PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Banja Luka, 05.03.2013. god.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA – ŠKOLSKA 2012/2013 (zimski semestar)

2012.12.2012. 12.2012. 28.00h PETAK 28.00h 16.2012.2012.11. dr Jovan Vukoje PREDMET SAVREMENA PEDAGOGIJA FILOZOFIJA ŽIVOTA OSNOVE TEORIJE SISTEMA I UPRAVLJANJA TEHNOLOŠKI MENADŽMENT Prof.00h 16.12.12. Doc.2012.2012.2012. 28.2012.00h 17.00h 12.12.2012.00h 18. 17.11.2012.00h 10. 9. Prof. 29.2012. dr Zoran Arsović 26.00h 17. .00h 17. 15. 14.2012.12.00h 09. 28.00h 18.2012. 01.00h 17.12.00h I ROK II ROK I ROK II ROK I grupa (po prezimenu od slova A do K) II grupa (po prezimenu od slova L do Ž) I ROK I grupa (po prezimenu od slova A do K) II grupa (po prezimenu od slova L do Ž) I grupa (po prezimenu od slova A do K) II grupa (po prezimenu od slova L do Ž) II ROK I grupa (po prezimenu od slova A do K) II grupa (po prezimenu od slova L do Ž) I ROK II ROK I ROK II ROK I ROK II ROK Odbrana seminarskih radova Pismeni ispit PONEDELJAK 17.00h 17.30h 12.2012. 30.12.00h NAPOMENA I ROK II ROK I ROK I ROK 17.11. 24.00h 12.2012.2012.12.00h 12. Prof.00h 11.11.2012.2012.00h 16.00h 16.11. 20.00h 12.00h 12.30h 15.2012. 19.2012. dr Đuro Mikić DAN SRIJEDA SUBOTA SRIJEDA ČETVRTAK SRIJEDA PETAK PONEDELJAK SUBOTA ČETVRTAK PETAK SUBOTA DATUM 14.00h 17. 01. dr Branko Latinović 23. Prof.00h 13.00h 15. 28.00h 16.2012. 3.00h Doc.00h 12. 17.00h 09. 14. REDOVNI ČASOVA 16. dr Jovan Vukoje MUNDOLOGIJA DIDAKTIČKI SISTEMI POSLOVNA INTELIGENCIJA UTORAK PETAK PETAK ČETVRTAK PETAK SUBOTA SRIJEDA PETAK SRIJEDA 11. dr Željko Stanković PEDAGOŠKA INFORMATIKA Doc.11.2012. dr Zoran Arsović 7.00h 16.00h 12.12. dr Milanka Aleksić OSNOVE RAČUNOVODSTVA 11. dr Vladimir Stojanović 12.12.12.12.11.NASTAVNIK 1.00h VANREDNI ČASOVA 16.12.00h 16. 12. Prof. 12.11.11.00h 20. Doc.00h 17.00h 17. 15. 16. 28.12.00h 16.00h I ROK 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful