ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Ως «Αλιεύματα» εννοούμε όλους τους οργανισμούς της θάλασσας, των
λιμνών, των ποταμών και των ιχθυοτροφείων, που αποτελούν τροφή για τον
άνθρωπο. Ταξινομούνται σε
α. Ψάρια, που χωρίζονται σε Οστεϊχθύες με οστέινο σκελετό (κέφαλοι,
γλώσσες, σκουμπρί κλπ) και σε Χονδριχθύες με χόνδρινο σκελετό (γαλέος,
σαλάχια κλπ).
β. Κεφαλόποδα (χταπόδια, μοσχιοί, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές)
γ. Οστρακοειδή (μύδια, στρείδια, κυδώνια, χτένια κλπ)
δ. Μαλακόστρακα (καβούρια, γαρίδες, αστακοί, καραβίδες κλπ)
Τα νωπά ψάρια ανάλογα με την περιεκτικότητα σε λίπος διακρίνονται σε:
α. Άπαχα με λίπος κάτω από 3% (γλώσσα, μπακαλιάρος, τσιπούρα, λιθρίνι)
και γενικά ψάρια λευκόσαρκα.
β. Ημίπαχα με λίπος 3% έως 10% (κουτσομούρα, μπαρμπούνι, σκουμπρί,
γαύρος)
γ. Παχιά με λίπος πάνω από 10% (σαρδέλα, χέλι, τόννος κλπ)
Η συντήρηση των νωπών ψαριών είναι δύσκολη γιατί αρχίζουν να
αλλοιώνονται από τη στιγμή της αλιείας τους. Στο εμπόριο κυκλοφορούν ή σε
ισοθερμικά κιβώτια ή σε τελάρα με λεπτοτεμαχισμένο πάγο για καλύτερη
συντήρηση και σε αναλογία 1kgr πάγου για 2 kgr ψαριών. Το επιφανειακό στρώμα
του πάγου πρέπει να είναι πάχους 8 - 10 cm.
Στο ψυγείο συντηρούνται με τον πάγο και σε θερμοκρασίες κοντά στους 0 ΟC.
Στη συντήρηση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε τα αλιεύματα να μην
ξηραίνονται. Δεν πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο για πάνω από 2 ημέρες.
Τα χαρακτηριστικά φρεσκότητας των αλιευμάτων αναφέρονται σε όλα τα
σημεία του σώματος του είδους. για να χαρακτηριστεί ένα αλίευμα ως φρέσκο
λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι οσμής, χρώματος, σύστασης και
εμφάνισης που δίνουν την αίσθηση του φρέσκου. Ταυτόχρονα λαμβάνονται
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους που δεν πρέπει να συγχέονται με
αλλοιώσεις των ανωτέρω παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά
φρεσκότητας ανά κατηγορία αλιευμάτων είναι τα παρακάτω:

Χαρακτηριστικά φρεσκότητας ψαριών
Παράμετρος

Οσμή

Επιφάνεια
Σώμα
Δέρμα
Κοιλιά
Λέπια
Πτερύγια
Μάτια
Βραγχιοκαλύμματα

Βράγχια

Σπλάχνα

Σάρκα

Φρέσκο
Ευχάριστη, οσμή φυκιών. Του
γλυκού νερού ελαφρά οσμή
λάσπης. Οι Χονδριχθύες έχουν
επιφανειακά στο δέρμα αμμωνιακή
οσμή, όχι στη σάρκα (ένδειξη
αποσύνθεσης)
Γυαλιστερή με μεταλλικές ή άλλες
αποχρώσεις. Μετά την αλίευση με
λεπτή διαυγή γλοιώδης ουσία με
οσμή φυσιολογική
Δύσκαμπτο, σάρκα συμπαγής.
Δεν μένει το εντύπωμα δακτύλων
Υγρό, γυαλιστερό, προσκολλημένο
στη σάρκα, ακέραιο και ανάλογα
του είδους χρώματα.
Κυλινδρική ή ελαφρά πιεσμένη
πλευρικά. Η έδρα (πρωκτός) είναι
κλειστή
Ισχυρά προσκολλημένα (δυσκολία
στην απολέπιση), υγρά,
γυαλιστερά.
Καλά προσκολλημένα,
επανέρχονται όταν εκταθούν
(ανοίξουν)
Διαυγή, διαφανή, κυρτά. Κόρη
μελανή, ίριδα χρυσίζουσα ή
ομοιόμορφα ερυθρή.
Σταθερά στο κεφάλι χωρίς κηλίδες
κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια
Κόκκινα, υγρά, γυαλιστερά.
Μπορεί να αποχρωματιστούν στο
ψυχρό νερό ή τον πάγο. Οσμή
φυκιών.
Υπόλευκα, ακέραια, άοσμα.
Περιτόναιο καλά προσφυόμενο
στα κοιλιακά τοιχώματα, υγρό
γυαλιστερό (όχι τα γλυκού νερού)
Λευκή ή ελαφρά ρόδινη χωρίς
άλλο χρώμα κατά μήκος της
σπονδυλικής στήλης. Ελαστική και
ανθεκτική στην πίεση. Δύσκολος
αποχωρισμός Σπονδυλικής
Στήλης.

Μπαγιάτικο
Έντονη, δυσάρεστη συχνά
αμμωνιακή.
Έντονα γλοιώδης με ορατό
επίστρωμα.
Αποχρωματισμένη θαμπή
όψη
Πλαδαρό και το ψάρι λυγίζει
σε οριζόντια θέση
Ρυτιδιασμένο,
αφυδατωμένο, σχίζεται
εύκολα (κοιλιά) θαμπό.
Διογκωμένη, πλαδαρή,
σχισμένη. Η έδρα ανοιχτή
με εκκρίματα
Χαλαρωμένα
ευκολοαφαιρούμενα
Χαλαρά, παραμένουν σε
έκταση και γλοιώδη
Ζαρωμένα, βυθισμένα,
λευκόφαια. Θολός
Κερατοειδής
Χαλαρά με καστανωπές
κηλίδες κυρίως στην
εσωτερική επιφάνεια
Φαιά ή μολυβδόχροα με
παχιά βλέννη. Οσμή
δυσάρεστη συνήθως
αμμωνιακή
Σκοτεινού χρώματος,
δύσοσμα, συχνά σχισμένα
με έξοδο περιεχομένου.
Μαλακή, εύθρυπτη ή
πολτώδης. Παραμονή
αποτυπωμάτων. Εύκολος
αποχωρισμός Σπονδυλικής
Στήλης κατά μήκος της
οποίας εντοπίζεται
ερυθροκάστανο χρώμα.

Το «ζωντανό» μάτι κύριο χαρακτηριστικό φρεσκότητας των ψαριών
Σύγκριση φρέσκου με μπαγιάτικο ψάρι

Παραμονή του ψαριού σε οριζόντια θέση

Παραμονή του εντυπώματος του δακτύλου
μετά από πίεση σε μπαγιάτικο ψάρι

Χαρακτηριστικά φρεσκότητας Κεφαλοπόδων
Τα φρέσκα Κεφαλόποδα διακρίνονται από τα ακόλουθα σημεία:
α. Η επιφάνεια του σώματος είναι υγρή, γυαλιστερή.
β. Τα Πλοκάμια και οι βεντούζες είναι ανθεκτικές στο τράβηγμα.
γ. Η σάρκα είναι συμπαγής, ελαστική, γυαλιστερή. Συχνό γνώρισμα
αλλοίωσης είναι το ροζ χρώμα στην επιφάνεια της σάρκας τους
δ. Τα μάτια είναι γυαλιστερά χωρίς κηλίδες.
Χαρακτηριστικά φρεσκότητας Μαλακόστρακων
Τα φρέσκα Μαλακόστρακα διακρίνονται από τα ακόλουθα σημεία:
α. Ύπαρξη αντανακλαστικών κινήσεων στα μάτια, τις κεραίες και τα πόδια
στα ζωντανά.
β. Άρθρα στερεά προσκολλημένα στο σώμα και δύσκαμπτα.
γ. Η θωρακική μεμβράνη (στο πάνω μέρος μεταξύ κεφαλοθώρακα και
κοιλιακών τμημάτων) είναι ισχυρά τεντωμένη, ανθεκτική, διαφανής και δεν αφήνει
το κοιλιακό τμήμα να πέφτει χαμηλά.
δ. Κεφαλοθώρακας ανοιχτόχρωμος χωρίς μαύρες κηλίδες ή μελανός.
ε. Οι φρέσκιες γαρίδες γλιστρούν στο χέρι. Οι αλλοιωμένες δίνουν την
αίσθηση ζέστης στο χέρι όταν το βάλουμε στο ιχθυοκιβώτιο.
Χαρακτηριστικά φρεσκότητας Οστρακοειδών

Τα φρέσκα Οστρακοειδή, που πουλιούνται με το κέλυφος και πρέπει να είναι
ζωντανά διακρίνονται από τα ακόλουθα σημεία:
α. Κελύφη κλειστά που δύσκολα χωρίζουν όταν είναι μικρό το άνοιγμα σε
ελαφρά πίεση κλείνουν ερμητικά.
β. Περιεχόμενο υγρό, καθαρό και άοσμο.
γ. Σάρκα γερά προσκολλημένη στο κέλυφος και υγρή. Στο τσίμπημα της
σάρκας ή με ενστάλαξη λεμονιού σε αυτή παρατηρείται συστολή του σώματος.
δ. Στα αποφλοιωμένα μύδια η σάρκα είναι γυαλιστερή και συνεκτική με
μυρωδιά θάλασσας.
Η κατάψυξη ως μέθοδος συντήρησης είναι απλή και δίνει μεγάλο χρονικό
όριο ζωής των αλιευμάτων. Η πιο αποδεκτή μέθοδος είναι η κατάψυξη αμέσως
μετά την αλίευση και συνήθως γίνεται, στην υπερπόντια αλιεία, εντός των
αλιευτικών πλοίων, που διαθέτουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό για κατάψυξη
στους -35Ο C.
Τα κατεψυγμένα αλιεύματα συνήθως διαθέτουν και ένα προστατευτικό στρώμα
πάγου (επίπαγος) το πάχος του οποίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2mm. Τα
συσκευασμένα αλιεύματα μπορεί να μην έχουν αυτό το στρώμα. Συντηρούνται
στην κατάψυξη στους - 18Ο C για 9 περίπου μήνες.
Τα καλώς κατεψυγμένα ψάρια έχουν προστατευτικό στρώμα πάγου λεπτό και
ομοιόμορφο, δέρμα στιλπνό και χρώμα ζωηρό του είδους, τα δε μάτια είναι λευκά
και προεξέχουν. Οι αλλοιώσεις που παρατηρούνται στα κακοσυντηρημένα
κατεψυγμένα αλιεύματα είναι τα παρακάτω:
α. . Αποξήρανση - αφυδάτωση: Το δέρμα είναι αποχρωματισμένο, στεγνό,
η δε σάρκα είναι σκοτεινόχρωμη, στεγνή και σπογγώδης.
β. Οξείδωση - Τάγγιση του λίπους: Εμφανίζεται με κίτρινες έως
πορτοκαλόχροες αποχρώσεις σαν σκουριά στην επιφάνεια και με έντονη οσμή.

1

2
Σύγκριση καλά συντηρημένου (1) και
αφυδατωμένου (2) κατεψυγμένου ψαριού

Οξείδωση - Τάγγιση του λίπους

γ. Αλλοίωση γεύσης - οσμής: Άνοστα και δυσάρεστη οσμή ταγγισμένου
λίπους, που διαπιστώνεται στην απόψυξη ή στο ζέσταμα.
δ. Η ύπαρξη οροαιματηρών κρυστάλλων πάγου στην επιφάνεια των
ψαριών ή στο εσωτερικό της συσκευασίας είναι ένδειξη μη σταθερής
θερμοκρασίας συντήρησης ή απόψυξης και επανακατάψυξης των αλιευμάτων.

Τα κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί διαφέρουν από τα νωπά ψάρια στα
παρακάτω:
α. Τα μάτια είναι
κρυσταλλοειδούς φακού)

λευκά,

βαθουλωμένα

(θόλωση

ή

άσπρισμα

του

β. Χυμώδης και μαλακή σύσταση του σώματος
γ. Βράγχια με σκούρο κόκκινο ή καστανό χρώμα.
δ. Σάρκα ελαφρώς γκριζωπή και οσμή μη φυσιολογική (όχι θάλασσας).
ε.

Πτερύγια συνήθως σπασμένα.

Τα αλιεύματα διακινούνται και με τη μορφή ιχθυοσκευασμάτων, στα οποία
περιλαμβάνονται τα αποξηραμένα ψάρια, τα αλίπαστα, τα καπνιστά, τα
διατηρημένα σε λάδι και διάφορα άλλα σκευάσματα. Τα ιχθυοσκευάσματα
κυκλοφορούν σε συσκευασίες αναλόγως του προϊόντος και συντηρούνται στο
ψυγείο πλην των αποστειρωμένων κονσερβών, που ακολουθούν τους γενικούς
κανόνες του τύπου τους.
Στα ιχθυοσκευάσματα αλλοίωση θεωρείται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη
φυσιολογική σύσταση, οσμή, χρώμα και γεύση. Συνήθεις αλλοιώσεις είναι οι
παρακάτω:
α. Ερυθρά αλλοίωση στον αλατισμένο μπακαλιάρο.

Ερυθρά αλλοίωση μπακαλιάρου
β. Στα είδη που πωλούνται σαν φιλέτο σε λάδι (λακέρδα, σκουμπρί)
κοκκινωπός χρωματισμός και ενδεχόμενη δυσοσμία.
γ. Στα διάφορα παστά (σαρδέλες, αντζούγιες) και στα καπνιστά, σάρκα
μαλακή ή γλοιώδης και κακοσμία (σήψη - τάγγιση) με αλλαγή του χρωματισμού.
δ. Στα αυγά (χαβιάρι, ταραμάς, μπρικ) παρατηρείται σήψη (υγροποίηση,
κακοσμία, αλλαγή χρώματος, αποξήρανση κυρίως στο ταραμά, ευρωτίαση και
τάγγιση.
Τα αλιεύματα διακινούνται, συσκευάζονται, τυποποιούνται και επεξεργάζονται
μέσω εγκεκριμένων επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων με κωδικό έγκρισης για κάθε
δραστηριότητα, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στις ενδείξεις των συσκευασιών,
οι οποίες πρέπει να είναι στα Ελληνικά και είναι όπως παρακάτω:

00.ΚΝ.00
00.S.00
00.ΑΜ.00
00.ΚΚ.00
00.ΚΑ.00
00.Α.00

Κωδικοί εγκαταστάσεων
Κέντρα επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων
Συσκευαστήρια νωπών και κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων
Αποκελύφωση μυδιών
Κέντρα καθαρισμού Οστρακοειδών
Κέντρα αποστολής Οστρακοειδών
Επιχειρήσεις επεξεργασίας αλιευμάτων (Αλίπαστα, Καπνιστά,
Κονσέρβες)

Στις ενδείξεις αναγράφεται και η περιοχή αλίευσης κατά FAO σε παγκόσμιο
επίπεδο και σε υποπεριοχή. Η Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα έχει FAO37 το
Αιγαίο FAO37.3.1 και το Ιόνιο FAO37.2.2

Μείζονες Περιοχές Αλίευσης κατά FAO

Υποπεριοχές Αλίευσης Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (FAO 37)

FAO 18
FAO 21
FAO 27
FAO 31
FAO 34
FAO 37
FAO 41
FAO 47
FAO 48

Μείζονες Περιοχές Αλίευσης κατά FAO
Αρκτική
FAO 51 Ινδικός Δυτικά
Ατλαντικός Βορειοδυτικός
FAO 57 Ινδικός Ανατολικά
Ατλαντικός Βορειοανατολικός
FAO 58 Ινδικός Ανταρκτική Νότια
Ατλαντικός Δυτικά Κεντρικά
FAO 61 Ειρηνικός Βορειοδυτικός
Ατλαντικός Ανατολικά Κεντρικά
FAO 67 Ειρηνικός Βορειοανατολικός
Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα FAO 71 Ειρηνικός Δυτικά Κεντρικά
Ατλαντικός Νοτιοδυτικός
FAO 77 Ειρηνικός Ανατολικά Κεντρικά
Ατλαντικός Νοτιοανατολικός
FAO 81 Ειρηνικός Νοτιοδυτικός
Ατλαντικός Ανταρκτική
FAO 87 Ειρηνικός Νοτιοανατολικός
FAO 88 Ειρηνικός Ανταρκτική

Επίσης οι ιχθυοκαλλιέργειες αναγράφονται στο επίσημο μητρώο των
επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιεργειών που ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

γ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Ψάρια
1. Χονδριχθύες (Elasmobranchii)
Alopiidae

ΑΛΕΠΟΣΚΥΛΟΣ
Αlopias vulpinus

Sphyrinidae

Lamnidae

ΛΑΜΙΑ
Lamna nasus

ΡΥΓΧΟΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
Isurus oxyrinchus

ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ ΖΥΓΑΙΝΑ
Sphyrna zygaena

Triakidae

ΓΚΡΙΖΟΓΑΛΕΟΣ
Mustelus mustelus

ΑΣΤΡΟΓΑΛΕΟΣ
Mustelus asterias
Scyliorhinidae

ΓΑΤΟΨΑΡΑΚΙ
ΜΕΛΑΝΟΣΤΟΜΟΣ
Scyliorhinus stellaris
Galeus melastomus
Carcharhinidae

ΓΛΑΥΚΟΣ
Prionace glauca
Squatinidae

ΡΙΝΑ
Squatina squatina

ΚΑΡΧΑΡΙΝΟΙ
Carcharhinus spp

ΣΤΙΚΤΟΓΑΛΕΟΣ
Mustelus punctulatus

ΓΑΛΕΟΣ
Galeorhinus galeus
Etmopteridae

ΣΚΥΛΟΨΑΡΑΚΙ
Scyliorhinus canicula

ΜΑΥΡΟΑΓΚΑΘΙΤΗΣ
Etmopterus spinax

Squalidae

ΚΕΝΤΡΟΝΙ
Squalus acanthias

Rhinobatidae

ΚΟΚΚΑΛΑΣ
Squalus blainville
Dasyatidae

ΜΑΥΡΟΡΙΝΟΒΑΤΟΣ
ΡΙΝΟΒΑΤΟΣ
Rhinobatos cemiculus Rhinobatos rhinobatos

ΒΑΤΟΤΡΥΓΟΝΑ
Dasyatis pastinaca

1. Χονδριχθύες (Elasmobranchii)
Rajidae

ΤΡΑΧΥΒΑΤΟΣ
Raja radula

ΜΑΤΟΒΑΤΟΣ
Raja miraletus

Torpenidae

ΜΟΥΔΙΑΣΤΡΑ Torpedo torpedo

ΚΑΛΚΑΝΟΒΑΤΟΣ
ΒΑΤΟΣ
Rostroraja alba
Raja clavata
Myliobatidae

ΚΟΙΝΟ ΣΑΛΑΧΙ Myliobatis aquila

Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Scophtalmidae

ΚΑΛΚΑΝΙ
Psetta maxima

ΖΑΓΚΕΤΑ
Lepidorhombus boscii
Soleidae

ΓΛΩΣΣΑ
Solea solea
Congridae

ΓΛΩΣΣΑΚΙ
Microchirus spp
Trichiuridae

ΜΟΥΓΚΡΙ
Conger conger

ΣΠΑΘΑ
Lepidopus caudatus

Pleuronectidae

ΚΙΤΡΙΝΟΖΑΓΚΕΤΑ
Lepidorhombus
whiffiagonis
Anguillidae

ΦΑΣΣΙ
Platichthys flesus
Murenidae

ΧΕΛΙ
ΣΜΕΡΝΑ
Anguilla anguilla
Muraena helena
Lophiidae

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ
Lophius piscatorius

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ ΜΑΥΡΗ
Lophius budegassa

2. Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Exocoetidae

Dactylopteridae

Sphyraenidae

ΧΕΛΙΔΟΝΟΨΑΡΟ
ΧΕΛΙΔΟΝΟΨΑΡΟ
ΧΕΛΙΔΟΝΟΨΑΡΟ
Hirundichthys
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟ
rondoletii
Cheilopogon heterurus Dactylopterus volitans
Synodontidae
Belonidae

ΣΚΑΡΜΟΣ
Synodus saurus
Xiphidae

ΞΙΦΙΑΣ
Xiphias gladius

ΛΕΠΤΟΣΚΑΡΜΟΣ
Saurida undosquamis
Istiophoridae

ΖΑΡΓΑΝΑ
Belone belone

ΠΑΠΑΛΙΝΑ
Sprattus sprattus

ΣΑΡΔΕΛΟΜΑΝΑ
Alosa fallax
Lotidae

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΡΕΓΓΑ
Etrumeus teres
Merluccidae

ΠΟΝΤΙΚΟΨΑΡΟ
Molva molva

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
Merluccius merluccius

Scomberesocidae

ΛΟΥΤΣΟΖΑΡΓΑΝΑ
Scomberesox saurus
Gobiidae

ΜΑΡΛΙΝΟΣ
ΚΟΚΟΒΙΟΣ
Tetrapturus belone
Gobius niger
Clupeidae

ΣΑΡΔΕΛΑ
Sardina plichardus

ΛΟΥΤΣΟΣ
Sphyraena sphyraena

ΦΡΙΣΣΑ
Sardinella aurita

ΓΟΒΙΟΣ
Gobius cobitis

ΦΡΙΣΣΑ
Sardinella maderensis
Engraulidae

ΡΕΓΓΑ
ΓΑΥΡΟΣ
Clupea harengus
Engraulis encrasicolus
Phycidae

ΛΑΣΠΟΣΑΛΟΥΒΑΡΔΟΣ

ΠΕΤΡΟΣΑΛΟΥΒΑΡΔΟΣ

Phycis blennoides

Phycis phycis

2. Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Gadidae

ΤΑΟΥΚΙ
Merlangius merlangus

Coryphaenidae

ΦΙΓΙ ή ΣΥΚΟ
Trisopterus minutus

ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙ
Micromesistius
poutassou

Trachinidae (ΔΡΑΚΑΙΝΕΣ)

ΜΕΓΑΛΟΔΡΑΚΑΙΝΑ
Trachinus draco

Trachinus araneus

ΚΥΝΗΓΟΣ
Coryphaena hippurus
Uranoscopidae

Trachinus radiatus

ΛΥΧΝΟΣ
Uranoscopus scaber

Mugilidae

ΚΕΦΑΛΟΣ
Mugil cephalus

ΧΕΙΛΟΝΑΡΙ
Chelon laborsus

ΜΑΥΡΑΚΙ
Liza ramada

ΜΥΞΙΝΑΡΙ
Liza aurata
Atherinidae

ΓΑΣΤΡΟΣ
Liza saliens
Bramidae

ΣΑΖΑΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
Mugil soiuy
Argentinidae

ΑΘΕΡΙΝΑ
Αtherina hepsetus
Pomatomidae

ΑΘΕΡΙΝΑ
Αtherina boyeri
Moronidae

ΘΑΛΑΣΣΟΜΠΡΑΜΑ
Brama brama

ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ
Argentina sphyraena

ΓΟΦΑΡΙ
Pomatomus saltatrix

ΛΑΒΡΑΚΙ
Dicentrarchus labrax
Percidae

ΛΟΧΙΑΣ
Upeneus mollucensis

ΠΕΡΚΑ
Perca fluviatilis

Mullidae

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
Mullus surmuletus

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
Mullus barbatus

2. Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Scombridae

ΣΚΟΥΜΠΡΙ
Scomber scombrus

ΠΑΛΑΜΙΔΑ
Sarda sarda

ΚΟΛΙΟΣ
Scomber japonicus

ΚΟΠΑΝΙ
Auxis rochei

ΚΟΠΑΝΑΚΙ
Auxis thazard

ΤΟΝΟΣ
Thunnus thynnus

ΡΙΚΙ
Katsuwonus pelamis

ΚΑΡΒΟΥΝΙ ή ΤΟΝΑΚΙ
Euthynnus alletteratus

ΤΟΝΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΣ
Thunnus alalunga
Centracanthidae

ΟΡΚΥΝΙ
ΜΑΡΙΔΑ
Orcynopsis unicolor
Spicara smaris
Carangidae

ΜΕΝΟΥΛΑ
Spicara maena

ΓΚΡΙΖΟΣΑΦΡΙΔΟ
Trachurus trachurus

ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ
Seriola dumerilli

ΑΛΟΓΟΚΟΚΚΑΛΙ
Caranx hippos

ΚΟΚΚΑΛΙ
Pseudocaranx dentex

ΛΙΤΣΑ
Lichia amia
Sciaenidae

ΠΡΑΣΙΝΟΚΟΚΚΑΛΙ
Caranx rhonchus

ΤΡΑΧΟΥΡΙ
Caranx crysos
Salmonidae

ΣΗΚΙΟΣ
Sciaena umbra

ΜΥΛΟΚΟΠΙ
Umbrina cirrosa

ΚΡΑΝΙΟΣ
Argyrosomus regius

ΣΟΛΩΜΟΣ
Salmo salar

ΑΣΠΡΟΣΑΥΦΡΙΔΟ
Trachurus mediterraneus

2. Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Sparidae

Dentex macrophthalmus

ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ
Dentex dentex

ΤΣΙΠΟΥΡΑ
Sparus aurata

ΓΟΠΑ
Boops boops

ΛΥΘΡΙΝΙ
Pagellus erythrinus

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
Lithognathus mormyrus

ΣΑΛΠΑ
Sarpa salpa

ΣΑΡΓΟΣ
Diplodus sargus

ΣΚΑΘΑΡΙ
Spondyliosoma cantharus

ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ
Oblada melanura

ΦΑΓΚΡΙ
Pagrus pagrus

ΣΠΑΡΟΣ
Diplodus annularis

ΚΑΜΠΑΝΑΣ
Diplodus vulgaris

ΚΕΦΑΛΑΣ
Pagellus bogaraveo

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ
Pagellus acarne
Labridae

ΜΥΤΑΚΙ ή ΧΙΩΝΑ
Diplodus puntazzo

ΧΕΙΛΟΥ
Symphodus ocellatus
Scaridae

ΓΥΛΟΣ
Coris julis
Polyprionidae

ΣΚΑΡΟΣ
Sparisoma cretense

ΒΛΑΧΟΣ
Polyprion americanus

ΜΠΑΛΛΑΣ

ΣΠΑΡΟΣ ΖΕΒΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
Diplodus cervinus
Xyrichthys novacula
Siganidae

ΑΓΡΙΟΣΑΛΠΑ ΜΑΥΡΗ
Siganus Luridus

ΑΓΡΙΟΣΑΛΠΑ ΑΣΠΡΗ
Siganus rivulatus

2. Οστεϊχθύες (Actinopterygii)
Serranidae

ΧΑΝΟΣ
Serranus cabrilla

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΚΑ
Serranus scriba

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Scorpaena scrofa

ΡΟΦΟΣ
Epinephelus marginatus

ΣΦΥΡΙΔΑ
Epinephelus aeneus
Zeidae

ΣΤΗΡΑ Epinephelus
ΧΡΙΣΤΟΨΑΡΟ
fasciatus
Zeus faber
Scorpaenidae

ΜΑΥΡΟΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΔΙ
Scorpaena porcus
Scorpaena notata
Triglidae

ΒΛΑΧΟΣΦΥΡΙΔΑ
Epinephelus caninus
Sebastidae

ΒΑΘΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Helicolenus dactylopterus

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΡΠΙΝΑ
Scorpaena elongata

ΓΚΡΙΖΟΚΑΠΟΝΙ
ΛΥΡΟΚΑΠΟΝΙ
Aspitrigla cuculus
Trigla lyra
Tetraodontidae (ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ)

ΑΣΠΙΔΟΚΑΠΟΝΙ
ΚΑΠΟΝΙ ή ΚΟΥΚΟΣ
Chelidonichthys obscurus Chelidonichthys lastoviza

ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ
Chelidonichthys lucerna

Lagocephalus
lagocephalus

Arothron hispidus

Sphoeroides pachygaster

ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΙ Εισαγόμενα είδη Μη βρώσιμα, Τοξικά, Επικίνδυνα.
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ

Β. Κεφαλόποδα
Loliginidae

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Loligo media

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Loligo vulgaris

ΠΕΛΑΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Loligo forbesi

Ommastrephidae

Sepiidae

ΘΡΑΨΑΛΟ
Todarodes sagittatus

ΣΟΥΠΙΑ
Sepia officinalis

ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΡΑΨΑΛΟ
Illex coindetii

ΚΟΚΚΙΝΟΣΟΥΠΙΑ
Sepia orbignyana

Σύγκριση μεταξύ Καλαμαριού (επάνω) και Θράψαλου (κάτω)
Octopodidae

ΧΤΑΠΟΔΙ
Octopus vulgaris

ΜΕΛΙΔΟΝΑ
Eledone cirrosa

ΜΟΣΧΙΟΣ
Eledone moschata

Γ. Μαλακόστρακα
Nephropidae

ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ
Nephrops norvegicus
Homarus gammarus
Penaeidae

Palinuridae

ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΣΤΑΚΟΣ
Palinurus elephas
Panulirus regius
Aristeidae

Squilidae

Palaemonidae

ΓΑΛΑΖΟΚΟΚΚΙΝΗ
ΓΑΡΙΔΑ
Aristeus antennatus
Pantalidae

ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ
Squilla mantis

ΓΑΡΙΔΑΚΙ
Palaemonidae

ΣΥΜΙΑΚΟ ΓΑΡΙΔΑΚΙ
Plesionika narval

ΓΑΡΙΔΑ
ΓΑΜΠΑΡΗ
Melicertus kerathurus Parapenaeus longirostris

Cancridae

ΚΑΒΟΥΡΕΣ
Cancer spp.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΑΡΙΔΑ
Aristaeomorpha foliacea

ΛΑΣΠΟΚΑΒΟΥΡΙ ή
ΚΩΛΟΧΤΥΠΑ
Scyllaridae

Scyllaridae

Portunidae

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙ

Liocarcinus depurator
Majidae

ΚΑΒΟΥΡΟΜΑΝΑ
Maja squinado

ΚΑΒΟΥΡΙΑ
ΤΣΑΓΑΝΟΣ Carcinus
Callinectes spp.
aestuarii
Lithodidae

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
Lithodes spp.

Δ. Οστρακόδερμα
1. Γαστερόποδα
Muricidae

ΣΤΡΟΜΠΟΣ
Phyllonotus trunculus
Buccinidae

ΑΚΑΝΘΩΤΟΣ ΣΤΡΟΜΠΟΣ
Bolinus brandaris
Littorinidae

ΠΟΡΦΥΡΑ
Thais haemastoma
Trochidae

ΒΟΥΚΙΝΟ Buccinum undatum

ΛΙΤΟΡΙΝΑ Littorina littorea

ΤΡΟΧΟΣ Monodonta turbinata

2. Δίθυρα
Pectinidae

ΧΤΕΝΙ Pecten
maximus

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΤΕΝΙ
ΚΑΛΟΧΤΕΝΟ
Aequipecten opercularis
Flexopecten glaber
Mytilidae

ΚΑΛΟΓΡΙΑ
Chlamys varia

ΜΥΔΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Mytilus galloprovincialis

ΜΥΔΙ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Mytilus edulis
Cardiidae

ΧΑΒΑΡΟ
Modiolus barbatus

ΜΕΘΥΣΤΡΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Cerastoderma edule

ΜΕΘΥΣΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
Acanthocardia echinata

ΠΟΥΡΛΙΔΑ ή ΚΑΤΡΟΥΛΙΔΑ
Cerastoderma glaucum

2. Δίθυρα
Veneridae

ΑΧΙΒΑΔΑ
Ruditapes decussatus

ΦΙΛΛΙΠΙΝΕΖΙΚΗ
ΑΧΙΒΑΔΑ
Ruditapes philippinarum

ΑΧΙΒΑΔΑ
Tapes pullastra

ΚΥΔΩΝΙ
Venus verrucosa

ΑΧΙΒΑΔΑ
ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Paphia undulata

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΑΧΙΒΑΔΑ
Dosinia exoleta

ΚΥΔΩΝΙ
ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

ΨΕΥΤΟΚΥΔΩΝΟ ή
ΧΑΛΑΡΟ
Chamellea gallina
Donacidae

Mercenaria mercenaria

Mactridae

ΤΕΛΛΙΝΑ ή
ΦΑΣΟΛΑΚΙ
Donax trunculus

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ
Callista chione

ΚΟΧΥΛΙΑ
Venerupis spp

ΑΧΙΒΑΔΑΚΙ
Spisula subtruncata

Haliotidae

Myidae

ΑΥΤΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Haliotis tuberculata
Solenidae

ΣΚΑΦΛΙΑΣ
Mya arenaria
Pharidae

ΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
Arca noae
Patellidae

ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΝΩΜΗ
Barbatia barbata
Pyuridae

ΑΜΜΟΣΩΛΗΝΑΣ
Solen marginatus

ΣΠΑΘΟΣΩΛΗΝΑΣ
Ensis siliqua

ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ
Patella spp.

ΦΟΥΣΚΑ
Microcosmus sulcatus

Arcidae

2. Δίθυρα
Ostreidae

Psamobiidae

Pholadidae

ΣΤΡΕΙΔΙ
Ostrea edulis

ΕΣΠΕΡΟΣ
Gari depressa

ΦΩΛΑΔΑ ή ΧΟΥΡΜΑΣ
Pholas dactylus

3. Εχινόδερμα
Parechinidae

ΑΧΙΝΟΣ Paracentrotus lividus

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful