Minggu Tutorial 1

Aktiviti Tutorial Penjelasan sesi tutorial & ISL. Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial. Penjelasan Kerja Kursus Pendek (KKP) dan pembinaan portfolio Aktiviti 1 Setiap pelajar diminta memilih seorang guru yang mereka sayangi dan menyenaraikan sebab-sebab guru itu disayangi. Pelajar akan mengambil bahagian dalam perbincangan untuk mengesan ciri-ciri guru yang efektif berdasarkan guru pilihan mereka dan dengan merujuk artikel dari Teacher magazine. Akhirnya pelajar membuat rumusan tentang ciri-ciri guru yang efektif Aktiviti 2 Kaji rajah di lampiran 1. Terdapat beberapa masalah dengan susunan fizikal bilik darjah ini. Kenal pasti masalah-masalah ini dan cadangkan cara-cara mengatasi masalah ini dibilik darjah KBSR. Lukis pelan bilik darjah KBSR yang ideal sekali dan beri hujah-hujah yang meyokong pelan anda.

Catatan Aktiviti tutorial perlu diberi seminggu sebelum tutorial berkenaan Artikel Teacher Magazine (August 24, 2007)

2

3

Lampiran 1

4

Aktiviti 3 Lampiran 2 Baca kajian kes di Lampiran 2. Kes ini menghuraikan organisasi bilik darjah yang kompleks dan melibatkan beberapa ruang yang ditetapkan untuk aktiviti murid. Senaraikan perancangan awal yang telah dibuat oleh Cik Miller berhubung dengan pengurusan bilik darjah. Apakah peraturanperatran dan prosedur yang boleh dirangkakan oleh Cik Miller? Bagaimana beliau boleh menyampaikan dan memantau peraturan yang diikuti oleh murid?

1

. V. Bosch.Models and Strategies for Today’s Classroom.M.. NJ : Pearson. Instructional Classroom Management – A Proactive Approach to Behavior Management (2nd ed). C.B..G. Comprehensive Classroom Management.J. J. (2006) Educational Psychology 3ed.H. Hardin.H. R. Mostert. Bochner. Santrock . Hallaham.K. Australia: Thomson Kaufman.W. & Pearson.J.. Methods and Models for Today’s Teachers (6th ed). F. (1999). C. J.M. M. (2004 ) Effective Classroom Management. Planning Classroom for Change. (2000).C. Illinois :Skylight Professional Development. S & Duchesne.. (2004). Classroom Management for Elementary Teachers (5th ed). Wolfgang. C. Emmer. N. (Eds) (2005). S. E.P. 2 . A Reflective Case-Based Approach. (2004). Classroom Management.L. & Jones. C. NJ: Prentice Hall. Boston:Pearson Krause. D. A. Evertson. Myint Swe Khine. Jones.RUJUKAN Bauer.. M. Trent. D. Quek. NJ : Wiley JosseyBass Education.L. K (2002)..NY: McGraw-Hill. Lourdusamy. Boston: Allyn & Bacon.(1993). C. Darch. Managing Classrooms to Facilitate Learning. Kame’enui.(2005).& Worsham. Solving Discipline & Classroom Management Problems. A. S (2003) Educational Psychology.P. & Wong. & Sapona. J. E. NJ: Allyn & Bacon. L. & Nuttycombe. Singapore: Pearson Prentice Hall. NJ: Pearson Merill Prentice-Hall. Managing Classroom Behavior. Creating Communities of Support and Solving Problems (2nd ed).