kg
87,10
3,73
325,29
100cmx10m
s 138
glisante...marca
...1) în fundatii
continue,
24,85
1.665,08
transport:
12,19
1,05
73,44
60,93
manopera:
80
radiere bituminos
siuniversal
pereti matizol
cu
grosime
peste
30 cm;
3,73
325,29
material:
5
6101459
Mastic
pentru
rosturi
26,40
4,07
107,44
15
7331070
Colorant
casati
arlecchino
lkg
41,00
60,90
2.496,77
0,00
0,00
utilaj:
0,00
0,00
manopera:
4,07
107,44
60,90
2.496,77
material:
0,00
0,00
transport:
0,00
0,00
utilaj:
0,00
0,00
manopera:
38 CB47A1
Schelade
metalica
pe suprafete mc
mp
88,00
4,58
403,12
5,04
152,89
770,55
48.L
2100945
Beton
ciment tubulara...lucrari
B 150 stas 3622
0,00
0,00
transport:
0,00
0,00
utilaj:
verticale pîna
la 30 m din
înaltime
inclusiv
49 CC01A1
Montarea
armaturilor
otel-beton
in ;
kg
14,00
0,35
4,85
0,38
33,80
material:
27 RPCK25A#
Inlocuire...plinte gres h<=15cm,oriz,la pereti,pe m
200,00
9,46
1.891,58
0,00
0,00
transport:
fundatii...izolate (inclusiv fundatii pahar), cu
0,06
0,81
material:
4,20
369,32
manopera:
m 100-t,3cm,excl cer,lustr,s>16mp (ref partial)
1,54
307,35
diametrul
armaturilor
pana
la PAL
18 mm
6
IZF12A
Izolatii termice
în camere
frigorifice
lainclusiv,
...pereti, mp material:
165,00
10,23
1.687,21
16
CK19B1
Lambriuri
la pereti...PFL
sau
melaminat
223,00
15,35
3.423,58
0,29
4,04
manopera:
0,00
0,00
utilaj:
distantier
dinpolistiren
mase plastice
cu placi
din
celular
tipcu
...*profiluri
având din
sau
emailat,
acoperit
la
rosturi
7,73
1.545,34
manopera:
3,72
613,81
material:
2,57
573,35
utilaj:
0,00
0,00
transport:
grosimea
de ...* mm într-un strat lipite cu
PVC
plastifiat
0,19
38,89
utilaj:
2,01
331,81
12,78
2.850,23
mastic de
bitum tip H 80/90de
si exterior
fixate cu11-13,5t
mustati ora manopera:
39 AUT7606A1 Schela
metalica...tubulara
243,00
0,03
0,00
6,19
0,00
transport:
0,00
0,00
transport:
4,49
741,59
0,00
0,00
utilaj:
din sârma zincata. Inclusiv chituirea placilor
50 2000937
zxzx
kg
14,00
1,42
19,84
0,00
0,00
material:
28 2101328
Mortar adez pentru plac cu gresie+faianta
kg
228,00
0,90
204,94
0,00
0,00
transport:
1,42
19,84
material:
0,00
0,00
manopera:
laticrete cod l317
0,90
204,94
17 2905955
Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 /
mc material:
12,00
726,86
8.722,33
166,65
0,77
128,68
6.L
2602330
Placa polistiren expandat at-n4 3 mm.gros.
mp utilaj:
0,00
0,00
manopera:
0,03
6,19
48 mm L = 1,50 - 2,75 m
0,00
0,00
manopera:
726,86
8.722,33
7
RPIXB07A
Lucrari diverse de intretinere la cazane, boilere mp material:
0,86
128,84
utilaj: 150,00
0,00
0,00
transport:
0,00
0,00
utilaj:
0,00
0,00
manopera:
si instalatii conexe:...demontare radiatoare
material:0,14
40 MDTC550600 Transport utilaj...1 km 90100011 schela
buc transport:
4.280,76
0,00
599,31
0,00
0,00
0,00
transport:
incalzire
centrala
orice
tip
si
forma
0,00
0,00
utilaj:
1 euro = 4,10 lei, curs lametalica
data de 14.04.2010
tubulara
de exterior cu s=640mp
0,86
128,84
manopera:
51 1
TRA01A10P Transportul
rutier al...pamantului
sau molozului tona material:
8,00
8,08
64,67
0,00
0,00
Executant,
29 6102070
Chit
gri perclorvinilic
c.824-74 ni 1702- kg
15,00
3,73
56,02
g=11-13,5t
0,00
0,00
transport:
cu autobasculanta dist.=10 km
utilaj:
0,00
0,00
material:
manopera:
80
3,73
56,02
material:6,00
18 CE15E1[ 1 ] Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm m
14,79
88,75
0,00
0,00
transport:
manopera:
4.280,76
599,31
utilaj:
grosime...cu latimea desfasurata între 30-50
0,00
0,00
manopera:
11,89
71,34
material:
0,00
utilaj:
0,00
transport:
Director General, cm, lungimea peste 2 m, pe un strat de carton
0,00
0,00
utilaj:
2,90
17,42
manopera:
bitumat [1]
8,08
64,67
transport:
utilaj:
transport:
Raport generat cu ISDP 2009 SP 4 build 140 GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro,
tel.: 0236 477.007
0,00
0,00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful