Soal Selidik Tandakan jika setuju

Tandakan

jika tidak setuju

Bil.

Item

Setuju atau Tidak Setuju

1. 2. 3. 4.

Saya suka belajar bersama rakan-rakan. Saya rasa gembira dan seronok belajar Sains dalam kumpulan Saya suka tanya dan berbincang dengan rakan-rakan Saya sentiasa melibatkan diri di dalam aktiviti yang guru sediakan.

5.

Saya lebih memahami topik pengukuran panjang melalui aktiviti yang dijalankan.

6. 7.

Saya dapat mengukur panjang sebatang pensel dengan betul Saya lebih berminat untuk belajar Sains apabila guru menyediakan aktiviti

8.

Saya dapat mengingati apa yang di ajar dengan lebih baik apabila melakukan perbincangan di dalam kumpulan

9.

Saya suka dengan bintang-bintang yang diberikan oleh guru.

10. Saya tidak sabar untuk masuk ke kelas Sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful