PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a) b) c) d) Pelajar: Menghadiri taklimat PBS; Memahami objektif PBS; Melaksanakan

aktiviti PBS; Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS; Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, peraturan IPGM dan peraturan sekolah; Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah, persekitaran dan kelengkapan sekolah; Berbincang dengan pihak sekolah tentang aktiviti yang dilaksanakan di sekolah; Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi; Mendokumentasikan segala hasil aktiviti dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu; Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS; Menyerahkan hasil aktiviti PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan, major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan bersesuaian dengan objektif PBS;

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1

LAMPIRAN 1 2 .

2 Semasa PBS    Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3. Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional  Pencapaian objektif  Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 3 . Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS.3 Selepas PBS (refleksi)    Menganalisis data Menilai Melapor 4. Pernyataan Profesional 3. 2. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Sebelum PBS     Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri 3.

3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa.4 Kelayakan 1.1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 4. (Shulman.1.1. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. Tujuan Portfolio 2.1.1.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.5 Matlamat dan pencapaian 1. Ciri-Ciri Portfolio 3.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 4. 1992). perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.1.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri.1 Pengetahuan 1. 2. 3. 2. 3.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS. 4 . Pengertian Portfolio 1.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2. 3. 2.2 Kemahiran 1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.3 Pengalaman 1.

2) Senarai semak 3.2) Senarai Semak 5.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.3) Major dan Ambilan 1.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Item Tandakan  3 5 .3) Temu bual 6 Refleksi (Lampiran 1-6) 6.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui 5.3) Temu bual 3.1) Nama 1.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 1-4) 4.4) Tarikh PBS 1.1) Pemerhatian 3.4) Soal selidik 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.2) No.LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.

Tandatangan _______________Nama ______________________Tarikh _________ 6 .

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ .

1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan:     Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? 4. mencari alasan.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. temu bual dan soal selidik.2 Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 . 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Definisi Refleksi   Proses merenung.  2. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. amalan dan tingkah laku positif 4. Tujuan Refleksi     Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. menganalisis. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. kesedaran diri. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. (Hanipah. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. Ciri-ciri Refleksi     Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap.

Cadangan Penambahbaikan: (Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) . Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.2 Kelemahan: 3.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.

Telefon Sekolah Alamat e-mail/Web Sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah/Band Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: Catatan/data 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan Melayu Cina India Lainlain 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini . Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut: Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.LAMPIRAN 1-7A MAKLUMAT UMUM SEKOLAH 1.

KAMPUS PULAU PINANG BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS LAMPIRAN1-8 : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major Tarikh * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Cop Sekolah Tarikh : ____________________ .

Major : _____________________________________Ambilan : _________________ : _________________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ . K. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.P.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) Nama Pelajar : _______________________________ No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful