MILJENA "PESMA

"

DESET MALIH CRNACA Deset malih crnaca poslo je u krevet; Jedan se ugusio i osta ih devet Devet malih crnaca bi do kasno tamo; Jedan zaspa duze i osta ih osam samo. Osam malih crnaca putovase u Devon; Jedan ne htede dalje i osta ih sedam. Sedam malih crnaca poseklo je citav brest; Jednog lupi sekira i osta ih sest. Sest malih crnaca gledalo je pcelin let; Pcela ubode jednog i osta ih pet. Pet malih crnaca u pravne knjige zaviri; Jednog pravda preuzme i osta ih cetiri, cetiri mala crnca-podjose na more svi, jednog proguta crvena haringa-i osta ih tri. Tri mala crnca po zooloskom vrtu se setala; Medved zdrobi jednog i osta ih dva. Dva mala crnca suncase se citav dan; Jednog sprzi sunce i osta samo jedan. Jedan mali crnac osta sam i bedan; Ode i obesi se i ne osta ni jedan.