POLITIK DALAM SUKAN

1. Politik dalam sukan menjelaskan wujudnya campur tangan kuasa politik kerajaan dalam pengurusan dan pentadbiran sesuatu badan sukan. 2. Kebanyakan pucuk pimpinan badan-badan sukan di negara kita dikuasai oleh ahliahli politik dan sektor korporat. 3. Kuasa politik memberikan kesan besar terhadap perkembangan dan kemajuan sukan peringkat dunia.Ia boleh mengakibatkan keretakan hubungan antara negara kerana perbezaan ideologi dan ia juga boleh merapatkan hubungan negara-negara serta mewujudkan integrasi nasional. 4. Isu-isu politik dalam sukan seringkali terjadi kerana perbezaan pendapat. Isu-isu yang sering berlaku adalah seperti perebutan kuasa dalam badan sukan, pemilihan penyertaan atlet dalam sesuatu pertandingan, kemerosotan prestasi atlet dalam sukan, displin atlet dan pegawai serta perkara yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan elaun

POLITIK dan SUKAN

Kebanyakkan sukan di Malaysia sering dicampur tangan dengan kuasa politik

Ahli-ahli politik memegang jawatan-jawatan dalam pucuk pimpinan badan sukan

Terjadinya perebutan kuasa, kemerosotan prestasi dan disiplin atlet.

Campur tangan politik dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara Negara keran perbezaan ideology dan turut dapat merapatkan hubungan Negara-negara