Kemahiran Mendengar Mendengar adalah berkait rapat dengan memberi perhatian.

Rogers (1951) merumuskan : “ Tanpa perhatian, mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman, maka komunikasi tidak akan wujud ” Sewaktu situasi kaunseling, masa digunakan untuk mendengar berlaku lebih banyak daripada berucap respons, terutama di dalam peringkat awal sesi kaunseling. Oleh itu, kejayaan mencapai objektif kaunseling itu banyak bergantung kepada kemahiran mendengar seseorang kaunselor, sama ada digunakan dengan tepat dalam peringkat awal. Mendengar dengan tepat, iaitu sebenar-benar mendengar adalah sukar didapati. Ini adalah kerana terdapat beberapa unsur yang sering menganggu situasi komunikasi. Salah satu unsurnya ialah bunyi-bunyi dari luar di samping gangguan-gangguan dalaman. Bunyi-bunyi ini seperti bunyi bising murid-murid di bilik sebelah, bunyi loceng, bunyi telefon dan sebagainya yang boleh mengganggu komunikasi antara kaunselor dank lien. Gangguan dalaman, seperti keletihan kaunselor atau kurang tenteram emosinya menjejaskan kecekapan mendengar. Di dalam kaunseling, kaunselor harus mendengar setiap perkataan klien demi mengelakkan timbulnya prasangka. Sebagaimana Egan (1975) menegaskan “ Mendengar dengan baik-baik akan memberikan kaunselor sesuatu struktur empati yang tepat “. Dalam kaunseling, aktiviti yang dijalankan bukan merupakan amalan yang pasif. Menurut Carl Rogers, seseorang kaunselor hendaklah mendengar secara aktif. Hal ini bermakna, kaunselor perlu melakukan sesuatu yang positif agar masalah seseorang pelajar dapat difahami dengan baik. Keadaan tersebut melibatkan sikap dan tubuh badan yang menghantar mesej tanpa lisan kepada klien, iaitu, “Pada ketika ini, anda merupakan orang yang paling penting dalam dunia. Kata-kata anda menarik minat saya kebajikan anda adalah penting bagi saya.” Dengan kata lain, tentangan mata dikekalkan. Tidak terdapat apa-apa gangguan sehingga klien itu habis bercakap. Kaunselor memberikan perhatian sepenuhnya dan menunjukkan minat yang mendalam

Secara umunya. Kedua. Pertama. Soalan terbuka dan tertutup Soalan terbuka adalah soalan yang tidak boleh dijawab dengan “Ya” atau “Tidak”. kemahiran ini mempunyai kesan teraputik. kemahiran ini dapat membekalkan lebih banyak maklumat untuk perbincangan dan tindakan lanjut. Soalan tertutup yang memerlukan jawapan “Ya” atau “Tidak” boleh digunakan untuk mengumpul maklumat ringkas seperti “Sudahkah anda bersarapan pagi?” 2. Kemahiran Mendengar Asas Kemahiran mendengar asas bertujuan untuk memahami klien. kemahiran asas kemahiran lanjutan. Mendengar secara aktif memerlukan kaunselor bukan sahaja mendengar tetapi memahami perasaan klien dengan mendalam.terhadap kata-kata klien. 1. tetapi menggalakkan kanak-kanak untuk menghuraikan apa yang dipercakapkan. Dalam membuat parafrasa. Ia bertujuan untuk maklumkan kepada kanak-kanak bahawa beliau bukan sahaja mendengar tetapi memahami apa yang telah diperkongsikan. gunakan satu atau . Parafrasa Parafrasa digunakan oleh guru bimbingan dan kaunseling setelah sesi kaunseling berlangsung untuk satu tempoh masa. soalan tertutup juga digunakan dalam sesi kaunseling. Contoh : “Apakah yang ingin diceritakan?” “Bagaimanakah situasi di rumah memberi kesan kepada diri anda?” Namun begitu. Tambahan pula. Bercakap kepada seorang pendengar yang aktif membolehkan individu itu meluahkan masalah yang dihadapinya dan hal ini boleh membawa kepada pelepasan emosi. pendengar yang aktif akan memberikan kesan iaitu perasaan penting sebagai seorang inidividu kepada orang yang meluahkan segala masalahnya. kemahiran mendengar aktif boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu. Mendengar secara aktif membawa dua kebaikan yang utama. Terdapat tujuh kemahiran kecil yang terangkum dalam kemahiran mendengar asas.

Situasi ini berlaku disebabkan suara kanak-kanak yang terlalu . “Hmm” dan sebagainya. Contoh : Klien : Sudah banyak kali Meera (rakan sekelas) memburukkan nama baik saya depan rakan-rakan sekelas.”. mengambil alat tulis tanpa kebenaran…. Selain itu. (Refleksi) Guru bimbingan dan kaunseling : Perbuatan Meera menyebabkan anda benarbenar marah.. Meminta penjelasan Apabila guru bimbingan dan kaunseling tidak mendengar atau kurang memahami apa yang dipercakapkan oleh kanak-kanak. Dorongan minima Penggunaan dorongan minima bertujuan untuk menggalakkan kanak-kanak terus bercakap tanpa mengganggu aliran pemikiran mereka. meniru dalam ujian Sains. Senaman seperti itu amat membanu saya mengurus tekanan yang saya alami setiap hari... ya? 4. dan ayat mudah yang difahami oleh klien. “Aha.. beliau akan meminta penjelasan.dua kata kunci klien dan gabungkan dengan perkataan lain yang sama maksudnya. “Adakah kemungkinan……. Refleksi perasaan Kemahiran ini menyampaikan mesej kepada kanak-kanak bahawa guru bimbingan dan kaunseling bukan sahaja memahami malahan berempati terhadap perasaannya.”.” . 3. Contoh : Klien : Saya akan pergi ke kelas aerobik selepas waktu pejabat.. gunakan perkataan-perkataan seperti “Nampaknya….”. Dia menuduh saya menyalin latihan Matematiknya. 5. Antara dorongan minima yang biasa digunakan termasuk “Ya. (Parafrasa) Guru bimbingan dan kaunseling : nampaknya senaman aerobik dapat membantu anda untuk menangani tekanan di tempat kerja.

Contoh : “……… saya memahami keadaan anda buat masa kini. 1. . Menyemak persepsi Kemahiran ini membantu guru bimbingan dan kaunseling untuk menentukan tumpuan kanak-kanak seterusnya. misalnya memohon maklumat mengenai penyakit lelah yang dialami sejak kecil. 7.perlahan ataupun bahasa yang digunakan amat sukar untuk difahami. 6. Penstrukturan Penstrukturan merujuk kepada usaha guru bimbingan dan kaunseling menerangkan tentang apa itu kaunseling termasuk peranan guru bimbingan dan kaunseling dan kanak-kanak dalam sesi kaunseling. Guru bimbingan dan kaunseling yang berbuat demikian menyampaikan mesej kepada kanak-kanak bahawa beliau benar-benar ingin memahami apa yang hendak disampaikan. Ia sebenarnya berikutan kemahiran merumus yang diterangkan di atas. Mencungkil Kemahiran mencungkil memerlukan guru bimbingan dan kaunseling memperoleh maklumat khusus daripada kanak-kanak berkaitan satu-satu isu. Isu manakah yang ingin anda berikan tumpuan seterusnya? Ataupun ada isu lain yang lebih kritikal dan perlu diselesaikan terlebih dahulu?” Kemahiran Mendengar Lanjutan Kemahiran mendengar lanjutan digunakan untuk melicinkan perjalanan sesi kaunseling. Merumus Kemahiran merumus merujuk kepada pernyataan semula sesetengah kebimbingan yang telah dibincangkan oleh kanak-kanak dalam satu-satu sesi kaunseling. Ia bertujuan untuk mengenalpasti isu-isu yang benar-benar mengganggu perasaan kanak-kanak. 2.

iaitu kaunselor cuba memahami serta merasai apa-apa yang dirasai oleh klien. Aspek kognitif ialah motosikal telah dilanggar kereta manakala aspek afektif ialah perasaan bimbang. Guru bimbingan dan kaunseling hendaklah memuji langkah positif yang akan diambilnya untuk meningkatkan prestasi dalam Matematik. cadangan dan nasihat ialah teknik-teknik yang sama dengan pujukan. Entah macam mana saya hendak mendapatkan wang untuk membaiki motosikal saya? Kaunselor: Ali berasa bimbang kerana tidak ada wang untuk membaiki motosikal yang dilanggar kereta. Contohnya. Langkah tersebut adalah sesuai dan hendaklah diberi peneguhan oleh kaunselor.Pemberian Nasihat Menurut Hadley. sebaik-baiknya kaunselor menerokai satu-satu strategi penyelesaian masalah dengan pelajar berkenaan. . Kemahiran ini penting kerana bukan sahaja dapat membantu kaunselor memahami perkara yang dinyatakan oleh klien tetapi dia juga merasai perasaan yang dialaminya. kalau dia lemah dalam Matematik. Kemungkinan murid akan memberitahu bahawa dia akan meminta bantuan daripada kakak atau abangnya. Contoh: Klien : Motosikal baharu saya dilanggar kereta pagi tadi. Respons atau kenyataan kaunselor mengandungi dua aspek iaitu aspek kognitif dan aspek afektif (perasaan). Kemahiran berempati kaunselor mengandungi dua komponen kenyataan klien. iaitu idea klien(kognitif) dan perasaan klien(afektif). Kemahiran Berempati Kemahiran berempati merupakan satu kemahiran. Dengan itu. Dalam sesi kaunseling. jangan terlalu cepat mencadangkan dia mengikuti kelas tuisyen. Kaunselor hendaklah menerokai masalah pelajar dengan bertanyakan apa yang dia boleh untuk memperbaiki pencapaiannya dalam Matematik. kedua-duanya perlu digunakan dengan berwaspada.

murid terdorong untuk menceritakan masalahnya dengan lebih lanjut serta jelas. tingkah laku dan perasaan.Kemahiran berempati kaunselor akan membentuk gambaran kepada klien yang kaunselor telah memahami idea dan perasaannya. Melicinkan komunikasi Menggalakkan klien bercakap dengan lebih lanjut 6. Kepentingan Empati 1. Membina hubungan dengan klien Apabila pelajar atau klien mendapati yang kaunselor memahaminya. 4. . menyusun strategi dan bertindak tegas. murid akan meluahkan masalahnya dengan mudah. Merangsang penerokaan diri Pelajar akan meneroka situasi sebenarnya dengan lebih mendalam 3. Oleh itu. Menggalakkan tindakan klien Empati mendorong klien untuk mengakui masalahnya serta cuba memahami masalahnya dengan mendalam. 5. Menyemak pemahaman dengan klien Pelajar atau klien boleh membetulkan respon empati kaunselor yang kurang tepat. 2. Memberikan sokongan Empati merupakan cara menyelami jiwa klien dari aspek pengalaman.

Cikgu dapat rasakan yang kamu agak bimbang dengan peperiksaan SPM yang akan bermula tidak lama lagi. Malah ianya menggambarkan situasi yang lebih tepat daripada komunikasi lisan. 7% : verbal iaitu kata-kata sahaja vokal iaitu nada suara sahaja bukan verbal iaitu gerak isyarat. gaya. 55% : Komunikasi lisan biasanya menyokong apa yang diucap. . namun dengan memberi perhatian guru dapat merasai apa yang klien tersebut rasainya. Walaupun klien tersebut tidak memberitahu tentang persaan sebenar. Contoh situasi : Guru : Apa perasaan kamu tentang peperiksaan SPM yang bakal tiba tidak lama lagi? Klien : Saya berasa tenang walaupun peperiksaan SPM akan bermula tidak lama lagi. air muka dan kontak mata 2. memberi perhatian biasanya merujuk kepada komunikasi bukan lisan. Guru boleh menggunakan kemahiran ini dengan memberi perhatian kepada beberapa aspek iaitu gaya badan. kontak mata dan nada suara. Hal ini menunjukkan guru boleh menggunakan kemahiran memberi perhatian ini untuk mencungkil perasaan sebenar klien. Guru : Kamu pasti apa yang kamu rasakan.Kemahiran memberi perhatian Sewaktu sesi kaunseling. namun ianya juga diperlukan dalam komunikasi lisan. Dalam kemahiran ini. Hasil kajian Mehrabian (1971) menunjukkan peratus jenis komunikasi yang berlaku di antara dua orang individu adalah dibahagikan kepada lisan dan bukan lisan seperti berikut : 1. gaya isyarat. 38% : 3. banyak maklumat boleh dicungkil daripada klien.

al. Klien yang berusaha mengelakkan kontak mata dengan guru biasanya sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diluahkannya. (1972) terdapat sejumlah 76 gerak isyarat yang biasa digunakan dan dapat difahami. Misalnya guru boleh memberi perhatian terhadap isyarat sekiranya klien  Kontak mata Dengan memberi perhatian terhadap kontak mata. Hal ini menunjukkan klien tersebut mempunyai masalah yang menggangu fikirannya. nada suara lebih membongkar makluamt daripada air muka kerana emosi yang kuat biasnya ditunjukkan daripada tinggi atau rendah nada suaranya. Gaya badan Melalui gaya badan. . maka berkemungkinan klien berasa keliru dan risau terhadap sesuatu masalah. seseorang guru akan lebih mudah memahami perasaan klien. Dalam situasi di atas. mengerut muka. berkemungkinan klien bercakap dalam nada suara yang rendah dan cepat. Oleh yang demikian guru boleh memberi perhatian terhadap nada suara klien semasa sesi komunikasi.  Gerak isyarat Mengikut Ekman et. klien tersebut duduk dalam keadaan yang gelisah. Guru dapat mengenal pasti masalah tersebut dengan memberi perhatian terhadapt nada suara klien itu. bergerak dan berjalan. Sebagai contoh. guru boleh memberi perhatian terhadap gaya saya seseorang klien duduk.  Nada suara Menurut Argyle (1983).

Kemahiran Memimpin Kemahiran memimpin boleh dibahagikan kepada dua iaitu memimpin secara tidak langsung dan memimpin secara langsung. Selain daripada itu. .  Memimpin secara tidak langsung Tujuan memimpin secara tidak langsung membolehkan klien memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang dijalankan. Contoh situasi: Guru : Apa yang nak dibincangkan hari ini? Klien : Hmm…. Antara tujuan kemahiran memimpin secara langsung ialah untuk menentukan tujuan memimpin. adakalanya terdapat elemen cadangan. meluahkan dengan perkataan yang dapat memperincikan secara khusus.  Memimpin secara langsung Kemahiran memimpin secara langsung menggalakkan klien memperincikan atau Menggambarkan apa yang diperkatakan. menggunakan soalan terbuka dan membolehkan klien bebas menjawabnya.Errr… Guru : Mungkin kamu boleh mulakan dengan memberitahu saya apa yang kamu lakukan sekarang? Berdasarkan situasi di atas jelas menunjukkan guru boleh membantu dan mendapatkan maklumat murid dengan cuba memberi peluang kepada klien untuk memulakan perbualan. tujuan memimpin secara tidak langsung ialah untuk membantu klien menceritakan dan memperincikan ceritanya. Dalam kemahiran ini.

.Contoh situasi: Klien : Sebenarnya saya menghadapi masalah keluarga. Saya keliru dan tidak pasti masalah ini berpunca daripada siapa? Guru : Beritahu saya tentang ibu anda dahulu? Boleh anda gambarkan apa yang berlaku baru-baru ini? Dalam situasi ini. Ibu dan bapa saya sering bergaduh. guru telah membimbing klien secara langsung dengan memfokuskan masalah tersebut dan cuba memberi cadangan untuk memperincikan masalah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful