P. 1
Praktikum Iz Sudske - Ceo

Praktikum Iz Sudske - Ceo

|Views: 59|Likes:
Published by Lucija Kosi
sudska
sudska

More info:

Published by: Lucija Kosi on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Praktikum iz sudske (prekucan) - dodatak praktikumu iz Jarca na kraju skripte (strane 71, 72, 73

) -

Specijalne obdukcije
I Preparisanje vratnih organa - vrši se posle spoljašnjeg nalaza a pre otvaranja leša Indikacije: - velika povreda vratnih organa - prisustvo tragova vešanja, zadavljenja, zagušenja - oboljenje grla i dušnika Postupak: postepeno preparisanje kože i potkožnog tkiva, mišića, velikih krvnih sudova, nerava, disajnih organa - pregled pršljenova vrata, početnog dela grkljana, podjezične kosti, tiroidne hrskavice i početnog dela traheje. II Proba na vazdušnu i gasnu emboliju Indikacije: - sumnja na gasnu emboliju (gas azota) - kada je smrt nastupila posle neke intervencije sa gasom - otvorene povrede vratnih oragna - prelom piramide sa rupturom bubne opne + otvorene povrede glave Postupak: na prednjoj strani perikarda se napravi otvor, kroz koji se sipa (ulije) voda, pa se skalpelom probode VD i AD. Samo izlazak mehirića vazduha ili gasa u nizi, a ne pojedijačnih, na pritisak, važi kao pozitivna proba. III Proba na zatvoreni pneumotoraks Indikacije: - sumnja na prelom rebara - kada postoji deformacija grudnog koša - kada postoji potkožni emfizem - u slučajevima saobraćajnih nezgoda Postupak: isprepariše se m. pectoralis major i napravi se džep ispod kože i potkožnog tkiva i on se prelije vodom, pa se probode međurebarni prostor (mehurići moraju spontano da izlaze u nizu). IV Obdukcija otrovanih Indikacije: - podaci da se umrli drogirao, koristio alkohol ili sedative, .. - kad se pored umrlog nađe flašica lekova, hrana ili piće čudnog mirisa - kod umrlih u toku anestazije ili po primanju nekog leka - umiranje većeg broja ljudi iz okoline pod sličnim okolnostima - promena boje i intenziteta mrtvačkih mrlja
1

Postupak: Uzimanje organa na hemijsko-toksikološku analizu (6 tegli): 1. uzima se donja polovina mozga 2. deo pluća, polovina srca i polovina slezine 3. deo prednjeg dela jetre sa neotvorenom žučnom kesom 4. jedan bubreg i mokraćna bešika 5. ceo želudac sa sadržajem 6. oko 0,5 m tankog creva i deo debelog creva Vođenje obdukcionog zapisnika: spoljašnji nalaz: - konstitucija i uhranjenost - miris leša - lešne osobine - boja kože - kosa (ispada kod talijuma, Hg, kolhicina...) - ubodine od injekcija - izjedine oko usta - mioza (morfin, nikotin) - modrijaza (kokain, atropin) V Obukcija začetka i neonatusa (NN): ustanoviti: - znake novorođenosti - doba života - životnu sposobnost NN - znaci živorođenosti - dužina života (dospeće vazduha u GIT) - uzrok smrti - starost leša (promene obično u vidu mumifikacije i saponifikacije, zbog relativne sterilnosti GIT-a) - identifikacija leša VI Obdukcija usmrćenih u saobraćajnim nezgodama: ustanoviti: - uzrok smrti (da li je u vezi sa dobijenim povredama) - da li su promene nastale za života ili posle smrti - objasniti mehanizam povređivanja - ustanoviti povrede nastale u primarnom, sekundarnom i tercijarnom povređivanju (udar, nabacivanje, odbacivanje) - da li se radi o pešaku, vozaču, suvozaču - ako je pešak ukazati na moguć tip vozila Izvođenje obdukcije - spoljašnji nalaz: opisivanje povreda, sve lekarske intervencije, tragovi na lešu, odeća leša, uzeti krv za alkoholemiju iz v. femoralis. Uzimanje materijala sa leša: - sav povraćeni sadržaj bez razblaživanja - tečnost koju je dobio od ispiranja želuca (ako nije prošlo više od 5 časova od uzimanja otrova - vreme resorpcije iz želuca) - mokraću koju pacijent prvo izbacuje iz organizma (min. 100 ml) - krv - ostatak lekova, bočica nadjenih pored leša - poslati dopis (zapaženi simptomi trovanja, njihov razvoj i tok, vreme uzimanja materijala za analizu)

2

Y rez - omogućava uočavanje dubinskog rasprostiranja povrede. Na mestu dejstva sile zapaža se odlubljivanje potkožnog od mišićnog tkiva i stvaranje džepa - decculement traumaticque. Rez se pravi duž leđa i nogu.

3

teške sa trajnim uništenjem funkcije važnog organa ili dela tela ..sporedni ..izazvana prvobitnim oboljenjem .. nema glikogena u jetri.opasne po život ..ubrzana .teške .pogoršano naknadnom povredom * Morbozna povreda .nema odlika agonije (plućni edem).teške koje prouzrokuju nesposobnost za rad (unakaženost) ..smrtna povreda * Uzrok smrti (causa) ..katar disajnih puteva + degenerativne promene..glavni ... ..prema izgledu i osobinama * Klasifikacija povreda ..lagana ..nema sekundarnih patoloških promena Prirodne smrti kao predmet sudsko-medicinskog veštačenja: 1.zadnji u nizu (≠ od krajnjeg uzroka smrti) ..pogoršana naknadnim oboljenjem * Klasifikacija povreda .zavisni ..potpomaže štetno dejstvo uzroka * Povod smrti (occasio) ..posredni (indirektni) * Uslov smrti (conditio) .trenutna .izazvano prethodnom povredom ..podstiče dejstvo uzroka 4 ...neposredni (direktni) .pluralni .. tečna krv i glikogen u jetri ..težina povrede: .odlike agonije ... naprasna smrt * Traumatsko oboljenje ...nema sekundarnih patoloških promena (nema katara ni degenerativnih promena) .. neznana smrt 2...naprasna ...* Prirodna smrt ....zgrušana krv...lake .. plućni edem ..singularan ..konkurentni (samostalni) .. sumnjiva smrt 3.

oguljen derm se samo osuši (pergamentast izgled) .nisu u hipostatskim predelima .lokalne: krvni izliv. krvni podliv.rascep .terapijske .postoji epiderm.apsolutne: opšta iskrvavljenost.R.sekotina (oštrica) .) . inflamacija. inflamacija. tromboza krvnog suda i penušanje u disajnim organima .Sasušina kože (dessicatio) . apsolutne + relativne) . aspiracija.raskomadina !? OZLEDE * Oguljotina kože (excoriatio). embolija.) . ali oštećen .razorina . retrakcija tkiva. nagnječina. posmrtne oguljotine .krusta (žuto-mrka ili mrko-crvena) + mikroskopski krvni podlivi i gruševine u dermu .krvni izliv .krvni podliv .razderina (tupina) .* Životne (vitalne) reakcije: (opšte + lokalne. nagnječina.pasivno se ovlaže i krvare .D.ustrelina (hitac) 5 .suši se derm + nema korice od limfe ili krvi (nema kruste) .T. 2. degluticija .nema aktivnog izlivanja limfe i krvi .(7-14 dana) .koža lišena epiderma.A. mek i ružičast) ili trajni ožiljak.opšte: opšta iskrvavljenos. embolija.oguljotina . tromboza.namerne . derm je obnažen. zaživotna oguljotina: ovlaži se derm .prelom i iščašenje . krustanje oguljotine * Posmrtne povrede: .limfna tečnost (ili krv) . degluticija (I. + I.otpadne krusta .crvenkasti kolut oko kruste .E.provala .S. retrakcija tkiva.novi epiderm (tanak.zločinačke Mehaničke povrede: * Oružje = mehaničko oruđe koje služi za napad ili odbranu: Ozlede: .ubodina (šiljak) .u hipostatskim predelima .slučajne .U.na mestu pritiska i .prodor . aspiracija. 1.relativne: krvni izliv.nagnječina .na zaživotno vlažnim mestima su razmaknute ćelije epiderma Rane: (U. krvni podliv. skoravanje oguljotine.

perikard . a delom ostaje tečna ... rđasta ili mrka) . ..zbog sekundarnih promena u krvi ili krvnim sudovima .iščezne mrki met-HB .hipostatički krvni podlivi * Krvni izliv (extravasatio.zaživotni i posmrtni prirodni .zaživotni i posmrtni nasilni ..... krvni podliv I Zaživotni = krv se aktivno utiskuje u tkivo i prožima ga .povećana propustljivost zida krvnog suda .zgušnjavanje i smanjenje krvne grudve (hemosiderin.(5 min.povredni krvni podliv .(3 dana) .mrki hematin ..posmrtni .1/3 zgrudva .nasilno korišenje ?????? .spoljašnji .prirodni 6 ..* Krvavljenje . najveći ......trombozira ..grudna duplja .trenutna nasilna smrt .perforacija i veći ...manji krvni podliv . zgruša .) .unutrašnji .trbušna duplja ..ljubičasti hematoidin (ovo prebojavanje . Koža nad podlivom: plavo-crvena modrica .promena u sastavu krvi ili u zidu krvnog suda .1/2 zgrudva . hematoidin žuta..ljubičasto-mrka .zaživotni ...trovanje ..max.koaguliše .1/4 zgrudva .apsolutno vitalna reakcija) II Posmrtni = krv pasivno potiskuje okolno tkivo (lakše se zbriše) .zaživotni ..(7 dana) .prirodni krvni podliv .povredni .per diapedesim ..krvni izliv ...(2 ned..per rhexim .(3 ned.. haematismus) = slobodno isticanje krvi iz krvnog suda oštećenog oboljenjem ili povredom .) .zelena .ozledni .dugotrajni pritisak slegnute i tečne krvi .....učaure se.krvna grudva + otvor kapilara .posmrtni .nasilno ugušenje .organizacija.lobanja ...zaživotni ..) .žuta .pomešani .povređeni (opšti) .krv koja se izlije se delom zgrudva.iz makroskopski vidljivog rascepa krvnog suda .krvni podliv * Krvni podliv = krvavljenje kod koga istekla krv prodire u tkivo i prožima ga .posmrtni .

posmrtni * Rascep (ruptura) = brazdast ili cevast raskid mekog tkiva unutrašnjih organa. oruđe .nepotpun (dno) .potpun .nesrazmera između malog otvora i dugačkog prostora (slično ubodini) .spontani * Prodori (canales) = meh.mnogokrvnost vitalnih organa * Nagnječina (contusio) = oguljotina + krvni podliv (u rastavljenom i raskinutom tkivu ispod) ..na mestu neposrednog udarca = Q ....isprekidan * Proboj (penetratio) = mehaničko oruđe kroz zidove telesnih duplji (komunikacija spolja i unutra) = spoljna sila * Provale (perforatio) = otvaranje zidova telesnih duplji bilo nemehaničkom povredom (NaOH) ili oboljenjem = shiza iznutra 7 .hematemeza .povredni .filiforman puls .bledilo i hladnoća tela .kontuzija mozga ..+ mrtvačke mrlje (svetlo-crvene) . sa malim i mlitavim krvnim ugrušcima .* Iskrvavljenost = smrtonosni gubitak krvi .zdravi odrasli = 1/2-2/3 cele krvi (effusio sanguinis) .midrijaza Tanat. pojave: .krv u krvnim sudovima svetlo-crvena.kontuzija želuca .neprekidan .ruptura jetre .zaživotni .deca i bolesni = više od 1/3 Kliničke pojave: . dejstvom .ulceracija ..hemoptoja .bledilo kože i sluzokoža . posrednim din.kontuzij pluća . u tkiva .krivudav .ozledni .prav .na mestu protivudarca = konta Q .

izmenjen oblik . Prskotina .R.zaživotno . .spontano * Razorina (destructio) = ceo sklop tkiva uništen .U.. strane prostora su nepravilne..koža razderana .zločin ..namerno .pukotina (fisura) .ivice otvora.spontani . veštačka) ..S.zatvoreni .posmrtno .krvni podliv u hipodermu 3.potpuni .. Okrzotina ..traumatsko .neizmenjenog oblika kosti * Iščašenje ..koso ili uspravno dejstvo sile + režnjaste razderine 8 .izumiranje neminovno .odlom (fragmentum) ..nagnječni kolut .ofanzivno (sadizam) ..medicinsko (abortus) .defanzivno (skrivanje ubistva) RANE (U.formula za pamćenje) * Razderina (vulnus lacerum) ...posmrtne * Raskomadina (detractio) = rasparčavanje tela ..otvoreni ..nepotpuni .zaživotne .. .odmah izgubljen ...zategnuta koža ali bez tkivnih mostića 2....slučajno .sličnost sa sekotinom .-U.diastasis ..ogoljen derm .O.* Prelom (fraktura) = prekid čvrstog (koštanog ili hrskavičavog) tkiva .traumatski .P. životinjska. Ujedina (ljudska...luxatio . . nagnječene . krvlju podlivene (ne dodiruju se) 1.subluxatio .zalom (infractio) .

oblik ulaza zavisi od: poprečnog preseka bodiva i pravca cepljivosti kože (može i naknadna izmena) .5-1.retko se dodiruju zbog retrakcije tkiva .zjapljenje sekotine * režnjasta sekotina * Ubodina (vulnus punctum) = šiljkom (mali otvor/ velika dubina. krvlju nepodliveni.pravilan (ivice neravne i nazubljene).bolje posle 1-3 časa) 3.crta (pliće ka uglovima .ogarenost (dim) 9 . ivice posunovraćene spolja * ustrelina iz blizine = dejstvo barutne eksplozije + probojne snage projektila Proizvod barutne eksplozije: 1.crtasta ogrebotina . bez nagnječnog prstena. dejstvo barutnih zrnaca . sa nagnj.oko ulaza ("levak rasipanja") .oguljotina (zaživotno) + desikacija (posmrtno) . nagnječeni.* Sekotina (vulnus incisum) = oštricom (izgleda kao pacovski rep) .~ .utiskivanje barutnih zrnaca . već samo pokriveni . nagnječni prsten (oguljotina + krvni podliv oko ulaza . ivice posunovraćene unutra.veći od ulaza.teško se zbriše 2.oštri.oko ulaza (lako se zbriše) . kolutasta prijektilna brisotina (duž unutrašnjg pojasa nagnječnog prstena) 4.ulaz . nenagnječeni.plitak .prostor brazdast.početak .jasniji i dublji .zastrelina .otvor pravilan (veliki otvor/mala dubina) .5 m) = samo proizvod prodorne snage projektila .neravni.pravac prodora . a dublje na sredini) . prst? . prodor) .potiskivanje kože .sek.ivice i zidovi prodora su glatki. dno .ivice i zidovi . prodor prav ( ↑ . rupasti gubitak kožnog tkiva na ulazu 2. prodor tj.brazda . krvlju podliveni.glatki.oblik bodiva * zabodina * probodina * Ustrelina (vulnus sclopetarium) = hitac (vatreno oružje) Proizvod probodne snage projektila: 1.prostrelina .zidovi .izlaz . dejstvo barutnog plamena (3xO) .završetak . nenagnječeni i krvlju nepodliveni (često se dodiruju i prividno zatvaraju prostor) .opekotine i osmudine .slaganje barutnih zrnaca . tj. projektili tkivo) . dubina . ravni.pljosnate kosti .njednaka zbog ugibanja mekih tkiva . kanal ustreline * ustrelina iz daljine (0.

odupiranje nosa i usta o čvrstu podlogu . usta razvučena) 10 .mrtvačke mrlje u zadnjim (donjim) delovima glave a pokriveni deo nešto bleđi .nosa i usta .dušnika i dušnica .zadavljenje .vešanje .zvezdast ulaz (veći od kalibra projektila .mrtvačke mrlje na licu. dejstvo barutnih gasova .razaranje tkiva .mehanička Asfiktične tegobe: Kl.sl.fižička .onesvešćenost .iz neposredne blizine (usta na samoj koži .3.svetlo-crveno . zapušenjem .grla i grkljana .eksplozivni gasovi) . stezanjem . cijanoza (zatvoreno-crvena krv) 2.često nema opekotina . tečno stanje krvi 4.pokrivanje nosa i usta nekim predmetom . tačkasti krvni podlivi vežnjača i seroza (od lica naniže) 3.utopljenje 2.nema nagnječnog prstena .posredni prelomi . usana i nosa Nasilno mehaničko udušenje: 1.prestanak dis.prodor u obliku 2 levka . pokreta .50-100 cm) .tragovi od nokata i prstiju .nekoliko mm) .česte opekotine *Udušenje (asfiksija)= anoksemija + hiperkapnija . mnogokrvnost unutrašnjih organa 5.prodor oblika 1 levka . a bleđi delovi oslanjanja (nos iskrivljen.stvaranje karboksi-Hb oko ulaza .zagušenje .hemijska .pritisak grudi 1. razgranate) 7. Zapušenje * Zapušenje nosa i usta (oclusio nasi et oris) .zvezdast ulaz .manuelni pritisak nosa i usta .smrt! (3-10min) Obdukcioni nalaz kod svih udušenja: 1.konvulzije .: dispnea .ima nagnječnog prstena (i iz daljine) . akutna napetost pluća (emfizem) 6.nasilna . podbulost lica zbog edema očnih kapaka.prirodna .iz posredne blizine (nekoliko mm . mrtvačke mrlje nastaju ranije (modre.

3-5 min.ljušti se epiderm i adneksi 3. reda) * Utopljenje (submersio .iščezava spumozni emfizem i sve ostale promene II davljenje leša u tečnosti: 1.) *Zapušenje dušnika i dušnica (obturatio tracheobronchiorum) = strani sadržaj u .dlanovi i tabani ..vrhovi prstiju . razblaženje krvi (u VS .2-3 dana .5-6 dana . ogrebotine. tečnost u GIT-u i respiratornim putevima do 5.nadlanica i dorzum ??? (valjda dorzumi šaka i stopala???) .spoljašnji nalaz = pena na ustima i nosu .sivkasta mrljasta masa . naježenost kože (cutis anserina .subakutno (inflamacija!) . tečnost u želucu i crevima = u duodenumu .akutno . rascep zidova alveola .sufokacioni stepen . reda 5.) = zapušenje donjih i završnih delova organa za disanje tečnošću . a posle 2-3 dana se pojavljuje 11 . dana = končaste alge i gljivice (sivo-slinasto) 4.želudačni sadržaj = i ispod 4. oguljotine.lokalne ozlede na grkljanu (mnogokrvnost.dušniku i dušnicama do 4. strani predmeti iz vode u disajnim organima 4.unutrašnji nalaz: 1. mutna i smrdjiva (truležni gasovi + transudat) . pena + penasti emfizem (spumozni) .otvorenije boje.* Zapušenje grkljana i grla (obturatio pharyngolaringis) = prisustvo stranog sadržaja (zagrckavanje!) . reda .krvavlejnje .strani predmet u njima .jednjaku.nekoliko sati .imerzioni stepen . po utopljenju . a u VD .vazduh .2-3 sata) i smežuranost kože 2.na pritisak se cedi pena iz nadutih pluća (≠ od plućnog edema) 2. nabubravanje epiderma .borba protiv utopljenja . 7. želucu i crevima (gutanjem) . krvni podlivi.sluz I sveži utopljenici: odmah izvađeni .pene može da nema ili da bude prljavocrvena.voda ..zaživotno gutanje II truli utopljenici (odmah izvađeni i ostavljeni na povišenoj temperaturi ili izbačeni truležnim gasovima) .2-3 nedelje . reda zaživotno + jako izražen akutni emfizem (posmrtno manje od 4.leš tone (moguća saponifikacija).tamne mrlje u plućima 3.malinasta i tečna kao voda) 5.

otvorena zamka . sfinkteri ↓) .vodoravan. gornjeg toraksa i nadlaktica (VCI ??? nemaju zaliske) 12 ..trag zadavljenja .sasušina) .neutopljenici 2. čvrsta i suva .neisprekidan.brazda (crveno-mrka.završni stadijum (poslednje disanje .nepotpuno vešanje Kl.mrtvačke mrlje .utopljenici .omča .leševi iz vode . bela.pozadi (skinut u prvim satima) .isprekidan (prema čvoru) .dole (visi više sati) .spolja: .zatvaranje grla i dušnika ..bleda koža ili modra . u visini grkljana .tragovi od noktiju i vrhova prstiju .premeštanje (potpuno do 12 sati.najjači pritisak! + tačkasti i prugasti krvni podlivi iza zaživotnih brazda ..krvni podlivi na vratu .atipično vešanje (čvor napred ili sa strane) .potpuno .zatvorena zamka (čvor!) . posle 24 sata nema .trag vešanja . mek i vlažan) .srednji stadijum (grčevi.luk . Stezanje: * Zagušenje (strangulatio manuelis) = stezanje vrata šakom ili šakama (spreda) ..8-10 min.tipično vešanje (čvor pozadi) .pruga (meka.kos pravac * Pritisak na grudni koš = jako pomodrela i podlivena koža i sluzokoža glave i vrata.zaživotno prodiranje tečnosti .gornji deo vrata ..pruga (bled.najmanji pritisak! . vlažna) . ravnomeran . umire se) Obdukcija .: . delimično 12-24 sata. sl.tačkasti krvni podlivi u gornjim partijama česti! * Vešanje = srezanje vrata omčom pod dejstvom težine bešenika .kraci .tragovi borbe *Zadavljenje (strangulatio funalis) = stezanje vrata omčom koja se aktivno ili pasivno zateže .početni stadijum (svest ↓) .) .krvni podliv na mekim tkivima vrata + prelom grkljanskih hrskavica . trzaji.

uvek hiperemija i edem mozga i moždanica .kroz srce ....smrtne .ružičaste mrtvačke mrlje .gar u disajnim i organima za varenje . mrlina ?? (izumiranje kožnog i potkožnog tkiva) 4.rana (samotrovanje.kasno umrli .munjine šare .. od glave) .mrlje Višnjevskog ..ponekad tačkasti krvni podlivi u mozgu * Omarica (sideratio) .elektrokucija (električna struja) . mehuravost kože (bula sa Er i Leu) 3.sekundarne pojave (infekcije) * Oparotine (ombustio) = vrela tečnost ili para (I i II stepen) .hiperemija i edem mozga .nema osmuđenosti ni ogarotina .hemoragične erozije na želucu * Povrede elektricitetom ..tonički grčevi .dlake i nokti razmekšani u ležajevima ...zaživotno .od plamena ili zračne toplote (više od 1/2 tela = smrt): .mlitavo srce.nesmrtno .stres ulkusi .fulguratio (grom) .ekstraduralni hematom . .temperatura tela manja od 24 stepena Celzijusovih = smrt .rano umrli .znaci groma (.tamno crveni mišići i organi ...borački ??? stav .tragovi groma ...smrtno .crtasta ili prugasta crvenila . ugljenisanost Obdukcija: .Fizičke povrede: * Opečenost .slabije na odvnim delovima * Sunčanica (insolatio) .kroz mozak 13 ..kasna (infekcije) 1. CO) .. šok. crvenilo kože (vitalna reakcija) 2..posmrtno . subendokardna krvarenja * Smrznutost (congelatio) .nesmrtne (prolazne) .hiperemija i nekroza .nasilno fizičko udušenje????: .

električni beleg (očvrsnut derm.mehaničke ..primete se posle 1-4 časa .plućni edem .bleda ili modra koža (nekada mrtvačke mrlje) . završava razvoj nakon 6-8 časova.rupture tkiva i organa .nepravilno disanje + krkljanje zbog plućnog edema .počinje posle 1-2 časa.nestanak glikogena iz jetre Prividna smrt (vita minima) – oštećenje mozga ili srca: ... posle 12-24 časa (do 4 časa .električne opekotine .max.900-2500 m .. beli .tragovi električne struje .popuštanje sfinktera Tanatološke promene: .duboka onesvešćenost . zgrudnjavanje krvi (coagulatio) . mrtvačka hladnoća (palor mortis) + mrtvačke mrlje (livores mortis) . mioza .2 časa posle smrti (u srcu 0. keloidi) .povreda Ra .slabije i površnije dejstvo * Povrede od eksplozije atomske bombe (aplastična kostna srž.midrijaza .pad telesne temperature .upale očne jabučice.) . hipostaza (sleganje krvi) 2..termičke .opekotina II i III (jasne granice.za 1 Celzijusov pada) i uspostavlja se posle 24 časa = hladan 5.gube se truljenjem .kataleptička mrtvačka ukočenost (spasmus cadavericus) .ARS . održava se 48 časova i nestaje za 72 časa .premeštanja) .počinje posle 8 časova (1 čas . atrofija slezine) . a nema ih na mestu pritiska 3.5 časova) 4.pomodrelost i podbulost lica + mrtvačke mrlje * Povreda RTG zracima .telesna nemoć . mrtvačka hladnoća (algor mortis) .smanjena funkcija čula .zgrudvana krv .radioaktivne Tanatologija (lešne osobine + lešne promene = znaci smrti) Agonija – vezuje se za lagano i ubrzano umiranje Telesne promene: ..verovatni znaci smrti: 1.i trenutku umiranja hotimičan položaj (laktati povišeni) 14 . mrtvačka ukočenost (rigor mortis) .teško primetan krvotok i disanje *Lešne osobine .iščezavaju na pritisak i lako se spiraju.

sasušine usnice (2-3 časa) 8. Gnjilenje (maceratio) .prodor u krvne sudove .autoliza (pri temperaturama nižim od 5 Celzijusovih . + flora ?? .intrauterino .autoliza i opadanje epitela .preobražaj masnog tkiva u sapune (3-4 meseca) .2 meseca .nema dejstva bakterija . autoliza 3. isparavanje leša (dessicatio postmortalis) . prekid disanja i krvotoka 4..Laršeove mrlje = sasušine rožnjače (gubi providnost) . mrke. vazduh olakšava -razmnožavanje truležnih bakterija u organima .obično 4-6 meseci posle smrti .truležni gasovi .sasušine beonjače (žućkaste. 5-6 časova po umiranj) .lakši i očuvani leševi) * Utvrđivanje smrti I Nesigurni znaci smrti: 1. crnkaste) ..mlitavost bulbusa .sekundarna (deo truljenja) 7.pseudomelanoza (H2S+krvna boja) Stepen truljenja: 1.100 godina 3. neosetljivost na termičke i mehaničke draži 5. Truljenje (putrefactio) . 1-2 časa..želudačni sok * Lešne promene = sigurni znaci smrti! 1.pre livores . samovarenje (autodigetio) . Mumifikacija . pseudomelanoza (donja desna 1/4 trbuha) 2.imbibicija (zbog hemolize) . crvi) .raspad i kostiju .napetos (emfizem) i šištanje .kod sifilisa .ptomani?. putrescin.ektrauterino pseudo . prestanak motiliteta i senzibiliteta 3. kadaverin.belančevina iz mišića .primarna .. Saponifikacija . snižen O2 .crvenkasti leševi) . max. Raspadanje (decomposio) . emfizem 2. primarma mlitavost 2.lipoliza masnog tkiva .plavi lakmus prelazi u crveni lakmus 9. acidifikacija tkiva (min.zadah .sapuni (6-12 meseci) 5.povišena vlaga.zadah užegle masti (.raspadanje ? + insekti.masti ..6.nastaje na temperaturi 20-30 Celzijusovih.. nereagovanje zenica na svetlost 15 . tiramin Znaci: .hemizam .bubrenje epidrma 4.jako strujanje suvog vazduha (2-3 meseca .treležni hemizam .truležna mlitavost. mrtvačka ukočenost (flacciditas mortis) .

5mm/dan (. mrtvačko bledilo i mrtvačke mrlje III Siguran znak smrti 1..prva 2 mes.začetak (fetus) .0..prirodni .živa trudnica . mes. mrtvačka hladnoća 2..namerni .svarena hrana u želucu . saponifikacija .apsolutni dokaz .pobačaj u toku . mrtvačka ukočenost 3. nedelje trudnoće .želudac isprazni čvrstu hranu za 4-6 časova .legalan .abotio .pometina pobacilje – nalaz oplođenog jajeta 16 ..kao porođaj . . Pobačaj: . gnjilenje 4..nenamerni .5 cm) ..hemijskim sredstvima .nalaz amniona .prazan želudac .3-7.zametak (embrion) ..-30.mrtva pobacilja .do kraja 2.3..smrt 4-6 časova od uzimanja hrane a himus u crevima .pre 28.II Verovatni znaci smrti 1.) * Pobačaj ..naponi + .. cerviks .mehaničkim sredstvima ..nasilni ..relativan dokaz .5 mes. (37. .od 4..smrt za 3-4 časa od uzimanja hrane ..zlonamerni Znaci: . .. mes .krvarenje .gravidna decidua .patoanat.potpun .. truljenje (pseudomelanoza) 2.ilegalan (kriminalni) .dlake .. .abotio incipiens . raspadanje 3. lunarnog mes.abortio iminens .nepotpun .

skorog porođaja (pre 6.ned.prevremeni .12h .3 min.ročni .da je namerno usmrćeno od majke .gutanje vazduha NN .živa žena . ned.38. (bila 4.mrtva žena .) .kefalhematom (izliv) .mekonijum (posle 2-3 dana iščezava iz creva) Znaci živorođenosti: .spolja .-38.unutra .za 1-2 dana .krvave .pasivno (neukazana pomoć) 17 .u želucu ..*Porođaj . .(3-4 ned.13 min.levkast i ispupčen toraks .više uvojaka tankog creva . 2 mes..zjapi otvor vagine..ubijanje NN od majke . neravna .pupčanik (otpada 5. nedelja .svetlo-zatvoreno crvnena pluća (raznolika) .raširena pluća.) . može i kod truljenja (gasovi) .30.unutra .sukrvičave.6h .da je plod NN (3-5.(2 ned.lohije .ograničen šavovima .sluzavozelena . .živa žena .pena) . zamazana krvlju (bledi 3 dana) + sirasti maz (vernix caseosa) .) .-40.dojke .mrtva žena . Znaci: . usnast cerviks.koža. ožiljci .5.caput succedaneum (naduv) .celo tanko crevo .dijafragma u 6 m. ned.davni porođaj (pre min.spoljašnji polni organi (vagina bez nabora) .aktivno .spolja ..modra.da je živorođeno .materica sa posteljicom .specifična težina manja od vode (plutaju).) .30.) .-40.materica veće i deblja * Novorođenče (neonatus NN) Znaci NN: . 5-7 dana) . zaobljenih ivica. . .-8.trbuh . dana) .plućno disanje .p. a max.kao gnoj .sunđerasta pluća (na preseku .u debelom crevu * Čedomorstvo (infanticidum) .(7 dana) .

.samozades??? ..kompresivna asfiksija * Disanje bez ulaska vazduha * Naknadna bezvazdušnost ranije vazdušnih pluća . god .otac može da ospori očinstvo ako nije polno opštio sa suprugom 180-300 dana (začeća) od rođenja * Zades = nenamerno oštećenja sopstvenog ili tuđeg zdravlja tj..35.50. god. ili mislio da može da je reši.30. do 6..nehat = učinilac predvideo posledicu..60. god.. žene .21-22 god.kosti .. ..utilitarni ..gerontokson .bore oko očiju .prikrivanje samoubistva ii zadesa .starački prten očiju (beonjača) . ..skelet od 21.. .vrat i šake . .okoštala hrskavica -II. god.svesno i namerno oštećenje tuđeg zdravlja 18 .pokušaj ubistva = ubilačka namera + započinjanje ostvarenja + upotreba za život opasnog sredstva . god.afektivni ... .dužina tela = dužina kosti + 3-5 cm .zlonamerna povreda . 15.*Život bez primetnog disanja ..veštački (LK) .22.nesrećni slučaj .na čelu . god.40.na radu * Ubistvo = svesno i namerno uništenje tuđeg života .hrskavica između epifize i dijafize humerusa . .. god..između epifiza i dijafiza ostalih kostiju .... god.25.disimulirano ... decenije .daktiloskopija .nazolabijalne brazde . života . muškarci...prirodni (loj+znoj) . ili nije predvideo a bio je dužan . god.između njih (garavi prsti) .nejasna koštana veza -II. .16. god.papilarne vijugice ..nepromenljiv .predstavljanje ubistva kao zades ili samoubistvo .sufokativna .simulirano .

blaži stepen oštećenja važnog dela ili organa.parenhimski . HCl... H2SO4. a nedovršeno . ubistvo 19 .privremena nesposobnost za rad . CO2 . Pb (između nadražajnih i parenhimskih) Laka telesna povreda: .As . kokain..lažne .motiv .kaustučni .korozivni ..malafidne . krezoli.zatvorenici .krvni: CO. paration I Jetki: NaOH.iritativni NH3 Otrovi sa pretežnim mesnim dejstvo: .. se...nadražajni .zades. samoubistvo.trajno i neznatno .* Samoubistvo = svesno i namerno uništenje sopstvenog života .duševni bolesnici Hemijske povrede Otrovi sa pretežnim mesnim dejstvom: .bolnica .nervni: alkohol. ili trajno i znatno oštećenje manje važnih organa .suicidogena dispozicija . hloroform.nesmrtna i smrtna . CH3COOH .ne dovodi do estetske izmenjenosti Teška telesna povreda: .samopovreda (automutilatio) .lako oštećenje važnog dela tela bez posledica.baze .jetki ... HNO3. NOx II Nadražajni: NH3 III Jetki sa resorptivnim: fenoli.koagulacija ..fiktivne .nesposobnost za rad je kratkotrajna ili ne postoji .pokušaj samoubistva = započeto. strihnin.apsolutna opasnost po život! . CN. .mistifikacione .žena kao da je silovana . ili manje važan .estetska izmenjenost Hemijske povrede = trovanja .mesno i opšte dejstvo IV Nadražajni sa resorptivnim dejstvom: Hg.da se izbegne vojska .nema ni teorijske opasnosti po život . barbiturati.

raspadanje tkiva pod kožom i sluzokožom .sekundarne (izjedine se pokriju krustom) .kliničke pojave zatim: .unutrašnje .meke i vlažne.jednjak .lešni nalaz .drugi put (prenos) .skvrčen sa našikanim krvnim sudovima .mnogokrvnost kože i sluzokože .način unošenja .individualna reaktivnost .Dg.toksikološko pretraživanje .dejstvo lokalno. pa tamnocrvene tj mrkocrvene (alkalni hematin) .putrifikativni . kaustično (baza je ) = kolikvaciona nekroza (Pt pihtijasto nabubre) .primarne (neposredno dejstvo) . izumrlo .treći put otrova (izlučivanje) .inflamatorni proces .želudac . lešni nalaz + okolnosti + kl.spoljašnje (cauterisationes): .demarkativni .mrline .povraćanje sapunastog sadržaja = krv + sluz + želudačni sadržaj + otrov Promene (bledilo leša + albuminozna degeneracija organa): . lako se skida .prvi put (ulaz) .verovatno trovanje): .naročite okolnosti slučaja .idiosinkrazija .anafilaksija * NaOH .deponovanje Dg.nesumnjivo: 1.uzduženo naborana sluzokoža .sluznica bez epitela . toksikologija + okolnosti + klinička slika Uslovi trovanja: .sluznica hiperemična i natečena . 3.površno tkivo crvenomrko.ožiljak 20 .tercijarne .sl.izumiranje i otpadanje epiderma . trovanja .promene naglo prestaju oko pilorusa . lešni nalaz + toksikologija 2.uništen epital.proliferacija . prvo svetlocrvene (hemoliza Er).osobine otrova (toksična i letalna doza) . trovanja: pretpostavke (udruženo .

lešni nalaz .svetlocrvene mrtvačke mrlje (karboksi Hb) .otvorenocrvena i tečna krv .žućkasta kože.neograničena mogućnost utvrđivanja * CO . korozivno .spolja plavičast * HCl .koža nema epiderm a derm je sasušen . lice) .oduzimanje tečnosti .lešni nalaz: uvećano srce.suvo i trešno tkivo .hiperkeratoza dlanova i tabana .arsenska melanoza (bronzana koža) . kolike .crvenocrno tkivo (kiseli hematin) Promene: .kao kod hroničnog trovanja .metalni ukus + krvavo-sluzavi prolivi (Hg povećava sekreciju u GITu) .izumrlo tkivo ima ljut miris (ostalo isto kao kod * H2SO4) * HNO3 = žute bljuvotine + žuta prebojenost izumrlog tkiva (ksantoproteinska nekroza) .žuti (met-Hb) * Sirćetna kiselina .povišenje temperature (vezivanje kiseline za tečnosti) .za želucu: sivobele mrline .koagulaciona nekroza .u atmosferi sa CO (nasilno hemijsko udušenje) .krvni podlivi u sluznici creva i želuca * Hg .plavoljubičasti Hg rub + ispadanje zuba (hronično) . dlake u nosu i šake .kosa.sladunjav metalni ukus + bledilo + crn proliv + plavičast rub .dejstvo: lokalno.pomodrelost (šake.povraćanje (miris na sirće) + stridor .mrline jednjaka i želuca . a ne pretvara Hb u hematin) * Pb .svetlocrvena boja tkiva * CO2 = opšti znaci udušenja + tečna tamnocrvena krv + plućni edem 21 .bazofilne punktacije u Er .3 stepena izjedina + acidoza + kiseli hematin (hemoliza) .mehuranje kože .* H2SO4 . ulkusi želuca * As .NOx . skvrčeni bubrezi.crvenocrne pruge (ispljuvavanje) .skupljen jednjak i želudac .grizlice (hronično) (Hg koaguliše Pt.

akutno .do 4 promila .konst.za 6-12h (max.iščezava * Metil . 24h) .tamnocrvena.* Etil-alkohol .do 0.razblažen urin .letalno Vidmarkova reakcija = oksidacija alkohola u prisustvu K-bihromata i H2SO4: .smanjen glikogen u jetri .miris na alkohol .gojaznost + vazodilatacija u koži .alkoholomanija . muskulatorna.max.apstinencijalne krize .depresivna faza = mioza + hemijsko udušenje .masna degeneracija unutrašnjih organa Promili etanola u krvi: .mrtvačka ukočenost ranije .toksično .lako pijanstvo .5 promila .nadraženost (vazomotorna.obično akutno trovanje .srastanje dure za krov lobanje + atrofija mozga .za 2h .obično hronično trovanje .u ušniku i dušnicama tečna i penušava sluz .mrko obojena krv 22 . conc. tečna .hemoragični edem pluća .lešni nalaz . zgrudvana krv .koma . psihomororna)-oduzetost (crveno lice).egzantem i nekroza kože .modre mrtvačke mrlje .svetlocrvena krv.alkohol .kratkotrajna nadraženost . .do 3 promila .osrednje .do 2 promila .nagla smrt (midrijaza) * Opijum i morfin (i kodein i heroin) . hronična alkoholisanost intolerancija .svetlocrvene mrtvačke mrlje * Barbiturati (češća midrijaza) .obdukcija .hronično = halucinacije + injekcione lezije * HCN .pomodrelo i pobdulo lice .

perikarda i epikarda .edem mozga i pluća 23 .* Paration (mioza) .krvni podlivi ispod pleure.prvo skače pa pada TA .zatvorenocrvena krv + modre mrtvačke mrlje .masna degeneracija jetre .

spoljašnji polni organi .mesto. sadržaj u spoljašnjim otvorima 5.toraks .opšti podaci o lešu .uhranjenost . opis promena koje se normalno ne nalaze na lešu (ozlede i rane) 4. opis odeće 24 . spolja na lešu nema drugih promena.završni + fotografije. NALAZ . " sem opisanih. skice i druge analize Opšta sudsko-medicinska obdukcija I SPOLJAŠNJI NALAZ 1. ima obducenta i prisutnih lica 2. vreme i datum obdukovanja. . osobeni znaci leša (za identifikaciju) . ZAKLJUČAK (uzrok.opšta svojstva kože .Obdukcijski zapisnik 1.spoljašnji .opšti podaci o lešu .prethodni .gde je lečen i pod kojom dg . ZAGLAVLJE .vrat .osteomuskularna razvijenost .TM .glava .trbuh .boja .ekstremiteti 3.TV .pol .na čiji se zahtev radi obdukcija . mehanizam nastanka i poreklo smrti) .zaprljanost 2.laboratorijski 3.lešne osobine i lešne promene .naknadni . ni povreda" 6.unutrašnji .karakteristike telesnog sklopa .

pulmonalis . rez: thalami optici i III moždana komora * toraks: rez od mandibule do preponskog spoja (oko pupka sa leve strane) . rez: genu corporis callosi.polukružan rez od desnog do levog zaušnog dela. rez: od vrha VD ukoso do a. abdomen.srce .tragovi vešanja . rez: od vrha ka hilusu celo pluće 2. raz: od vrha VS duž septuma.prvo perikard "V" .II UNUTRAŠNJI NALAZ: glava. rez: oštri rub VD 3. kosti * glava . pa cirkularan rez .prvo preseći od čeonih do potiljačnih režnjeva (2 cm od baze) 1.preseći uzdužni sliv dure + uzdužni presek vermisa cerebeluma (IV moždana komora) .gornji režanj (prvo desni) "+" (od sebe ka sebi) 1. rez: od vrha VS do AS 2.otvorene povrede vratnih organa 25 . vrat i toraks.mehurići u nizu) .smrt posle intervencije sa gasom .pluća .otvor na prednjoj strani perikarda . oba prednja roga bočnih komora.od vrha do a.duž sulkusa coronariusa 1.povrede . tkivo temporalnog režnja 2.širina .oboljenja grla i dušnika II VAZDUŠNA I GASNA EMBOLIJA (. rez: ponovo od vrha ka hilusu .dubinsko rasprostranjenje povrede: odlubi se potkožno tkivo od mišića ("džep" .donji režanj . rez: nucleus caudatus 3. rez: nucleus lentiformis i genu capsullae internae 4.dijafragmalna strana ka obducentu.prelom piramide sa rupturom bubne opne ."decollement traumatic") Specijalne obdukcije I PREPARISANJE VRATNIH ORGANA (postepeno preparisanje od kože do traheje) . a onda u visini aortnog ušća skreće i prati luk aorte * "Y" rez .sumnja na gasnu emboliju .visina . pulmonalis duž prednjeg zida 4. rez: ka hilusu .mozak . pa 3.sipa se voda + skalpelom se probode VD i AD .

100 ml .umrli u toku anestezije . tegla .deo pluća i pola srca i slezine 3.znaci novorođenosti i živorođenosti .nikotin.mioza .narkoman. hrana ili piće čudnog mirisa . tegla .lekovi i bočice . tegla .povraćeni sadržaj . sedativi .doba života i dužina života (vazduh u GITu) .deformacija grudnog koša .0.midrijaza . alkoholičar.povrede .klemovanje jednjaka i uzimanje celog želuca sa sadržajem 5. pectoralis major .) .5 m tankog creva i deo debelog creva + . poreklo smrti VI OBDUKCIJA USMRĆENIH U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA .atropin.pored umrlih flašica sa lekovima.vreme uzimanja materijala i opis razvoja trovanja . morfin .III ZATVORENI PNEUMOTORAKS (.1 bubreg i mokraćna bešika 6.promena boje i intenziteta mrtvačkih mrlja Uzima se za laboratorijsku hemijsko-toksikološku analizu materijal u 6 tegli! 1..mokraća min. tegla .uzrok smrti.krv . tegla .bušne se mehurići u nizu) .preparacija m.saobraćajna nezgoda IV OBDUKCIJA OTROVANIH .donja polovina mozga 2.uzrok smrti . tegla .umiranje većeg broja ljudi sa istim simptomima . kokain V OBDUKCIJA ZAČETKA I NN: .džep ispod kože i potkožnog tkiva + voda .alkoholemija 26 .prednji deo jetre sa neotvorenom žučnom kesom 4.potkožni emfizem .prelom rebara .starost leša .tečnost od ispiranje želuca (do.mehanizam povređivanja ..

stvara se kod leševa izloženih jakom strujanju vazduha A. primarna mlitavost 2.Lešne osobine I Redovno se javljaju i destruktivne su: 1. . pri nedostatku ili potpunom odsustvu kiseonika! Meki delovi leša postanu bela sapunasta masa (soli masnih kiselina) koja očvrsne i postane lomljiva.nastaje kod leševa u tečnosti (autoliza i autofermentacija).na manje od 5 Celzijusovih 4. prestanak motiliteta i senzibiliteta 3. Nesigurni znaci smrti . nereagovanje zenica na svetlost 27 .potpuna B. Faze C. Stepen truljenja E.opšta posmrtna . Hemizma organskih jedinjenja . fosfornu i sirćetnu kiselinu B. .4-6 meseci po smrti dešava se delom pod uticajem: A.veštačka C.Uslovi B.mesna zaživotna Način utvrđivanja smrti A. Gnjilenje (Maceratio) . Znaci D. Mumifikacija . prekid disanja i krvotoka 4. A. Truljenje (Putrefactio) . .insekata i lešne flore! + Autoliza.delimična .prirodna .znaci somatske smrti . Raspadanje (Decomositio) . praktikum II Izuzetne i konzervativne lešne promene: 3. do najprostijih neorganskih elemenata A.biohemijsko rastavljanj složenih organskih jedinjenja u prostija. Značaj 2.kod leševa u suvišnoj vlazi. Saponifikacija . Mehanizma raspadanja . 3-4 meseca: preobražaj potkožnog i ostalog masnog tkiva u sapune C.znaci ćelijske smrti 1. u odsustvu bakterija ili usled njihovog nedejstvovanja! a) intrauterina maceracija b) ekstrauterina pseudomaceracija (bubrenje epiderma) c) frigorifikacija . neosetljivost kože i sluzokože (na termičke i mehaničke nadražaje) 5. 2 meseca: lipoliza masnog tkiva B.u azotnu. 6-12 meseci: belančevine iz mišića prelaze u masti pa u sapune 5.

gnjilenje . Verovatni znaci smrti 1. mrtvačka ukočenost 3. truljenje .uhranjenost Lešne osobine i lešne promene Opšta svojstva kože: .trbuh . saponifikacija 5. mrtvačke mrlje 4.zaprljanost 2. Osobeni znaci leša koji mogu koristiti pri identifikaciji . Prethodni podaci o lešu Opšti podaci: .pol .dužina .glava .B.ekstremiteti 28 .putrefactio 3.spoljašnji organi .maceratio 4.vrat .grudni koš . mrtvačko bledilo 3.životno doba . Sigurni znaci smrti pseudomelanoza . samovarenje .autolisis 2.kostur . i 4. mumifikacija 6.znaci truljenja 1. se mogu javiti i u agoniji C.boja . mrtvačka hladnoća 2.težina Karakteristike telesnog sklopa: . tresetno štavljenje Spoljašnji nalaz piše se u 6 tačaka 1.mišići .

opisati odeću Obdukcioni zapisnik Treba da je "verno ogledalo" anatomskih osobina i promena leša! To je u stvari medicinski dokument u kome lekar .nozdrve .tetovaže . Ako to slučaj zahteva i ako je bitno za nalaz . unutrašnji nalaz: * glava * vrat i grudi * trbuh * kosti A. podaci o ustanovi u kojoj je lečen (ako jeste) * mesto. laboratorijski nalaz (ako je potreban) 29 .povrede .podaci o lešu.brazda ili pruga vešanja .smrzotine .3.tragovi lekarskih intervencija * od glave do pete* * s prednje i zadnje strane* 4.usta . Nalaz A. su obavezne C.polni otvor -čmar 5. Sem opisanih. Zaglavlje * ime ustanove gde se vrši i ko obdukciju zahteva * podaci o lešu .rane . Vrsta i karakteristika sadržaja u spoljašnjim otvorima . vreme obdukcije * ime obducenta 2.ožiljci . spoljašnji nalaz B. Promene koje se normalno ne nalaze na lešu .uši . na lešu nema drugih karakteristika i povreda 6.opekotine . i B.obducent određenim redosledom na jasan i precizan način treba da unese sve promene koje prilikom obdukcije uoči Sadrži 3 osnovna dela: 1.pirsing .

Dessiccatio 2. Krvavljenje .3. završni C.Haemotoma nasilni i prirodni.. 30 .Haemorrhoagia per raexim et per diapedesim A.apsolutno vitalna reakcija: prvo je: plavocrvena modrica posle 3 dana: ljubičasto . povredni i ozledni.Erosio mucosae et serosae * Sasušina kože .. sve što je prikupljeno medicinskom dokumentacijom i dokumentacijom od sudije i istražnih organa u jednu kratku priču.Excoriatio a) zaživotne b) posmrtne c) agonalne * Oguljotine sluzokože i opne . naknadni Ako je potrebno zaključak se dopunjuje: fotografijama skicama crtežima i drugim analizama koje dokumentuju nalaz i objašnjavaju uzrok smrti! I Ozlede: 1. prethodni B. Oguljotina . petechia/echimosis purpurae suffusiae haematoma infarctus haemorrhagicus Prebojavanje . Zaključak U zaključku se obrazlaže sve što je navedeno u nalazima.mrku posle 7 dana: zelenkastu posle 2 nedelje: žućkastu a onda lagano nestaje. Krvni podliv . Zaključak se odnosi na: * uzrok smrti * mehanizam njenog nastanka * odrđivanje porekla smrti i * odvajanje neposrednog od posrednih uzroka smrti Zaključak može biti: A.

ulaz i dno 31 . Iskrvavljenost . Nagnječina . Prodor .i ulaz i izlaz * nepotpun . Rascep . Krvni izliv . prebojavanje posmrtni: lako se peru i zbrišu i nema prebojavanja kože iznad njih II Povredni krvni podlivi: zaživotni posmrtni III Prirodni krvni podlivi: zaživotni posmrtni B.Contusio oguljotina kože (excoriatio) + krvni podliv (hematom) = nagnječina (kontusio) zaživotne i posmrtne * želuca * pluća * mozga 4.I Ozledni krvi podlivi: zaživotni: veća obimnost grudve.Canales: nastaju ulaskom mehaničkog oruđa duboko u tkiva * potpun .Extravasatio.Ruptura: brazdast ili cevast raskid mekog tkiva unutrašnjih organa * ozledni * povredni * spontani 5. Haematismus * spoljašnje * unutrašnje * pomešano dalje * zaživotni i * posmrtni na kraju * ozledni i * povredni 2.Effusio sanguinis je smrtonosni gubitak krvi! * akitna i * subakutna kao i * spoljašnja * unutrašnja i * mešovita 3.

Prelom . * zaživotno * posmrtno pa * slučajno i * namerno dalje * medicinsko * zločinačko i * ofanzivno * defanzivno 32 . Raskomadina . bilo .subluxatio * potpuno ..telesne duplje s jedne strane i . košanog ili hrskavičavog * spontana * traumatološka još i * zatvoren * otvoren i * potpun * nepotpun 9. Razorina . glava noge.Fractura je prekid čvrstog tkiva.spoljašnjosti s druge 7. Proboj .6..ili dejstvom nemehaničkih povreda (C) .Penetrationes: podrazumeva mehaničku (A) oruđem/oružjem napravljenu komunikaciju između .pod uticajem oboljenja (B) .Detractio je potpuno mehaničko razdvajanje pojedinih delova tela: ruke. Iščašenje .Perforationes: otvaranje zidova telesnih duplji.Destructio: sklop tkiva je uništen! * zaživotne * posmrtne *Razoreno tkivo je ili smrvljeno ili odmah uništeno ili Tako razdrobljeno da je njegovo odumiranje neminovno 11.NaOH 8.Luxatio je poremećaj sastava zglobova! * nepotpuno .luxatio * odvajanje .dijastasis 10. Provala .

sekotina s druge strane 2. i . mekom ili čvrstom tkivu! Kod svake rane opisuje se: 1. oblik 4.II Rane: Glavni delovi rane su: * otvor rane: ulazni i izlazni (ako postoji) * prostor rane: u potkožnom.Vulnus morsum je razderina nanesena zubima! * čovečije * životinjske * veštačke C.. dno 8. ivice i uglovi otvora 5. Okrzotina nastaje tangencijalnim (kosim ili uporednim) dejstvom tupine! * crtaste * brazdaste * prugaste Po izgledu se nalazi između: .Vulnus scisum (ili incisum): načinjena oštricom mehaničkog oruđa.nastaje na mestima gde je koža jako zategnuta i čvrsto pripijena uz podlogu (lobanja i cevanica) pravilnog oblika brazdastog prostora i crtastog otvora !tkivni mostići (zdovi spojeni) ! krvlju podlivena B.razjedina. veličina 3. Razderina . Ujedina . okolina rane 7. Načinjena je tangencijalnim (kosim) prevlačenjem oštrice preko kože ili/i upravnim pritiskom na kožu.nagnječina . zidovi 6. Sekotina .. lokalizacija 2. Na izlazu sečiva "pacovski rep". 33 . s jedne strane.udarcem ili padom Postoje 3 vrste razderina: A. Prskotina .Vulnus lacerum: nanesena tupinom . boja 9. sadržaj prostora rane 1.oguljotina .

Otkrivanje mehanizama samopovređivanja kod poginulih u saobraćajnim nezgodama 6. sumnjive ili naprasne smrti 5. dubina 10. Ubodina . Otkrivanje i verifikovanje povreda kod nasilne smrti 7. Utvrđivanje uzroka smrti 2. bris iz rane 8. Razjašnjenje svih slučajeva neznane. sadržaj ulazne i izlazne rane 7. izgled rane 3. Utvrđivanje ili isključivanje i uticaj oboljenja i nekih stanja na smrtni ishod kod nasilne smrti 10.Vulnus punctum: načinjena je šiljkom mehaničkog oruđa Oruđe u pravcu svoje uzdužne ose prodire u telo! Uglovi ubodine: zalepljen kraj. Praćenje i utvrđivanje dinamike smrti 4.prirodna ili nasilna 3. Utvrđivanje porekla smrti . zasečen kraj tj ugao 4. ivice i strane 5. promeri 4. selotejp 9. širinu nagnječnog prstena 6. Utvrđivanje vremena smrti 11. Ustrelina . strane * nagnječni prsten * projektilna brisotina * prodor * izlaz rane 1.Vulnus sclopetarium je rana načinjena hicem tj projektilom ispaljenim iz vazdušnog oružja! * ulaz rane i njene ivice. Identifikacija povrednog oruđa tj oružja 34 . Doprinos u stvaranju pouzdane medicinske statistike 9.3. lokalizacija 2. Identifikacija leša tj osobe 12. pravac Ciljevi odbukcije: 1. Utvrđivanje tačnosti postavljenih dijagnoza! 8.

nastalih komplikacija i posledica . nucleus caudatus. vidni živci. treća komora.produžena i . corpus fornicis 2.. sudar) 14.. Uticaj lekarske intervencije i/ili dijagnostike na smrtni ishod 15. i mozak se izvadi iz lobanjske duplje Rezanje . odigne i . * na kraju se preseče i kičmena moždina u početnom delu kičmenog kanala . Ispitivanje međusobne povezanosti: povreda... Vađenje i obdukcija mozga * preseče se i otvori sinus sagitalis superior * tvrda moždanica se opseče sa jedne i druge strane. Da se utvrdi da li su povrede nastale: zaživotno. .2 cm bočno iznad ušnih školjki i . truncus corpori callosi. donja: bočne komore.2 cm iznad spoljašnje potiljačne kvrge * trokrakim dletom se odvoji krov lobanje. Utvrđivanje mehanizma povrede (pad.13. a pomoćnik obducenta pridržava mozak u predelu potiljačnih režnjeva * preseku se krvni sudovi i moždani živci.pregleda prostor između tvrde i meke moždanice .unapred do obrvnih likova .Wilisov 6-ougao * poprečno na po dva mesta zasecaju se: .2 cm iznad gornjih ivica očnih duplji . gornja: bočne komore. .zatim se svuče na dole * odignu se čeoni režnjevi (obducent). genu capsulae internae 35 .kičmena moždina * zatim se veliki mozak preseče na 2 polovine: na oko 2 cm iznad baze pa se dobiju dve polovine 1.do levog zaušnog * rasparatorijumom se odlubi poglavina . Unutrašnji nalaz Otvaranje lobanje: * razdeli se kosa * polukružnim rezom preseče se koža poglavine: . udar.pozadi do spoljašnje potiljačne kvrge * zatim sledi cirkularni rez kostiju lobanje! .sekcija mozga: * makazicama se presecaju krvni sudovi baze mozga ..i uzroka smrti 16.od desnog zaušnog predela. agonalno ili posle smrti.moždani most ..preko slepoočnog i temenog.

uzdužno pa poprečno na prvi rez 2.treći rez isti postupak se izvodi sa levim plućnim krilom. 36 .razovi se prave na 5.povuku se naviše i .do preponskog spoja! * preseče mišićni sloj. .odvoji se meko od tvrdog nepca ..Vermis cerebelli ..podveže se i preseče jednjak ...otvara se IV moždana komora do njenog poda * onda se naprave još par rezova po drvetu života (arbor vitae) * pre ili nakon fiksiranja (kad postiji sumnja na povrede mozak se potopi u formalin) . Vađenje vratnih i grudnih organa * obreže se meko tkivo poda usne duplje ..koso i upolje preseku rebra..nožem odvoje od prečage. 6 mm ili po potrebi gušće! Vrat i grudi ..grudi i duž srednje linije trbuha .* na malom mozgu: .preseče se crv .preseku mišići vrata pripojeni za sternum..drugi rez na taj način smo gornji režanj plućnog krila presekli u obliku krsta .vrše se poprečni rezovi gornje u donje polovine velikog mozga . .prvi rez * zatim svaka od reznih površina se preseče još jednom prema korenu. donji režanj desnog plućnog krila (lobulus inferior dextri): * preseca se jednim rezom prema korenu pluća .preseku aorta i donja šuplja vena * ovako oslobođeni vratni i grudni organi .. izvade se iz grudne duplje. u predelu granice koštanog i hrskavičavog tkiva! . od processusa xyphoideusa naniže. i postave na stočić za obdukciju! Obdukcija pluća 1. Otvaranje trbuha: i grudnog koša * napravi se rez kože .. . pa otvori trbušna duplja.dezartikuliše ključno-grudnjačin zglob.. te s on potpuno odvoji * prepariše koža koja prekriva rebra.oslobode se zadnji i bočni zidovi grkljana * plućna krila se tupo preparišu i odvoje od zidova grudnog koša * zatim se prepariše meko tkivo zadnje strane jednjaka i sredogruđa uz sam kičmeni stub sve do prečage ..obilazeći oko pupka s leve strane ... gornji režanj desnog plućnog krila (lobulus superior dextri): * od vrha prema plućnom korenu . * svaka rezna površina posebno . sredinom tela .od sredine podbratka..

.Palor mortis: hipostaza u krvne sudove nižih delova tela 3.Coagulatio: nakon 2 časa Izuzeci: * ugušenje * naprasno umrli * iskrvavljenost 37 . coronariae (tj onda koronarke) Lešne osobine: 1.... 2.... ...... Zgrudnjavanje krvi . Mrtvačko bledilo ... Sleganje krvi ..sivozelenkaste...... spoljašnja ...Livores mortis: sivoljubičaste.CO2 ...... rez: * od vrha leve komore naviše uz međukomornu pregradu * do presečenog kraja aorte i prateći njen luk! ili jednostavnije: uz septum do aorte zatim se malim makazicama otvaraju aa.... rez: * od vrha srca prednjeg zida desne komore * do arterije pulmonalis 4.u predelu vrha srca u obliku slova "V" * od osnovice prema levoj i * prema desnoj pretkomori Otvaranje srca se vrši sa 4 klasična reza: 1....... Mrtvačke mrlje . ljubičaste i modre U slučaju rovanja mrtvačke mrlje su: .sumporvodonik ..Obdukcija srca: * najpre se otvara perikard! ..koža B...unutrašnji organi .metil-alkohol 4. rez: * od vrha srca preko tupog ruba leve komore * do pretkomore 2..... rez: * preseca se oštri rub desne komore 3. unutrašnja ...sivoplave ..Hypostasis A.otvorenocrvene ..

između konjuktiva kapaka i očnih jabučica 10.5. Obrnutim redosledom! Kataleptička mrtvačka ukočenost . m. Mrtvačka ukočenost . * Nestaje kada se potroše rezerve glikogena ili kad se nasilno uništi. Mrtvačka hladnoća .Laršeove mrlje * sasušine beonjače .Exsiccatio postmortalis * sasušine rožnjače . sekundarna m.novorođenčadi 9.gubi providnost * sasušene usnice .f. potpuna je nakon 6-8 sati. pleura i peritoneum 38 . a nestaje nakon 48-72 časa. Autodigestio postmortalis . Acidifikacija tkiva . pluća.Flacciditas mortis A. secundaria (posle nestanka m. primarna m.f.kao izraz truljenja) 8.nastaje pre mrtvčke ukočenosti plavi lakmus boji se u crveno . jednjak. Počinje nakon 1-2 časa.Rigor mortis: *Nastaje koagulacijom belančevina mišićnih vlakana pod dejstvom mlečne kiseline u sklopu opšte acidifikacije tela. mlitavost .Algor mortis: nakon 24 časa 1 Celzijus na sat posle prvih par sati (4-8) 6. primaria (po nestanku napetosti) B.samovarenje: želudac.Spasmus cadavericus Nastaje u momentu umiranja: visok glikogen (napor) + moždana smrt 7. ukočenosti . m. Posmrtno isparavanje . Mrtvačka mlitavost . mlitavost .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->