HALAMAN PENGAKUAN

Saya mengakui bahawa tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Psikososial Sukan (PJM3117) ini adalah hasil tugasan asli saya. Sebarang petikan yang diambil daripada sumber-sumber yang dinyatakan disertakan rujukan.

………………………………………………………………………………………………… ( MOHD FARIS FARHAN BIN MOHD SIDEK ) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PENDIDIKAN JASMANI) SEMESTER 7 AMBILAN JANUARI 2010 TARIKH: 28 JANUARI 2013

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa. Dengan bantuan beberapa pihak yang amat berjasa kepada saya. Ucapan terima kasih kepada sahabat sekelas kerana banyak memberi bantuan dari segi media cetak dan elektronik. kerana telah banyak memberi sokongan dan galakan dari segi wang ringgit dan sokongan moral. Jika bukan kerana sumbangan anda semua. . Sekian terima kasih. Saya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada pensyarah pembimbing. maka terhasillah Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Psikososial Sukan (PJM 3117) yang merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan baru bagi kami sebagai guru pelatih.Penghargaan Bersyukur ke hadhrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya dapat sekali lagi saya dapat menyiapkan tugasan yang telah diamanahkan ini. En Wan Azmanan yang telah banyak memberi panduan dan pengajaran yang berkesan untuk memudahkan proses menyiapkan kerja kursus yang telah diterima. maka kerja kursus yang berkaitan dengan motivasi dalam bidang sukan ini pasti tidak dapat disempurnakan.

Motivasi pemain amat penting dalam memastikan mereka sentiasa berusaha sehinggalah ke masa tamat.1993). Sebagai contoh ialah semangat untuk meneruskan permainan yang hampir kalah. Menurut Mager (1991). Hal ini kerana mutu persembahan atlet boleh ditingkatkan dan juga boleh merosot melalui pelbagai motivasi. Peneguhan pula menurut Kamus Dewan Edisi ke – 4 bermaksud perihal meneguhkan. .0 PENGENALAN Sukan merupakan salah satu bidang yang mencabar. Motivasi merujuk kepada faktor-fakor personaliti.alat untuk mengubah tingkah laku seseorang atlet dan untuk mengubah tahap motivasi seseorang. motivasi. peneguhan berbebntuk positif wajar lebih diaplikasikan agar atlet semakin bersemangat untuk memberi mutu persembahan yang terbaik. Oleh yang demikian. Hal ini kerana bidang sukan mempunyai banyak kesan baik buruk dari pelbagai sudut. peneguhan dan maklumbalas memainkan peranan penting kepada atlet. pengukuhan dan maklum balas bertujuan untuk memberi maklumat sama ada tingkah laku yang dibuat oleh atlet itu betul atau salah.1. peneguhan dan maklumbalas yang diterima. kognitif dan sosial yang memainkan peranan ketika seseorang atlet membuat persembahan dan ingin mencapai sesuatu matlamat (Robert. maklumbalas dikenali sebagai memaklumkan kepada atlet apa yang dilakukan oleh mereka telah mencapai standard supaya mereka boleh mengulangi tinglah laku tersebut pada masa akan datang. Motivasi pula terbahagi kepada dua iaitu motivasi intrinsik dan ektrinsik. Mengikut Martens (1972). Motivasi intrinsik ialah motivasi yang terdiri daripada rangsangan dalaman manakala motivasi ekstrinsik pula merupakan rangsangan luaran. Secara amnya.

kita terlebih dahulu perlu memahami matlamat setiap individu dalam kumpulan tersebut. Tetapkan matlamat perlakuan (performance) bukan matlamat akhir (outcome). Tetapkan matlamat yang mencabar Tetapkan matlamat yang munasabah Tetapkan matlamat yang spesifik Tetapkan matlamat jangka pendek Tekankan kepada matlamat individu bukan pasukan . terdapat tiga tahap iaitu matlamat jangka panjang. 1. Penetapan matlamat merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan prestasi. Penetapan matlamat di definisikan sebagai mencapai tahap dan kecekapan spesifik dalam satu tugasan atau aktiviti yang dapat disukat dalam unit jarak. 2. Dalam penetapan matlamat. matlamat jangka sederhana dan matlamat jangka pendek. masa dan tingkat pencapaian matlamat (Locke. 1981). Untuk memahami matlamat kumpulan. 4. Gould dan Murphy lebih memfokuskan kepada matlamat individu dan jarang kepada matlamat kumpulan. 5.PENETAPAN MATLAMAT Matlamat merupakan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam jangka masa tertentu. 6. 3.

Widmeyer dan Ducharme (1997) pula lebih kepada matlamat kumpulan berbanding matlamat individu. 4. 5. 3. Membuat matlamat jangka panjang dahulu Matlamat jangka pendek menuju ke matlamat jangka panjang Melibatkan semua peserta dalam kumpulan untuk mencapai Memerhati kemajuan terhadap matlamat kumpulan Memberi penghargaan terhadap matlamat Menggalakkan keyakinan kumpulan dan keberkesanan matlamat kumpulan terhadap matlamat kumpulan . 2. antara 6 prinsip keberkesanan matlamat kumpulan iaitu : 1. 6.

Di samping itu. dalam keadaan ini. Contohnya. . terdapat beberapa aspek atau cabang penting yang perlu dititikberatkan untuk mencapai sesuatu matlamat. Apabila atlet melihat pretasi sedemikian maka ini mendorong mereka untuk berusaha dengan lebih tekun lagi. Hal ini bermakna penentuan matlamat akan memberi kesan positif kepada atlet. Penentuan matlamat juga boleh dijadikan sasaran setiap individu. mendapati bahawa matlamat akan meransang dan meningkatkan usaha berterusan. Oleh itu. Antara aspek-aspek tersebut ialah penentuan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang serta set matlamat positif dan set matlamat negative. penentuan matlamat mempunyai kepentingan yang tersendiri. penentuan jangka pendek sangat mustahak dan berkesan.85 saat dan seterusnya 10.Dalam menentukan matlamat. Yang dimaksudkan di sini ialah catatan yang dinilai dalam setiap bulan. peringkat kedua mencatat 10.05 saat. pencapaian yang diperoleh dalam jangka masa pendek dapat membangkitkan semangat atlet untuk mencapai penentuan matlamat jangka panjang. Semasa mencuba untuk mencapai matlamat jangka pendek. pada peringkat pertama atlet tersebut mencatat masa 11. Kebosanan dan gambaran dalam jangka masa panjang dapat diatasi. Biasanya atlet akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diidamkan. sama ada kemenangan atau memperbaiki rekod peribadi. dalam acara 100 meter. Bagi penentuan matlamat jangka panjang. perhatian terhadap matlamat jangka panjang juga menjadi sandaran ataupun menjadi tumpuan. Penentuan matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang Bagi atlet. 1.35 saat. tempoh masa yang diambil adalah agak lama dan sukar untuk dicapai atas sebab kebosanan serta gambaran tentang pencapaian agak kabur. Dorothy dan Roscoe (1995).

kedua-dua matlamat ini mempunyai sasaran yang sama iaitu memperbaiki pencapaian dan prestasi atlet dalam permainan atau pertandingan. Matlamat yang bersifat positf boleh membantu atlet menuju matlamat ke arah kejayaan bagi menangani sesuatu kekalahan atau kegagalan sebelum ini.2. Set matlamat positif dan set matlamat negative Penentuan matlamat boleh dibentuk sama ada matlamat itu bersifat positf mahupun bersifat negative. Manakala matlamat negative pula bertindak berlawanan dengan matlamat positif iaitu cuba mengurangkan peratusan servis yang kurang baik. Walaupun begitu. kadangkala atlet perlu mempunyai set matlamat negative tetapi penentuan matlamat seseorang atlet haruslah bermula dengan cara positif. Matlamat positif dalam permainan tenis contohnya dapat meningkatkan peratusan yang baik semasa melakukan servis yang pertama. . Menurut Bell (1980).

matlamat perlakuan lebih bermakna dan berguna kerana atlet dapat mengawal perlakuannya berbanding dengan matlamat hasil sesuatu pertandingan. Dalam latihan. tetapi kebanyakkan matlamat ini tidak boleh 100% di bawah kawalan atlet. Contohnya. Ini kerana penetapan matlamat dirancang selepas jurulatih melihat persembahan awal para atlet di peringkat latihan sebelum dihantar ke peringkat pertandingan Atlet juga perlu menetapkan matlamat-matlamat untuk memberi arah tuju usahanya. Ini bermakna. Matlamat mungkin menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup atlet atau hanya sebagai sederhana penting sahaja sahaja Sebagai contoh. penetapan matlamat diperlukan untuk pertandingan dan latihan atlet sendiri. Penetapan matlamat penting kerana ia bukan hanya merangsang pemikiran atlet untuk menuju ke arah sasarannya. Sebaik-baiknya. Ini kerana hasil sesuatu pertandingan kadang-kadang sukar dikawal serta ditentukan kerana ia bergantung kepada faktor-faktor lain seperti rakan sepasukan atau lain-lain. jurulatih mahukan atlet mendapatkan ketepatan sebanyak 90% dalam rejaman bola tampar atau lain-lain kemahiran. Oleh itu. tetapi juga memberinya cara berperingkat–peringkat untuk sampai kepadanya. kandungan matlamat untuk menang itu mempunyai dua kemungkinan iaitu menang pertandingan akan datang. Erti kata lain. Jurulatih dan atlet juga perlu menetapkan matlamat perlakuan dalam menjalankan latihan. jurulatih harus berupaya membantu atlet menentukan matlamat-matlamat ini “Goal” atau matlamat mempunyai ciri-ciri penting iaitu ia mempunyai pergerakan ke arah sesuatu dan ia juga turut mempunyai sedikit intensiti ke arah sesuatu.Selain itu penentapan matlamat dalam sukan untuk bertindak untuk membantu jurulatih dan atlet mengetahui bagaimana hendak mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam merancang matlamat-matlamat. Namun begitu. . atlet hendaklah menetapkan matlamat-matlamat yang individu itu sendiri boleh kawal sebanyak mungkin. atlet hendaklah menetapkan matlamat perlakukan yang 100% di bawah kawalannya. jurulatih atau atlet selalu menetapkan matlamat untuk menang dalam diri mereka. atau menang banyak pertandingan dalam sesuatu musim. Ini kerana matlamat perlakuan terhad kepada tingkah laku atlet secara spesifik. Matlamat yang ditetapkan oleh atlet bergantung kepada tahap moral dan motivasi individu itu sendiri.

tetapi masih boleh dicapai. Menang sering kali dilihat sebagai kejayaan dan kalah sebagai kekalahan kerana pemenang lebih dihargai oleh penonton berbanding orang yang kalah. pencapaian diukur dengan kemenangan. Jika begitu keadaan yang berlaku semasa atlet menghadapi pertandingan. atlet yang terlibat tidak menghadapi masalah untuk meningkatkan tahap kebangkitan mereka. Bayangkan bagaimana cara untuk meningkatkan kesediaan pasukan sepak takraw negara apabila bertemu dengan Thailand. jurulatih bertindak untuk menukar persepsi atau pandangan tersebut dalam diri atlet. Cabaran kepada jurulatih atau psikologis sukan adalah untuk meningkatkan tahap kesediaan atau kebangkitan atlet bagi menghadapi lawan. . Jurulatih bertanggungjawab membantu atlet mendapatkan keyakinan diri yang stabil dan merasa ada harga diri walaupun mengalami kekalahan semasa pertandingan. Jurulatih seharusnya mengantikan matlamat kemenangan dengan matlamat perlakuan yang lebih bersifat realistik kerana kejayaan mestilah dimaksudkan apabila atlet mencapai sesuati melebihi matlamat perlakuannya dan bukannya untuk mengatasi perlakuan orang lain. penetapan matlamat yang realistic dan berkesan perlu untuk memastikan mereka mampu memberikan saingan kepada pasukan lawan. Seperti yang dijelaskan tadi. maka keyakinan diri akan menjadi tidak stabil. Matlamat yang bersifat pencapaian seperti mendapat pingat emas atau menang perlu dielakkan. Jadi. Penetapan matlamat merupakan cara yang sesuai untuk menaikkan semangat atau tahap kebangkitan fisiologi atlet atau pasukan. sebaliknya tumpuan perlu kepada matlamat yang berorientasikan proses atau pencapaian terbaik atlet terbabit. matlamat yang realistic dan berkesan perlu disasarkan untuk meningkatkan kebangkitan dan motivasi atlet berkenaan. mengapa perlunya matlamat perlakuan semasa merancangan penentuan matlamat? Seharusnya. Apabila atlet menilai harga dirinya dengan kemenangan. Matlamat yang disasarkan perlu mencabar.Dalam sukan. maka keyakinan dirinya bergantung kepada menang atau kalah yang ditentukan oleh orang lain. Dalam perlawanan yang melibatkan persaingan dua musuh tradisi. Masing-masing sudah bersedia untuk bersaing di gelanggang perlawanan. Justeru itu.

Kajian Berkaitan Keberkesanan Penetapan Matlamat Perbandingan antara penetapan matlamat yang spesifik dengan yang tidak spesifik (subjektif). • Dapatan Kajian menunjukkan bahawa penetapan matlamat yang konsisten • 90% subjek mendapat kesan yang positif • Penetapan matlamat adalah teknik yang terbaik untuk meningkatkan prestasi jelas dan spesifik menghasilkan prestasi yang .

Penetapan matlamat spesifik • Bagi atlet adalah sukar untuk mengenalpasti samada matlamat yang ditetapkan itu dapat dicapai atau tidak. . Penetapan matlamat yang mencabar • • • Atlet akan membuat latihan yang lebih gigih untuk mencapai matlamat yang Matlamat yang mencabar akan lebih memotivasi atlet dari matlamat yang Matlamat yang tidak dicapai hendaklah diterima dan dijadikan panduan lebih mencabar mudah dicapai 3. Terdapat 5 prinsip asas penetapan matlamat. 1. Utamakan matlamat pencapaian prestasi bukan sekadar matlamat pencapaian hasil • Matlamat difokuskan kepada pencapaian prestasi individu terlebih dahulu supaya dapat membuat persembahan terbaik semasa pertandingan. 2.Jenis-jenis Penetapan Matlamat • • Matlamat dari Hasil (Outcome Goals) seperti keputusan pertandingan Matlamat Proses / Prestasi (Performance Goals) seperti tingkahlaku khusus atlet Prinsip-prinsip Penetapan Matlamat • • Cox (1994 ) menggariskan beberapa prinsip Penetapan Matlamat yang perlu ada dalam diri individu atau pasukan untuk mencapai matlamat yang lebih berkesan.

4. • • Matlamat Jangka pendek untuk menyedarkan matlamat jangka panjang “Kejayaan bukan satu destinasi tetapi merupakan satu perjalanan. kejayaan akan dikecapi sepanjang perjalanan” 5. Penetapan matlamat yang realistik .boleh dinilai / ukur • • • • Kenalpasti tercapai atau tidak Matlamat yang khusus perlu ditetapkan untuk menilai sejauhmana Penetapan matlamat harus mengikut tahap pencapaian atlet Pencapaian prestasi perlu didokumentasikan keberkesanan dan pencapaian matlamat. Menggunakan matlamat jangka pendek untuk mencapai matlamat jangka panjang. .

Faedah Penetapan Matlamat Kesan Penetapan Matlamat Dalam Program latihan terhadap prestasi fizikal dan mental : • Tahap keyakinan kendiri. • Kemenangan adalah bukti kejayaan dan maruah atlet. • Atlet yang terlibat dengan penetapan matlamat dalam program latihan akan belajar memberi penumpuan yang lebih tinggi dalam penetapan prestasi dan pemikiran yang positif • Dapatan ini disokong oleh kajian Berton (1984) mendapati bahawa matlamat memberi hubungan yang positif terhadap prestasi dan atribusi psikologi positif • Kemenangan adalah impian atlet dalam sukan. motivasi dan tahap kebimbangan. • Mengekalkan penumpuan terhadap kerja atau tugasan untuk mencapai matlamat. • Mengekalkan baik • Mengamalkan pemikiran yang Positif sebelum atau semasa bertanding membantu mencapai matlamat ketenangan dalam diri semasa melaksanakan tugasan dan menghasilkan prestasi yang . • Sentiasa yakin diri dan bersedia menghadapi pelbagai situasi semasa latihan dan pertandingan.

Tentukan pengukuran pencapaian – masa. Proses Dalam Penetapan Matlamat • Analisis tugas motor .• Semangat kesepaduan atau komitmen dalam pasukan membawa kepada peningkatan prestasi. Contoh: Mengikut rekod yang lepas dalam satu-satu acara • Pengutamaan keutamaan • Penyelarasan keperluan Menyelaraskan mengikut keperluan atlet dan sukan matlamat Penetapan matlamat ikut . apa yang hendak dicapai • Pengukuran Prestasi . ulangan dan jarak • Penentuan Piawai .Kenalpasti tugas motor.Tentukan pencapaian mengikut piawai berdasarkan maklumat prestasi. rintangan.

Praktikal Membentuk / Menulis Penetapan Matlamat berdasarkan sukan masing-masing. kemudian bincang dengan jurulatih dalam pasangan: • Satu atau Dua Matlamat Jangka Pendek • Satu atau Dua Matlamat Jangka Sederhana • Satu atau Dua Matlamat Jangk Panjang • Satu atau Dua Matlamat Hasil • Satu atau Dua Matlamat Proses / Prestasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful