DREAPTA ÎN PLAN

- Fie A B = şi j ¦ M mij AB = ¬ , ) , ) , )
2 2
A B A B
d A, B x x y y = ÷ + ÷ şi
A B A B
x x y y
M ,
2 2
+ + | |
|
\ .
- Panta dreptei AB este
B A
AB
B A
y y
m
x x
÷
=
÷
- Ecuaţia dreptei este AB: , )
A AB A
y y m x x ÷ = ÷ sau
A A
B B
x y 1
AB: x y 1 0
x y 1
=
- Ecuaţia unei drepte are forma finală: y mx n = + sau ax by c 0 + + = unde
a
m
b
= ÷ este panta dreptei
-
A B C A B C
x x x y y y
G ,
3 3
+ + + + | |
|
\ .
este centrul de greutate al ABC .
- Fie
A A
B B
C C
x y 1
x y 1
x y 1
A = Dacă 0 A = ¬A, B, C coliniare, dacă 0 A = ¬triunghiul ABC are
ABC
1
A
2
= A
.
- Distanţa de la un punct M la dreapta g: ax by c 0 + + = este , )
M M
2 2
ax by c
d M, g
a b
+ +
=
+
- Dacă
{ }
1 2
d d M · = atunci coordonatele lui M se obţin rezolvând sistemul
1 1
2 2
y m x n
y m x n
= + ¦
´
= +
¹
- Dreptele
1 2
d , d sunt paralele dacă
1 2
d d
m m = şi
1 2
d , d sunt perpendiculare dacă
1 2
d d
m m 1 = ÷
FORMULE DE GEOMETRIE
-
ABC
A =
.
b h
2

´
a b sina, b
=
2

, ) , ) , ) = p p a p b p c ÷ ÷ ÷
abc
= = p r
4R

unde R este raza cercului circumscris, r este raza cercului înscris,
a b c
p
2
+ +
= este semiperimetrul ABC .
- Teorema sinusurilor:
a b c
2R
sin A sin B sinC
= = =
- Teorema cosinusurilor:
2 2 2
a b c 2bc cos A = + ÷
de unde deducem că ABC . are unghiul A obtuz dacă cosA 0 < şi ABC . are unghiul A ascuţit dacă cosA 0 >
- Mediană = segmentul care uneşte vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse
- Înălţime = perpendiculara dusă dintr-un vârf al unui triunghi pe latura opusă
- Mediatoarea unui segment = perpendiculara pe segment în mijlocul acestuia
- ABCD este paralelogram dacă     mij AC = mij BD ,

ABCD
A = b h= L l sin L, l   
VECTORI
- Dacă   A a,b este un punct în plan, vectorul OA ai bj  
  
are lungimea (modulul )
2 2
OA a b  

- Dacă A şi B sunt puncte în plan atunci    
b a b a
AB x x i y a j    
  
- Fie vectorii , ) , ) v a, b şi u c, d ¬
, ,
a b
v u ,
c d
· =
, ,
| v u a c b d 0 ± · + =
, ,
- Operaţii cu vectori: , ) , ) , ) , ) v a, b u c, d a c i b d j, ± = ± + ±
, , ,
,
, ) v a, b ai bj o = o + o
¸, , ,
produsul scalar: v u v u cos = o
, , , ,
unde , ) v, u o =
, ,
< sau v u ac bd = +
, ,
- Într-un ABC . au loc relaţiile AB+ BC+ CA=0;
¸¸¸, ¸¸¸, ¸¸¸, ,
GA+ GB+ GC=0
¸¸¸, ¸¸¸, ¸¸¸, ,
unde G este centrul de greutate
NUMERE COMPLEXE
- Forma algebrică: z a bi = + unde
2
i 1 = ÷ şi a, b R e , , ) Re z a, = , ) Im z b = , z a bi, = ÷
2 2
z a b = +
- Puterile lui i:
4k
i 1, =
4k 1
i i,
+
=
4k 2
i 1,
+
= ÷
4k 3
i i
+
= ÷
- Condiţia ca două numere complexe să fie egale: a bi c di a c şi b d + = + · = =
- Un număr complex z a bi = + are ca imagine geometrică punctul , ) M a,b şi
are scrierea trigonometrică , ) z r cos i sin = o + o
unde r z , =

, )
j ) Ox, OM , 0, 2 o = oe t unghiul o luat în sens trigonometric!
z a bi = + se numeşte afixul punctului , ) M a,b
- Ecuaţia
n
u z = are n soluţii şi anume { }
n
k
2k 2k
u r cos i sin , k 0,1,..., n 1
n n
o + t o + t | |
= + e ÷
|
\ .
TRIGONOMETRIE
- Formula fundamentală
2 2
sin x cos x 1, x R + = ¬ e
- Funcţiile trigonometrice:
j ¦ j ¦ sin x : R 1,1 , cos x : R 1,1 ,
sin x cos x
tgx pentru x k , k şi ctgx pentru x k , k Z
cos x 2 sin x
÷ ÷ ÷ ÷
= = + e = = e Z

 
- Periodicitate: , ) , ) , ) , ) sin x 2k sin x, cos x 2k cos x, tg x k tgx, ctg x k ctgx, k Z. + t = + t = + t = + t = ¬ e
- Paritate: sin, tg, ctg sunt impare : sin( x) sin x; tg( x) tgx; ctg( x) ctgx ÷ = ÷ ÷ = ÷ ÷ = ÷ ,
cos este pară : cos( x) cos x. ÷ =
- Pentru x 0,
2
| |
e
|
\ .

: sin x cos x; cos x sin x; tg x ctgx; ctg x tgx
2 2 2 2
| | | | | | | |
÷ = ÷ = ÷ = ÷ =
| | | |
\ . \ . \ . \ .
   
- Formule: sin(x y) sin x cos y sin ycos x, + = + sin(x y) sin x cos y sin ycos x, ÷ = ÷
cos(x y) cos x cos y sin xsin y, + = ÷ cos(x y) cos x cos y sin xsin y, ÷ = +
tgx tgy
tg(x y) ,
1 tgxtgy
±
± =
)
sin 2x 2sin x cos x =
2 2 2 2
cos 2x cos x sin x 2cos x 1 1 2sin x = ÷ = ÷ = ÷
2
2tgx
tg(2x) ,
1 tg x
=
÷
- Funcţiile trigonometrice exprimate funcţie de
x
tg =t:
2
2
2t
sin x ;
1 t
=
+
2
2
1 t
cos x ;
1 t
÷
=
+
2
2t
tgx .
1 t
=
÷
- Transformare sumelor în produse:
x y x y
sin x sin y 2sin cos ,
2 2
+ ÷
+ =
x y x y
sin x sin y 2sin cos ,
2 2
÷ +
÷ =
x y x y
cos x cos y 2cos cos ,
2 2
+ ÷
+ =
x y x y
cos x cos y 2sin sin ,
2 2
+ ÷
÷ = ÷
sin(x y)
tgx tgy
cos x cos y
+
+ = ,
sin(x y)
tgx tgy
cos x cos y
÷
÷ =
FORMULE PENTRU REZOLVAREA ECUAŢIILOR TRIGONOMETRICE
sin x a, a 1 = s , )
{ }
k
x 1 arcsina k , k Z , ¬ e ÷ + t e , ) arcsin a arcsina ÷ = ÷
cos x b, b 1 = s ¬ { } x arccos b 2k , k Z , e ± + t e , ) arccos b arccos b ÷ = t ÷
tg x c, c R = e ¬ { } x arctgc k , k Z , e + t e , ) arctg c arctgc ÷ = ÷
ctg x d, d R = e ¬ { } x arcctgd k , k Z , e + t e , ) arcctg d arcctgd ÷ = t ÷

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful