Clasa a X-a E Durata: doua ore Tipul lectiei: Recapitulare Obiective operationale: La sfarsitul lectiei, elevii trebuie : O1 : Sa aplice regulile

de calculare a N.O., agentul oxidant si agentul reducator ; O2 : Sa modeleze corect in scris ecuatiile reactiilor cu transfer de electroni ; O3: Sa descrie partile componente ale unei celule galvanice si ale unei celule de electroliza, precum si procesele care se petrec in acestea ; O4 : Sa stabileasca sensul de spontaneitate al unei reactii chimice dintr-o celula galvanica dupa valoarea fortei electromotoare, E ; O5 : Sa redea ecuatiile corespunzatoare unor reactii chimice care se petrec la electrozi, in cazul elementelor galvanice si electrolizei O6 : Sa enunte si sa utilizeze legile electrolizei ; O7 : Sa aplice notiunile studiate in rezolvarea de probleme si aplicarea in practica a acestora ; Metode si procedee didactice folosite: conversatia euristica, modelarea, algoritmizarea, descoperirea dirijata, dialogul, problematizarea. Mijloace si materiale necesare: manuale, tabele cu potentiale standard, creta, tabla, creioane colorate. DESFASURAREA LECTIEI Reactualizarea cunostintelor: ♣ Ce studiaza electrochimia? Legatura dintre energia chimica si energia electrica si transformarile lor reciproce. ♣ Ce sunt reactiile cu transfer de electroni? Cum se mai numesc? ♣ Ce este oxidarea? Ce este reducerea? Reactiile cu transfer de electroni sunt acele procese in care particula transferata este electronul ; se mai numesc oxido-reduceri sau reactii redox. Oxidarea = fenomenul in care o particula cedeaza (da) electroni. Aceasta se numeste agent reducator. Reducerea = fenomenul in care o particula accepta (cere) electroni. Aceasta se numeste agent oxidant. ♣ Cum se petrec procesele de oxido-reducere? Simultan. ♣ Ce este N.O. si care sunt regulile de stabilire a acestuia? N.O. al unui atom sau ion este egal cu numarul de electroni proprii implicati in formarea legaturilor ionice sau covalente. Rezolvare de exercitii 1) Pe baza regulilor de stabilire a N.O. calculati valorile numerelor de oxidare pentru elementele subliniate din ionii sau moleculele indicate: PH3, NF3, SnO2, H2O2, (VO2)+ 2) In reactia: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 , a) Cl se reduce, b) Cl se oxideaza, c) Zn-agent reducator, d) Zn-agent oxidant. 3) In reactia: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O , a) Cl se oxideaza, b) Cl se reduce , c) Cl = agent oxidant si agent reducator, d) Cl nu isi

Exercitiu .Vox = Nred . iar in cel de reducere.schimbati Eg oxidare = Eg reducere => Nox .cedati. in procesul de oxidare? Dar in cel de reducere? In toate reactiile redox numarul e. scade.Se mai numeste pila electrica.V = normalitati.algoritmizare Stabiliti coeficientii urmatorelor ecuatii ale reactiilor redox: a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O b) KMnO4 + HCl → KCl + Mn Cl2 + H2O + Cl2 ♣ Care este aplicabilitatea reactiilor redox in chimia analitica? Se folosesc pentru efectuarea unor analize calitative si cantitative.O. In procesul de oxidare N.= --------variatia N. In elementul galvanic anodul are potential .O.la +.modifica N. In circuitul exterior curentul circula de la . de oxidare in decursul reactiei. volume Elementul galvanic Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este un element galvanic? Care sunt elementele care compun o celula galvanica? Care este sensul curentului in circuitul exterior? Scrieti reprezentarea celulei galvanice Cu-Zn. Zn are tendinta mai pronuntata de a se oxida (trimite ioni in solutie). La celula Cu-Zn. nr. deci reactiile la cei doi electrozi sunt : .Vred N. Elementul galvanic este dispozitivul care permite transformarea energiei chimice a reactiilor redox in energie electrica.acceptati = numarul e.iar catodul +. creste.O. redox = -------. ♣ Ce principiu sta la baza stabilirii coeficientilor in reactiile de oxido-reducere? Ce se intampla cu valoarea N. MM Eg. Elementele constituente: -electrozii -puntea de sare -voltmetru -cele doua semicelule La anod are loc oxidarea iar la catod reducerea. ca reactii de identificare a unor anioni si cationi si pentru calculul concentratiilor substantelor care isi modifica nr.O. de e.

0.oxidare.+ Anod Zn -2e. ♣ Scrieti electroliza topiturii de MgCl2 MgCl2 ionizare Mg2+ + 2Cl+ anod 2Cl. ♣ Cum se calculeaza forta electromotoare a unui element galvanic? E = εox + εred Daca E > 0 reactia este spontana in sens direct E < 0 reactia este spontana in sens invers.agent oxidant Reprezentarea celulei: Zn/Zn2+ // Cu2+/Cu oxid.78V Deoarece E < 0 .44V E = εox + εred E = .oxidare Zn .Fe reducere. εox = . Problematizare Scrieti ecuatiile reactiilor chimice ce corespund celulelor galvanice urmatoare si calculati f. puntea reducere de sare ♣ Ce este electrodul normal de hidrogen? Pentru ce a fost folosit acesta ? Consta dintr-o placuta de platina introdusa intr-o solutie de acid de concentratie 1M .0.44V = .. lui atribuindui-se prin conventie εH2 = 0 V. reducere Cu .34V Fe2+ + 2e. are caracter oxidant puternic εox < 0 elementul se oxideaza.2Cl oxidare .Zn2+ .0. .Catod Cu2+ +2e. iar catodul negativ .34V . are caracter reducator puternic.Mg reducere reactii . reactia va decurge spontan in sens invers . Fe2+ agent oxidant εred = .εred Se gasesc tabelate. in general.0.-2e. valorile εred .0. + .catod Mg2+ +2e. in sistem este barbotat hidrogn gazos la presiunea de 1 atm. Invatarea prin descoperire Ce relatie exista intre εox (εred) al unui metal si pozitia acestuia in seria de activitate ? Daca : εred > 0 elementul se reduce.Cu . A fost folosit pentru stabilirea potentialului ε al unei semicelule. Cu agent reducator εox = . a acestora: a) Cu/Cu2+ // Fe2+/Fe b) Cd/Cd2+ // Pb2+/Pb a) Cu Cu2+ + 2e.agent reducator .e. ♣ Ce potential are anodul in celulele de electroliza si ce potential are catodul ? Anodul are potential pozitiv. b) Tema pentru acasa.m. Electroliza Reactualizarea cunostintelor ♣ Ce este electroliza? Este un proces care se produce la trecerea curentului electric continuu prin solutia sau topitura unui electrolit si fenomenul consta in migrarea ionilor la electrozi si neutralizarea acestora.

primare reactie secundara. Lui Faraday = 96500 C F. n A = masa atomica a elementului n = valenta elementului I = intensitatea curentului electric prin circuit (A) t = timpul cat dureaza electroliza (s) Q = I. folosind apa acidulata cu H2SO . mt . mp este mai mica decat cea calculata teoretic din relatia lui Faraday. 2Cl Cl2 reactia globala: MgCl2 electroliza Mg + Cl2 ♣ Daca avem electroliza unei solutii si la cei doi electrozi avem mai multi ioni.la catod cei cu εred mai mare ♣ Cum am realizat experimental electroliza apei ? Care este reactia globala? Ce substante am obtinut la anod si la catod? Cu voltametrul Hoffmann.cantitatea de electricitate necesara teoretic . masa practic obtinuta. I . mp Qt η = -..sarcina electrica transportata ♣ Ce este randamentul de curent ? Apare deorece nu toata energia electrica furnizata celulei de electroliza este folosita pentru reactiile primare. t .masa de substanta calculata teretic cu legile electrolizei . care se descarca? -la anod cei cu εox mai mare . 100 . η = -. . Tema pentru acasa : Intocmiti un referat in legatura cu aplicatiile in practica ale elementelor galvanice si ale celulelor de electroliza (aplicatiile electrolizei). De aceea. 100 mt Qp mp . o parte se pierde sub forma de caldura sau se consuma in reactiile secundare .masa practica de substanta obtinuta la electod . Reactia globala este: 2H2O electroliza 2H2 ↑ + O2 ↑ catod anod ♣ Cum putem calcula masa de substanta depusa la un electrod al unei celule de electroliza? A m = . Qt . Qp ..cantitatea de electricitate folosita practic.t F = nr.