MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

KINETOTERAPIE

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr. __5287__/_15.11.2004_

-BUCUREŞTI 2004

1

I Prof.S.J.S. I Prof. Univ. gr. I Prof. 5.Ed.S.F. I Prof. 10. PROF. Prof.E.E. Dr.J. Conf. Norm. 8.S.Univ.S.P. I Prof.C.S.Ed. PROF. Dr.Univ.F. 16. – M. 109 I. Prof. DRD.C. Piteşti Şc. D. Dragnea Adrian Dragomir Petrică Cătăneanu Sergiu Firea Elena Grigore Vasilica Şerbănoiu Sorin Stănescu Monica Teodorescu Silvia Frâncu Elena Cojocaru Nicolae Buhaiev Elena Milea Nicolae Moraru Ştefan Rizon Constantin Cişmaş Elena Radu Daniel Predescu Stela Prof. gr. 4.T.G. Dr. Teleorman Col.S.S. 12. ALIN PĂUNESCU – INSPECTOR GENERAL – D. Conf.L.N.S.C. L.J.DR. gr. Prof. – M. gr. Dr.Univ. Dr. 13. I. CONSTANTIN FILIP – INSPECTOR GENERAL – D.El.AUTORI: PROF.F. gr. A. Dr. Gen. Cuza F. I Prof. ELENA AVRAM – INSPECTOR – S.I. gr. 15. 14. 3. A. I Dr. gr. Prof. 7.Univ. Prof.N.E.P. Prof. Profesor Şef catedră met. – UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ COLABORATORI: 1. 6.N. gr. 17. 11.J. CRISTINA FOZZA – PROF. I Prof. COAUTOR: PROF. – M. Dr.Univ. I Universitatea Piteşti Şc.UNIV. gr.E.J.E. I.Univ.S.E.Ed. I. Decan Decan Bucureşti Bucureşti Craiova Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Constanţa Dolj Constanţa Bucureşti Vrancea Piteşti Bucureşti Alexandria Bucureşti Director Inspector Inspector Inspector Inspector Director Director Inspector Profesor 2 .N.S. 9. Univ. 2. DRD.Nr.G.I.J. Caragiale Şef catedră met. Ecologică ANEFS A.P.Univ.F. I. I. DRD. Dr. Conf.

5. somato-funcţionale şi testele speciale. Parametrii efortului fizic în kinetoterapie. reflexe şi reacţii motorii. prin examinările antropometrice. Dezvoltarea neuro-motorie a copilului: aptitudinile motrice deprinderile şi priceperile motrice deprinderile atitudinale (de comportament) 7. Controlul motor: cortexul senzorio-motor şi structurile supramedulare cu rol în controlul motor. Kinetoprofilaxia primară şi secundară. Formarea controlului motor: controlul muscular. NOTA DE PREZENTARE SCOP Prezenta programă a fost elaborată pentru orientarea candidaţilor spre conţinuturile tematice de specialitate şi metodico-didactice. Obiectivele generale şi specifice în Kinetoterapie. asigurând şanse egale de reuşită candidaţilor. evidenţierea sistemului de cunoştinţe teoretice. tulburărilor funcţionale neuromotorii şi senzitive. forme clinice. 3. coordonarea şi echilibrul. FINALITĂŢI ocuparea posturilor didactice în specializarea Kinetoterapie cu cadre didactice competente în aprecierea. corectarea deficienţelor de atitudine prin alinierea coloanei vertebrale. 2. Kinetoterapia în: tratamentul sechelelor post-traumatice şi post-operatorii. afecţiunile reumatologice. indiferent de centrul universitar de provenienţă. I. a gradului deficienţelor fizice. tratament corectiv complex. 9. 6. • OBIECTIVE evidenţierea cunoştinţelor de didactică generală specifice procesului de învăţământ din domeniul Kinetoterapiei. precum şi a deficienţelor cardio-vasculare. aparatului respirator şi cardio-vascular. NOŢIUNI TEORETICE DIN KINETOTERAPIE 1. Clasificarea exerciţiilor fizice. prezentarea aspectelor didacticii Kinetoterapiei. CONŢINUTURILE PROGRAMEI B. 3 . selecţionarea mijloacelor şi metodelor kinetoterapeutice. 10. din Kinetoterapie. • • B. Corectarea deficienţelor fizice a elevilor. necesare pentru ocuparea unui post didactic vacant de profesor de kinetoterapie din învăţământul special. în vederea corectării şi recuperării tulburărilor şi/sau afecţiunilor existente. Adaptările fiziologice şi morfologice la efort şi repaus ale structurilor aparatului locomotor. componentele de bază ale exerciţiului fizic terapeutic. 11.A. centurii scapulo-humerale şi pelviene. generale şi de specialitate. Aliniamentul corect al corpului: formarea reflexului de atitudine corectă. Tulburările funcţiei respiratorii. respiratorii şi endocrine. 4. 8. afecţiunile neurologice centrale şi periferice.

(1987) Kinetologie profilactică. (1981) Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor. 2. DIDACTICA GENERALĂ ŞI METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI 1. şi colab. Principii metodice de bază în aplicarea exerciţiului fizic în Kinetoterapie. II. ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU KINETOTERAPIE Baciu C. Editis Fozza C. Ed. Frenkel. scripeto-terapia. Ed. AXA Drăgan I. examenul somatic. Kiss I. Robănescu N. (1999) Bazele kinetoterapiei. Ed. Universităţii. Bucureşti. Ionescu M. Ed. Ed. Funcţiile proiectării didactice.B. 5. Oradea 8. Dacia 3. Ghid pentru profesori. Ed. (1995) Bazele teoretice ale exerciţiului fizic în kinetoterapie. Bucureşti. (coord. Procedee şi metode în kinetoterapie (Klapp. Margaret Rood. 3. Bucureşti. Sbenghe T. (1999) Reeducarea neuromotorie. Bucureşti. 4. 5. Ed. Ed. terapeutică şi de recuperare.) (1988) Curs de pedagogie. 4 . Sbenghe T. Cluj. . (1999) Fiziologia educaţiei fizice şi sportului. Sbenghe T. terapia ocupaţională. 7. Medicală 12. tehnici de relaxare. Bucureşti. Kabath. T. (1999) Kinetologie medicală. Bucureşti. Ed. Ed.U. Metode şi tehnici de evaluare în Kinetoterapie.) (2001) Evaluarea curentă şi examenele. Medicală 10. Medicală 9. Mijloacele de învăţământ-suport al activităţii didactice. De la teorie la practică. 4. Ed. Stoica A. Bucureşti. Ed. Stoica A.B. Bobath. Bucureşti. Medicală ♦ BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA GENERALĂ 1. Prognosis 4. (1999) Bazele teoretice şi practice ale kinetoterapiei. 2. sportul terapeutic). Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică. Mijloace de investigare în Kinetoterapie. (1999) Kinetologia la domiciliu. Bucureşti. Medicală 7. Bilanţul articular Bilanţul muscular Evaluarea globală: examenul antropometric. Sistemul principiilor didactice. Sbenghe T. Bucureşti. Bucureşti. Williams. (1994) Medicina sportivă aplicată. Radu I. Bucureşti. Fundaţia România de mâine 6. Humanitas Educaţional 1. Medicală 13. (1995) Didactica modernă. (1999) Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor. Bucureşti. Ed. Brunnstorm şi tehnicile de facilitare neuro-proprioceptivă). Bucureşti. Sbenghe T. suspenso-terapia. Sport – Turism Bota C. hidro-kinetoterapia. Organizarea. Ed. 6. evaluarea mersului echilibrului şi coordonării. Mijloacele Kinetoterapiei folosite în recuperare şi corectare.şi postoperatorie. Bucureşti. Cerghit I. (2002) Îndrumar pentru corectarea deficienţelor fizice. proiectarea şi conducerea activităţii în Kinetoterapie. Metodele speciale în Kinetoterapie (mecano-terapia. (coord. 2. Medicală 11. 3. Ed. A. Marcu V. (1981) Kinetoterapie pre . (2003) Evaluarea progresului şcolar. MTS Cordun M.