Pitanja iz Upravljačkog računovodstva!! 1. Šta su mjesta troškova? 1.

Navedite najmanje tri karakteristike po kojima se razlikuju finansijsko i upravljaćko računovodstvo? F:obavezno po zakonu, ne uključuje buduće događaje, jednoobrazno za sva preduzeća U:brzina informacija, uključuje buduće događaje, razdoblja izvještavanja su slobodna 2.Šta sadrži finansijski plan? Planski bilans, novčani plan 3. Kako dijelimo troškove posmatrajući vezivanja za nosioce troškova? DIREKTNI I INDIREKTNI 4. Koja je osnovna razlika troškova proizvodnje perioda? i troskova mogućnost njihovog

Troškovi Proizvoda kad nastanu kad je roba prodata ,Troškovi perioda kad nastanu . 5. Šta su mjesta troškova,a šta nosioci troškova? Mjesto troškova je zaokružena cjelina u kojoj ili u vezi sa kojom su se javili troškovi, tamo se mogu evidentirati i za njih tamo postoji odgovornost. U sistemu obračuna troškova, proizvodi i usluge koji su prouzrokovali njihov nastanak nazivaju se nosioci troškova. 6. Koji su osnovni ciljevi uspostavljanja sistema obračuna troškova u nekom preduzeću? 7.Čime se izražava stepen dovršenosti nedovršene proizvoda u sistemu obračuna masovne proizvodnje? EKVIVALENTNIM JEDINICAMA 8.Šta se uzima kao osnovica za raspoređivanje troškova u ABC sistemu obračuna troškova? TROŠKOVI AKTIVNOSTI 9. Šta je kalkulacija? SKUP AKTIVNOSTI KOJE SE KORISTE ZA ODREĐIVANJE CIJENE KOŠTANJA ODREĐENOG PROIZVODA ILI USLUGE 10. Kada se koristi metoda dodatne kalkulacije? U POJEDINAČNOJ I VANJSKOJ PROIZVODNJI količine

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful