P. 1
92959782-aprovizionarea

92959782-aprovizionarea

|Views: 2|Likes:
Published by Petrea Curosu

More info:

Published by: Petrea Curosu on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Catedra “Management”

TEZĂ DE LICENŢĂ
Tema: Perfecţionarea planificării şi organizării
aprovizionării tehnico-materiale în unităţile economice în condiţiile economiei de piaţă

A executat studentul grupei E 53 Specialitatea „Business şi administrare” Secţia cu frecvenţă redusă:

Beleuţa Vadim
Conducător ştiinţific:

Chişinău 2009

Cuprinsul
Introducere …………………………………………………………………… 3 Capitolul I Conceptul teoretic a planificării activităţii de producţie 1.1.Noţiunea şi esenţa planificării la întreprindere.............................. 6 1.2.Formarea stocurilor şi importanţa lor .......................................... 11 Capitolul II Caracteristica condiţiilor de organizare a aprovizionării tehnico-materiale 2.1. Elaborarea metodelor de aprovizionare tehnico-materială..............17 2.2. Organizarea relaţiilor de aprovizionare-desfacere ............................40

Capitolul III Analiza managerială 3.1. Analiza riscurilor şi metode de diminuare a lor.................................47 3.2. Analiza rezultatelor...............................................................................55 Concluzii...............................................................................................................58 Bibliografie...........................................................................................................59

2

INTRODUCERE
Motivaţia activităţii unei întreprinderi este asigurată de piaţă, de cererea de produse şi servicii – ca volum şi structură – care se manifestă pe piaţa internă şi pe cea externă. Cele menţionate, determină nu numai profitabilul de activitate a fiecărei unităţi economice, dar şi eficienţa acestei activităţi. De la întemeierea oricărei unităţi economice, producătorul îşi pune scopul obiectiv: de a obţine profit în urma încheierii afaceri sale. De asemenea aici se alătură şi: producerea bunurilor şi prestarea serviciilor, satisfacerea preferinţelor şi necesităţilor concurenţilor, executarea în condiţii de profitabilitate şi eficienţă. Totodată se mai cunoaşte şi faptul că producătorul îşi poate recupera cheltuielile numai dacă, bunurile oferite pe piaţă corespund cerinţelor şi preferinţelor consumatorilor. De aceea, orice întreprindere, pentru dezvoltarea sa are nevoie de o cercetare şi planificare, care să-i aducă acel obiectiv principal, pe care el şi la propus de la bun început: maxim profit, minimum cheltuieli. Funcţionalitatea întreprinderii necesită şi asigurarea bazei materiale şi de echipamente tehnice în concordanţă cu dimensiunile volumului de activitate pe care aceasta şi-l planifică de la bun început. Este cert faptul de a cunoaşte că în procesul de producţie sunt combinaţi cei trei factori de producţie : munca, capitalul şi natura (resursele naturale), care sunt cei mai importanţi factori pentru obţinerea unui bun economic, care să corespundă, preferinţelor consumatorilor. Fluxurile de intrări şi ieşiri în întreprindere sunt sub diverse forme: • intrările sunt sub formă de materii prime, materiale, semifabricate ş.a. • ieşirile sub formă de marfă, semifabricate, producţie în curs de execuţie etc.
3

geografici şi fireşte economici. De asemenea. care să corespundă normelor şi standartelor. Funcţionalitatea întreprinderii necesită asigurarea bazei financiare. care poate fi regional sau mondial. cît şi internaţionale. adică să fie în stare să definească şi să aplice o strategie concurenţială ce include:  factorii istorici. reflectînd obiectivele întreprinderii. bineînţeles. Trebuie concepută şi aplicată o strategie de achiziţie bazată pe o serie de decizii şi acţiuni coordonate. trebuie să ştie să se poziţioneze atît pe pieţele de desfacere. atît naţionale. specifici mediului său. este nevoie de a fi prevăzută organizarea activităţii de aprovizionare cu tot felul de materii prime şi materiale. Aprovizionarea reprezintă ansamblul de operaţiuni care permit unităţii 4 . cît şi pe cele de achiziţii într-o manieră globală. O singură carte rămîne disponibilă: cea a micşorării costurilor la exercitarea tuturor funcţiilor întreprinderii şi. este deja cunoscut.Faptul că toate întreprinderile cunosc unele probleme referitor la luarea deciziei optime. materiale şi de echipamente tehnice în conformitate cu volumul de activitate pe care şi-l planifică ea din timp.nu trebuie niciodată subestimate. este necesar respectarea lui. oricare ar fi mijloacele şi obiectivele sale. precum şi performanţele concurenţilor ale căror aptitudine. Concurenţa dură pe toate pieţele (de achiziţii şi de desfacere) nu permite mai mult a miza pe elasticitatea fără limită a marjelor de beneficiu lăsate doar la dipoziţia întreprinderii. chiar şi speranţele ei. despre ce este nevoie pentru ca o întreprindere să funcţioneze mai eficient. umane. a funcţiei de aprovizionare.la achiziţii şi vînzări .  o evaluare a riscurilor şi a capacităţii sale de a le stăpîni (controla) în raport cu exigenţile (cerinţele) clientelei sale. activitatea oricărei întreprinderi şi desfăşurarea procesului de producţie într-o unitate economică. această decizie necesită elaborarea unui plan strategic cît mai corect şi eficient. Aşa cum am menţionat puţin mai sus. Întreprinderea care se vede cîştigătoare.

obiectivul strategic al achiziţionării există nu numai la nivelul cumpărărilor. în teza dată eu am arătat care sunt punctele forte şi punctele slabe ale aprovizionării cu resurse materiale. şi în ansamblul funcţiei de aprovizionare. care stă la baza dezvoltării lanţului de întreprinderi mici şi mijlocii care.În primul capitol. atît a planificării. într-o măsură esenţială. De aici rezultă că punerea în aplicare a unei strategii de aprovizionare nu poate fi reuşită decît cu condiţia înscrierii ei în strategia globală a întreprinderii. fără întreruperi. Aranjată în trei capitole. tehnice şi financiare. o unitate economică. Activitatea de aprovizionare a unităţilor economice este una din principalele activităţi cu care se începe procesul de producţie şi asupra căreia se concentrează atenţia întreprinderii şi care necesită alocarea unor resurse financiare considerabile. aici se poate de mai adăugat şi părerea altor autori. Referitor la concepţia aprovizionării. îndeplinind comenzile întreprinderilor mari. În capitolul doi am menţionat metodele de care se foloseşte întrepinderea pentru a se aproviziona cu resurse materiale. Preşedintele Asociaţii Moldoveneşti de Aprovizionare care spune că ”luînd în consideraţie concepţia şi. eu vorbit despre toate noţiunile.Referitor la capitolul trei. aprovizionarea – prin consecinţele sale directe şi imediate – poate participa.Pentru a analiza mai concret probleme cu care se întălnesc toate 5 . contribuie în mare măsură la dezvoltarea şi progresul acestora. care sunt necesare pentru desfăşurarea procesului de rpoducţie. clasificările şi topologiile. la succesul sau insuccesul (chiar la falimentul) întreprinderii. cît şi organizării aprovizionării. Grosu. întrun mod mai larg. De fapt.economice să dispună de bunuri economice şi serviciile necesare desfăşurării în cindăţii optime a activitrăţii ei. indiferent de mărimea sa şi de ganul de activitate pe care ea îl desfăşoară. aprovizionarea îşi regăseşte un loc prioritar în managementul întreprinderilor. mai ales. În prezent. implimentarea practică. ci. eu am menţionat problemele cu care se întîlneşte orice întreprindere. dintre care unul este implimentarea practică. cum ar fi V. conduita pe termen scurt şi mediu a strategiei întreprinderii.

este nevoită să aibă la bază un plan bine elaborat sau să desfăşoare o anumită activitate de planificare. teoretic a planificării Noţiunea şi esenţa planificării la întreprindere Orice firmă . eu am ales desfăşurarea problemelor aprovizionării cu mărfuri a întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din Republica Moldova. care necesită o clasificare după mai multe criterii: 1) În raport cu obiectivele de dezvoltare: a) planificare strategică – reprezintă totalitatea de obiective ale întreprindrii pe termen lung. Planificarea economică are un caracter complex. pentru a obţine relizarea cu succes a scopurilor. Pentru a desfăşura o activitate eficientă. unitatea economică trebuie să aplice un anumit sistem de planificare. în lupta concurenţială. pentru că pătrunderea pe piaţă a unui bun. pentru a exclude pierderea clienţilor.întreprinderile.acţuinile şi activităţile operative ce trebuie efectuate pe termen mai scurt. coordonarea şi conducerea pe bază de plan a activităţii economice.1. Presupunerea că piaţa exclude planificarea nu este argumentată. 6 . De aceea eu consideră că planificarea este una din condiţiile de bază ale succesului oricărei firme. Capitolul I Conceptul aprovizionării tehnico-materială în cadrul întreprinderii 1. b) planificare tactică . fără a avea un plan bine elaborat înseamnă un eşec garantat. Din contra. organizarea. piaţa impune producătorii să planifice foarte atent activitatea sa. Prin planificare se înţelege programarea. principalele modalităţi de realizare împreună cu resursele alocate în vederea atingerii scopurilor. întreprindere.

totodată se şi repartizează principalii indicatori economici pe ani.precizează pentru perioade de un an indicatorii care rezultă din planificarea de perspectivă a unităţii economice. schimb.  planifocare operativă – se elaborează pe un trimestru.2) După orizontul de timp la care se referă:  planificare de perspecivă – se elaborează planuri pe perioade mai mari (3-7 ani). săptămînă. 2003. decadă.Cotelnic. „ Managementul activităţii de producţie”. 3) În raport cu nivelul ierarhic la care se efectuiază:  planificare de corporaţie – are un caracter strategic şi cuprinde în obiectivele sale prevederile pentru toate firmele pe care le grupează.Evrica. planificarea operativ-calendaristică – reprezintă partea planificării interne care se ocupă cu elaborarea planului de activitate a diferitelor unităţi pe termene scurte de timp.  planificare curentă . oră.78 7 . o lună.  planificare la nivelul de unitate economic planificare formală – aunci cînd există un sistem bine pus la punct cu compartimente specializate. 5) În raport cu conţinutul activităţii de planificare • • planificare tehnico-ecnomică – se referă la stabilirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de bază.  ce lucrează. Ea conţine şi aprofundează conţinutul planurilor 1 4) În raport cu modul de formalizare:  planificare informală – nu are un caracter de continuitate. O componentă de bază a planificării interne a întreprinderii o constituie planificarea operativă de producţie1. se folosesc metode ce pornesc de la competenţa celor A. folosind metode şi tehnici bine determinate de indicatorii economici. pag. Ed.

Între planificarea tehnico-economică şi programarea producţiei există strînse legături. Astfel. În timp se are în vedere defalcarea planului întreprinderii pe verigi structurale: secţii. În spaţiu se are în vedere defalcarea Planificarea de perspectivă Planificarea tehnicoeconomică Planificarea curentă Secţiunile planului Fundamentarea variantelor de plan Planificarea Întreprinderii Programarea producţiei Programe de producţie Ea are ca scop urmărirea şi controlul îndeplinirii obiectivelor planificate în condiţiile utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile şi cuprinde toate domeniile şi laturile activităţii întreprinderii: producţie. lansare şi urmărire a producţiei (PLUP) şi celelalte compartimente ale întreprinderii. care are următoarele funcţii: 1. locuri de muncă. comparitmentul PLUP primeşte de la comparimentul de pregătire a fabricaţiei informaţiei referitoare la structura 8 . aprovizionare. De asemenea această planificare constă în defalcarea planului anual de producţie al întreprinderii în timp şi în spaţiu. desfacere etc. Funcţia de informare – se referă la fluxul de informaţii care se stabileşte între compartimentul de programare. Planificarea operativă de producţie constituie un ansamblu de activităţi prin care se indică cantitatea de produse sau servicii ce se cer a fi executate într-o perioadă de timp în anumite condiţii de ritmicitate. Planificarea operativă a producţiei este o componentă de bază a sistemului de conducere opertivă. calitate şi cheltuieli de muncă. pentru realizarea acţiunilor sale.elaborate prin planificarea tehnico-economică curentă şi reprezintă un factor important în conducerea şi organizarea întreprinderii industriale. ateliere.

• realizarea celei mai scurte durate a ciclului de fabricaţie a produselor. Funcţia de urmărire şi de reglare operativă a producţiei – se bazează pe afectuarea unui control sistemetic. în concordanţă cu necesităţile şi interesele întreprinderii. atît pe piaţa internă.Economică. • cheltuieli de producţie minime şi o calitate superioară a produselor. • cheltuieli de producţie minime şi o calitate superioară a produselor. Bărbulescu „Pilotajul performant al întreprinderii” ed. Planificarea operativă de producţie permite soluţionarea următoarelor sarcini: • ritmicitatea desfăşurării procesului de producţie. Printr-o asemenea strategie trebuie menţionate avantajele concurenţei pe piaţa de 1 2 C. 136. Aş vrea să mai menţionez la acest capitol şi importanţa strategiei alese în procesul de planificare. deoarece se cunoaşte că într-o economie de piaţă. • folosirea deplină şi eficientă a forţei de muncă. Funcţia de elaborare a programelor de producţie – include problemele referitoare la desfăşurarea sarcinilor de producţie din programul anual al întreprinderii pe perioade scurte de timp şi pe verigi de producţie. pag. de calcul al duratei ciclurilor de fabricaţie etc. 9 . sub raport tehnic şi economic. Funcţia de fundamentare a normativelor necesare repartizării în timp şi în spaţiu sarcinilor de producţie. cît şi pe cea externă1. ce dă posibilitatea de a descoperi la timp cauzele care generează abateri de la desfăşurarea normală a procesului de producţie. a suprafeţelor de producţie. o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în condiţiile unei puternice competiţii. Economică. ea trebuie să-şi desfăşoare activitatea de bază unei strategii economice proprii. 4. Dar se mai cunoaşte şi faptul că. a utilajelor. Bucureşti. Bucureşti 1996. Pentru a-şi putea realiza obiectivele propuse. Include problemele de stabilire a ritmurilor de fabricaţie. pentru planificarea şi desfăşurarea unei activităţi eficiente de aprovizionare materială.9 Gh. p. 2000.310.articolelor ce trebuie executate etc. depinde hotărîtor şi de strategia elaborată în acest sens2. Băşanu „Managementul aprovizionării şi desfacerii” ed. bine fundamentate. 2. 3.

de calitate. dacă întreprinderea are capacitatea de a se bucura de avantaje pe piaţă. În stabilirea obiectivelor.) ⇒ abordarea resursei prin structura ofertei de piaţă. este bine să se diversifice sursele de aprovizionare ? ⇒ Analiza fiecărei resurse prin corelaţia cu cerinţele la care trebuie să răspundă produsul care o încorporează. în întreaga gamă sortimentală necesară. de la o sursă unică este avantajoasă ?  Dacă fiecare furnizor asigură un nivel diferit de calitate care corespunde cerinţelor consumatorului. cerinţele de standartizare. care trebuie să răspundă la întrebările de genul:  Este eficientă folosirea unei singure surse de aprovizionare ?  Există posibilităţi de diversificare a surselor ?. a ofertei furnizorilor. în ce condiţii?  Asigurarea resursei.  identificarea oportunităţilor de acţiune strategică pe grupe de furnizori. etc. ca punct de plecare în elaborarea strategiei în aprovizionare trebuie să se aibă în vedere: ⇒ natura şi caracteristicile resursei materiale care trebuie aprovizionată (calitatea. Planificarea strategică presupune :  analiza necesităţilor de consum prin identificarea grupelor de resurse pe categorii de importanţă şi posibilităţi de obţinere. care este puterea de negociere a furnizorilor. Strategia în aprovizionarea materială se concretizează în totalitatea obiectivelor care sunt urmărite şi căile de acţiune.furnizare a resurselor materiale şi energetice.  analiza sistemică a pieţii pentru a se evidenţia: în ce măsură resursele strategice pentru întreprindere sunt ofertate la vînzare-. semifabricatelor etc. posibilităţile de substituire.  identificarea căilor de acţiune eficientă pe piaţă. Dacă da. Interpretarea este dependentă de 10 . a echipamentelor tehnice. condiţiile de livrare.

♥ la un cost global minim. în cele mai bune condiţii economice ale momentului. achiziţionează din exterior un anumit volum de materii prime.2. 1. mijloace de producţie sau diferite servicii. Această lipsă de flexibilitate se va rezolva prin stocajul intern. din necesitate sau din alegere. materiale. Misiunea gestiunii stocurilor ar putea fi aceea de a realiza. ♥ la termenul oportun. piese de schimb. posibilitatea financiară şi voinţa politică de a face imobilizări financiare. Funcţia sa constă în satisfacerea nevoilor unei întreprinderi: ♥ în cantitatea şi de calitatea cerută. Formarea stocurilor şi importanţa lor Cele mai multe întreprinderi. utilaje. capacitatea magaziilor. gestiunea stocurilor îi revine unui serviciu specializat care funcţionează în strănsă colaborarea cu serviciul Aprovizionare şi Producţie. gestiunea stocurilor este încredinţată serviciului de aprovizionare. În întreprinderile mici şi cele comerciale. Desfăşurarea continuă a proceselor de producţie impune asigurarea întreprinderii cu resurse materiale în cantităţile şi ritmurile cerute de consumul productiv: materii prime. un echilibru între posibilităţile furnizorului şi nevoile consumatorului. al cărui nivel va fi asigurat în funcţie de ciclul de producţie.ciclul de viaţă al produselor finite. Gestiunea socurilor administrează întreaga rezervă de bunuri fizice ale întreprinderii. ţinînd cont de condiţiile economice ale momentului. în dependnţă de faza în care se află rpodusul dat. meteriale. Necesarul unei întreprinderi nu poate fi satisfăcut întotdeauna instanteneu de către piaţă. mărfuri. În întreprinderile industriale mai importante. 11 .

Aprovizionarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:  să stabilească nivelul real a diferitelor materiale cumpărate.  să realizeze o valorificare superioară a resurselor materiale. Pentru realizarea obiectivelor se inţiază şi desfăşoară mai multe activităţi specifice. a energiei. Alimentarea reprezintă acţiunea de finalizare a procesului de aprovizionare. Deci aprovizionarea reprezintă ansamblul de operaţiuni care permit unităţii economice să dispună de bunurile economice şi serviciile necesare desfăşurării în condiţii optime a activătăţii ei. aprovizionarea are un conţinut mai larg: ea nu reprezintă decît un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale şi echipamente tehnice. a utilajelor. Achiziţionarea este precedată de acţiunile de identificare a nevoilor. realizarea şi evidenţa resurselor materiale. firma urmăreşte cîteva obiective strîns legate de eficienţa întregii sale activităţi.  să asigure o lărgire continuă a bazei de materii prime. prin deplasarea materiilor prime din depozite la punctele de prelucrare-consum. de stabilirea dimensiunii acestora şi a momentelor de satisfacere. Prin procesul de aprovizionare. precum şi deplasarea acestora de la furnizor la consumator. inclusiv: 12 . Gestionarea fluxului de bunuri economice se bazează pe urmărirea şi evidenţierea relaţiilor dintre piaţa furnizorilor şi piaţa beneficiarilor.  să repartizeze şi să asigure a mişcare raţională a mijloacelor de producţie de la producător la consumator. fiind urmată apoi de negocierea condiţiilor de funizare. şi se desfăşoară în interiorul firmei. În raport cu achiziţionarea.Prin aprovizionarea tehnico-materială se are în vedere actităţile care asigură planificarea.  să asigure creşterea eficienţei economice prin accelerarea vitezei de rotaţie a cheltuielilor variabile.

fiind urmată apoi de negocierea condiţiilor de funizare. Aprovizionarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:  să stabilească nivelul real a diferitelor materiale cumpărate. .fundamentarea tehnico-economică a planului strategic şi a programelor de aprovizionare materială a firmei. şi se desfăşoară în interiorul firmei. firma urmăreşte cîteva obiective strîns legate de eficienţa întregii sale activităţi. Alimentarea reprezintă acţiunea de finalizare a procesului de aprovizionare. aprovizionarea are un conţinut mai larg: ea nu reprezintă decît un moment al procesului complex de aprovizionare cu materiale şi echipamente tehnice. Prin procesul de aprovizionare. de stabilirea dimensiunii acestora şi a momentelor de satisfacere. Gestionarea fluxului de bunuri economice se bazează pe urmărirea şi evidenţierea relaţiilor dintre piaţa furnizorilor şi piaţa beneficiarilor. Deci aprovizionarea reprezintă ansamblul de operaţiuni care permit unităţii economice să dispună de bunurile economice şi serviciile necesare desfăşurării în condiţii optime a activătăţii ei..  să realizeze o valorificare superioară a resurselor materiale.identificarea şi stabilirea volumului şi structurii materiale şi energetice necesare desfăşurării la parametrii planificaţi a activităţii unităţii economice.  să repartizeze şi să asigure a mişcare raţională a mijloacelor de producţie de la producător la consumator. În raport cu achiziţionarea. Achiziţionarea este precedată de acţiunile de identificare a nevoilor. prin deplasarea materiilor prime din depozite la punctele de prelucrare-consum.  să asigure creşterea eficienţei economice prin accelerarea vitezei de rotaţie a cheltuielilor variabile. Pentru realizarea obiectivelor se inţiază şi desfăşoară 13 .  să asigure o lărgire continuă a bazei de materii prime.

Stocurile . la rîndul său este fundamentat şi influienţat de fluctuaţiile cererilor.fundamentarea tehnico-economică a planului strategic şi a programelor de aprovizionare materială a firmei.dimensionarea consumurilor materiale. balanţe de materiale. Valoarea medie a stocurilor pe care întreprinderile industriale le deţin corespunde unei valori suficient de impunătoare din cifra de afaceri.alegerea furnizorilor a căror ofertă prezintă cele mai avantajoase codiţii economice şi asigură garanţii în livrările viitoare pe termen lung sau scurt.mai multe activităţi specifice.  în realizarea efectivă: pentru că menţine un contact permanent cu toţi furnizori tradiţionali sau potenţiali. Propunerile din planul de aprovizionare sunt bazate pe analize şi calcule tehnicoeconomice cuprinse în instrumente operaţionale cu rol important în realizarea eficienţii economice: norme de consum. activitatea de aprovizionare pentru întreprinderi se efectuiază prin intermediul stocurilor de resurse materiale. norme şi normative ale stocurilor de materiale. obţine condiţii de achiziţie cît mai avantojoase. Este de manţionat faptul că.dimensionarea stocurilor materiale. . inclusiv: . urmăreşte evoluţia produselor şi a materiilor prime.urmărirea şi controlul utilizării resurselor materiale pe destinaţii de consum. . pe o 14 . . imbolizând sume importante de resurse financiare. . . Actualmente .reprezintă cantităţile de resurse materiale care se acumulează în depozitele unităţilor economice într-un anumit volum şi o anumită structură.identificarea şi stabilirea volumului şi structurii materiale şi energetice necesare desfăşurării la parametrii planificaţi a activităţii unităţii economice. aprovizionarea unei întreprinderi industriale are un caracter dinamic:  în planificare: provizionarea trebuie corelată permanent cu planul de produţie care.

 menţinerea valorii anumitor materii prime sau produse. apar numeroase raţiuni economice. Flux de intrare Bunuri în aşteptare Flux de ieşire Figura 1.perioadă de timp determinată şi cu un anumit scop. comerciale. mai devreme sau mai tîrziu.reprezintă un ansamblude bunuri sau de articole acumulate în aşteptarea unei utilizări ulterioare. un flux de ieşire( pe care întreprinderea rareori îl poate stăpăni. Orice stoc se caracterizează în general printr-un flux de intrare pe care întreprinderea îl poate previziona într-un anumit grad. şi care permite alimentarea utilizatorului pe măsura nevoilor sale. se elimină astfel riscul creşterii exagerate a cheltuielilor de fabricaţie datorită penuriei. Caracteristicile stocului Rolul stocului este multiplu. acesta fiind impus de clienţi ) şi un nivel de bunuri în ateptare (vezi figura 1). Stocul . Raţiuni financiare:  stocarea produselor scumpe pentru un scop speculativ specific perioadelor de criză sau inflaţie. Raţiuni tehnic: 15 . tehnice care justifică existenţa stocurilor de materii prime: Raţiuni economice:  reducerea cheltuielilor de transport prin achiziţionarea unor cantităţi mai mari decît stocul curent necesar. financiare.  acceptarea ofertei propuse de furnizor cu cantităţi fixe de livrare la preţuri foarte avantajoase pentru produsele care nu implică costuri mari de stocare.

mai ales în cazul în care clienţii doresc să obţină produsele într-un timp redus. pierderea clientelei. Dacă nivelul de stoc e prea mare:  se înregistrează numeroase cheltuieli suplimentare (nevoia de depozite.  apar siuaţii în care firma vinde cu rabat ( scăderea profitului). Dacă nivelul de stoc e prea mic:  multiplică riscul de a întrerupe şi chiar de a opri fluxul productiv. în final. responsabilii cu gestiunea stocurilor trebuie să evite două situaţii periculoase: un nivel de stoc prea mare sau un nivel de stoc prea scăzut ambele cu consecinţe economice dezavantajoase.  şampanizarea vinului.  uscarea lemnului. etc. Raţiuni comerciale:  reducerea termenilor de livrare. asigurări.  produce întîrzieri în livrări. diminuarea vînzărilor şi. Prin politica promovată. ameliorarea aclităţii produselor. precum şi importanţa lor. prestatoare de servicii. Subsistemul aprovizionare asigură baza materială şi de ehipare tehnică a desfăşurării activităţii unităţii economice producătoare de bunuri materiale. personal salarizat. executoare de lucrări. 16 . prin care se subliniază interdependenţa subsitemelor aprovizionare şi desfacere. etc.  poate crea dificultăţi de lichidităţi. Procesul fabricării bunurilor în cadrul întreprinderii poate fi reprezentat prin circuitul economic al unităţii productive.)  imbolizările de capitaluri scad competitivitatea firmei.  dezorganizează întreprinderea.  achiziţii în perioada reducerilor oferite de furnizori.  realizarea unui răspuns prompt la cererile consumatorilor.  creşte riscul de degradare şi deteriorare a produselor stocate. pază.

1 metodelor de organizare a aprovizionării tehnico- A.E. 2. Întreprinderea are nevoie de o funcţie de aprovizionare deschisă.L. se poate înţelege uşor importanţa decisivă a achiziţiei de servicii şi a negocierii acordurilor de parteneriat cu întreprinderile inovatoare1.R.L. la clienţi de bază de contracte sau de comenzi ferme. Dacă stăpînirea tehnologiei reprezintă astăzi centrul aproape oricărei activităţi economice.Subsistemul desfacere asigură transferul produselor din sfera producţiei în cea a utilizatorilor. Ea trebuie să creeze o practică clară şi coerentă. pag.S. să garanteze eficacitatea acţiunii sale de achiziţii.S. “Diminsiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane” Ed.E. 2004. a consumului pin vînzarea directă sau prin livrarea la beneficiari.1.M. care înţelege problemele exprimate sau latente şi le găseşte soluţii . Aprovizionarea poate să ne ajute ca întreprinderea noastră să funcţioneze în sensul unei creşteri globale a puterii lor concurenţiale pe piaţa internă. să obţină o deciziune şi o colaborare eficace şi loială atît în interior cît şi în exterior.. Chişinău.R.M. CAPITOLUL II Caracteristica materială la „Tehno Studio” S. pe piaţa întreprinderii. Elaborarea metodelor de aprovizionare tehnico-materială la „Tehno Studio” S. 31 17 17 . A.

Senzaţia tradiţională a funcţiei de aprovizionare a fost una de adversitate faţă de vînzător. folosind mijloacele pe care le au la dispoziţii şi în mediul specific lor. Evrica. pag. Cotelnic „ Managementul activităţii de producţie ” Ed. Să ne amintim că. 3.e de menţionat faptul procesul de aprovizionare depinde de evoluţia politicilor existente pe care persoanele cu putere de decizie le pun în practică. de care ţările din Est sunt foarte dependentede pieţele externe. Chişinău 2003. de exemplu. care necesită din 2. Lupta contra inflaţiei. Forţa de atracţie a marilor pieţe este irezistibilă. achiziţia de componente din surse multiple se făcea prin contracte pe termen scurt. 2 A. Trebuie să avem specialişti pentru ca să lucreze diferenţiat. pentru că se consumă mult timp. Care sunt consecinţele ? 1. Astăzi nu mai încheiem astfel de contracte. poate justifica o sensibilizare şi o formare adecvată a achiziţiilor. de securitate. obiectivul calitate. la produsele de consum curent. Timpurile cînd fiecare îşi cumpără ceea ce i se pare bun au trecut. Interesele cumpărătorilor sunt atît de diferite. Prin procesul de aprovizionare firma urmăreşte cîteva obiective 2 strîns legate de eficienţa întregii ei activităţi cum sunt: asigurarea completă şi complexă a firmei cu resurse materiale şi echipamente tehnice calitative. stăpînirea supracosturilor la import poate justifica recurgerea la achizitori internaţionali specializaţi. 90.Obiectivul funcţiei de aprovizionare constă în evitarea dependenţii economice faţă de sistemul concurenţial. Nu trebuie să ne mirăm dacă importatorul renunţă la produsele moldoveneşti în cazul în care acestea nu sunt realizate conform ISO 90000. În perioada inflaţionistă. încît nu mai este posibil să se convină privind schimbul unei piese componente contra unui contract. În acest caz aprovizionarea necesită o susţinere de către direcţia generală şi o cunoaştere suficientă a funcţionării pieţelor. etc. Totul se bazează pe un sistem de înregistrare.18 18 . achiziţionarea la cel mai mic preţ a unor bunuri de aceeaşi calitate sau a unor servicii comparabile calitativ. în special.

Derularea normală a procesului de aprovizionare necesită organizarea în cadrul structurii de conducere a unităţii economice a unui compartiment de specialitate sub formă de departament.partea întreprinderii o verificare de calitate a politicii de achiziţii şi a metodelor de fabricare utlizate. Este nevoie de o instruire efectivă în domeniul achiziţiilor. şi în special. investiţiilor. exporturilor. consumului. birouri în funcţie de vilumul şi profilul de activitate. Reluarea ciclului se bazează pe redemararea tuturor elementelor cecerii. este simplu să transmitem cu grijă o experienţă care există în cea mai mare parte în întreprinderile mari. Că întreprinderile astăzi sunt condamnate să-şi sporească productivitatea. Organizarea peste tot include o aprovizionare care să permită să se relizeze o piaţă capabilă să protejeze drepturile omului. În asemenea caz urmează să se realizeze obiective ca:  stocuri din ce în ce mai mici  termene de livrare scurte  standartele de calitate avansate  disponibilitate înaltă a serviciilor şi produselor Întreprinderile care nu vor putea oferi un produs de calitate bună la un preţ mai mic vor fi ameninţate în curînd de pericolul falimentului. în special cea de manage ment. Apare competenţa furnizorilor prin încurajarea programelor de parteneriat cu scopul ca întreprinderea să poată răspunde la numeroasele provocări lansate de concurenţă. cărora le acordăm o atenţie deosebită. Nu este de mirare ca unii observători văd în funcţie de gestiune a aprovizionării a reacţie capabilă să susţină eforturile de creştere şi susceptibilă să întărească schimbările de mentalitate . 4. de selectare a furnizonilor de secţie economică şi de încredere. să poată susţine reformele economice. să respecte mediul. 19 . A afirma că acestă reactivare trebuie să se realizeze în etape poate da naştere la întrebări. adică este nevoie de un grup de oameni care să practice aceeaşi etică profesională. nu mai contestă nimeni. Ceea ce se cere este clarviziunea. servicii.

Asigură primirea-recepţia loturilor de materiale sosite în întreprinderea beneficiară. în funcţie de natura şi condiţiile specifice de păstrare. pag. Conform acestui sistem. Sistemul funcţional de ATM Sectorul de programe Sectorul material Sectorul depozite Sectorul funcţional de organizare a ATM 1 Ala Cotelnic „Managementul activităţii de producţie” . depozitarea şi păstrarea integrităţii proprietăţilor resurselor. Cele mai răspîndite sunt: ⇒ Sistemul funcţional. evidenţa şi securitatea lor. Experienţa practică şi teoria economică ne oferă mai multe sisteme de organizare a aprovizionării în cadrul unităţii1. Schematic sistemul funcţional de aprovizionare tehnico-materială (ATM) se prezintă în figura de mai jos.de forma de organizare şi mărimea unităţii. toate actvităţile sunt grupate pe următoarele sectoare: ♥ Sectorul de programare. Are ca scop activitatea operativă de aprovizionare propriu-zisă a secţiilor – locurilor de muncă. de stabilirea graficelor de alimentare a secţiilor. 9220 20 . ♥ Sectorul de materiale. în ansamblu. Evrica. ♥ Sectorul depozite. ţinînd cont de graficele date de programare şi se organizează în funcţie de nomenclatura de organizare. Conducerea şi controlul. a locurilor de muncă cu resurse materiale şi organizează evidenţa aprovizionării. pregătirea şi eliberarea în consum sau pe destinaţiile de utilizare a acestora. Chişinău 2003. Se ocupă de întocmirea propriu-zisă a programului de aprovizionare. ed. Între toate sectoarele compartimentului de aprovizionare există relaţii de colaborare. se asigură la nivalul şefului de compartiment.

⇒ Sistemul de organizare în funcţie de destinaţia de consum. ca urmare a numărului redus de materiale şi imoplicit de furnizori pe o grupă. fiecare fiind responsabil de asigurarea structurii materiale pentru care se formează. gestionarea şi controlul utilizării acestora. 21 . În acest caz. se constituie sectoare de aprovizionare-depozitare .⇒ Sistemul de organizare pe grupe de materiale. de la fundamentarea necesităţilor. Schematic organizarea compartimentului de aprovizionare tehnico-materială conform sistemului de organizare în funcţie de destinaţia de consum se prezintă în figura de mai jos. În cadrul acestui sistem se constituie sectoare de aprovizionare-depozitare. precum şi asigurarea depozitării materialelor. Ca dezavantaj se prezintă faptul că în cazul unui număr mai mare de subdiviziuni consumatoare pot apărea condiţii care să conducă la necorelarea aprovizionării cu producţia. adică de secţiile consumatoare. la complicarea procesului de urmărire-control al modului de utilizare a resurselor materiale în consum. contractarea resurselor şi pînă la aducerea. Schematic acest sistem se prezintă în felul următor: Sistemul de aprovizionare pe grupe de materiale Sector aprovizionaredepozitare materiale chimice Sector aprovizionaredepozitare materiale textile Sector aprovizionaredepozitare materiale neferoase Sistemul de organizare a ATM pe grupe de materiale Drept avantaj al acestui sistem poate fi menţionată simplificarea şi specializarea activităţii lucrătorilor. în funcţie de beneficiarul materialelor.

⇒ Sistemul mixt de organizare a aprovizionării tehnico-materiale prevede ca pentru unele resurse materiale. creează condiţii pentru un control permanent şi eficient al destinaţiei de consum al materialelor. să se organizeze sectoare care să se ocupe cu aprovozionarea şi depozitarea pentru fiecare secţie în parte. deseori. Avantajul acestui sistem se prezintă în asigurarea cunoaşterii detaliate. nomenclatura materialelor pentru o secţie este foarte largă şi numărul de furnozori de asemenea este mare.Sistemul de aprovizionare în funcţie de destinaţia de consum Sector aprovizionaredepozitare pentru secţia A Sector aprovizionaredepozitare pentru secţia . Schematic organizarea acestui sistem este prezentat puţin mai jos. iar pentru alte materiale.. mai ales pentru cele de bază. a necesităţilor de resurse materiale specifice secţiei pe care o alimentează .. Dezavantajul constă în faptul că. să se constituie sectoare speciale de aprovizionare-depozitare conform grupelor respective de materiale. desfăşurarea operativă şi urmărirea eficientă a procesului de aprovizionare la nivelul grupei constituite. Sector aprovizionaredepozitare pentru secţia ... în special pentru materialele auxiliare. din care cauză creşte gradul de complexitate în coordonarea. la nivelul fiecărei grupe. Organizarea aprovizionării tehnico-materială după sistemul mixt Sector aprovizionaredepozitare materiale auxiliare Sector aprovizionaredepozitare pentru secţia A Sector aprovizionaredepozitare pentru secţia B Sistemul mixt de organizare ATM 22 .

fiecare dintre departamente îşi are domeniul său de activitate şi îndeplineşte anumite sarcini.a. Fiecare ramură reprezintă un departament. recepţia loturilor de materiale de la furnizori. eliberarea acestora pe destinaţii de consum.a.Sistemul asigură îmbinarea avantajelor variantelor menţionate şi eliminate în mare măsură a dezavantajelor care le sunt specifice.  Departamentul procurare – asigură selectarea furnizorilor. În cadrul celor patru departamente. deplasarea materialelor în interiorul şi exteriorul unităţilor economice etc.  Departamentul recepţie şi depozitare – asigură primirea. activităţile care compun procesul de aprovizionare se prezintă astfel:  Departamentul de planificare control – elaborează programe referitoare la necesarul de materiale.  Departamentul transport – asigură mijloacele de transport adecvate. asigură dimensionarea stocurilor. 23 . Se mai poate de menţionat că axistă şi alte forma de organizare a compartimentului de aprovizionare materilă. stabileşte cantităţile necesare de comandat ş.. depozitarea şi păstrarea resurselor.. încheierea contractelor ş. care se practică la nivelul marilor unităţi (corporaţii). participarea la negocieri.

2004. există anumite calcule de eficienţă. dar şi subiectivă.M. în dependenţă de existenţa animitor condiţii şi scopuri urmărite.S. containere Magaziigestiune Transport Studiul pieţeialegerea furnizorilor Negociere. este evidentă cunoaşterrea metodelor de aprovizionare. A. contracte Aprovizionare operativă Trafic Expediere Sistem de organizare a ATM utilizat de corporaţii Pentru specialiştii din domeniul aprovizionării.situaţii statistice Rapoarte Procurare Recepţie şi depozitare Primirerecepţie Depozitare Gospodărie. Chişinău. “Diminsiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane” Ed.S.E. aprovizionare Evidenţe. Din această cauză. deci. care trebuie să asigure consumul resurselor în procesul de producţie şi crearea condiţiilor pentru continuitatea acestuia. FORMELE DE APROVIZIONARE MATERIALĂ ŞI CU ECHIPAMENTE TEHNICE 1 A. fiecrea întreprindere utilizează metode de aprovizionare dintre cele mai adecvate specificului propriu.E.Conducătorul compartimentului de aprovizionare materială Planificare control Prognoze strategii Programe. pag. 8524 24 .. care îmbină ritmul şi structura resurselor necesare alimentării producţie cu cheltuieli atrase de o asemenea activitate. convenţii. Alegerea unei metode de aprovizionarea este o opţiune obiectivă1.M.

a vitezei de rotaţie a fondurilor de care dispune sau şi le asigiră întreprinderea consumatoare. a formării de stocuri cu mişcare lentă sau fără mişcare. unităţile economice pot să acţioneze sau nu cu eficienţă. La alegerea formei de aprovizionare se va avea în vedere ca opţiunea să asigure:   Acces uşor la servire. în condiţiile economice avantajoase. în calitate de consumatori sau producători-furnizori. cea mai eficientă formă de aprovizionare.În funcţie de locul pe care-l ocupă în sistemul pieţei produselor.  Afectarea unor spaţii de depozitare mai reduse pentru stocarea resurselor aprivizionate în cantităţi mici. Formele de aprovizionare care pot fi folosite de unităţile consumatoare de resurse materiale sunt ( figura de mai jos):  Aprovizionare directă de la producători. care îmbracă trei variante:  Aprovizionarea prin tranzit organizat. prin intermediul comerciali). Satisfacerea promptă.  Aprovizionarea prin unităţile specializate în comercializarea de materiale şi produse în sistem en gros (deci. unitatea economică consumatoare poate alege. astfel.  Cumpărarea şi aducerea resurselor materiale la destinaţie la preţuri de aprovizionare cît mai mici.  Aprovizionarea de la depozitul angrosistului. ca şi a lipsei de stoc. a întregii structuri de produse necesare şi la moment dorite.  Prevenirea suprastocării.a. anticipat acţiunii de organizare şi concretizare a relaţiilor de vînzare-cumpărare.  Aprovizionarea prin tranzit achitat. Pentru rezolvarea unei asemeni cerinţe.  Evitarea stocării de resurse materiale pe perioade prea lungi de timp. la intervale mai scurte de timp ş. 25 .furnizori. pentru aplicare. prin înlesnirea asigurării la intervale mici şi accelerarea.

acestă formă este eficientă în cazul resurselor materiale. 26 .  Sistemul de achitare a contravalorii produselor livrate consumatorilor. produselor care fac obiectul vînzării-cumpărării în cantităţi mari şi foarte mari – cum este cazul materialelor de amsă sau a produselor de serie mare.Directă Organizat Formele de aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice Prin intemediarii comerciali (angrosişti) De la depozitele acestor unităţi Prin tranzit Achitat Diferenţierea unei forme faţă de alta se face în funcţie de modul cum se realizează următoarele trei activităţi:  Modul de organizare şi concretizare a relaţiilor de vînzare-cumpărare dintre factorii participanţi la acest proces. Modalitatea de efectuare a activităţii menţionate indică concret şi factorii participanţi la derularea procesului de aprovizionare a consumatorilor.  Modul de livrare a produselor (relaţia pe care se transferă produselor de al producător la consumator). În asemenea cazuri se pot obţine preţuri avantajoase la achiziţie. se pot acorda rabaturi comerciale sau bonificaţii. Aprovizionarea directă prevede ca toate cele trei activităţi să se realizeze prin relaţia directă între unitatea consumatoare şi cea producătoare-furnizoare. iar cheltuielile de transport sunt mai mici.

) Ieşirea micilor consumatori de sub incidenţa formei directe de aprovizionare cînd acestea nu le este avantajoasă – se asigură prin orientarea către intermediarii comerciali.  Pot fi refuzaţi la servire pentru că prezenţa lor conduce la extinderea activităţii de desfacere a producătorilor furnizori – acţiunea care este sau nu posibilă sau nu se justifică economic la nivelul acestora (după caz. uneori inaccesibile etc. dezavantajoasă pentru mai micii consumatori care:  Nu pot beneficia de rabaturi comerciali sau de bonificaţii în cazul în care comanda se prezintă sub cantitatea minimă impusă de furnizori ca prag pentru a obţine asemenea înlesniri. cel puţin în cantităţile minime impuse de aceştea pentru care acordă rabaturi comerciale. forma este avantajoasă pentru marii consumatori şi. accesibile – asemenea factori au acestă posibilitate datorită sferei mai extinse de acţiuni la revînzare.  Sunt nevoiţi să suporte cheltuieli mari de transport pentru deplasarea unor cantităţi mici în special pe distanţe mari.Deci. care. ar implica practicarea de preţuri diferenţiale la vînzarea aceloraşi produse. • Satisfacerii oricăror comenzi. implicit a fondurilor financiare aferente. numărului mai mare de clienţi. situaţii care contravine legii ş. au posibilitatea: • Comandării produselor direct la producători. greu de suportat.a. rezultatul se poate concretiza în asigurarea materială la preţuri de aprovizionare prea mari. bonificaţii sau se vînd la preţuri avantajoase. frecvent. consecinţa se poate concretiza în amplificarea nejustificată economic a volumului imobolizărilor de resurse materiale în stoc. ar necesita creşterea preţurilor la vînzarea produselor către micii consumatori – deci. ca şi a 27 . prin poziţia pe piaţă.  Îşi pot forma stocuri mai mari decît cele normale anterior estimate – dacă se aprovizionează în cantităţile impuse ca limită minimă pentru a fi acceptaţi la servire sau pentru care se pot bucura de rabaturi comerciale sau bonnificaţii. indiferent de mărirme.

în reglementarea raporturilor financiare antrenate de procesele de vînzare-cumpărare. iar livrarea acestora să se realizeze direct între producător şi consumator. astfel. organizat pare neeficient. uneori. • Înlesnirii unor servicii care avantajează micii consumatori – servicii mai geru de oţinut prin cumpărarea directă de la producători ş. chiar la prelungirea ciclului de realizare a proceselor de vînzare-cumpărare.a. cu o stuctură de produse corespunzătoare cererilor formulate de clienţi. Acestă formă implică mai profund intermediarul comercial în derularea proceselor de desfacere. urmînd ca livrarea produselor şi deconectarea facturilor aferente să se realizeze direct între ultimii factori. în special. în scopul depistării producătorilor şi consumatorilor potenţiali solicitanţi ai serviciilor lor.aprovizionare. acest factor se integrează şi devine mai cointeresat în urmărirea şi controlul derulării ritmice a livrărilor. amortizate prin rabaturile comerciale de care au beneficiat la cumpărarea produselor de la sursele primare de furnizare (producători – furnizori ). • Practicării unor adaosuri comerciale rezonabile. intermediarii comerciali studiază piaţa de furnizare pentru a se informa asupra ofertelor de vînzare şi a cererilor de produse. totuşi aceste variante de intermediere prezintă şi avantaje: 28 . la momente programate sau neprogramate. respectării de către de către producători şi consumatori a obligaţiilor asumate prin contract. care să conducă la preţuri de revînzare accesibile. Aprovizionarea prin tranzit achitat presupune ca atît contracarea. În ambele variante de tranzit. cît şi achitarea contravalorii produselor să se asigure prin intermediarul comercial. Deşi. Aprovizionarea prin tranzit organizat presupune înlesnirea de către un intermediar comercial a activităţii de organizare şi concretizare a relaţiilor dintre consumatori şi producători-furnizori. aprovizionarea prin tranzit şi. intemediarul comercial contribuind la sporirea cheltuielilor d aprovizionare ale consumatorilor şi. la prima vedere.servirii ritmice.

din care se acoperă cheltuielile efectuate de acest factor şi se obţine o marjă rezonabilă de profit. Pot face negocierile mai uşoare. stabilite diferenţiat în funcţie de natura materialelor.a. În ambele variante de tranzi. în general. Acestă formă de aprovizionare integrează complet intemediarul comercial în activitatea de comercializare a produselor. Livrarea produselor de la dpozitele intermediarilor comerciali specializaţi se relizează la preţuri care includ anumite cote de adaos comercial. Varianta se practică în mare măsură în cazul cumpărărilor în cantităţi mici. comisionul are rolul de a permite acoperirea cheltuielilor pe care le face intemediarul comercial în acţiunea sa de înlesnire a comercializării de produse în limitele specificate. ca şi de volumul desfacerilor. devenind în unele situaţii factorul determinant în înlesnirea activităţilor de desfacere şi de aprovizionare. intermediarii comerciali fiind mai buni cunoscători ai caracteristicilor pieţei de furnizare. efortul acestora pentru a pătrunde pe piaţa produselor. în special pentru cele destinate exportului sau care se asigură prin import. Pot impulsiona cu eficienţă realizarea contractelor a căror încheiere o înlesnesc ş. Aprovizionarea de la depozitele intermediarilor comerciali este o formă care presupune ca toate cele trei activităţi să se realizeze integral prin unităţile specializate în comercializare (adică prin angrosişti specializaţi). Pe baza cotei de adaos comercial se estimează veniturile unităţii specializate în comercializareaa. comercializarea lor. ca şi de a obţine o marjă rezonabilă de profit.• Scurtează perioada de timp în care se realizează contactul dintre producătorii şi consumatorii anumitor produse. • • • Uşurează munca producătorilor şi consumatorilor pentru studierea pieţei. Aprovizionarea de la depozitele unităţilor specializate în comercializarea de materiale şi produse prezintă mai multe avantaje: 29 . specifice micilor consumatori care au acces limitat la aprovizionarea directă de la producători sau pentru care acestă formă nu le este avantajoasă.

• Degajarea producătorilor de un număr prea mare de clienţi şi simplificarea astfel a activităţii de desfacere a produselor la nivelul lor. cu posibilitatea folosirii mai eficiente a acestora. Aprovizionarea garantată prezintă următoarele avantaje: • Reducerea cheltuielilor de transport prin condiţiile pe care le creează pentru elaboarea unor planuri optime de distribuţie-transport a resurselor spre consumatorii serviţi în contextul formei. la momente programate sau întîmplătoare. Promovarea cu mai mare uşurinţă şi eficienţă a produselor noi realizate de anumiţi producători ( pentru care costurile de intrare pe piaţă ar fi prea mari) ş. Angajarea la cumpărarea şi stocarea de reurse materiale la un moment dat a unor fonduri financiare mai mici. În acestă formă pot fi asiguraţi unul. acesta constă în preluarea de către o unitate specializată în comercializare a procesului de aprovizionare a structurii integrale sau parţiale de materiale necesare unei întreprinderi consumatoare într-o perioadă de gestiune . fiind posibilă servirea lor la intervale scurte de timp. chiar zilnic.a. sau fără comenzi anticipate. mai mulţi sau toţi consumatorii din raza de acţiune a unui intermediar comercial. în cantităţi variate. • • Disponibilizarea astfel a unor importante spaţii de depozitare la consumatori. implicit a fondurilor financiare antrenate la cumpărarea şi stocarea de resurse materiale la un moment dat. • Asigurarea premiselor pentru reducerea substanţială a stocurilor la consumatori. de la depozitele angrosistului. la intervale mici de timp.• Creşterea gradului de certiudine în asigurarea micilor consumatori cu o structură materială şi de produse extinsă. 30 . O formă de aprovizionare care se impune tot ami mult datorită efectelor economice favorabile pe care le generează pentru consumatori este aprovizionarea garantată. • Diminuarea stocurilor de materiale la consumatori.

. 4.ciclului închis” .T.planificarea cererilor de materiale în baza datelor despre rezervele la depozit şi nomenclatorul de fabricaţie al întreprinderii.) subsistemul KANBAN   Metoda MRP . MRP a fost reluată şi aplicată în S. recomandată.• Degrevarea factorilor de conducere ai unităţilor consumatoare de activitatea de aprovizionare şi concentrarea acestora în măsură mai mare asupra celei de producţie. • Accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului circulant al consumatorilor şi sporirea astfel a eficienţei economice în folosirea acestuia ş. .Manufacturing Resourse Planning) metoda „Exact la timp” (J. Metodele care reprezintă un interes mai mare este:  metoda MRP (planificarea cererilor de materiale.planificarea necesarului de resurse şi necesităţilor de distribuţie la noivel de întrerprindere. în cadrul firmelor cu producţie finită complexă.planificarea necesarului de materiale în baza datelor primite de la furnizori .a. incluzînd întocmirea programului de producţie şi controlul realizării lui la nivel de secţie – MRP-1 Sfîrşitul anilor 80.. pentru gestionarea pe termen scurt a unităţii economice –MRP-3. îndeosebi.planificarea necesarului de materiale după principiul . cunoscînd în dezvoltarea sa cîteva etape: 1. Anii 60-70. dar cea mai largă răspîndire o are sistemul de aprovizionare programată şi dinamică.U. În teoria şi practica economică se cunosc mai multe metode şi sisteme de aprovizionare utilizate în cadrul întreprinderilor. 3.I.MRP -2 Anii 90.metoda tipic japoneză folosită. 31 2. îndeosebi. Aceasta este metoda –MRP -0 Anii 70-80.A.

cît şi pentru cea cu termen scurt. 14. Planificare vînzărilor şi producţiei Gestionarea cererii Întocmirea planului de producţie Planificarea cererilor de materiale Specificarea materialelor Gestionare depozitelor Furnizările planificate Gestiunea la nivelul secţiei de producţie Planificare capacităţilor de producţie Controlul intrări/ieşiri Aprovizionarea tehnico-materială Planificarea distribuiri resurselor Planificarea şi controlul operaţiunilor de producţie Gestionarea finanţelor 32 . pornindu-se de la descompunerea pe elemente componente ale produselor finite ( necesarului de materiei prime. 13. 10. 4. 11. materiale. 6. calculat pe baza necesarului independent. MRP-2 se poate aplica cu succes atît pentru producţia cu termen lung de execuţie. esenţa metodei constă în separea necesarului de producţie al întreprinderii în necesar independent de activitatea internă a acesteia şi în necesar dependent de activitatea internă a unităţii economice. 7. semifabricate. piese. 5. etc. ). care sunt următoarele: 1. 3. în sensul că necesarul independent este greu de stabilit prin măsuri previzionale. Esenţa conceptului MRP constă în sesizarea diferenţelor ce trebuie să existe între cele două tipuri de necesar dependent şi independent. Metoda MRP-2 conţine descrierea a 16 grupe de funcţii sistemice. 8. 9. iar necesarul dependent poate şi trebuie să fie stabilit pe baza unor calcule analitice. 12.Indiferent de metoda în care se prezintă. 2. Între variantele prezentate anterior.

Modelarea Măsurarea performanţelor MRP-2 este o metodă bazată pe bucle de retro-acţiune. pag. 1 A. un instrument de dialog realist între activitatea comercială şi cea de produducţie a întreprinderii 1. şi pe săptămîni.E. “Diminsiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane” Ed. fiind o detaliere în practică a producţiei. cu posibilitatea de a le modifica la apariţia unor incompatibilităţi.15. Chişinău. 2004.E. este deci un sistem de pilotaj buclat.M. pe luni.S.. de fapt. Planul industrial şi comercial este conceput pentru stabilirea priorităţilor întreprinderii aferente perioadei viitoare şi se întocmeşte pe familii de produse avînd în vedere trei elemente:  nivelul cererii pe piaţă  nivelul stocurilor existente  nivelul cerut pentru viitoarele stocuri pe o perioadă varibilă în funcţie de tipul producţiei ( între 1 şi 5 ani) În final. A.M. previzionate prin plan. Programul director de producţie este. 16. 8833 33 . planul se concentrează în stabilirea nivelului pervizional al producţiei obţinut prin însumarea mărimii cererei previyionate şi a mărimii stocurilor şi scăzînd mărimea stocurilor existente. în care deciziile şi acţiunile sunt controlate în aval.S.

realist de producţie Calculul global de încarcare Dacă există imposibilitatea de a fi realizat Calculul necesarului dependent Calculul detaliat de încarcare Este realizat programul director ? Controlul gradului de încarcare în execuţii Controlul de execuţie Schema nr. 34 . dacă programul director de rpoducţie este realizabil sau nu.în această privinţă . care arată dacă există pericolul imediat sau mai îndepărtat cu prevederile din planul industrial şi comercial. Urmărirea şi controlul fluxului tehnologic şi respectiv a gradului de încarcare a fiecărui post de execuţie conduc la luarea unei decizii.sistem di pilotaj buclat Pentru a se verifica dacă producţia previzională prin plan este în concordanţă cu capacitatea de producţie a unităţii economice.fiind luate la nivel macro.Planul industrial şi comercial Program director.1 MRP. deciziile . şi respectivcele din programul director de producţie să nu poată fi realizate de firmă. sunt necesare calcule globale de încarcare.

operativă şi detaliată cu posibilităţile modificări în datele iniţiale în baza informaţiei operative.În cazul unui răspuns negativ.I. care permite reglarea activităţii unităţii economice. 2) 3) Toate cele trei bucle sunt importante pentru implementarea în practică a metodei. cît şi detaliarizarea pe comenzi aparte. eventualul. 35 .T.evidenţiază eventualile imposibilităţi de realizare a programului director de producţie bucla B2. atunci se trece la controlul gradului de încarcare a posturilor de execuţie mai importante.  Planificarea strategică.evidenţiază diferenţele între controlul detaliat de încarcare şi controlul gradului de încarcare în execuţie bucla B3. Reflectarea financiară a activităţii întreprinderii în întregime. reglarea sistemului pa baza datelor introduse din practică.apare între calculul necesarului dependent şi controlul de execuţie cu prioritate. îndeplinirea planurilor. tipuri de resurse .  Rezolvarea problemelor legate de optimizarea fluxurilor de producţie şi de materiale. Reducerea considerabilă a cheltuielilor neproductive. Conform schemei de mai sus se deosebesc următoarele bucle de reglare : 1) bucla B1.    Identificarea locurilor înguste în cadrul unităţilor de producţie. permiţînd: introducerea în calcul a datelor din practică. Se apreciază că folosirea metodei MRP este o primă etapă în trecerea la sistemele integrate de organizare a producţiei de tip J. Dacă răspunsul este afirmativ. procedura se reia stabilidu-se. ale punctelor de execuţie cu cerinţele pieţei Avantajele pe care le oferă folosirea metodei MRP-2 sunt următoarele:  Obţinerae informaţiei oparative despre rezultatele activităţii operative atît la general. punerea de acord a capacităţii de producţie. dacă există imposibilitatea de a fi realizat.Această metodă este un sistem buclat.

I. necesită dezvoltarea relaţiilor pe termen lung cu furnizorii care se poate realiza atunci cînd se reduce numărul acestora. 112. pag. fără a miza că se vor găsi cumpărători.T. a risipei şi are ca cerinţă livrarea de piese „perfecte” şi tocmai la timpul cînd acestea sunt necesare 2. necesită shimbări esenţiale atît în planificarea producţiei. Evrica Chişinău 2003 pag. 8036 Elena-Marilena Porumb „Managementul strategic al resurselor materiale” . cît şi în procesul de producţie proriu . Trebuie menţionat faptul că această metodănu este nouă şi se aplică cu succes în statele dezvoltate. J. 36 36 . Deci. Introducerea metodei J. iar pînă atunci materialele sau producţia finită să fie stocate. fiecare piesă este produsă doar pentru a satisface o cerere care vine de la următorul loc de muncă.I. necesitînd timp pentru concretizarea tuturor detaliilor şi pentru pregătirea personalului implicat. piese şi subansamble secţiilor anterioare.T. Ea asigură o legătură strînsă între ritmul şi momentul livrării de către furnizori a mărfurilor cu cele ale primirii acestor resurse de către benificiar. ed. – impune eliminarea pierderilor.I.Metoda „ Exact la timp ” ( J. 2000. 1 2 A Cotelnic „ Managementul Activităţii de Producţie” ed.zis. materiale. ) – a rezultat din mediul japonez din cauza lipsei de resurse naturale şi a spaţiului1.Economică. semifabricate. Principiul de bază al acestei metode constă în organizarea procesului de producţie şi funcţionarea cît mai aproape de situaţia ideală. Aplicarea metodei date se face în două direcţii: în cadrul unităţii ecoomice şi în relaţiile cu furnizorii. adică cu stocuri lanivelul zero sau cu stocuri nu mai mari de o zi. evitînd astfel aşteptările sau întreruperile în procesul de producţie. Tendinţa de orientare spre sistemul J. Bucureşti.I. constă în faptul că întreprinderea trebuie să aprovizioneze cît mai des şi să deţină stocuri doar pentru realizarea producţiei solicitate pe piaţă. piese şi deci reducerea costurilor aferente acestor stocuri indiferent de volumul de producţie.T.T. Modul ideal de funcţionare a metodei J.T. Prima direcţie se bazează pe principiul că secţia de montaj din cadrul întreprinderii dă ordine de aprovizionare cu materiale.I. Esenţa acestei metode constă reducerea volumului de muncă inclus în stocurile de materii prime.

apoi cei care unitatea economică cu produsele de valoare mare şi sunt situaţi la depărtare. în cadrul întreprinderii. unitatea economică trebuie să încheie cu funizorii contracte de aprovizionare pe termen lung.Acestă formă de organizare a procesului de producţie presupune gruparea operaţiilor similare. piese şi care ocupă mult spaţiu.  diminuarea timpului de conducere. în scopul minimizării timpilor de aşteptare. zilnic se poate recurge la aprovizionări săptămînale sau lunare.I.T. A doua direcţie o constituie relaţiile cu furnizorii.  evitarea imobilizării de fonduri băneşti mari.I. astfel furnizorii avînd adesea mai puţin de opt ore pentru a răspunde la cererile banaficiarilor.  realizarea unei producţii în flux continuu. utilizată pentru orice tip de producţie :  reducerea stocurilor din cadrul unităţii economice aproape de zero.  creşterea calităţii producţiei. Comenzile sunt lansate după ce secţia de montaj a întreprinderii a început realizarea produsului finit. În cazul cînd furnizorii nu se pot adapta la procesul de producţie a întreprinderii beneficiare şi livra materii prime. Avantajele metodei J. Pentru asigurarea condiţiilor menţionate mai. semifabricate etc. unitatea economică ce se aprovizionează trebuie să convingă furnizorii să livreze produse calitative în loturi mici şi zilnice. trebuie să fia asigurată o calitate perfectă a pieselor produse în cadrul acesteia. În acest contex. Pe lîngă aceasta. piese. în timpul implimentării metodei J. 37 . Aceasta se poate obţine prin oferire unui preţmai mare decît cel mediu pe piaţă. Livrările trebuie făcute din oră în oră.T. În alegerea furnizorilor întreprinderea trebuie să se conducă de următoarele reguli: mai întîi se aleg furnizori care livrează cantităţi mari de materiale. meteriale.

Reperul este preluat succesiv.38 38 . Condiţia esenţială a aplicării acestei metode este că postul de lucru „ i ” coniţionează volumul de producţie ce va fi uzinat la postul de lucru „ i-1 ” şi are producţia condiţionată. între care metoda KANBAN1 ( etichetelor ) care ocupă un loc important. plasate unele lîngă celelalte pe fluxul tehnologic în sensul acelor de ceasornic. fapt ce conduce la următoarea situaţie: postul de lucru „ i ” primeşte de la „ i-1 ” un container cu repere în care se găseşte o etichetă KANBAN. de firma „ Toyota Motor Company ”. Metoda KANBAN presupune existenţa unei producţii industriale realizate pe posturi. Fluxuri KANBAN Adică postul de lucru „ i ” comandă ce şi cît va produce postul de lucru „i+1”. Reperele circulă de la un post de lucru la altul aşezate în containere. de foarte mulţi ani. la rîndul său. trecînd de la un post de lucru la altul. de postul de lucru „ i+1 ”. pe care o ridică şi o returnează postului de lucru „ i-1”.URI ” ( figura 2 ).I. etichetă ce reprezintă pentru aceasta o dispoziţie de urinare 1 Reprezintă un subsistem ai metodei J. de la stînga la dreapta. Postul de lucru Flux KANBAN-uri Flux tehnologic Flux Postul de lucru Flux tehnologic Flux Postul de lucru Flux KANBAN-uri KANBAN-uri KANBAN-uri Figura 2. dar are la rîndul lui.Metoda KANBAN În confruntarea cu managerii europeni . japonezii au pus la punct o serie de metode care le-au adus realizări deosebite. protecţia comandată – ce şi cît – de către posutl de lucru „ i-1 ” ş. Paralel cu fluxul tehnologic se creează un flux al circulaţiei informaţiilor în sens invers procesului tehnologic.a.d. Metoda a fost pusă în aplicare cu bune rezultate.T.m. denumit „ fluxul KANBAN.

( de producţie ) a unui container de repere, dată de către postul de lucru „i”. Conform acestui raţionament, între două posturi de lucru consecutive se află un număr finit de etichete KANBAN egal cu numărul de containere care circulă între ele sau aşteaptă la uzinare. Atunci cînd posibilităţile de lucru sunt situate la distanţă unul faţă de altul, în secţii diferite, este recomandată creearea unor depozite de stocaj pentru containere atît la postul de lucru producător, cît şi la beneficiar. Etichetele sunt concepute pentru fiecare tip de repere ce se uzinează şi conţin date pentru identificarea posturilor de lucru care uzinează şi conţin date pentru identificarea posturilor de lucru care uzinează reperul, cărora li se adresează reperul, cantitatea din fiecare reper, caracteristicile acestuia, nivelul stocului de siguranţă. Aplicarea acestei metode în practică presupune:  existenţa unui sistem informaţional bine pus la punct;  studierea atentă a cerinţelor pieţei produsului respectiv;  dezvoltarea unor relaţii de parteneriat atît cu funizorii;  creşterrea continuu a nivelului calităţii. Avantajele metodei:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

rapiditatea circulaţiei informaţiilor despre maşini, utilaje, etc. adaptarea producţiei la cerere; îmbunătăţirea activităţii de servicii pentru clienţi; reducerea stocurilor de producţie; executarea unei producţii mai apropiate de volumul cererii, reducerea termenilor de transmitere a informaţiei,

Dacă sistemul KANBAN oferă un şir mare de avantaje, acestea la rîndul lor au limitele sale. • proces de producţie repetitiv; • cantităţi mari; • număr limitat de produse; • produse standart;
39

În scopul diminuării sau evitării riscului şi a cheltuielilor, fiecare întreprindere trebuie să-şi aleagă metoda de aprovizionare potrivită specificului său. Pornind de la alegerea făcută, unitatea economică, în acest moment, poate trece la implimentarea acesteia prinplanificarea şi organizarea aprovizionării în general. Aceste activităţi trebuie să fie urmate de un control prin care se vor verifica rezulatele finale cu obiectivele stabilite. De aceea , în practica industrială se folosesc diferite metode de planificare operativă şi de reglare a producţiei, fiecare dintre ele corespund cindiţiilor reale de producţie. Iată de ce, transpunerea mecanică chiar a sistemelor avansate, fără a lua în consideraţie condiţiile de producţie reale, pot duce la eşec. Metodele folosite în planificarea operativă, pe lîngă cele menţionate mai sus, sunt de diverse tipuri, şi anume:  Metoda după comandă - se utilizează mai ales în producţia de unicate. Planificarea lucrărilor se efectuuiază într-o anumită succesiune, atît în timp, cît şi în spaţiu, sub forma unor grafice în reţea. Fiecărei subdiviziuni i se stabilesc comenzile de executat şi termenele de livrare. Ca unitate de planificare şi evidenţă se ia comanda pentru executarea unuia sau a cîtorva produse. Drept dezavantaj al acestei metode poate fi menţionată încărcarea neuniformă a utilajului şi staţionarea subansamblurilor executate în aşteptarea prelucrării ulterioare.  Metoda după numărul de seturi – se bazează pe elaborarea în fiecare subdiviziune a întreprinderii (secţii, sector) a unui set de subansambluri. Ca unitate de planificare şi evidenţă se ia un set de piese, subansambluri, executate în fiecare secţie pentru un produs finit. Dezavantajul acestei metode este determinat de diferenţa dintre durata ciclurilor de producţie şi a manoperei pentru executarea pieselor ce se includ în set. Datorită acestor momente apare un volum mare de producţie neterminată sau stocuri de producţie supranormă. Se utilizează pentru tipul de producţie în masă şi în serie mare.  Metoda de planificare după piese. În practică sunt cunoscute două variante:
40

 Pentru depozit  După graficul de mişcare Esenţa primei constă în menţinerea stocurilor depozitate la nivelul completării normative a pieselor, ceea ce garantează asigurarea neîntreruptă a lucrărilor de asamblare. A doua i- în consideraţie perioada de prelucrare şi de livrare a pieselor la secţia de asamblare, iar în calitate de unitate de planificare şi evidenţă se consideră piesa sau subansamblul. Analizînd aspectele teoretice ale produsului de aprovizionare şi specificul strategiilor de aprovizionare, ajung a concluzia că activitatea dată trebuie să fie privită doar în cadrul întregului sistem de management. În concluzie, pot menţiona că pentru fiecare întreprindere este necesară determinarea strategiei optime de conlucrare a subdiviziunilor firmei. Strategia de aprovizionare a unităţii economice, fiind parte componentă a strategiei generale, vine să asigure succesul şi competitivitatea agentului economic de pe piaţă.

2.2. Organizarea relaţiilor de aprovizionare - desfacere
În economia de piaţă, în care cererea şi oferta definesc rolul factorilor participanţi la procesul de schimb, asigurarea materială şi desfacerea producţiei finite pot fi realizate numai prin înţelegeri bilaterale între aceste două compartimente din cadrul întrepinderilor. Prin aceste înţelegeri, se conturează toate elementele care apar în vederea schimbării valorii produselor finite, în raport cu necesităţile şi preferinţele consumatorilor. Activitatea de aprovizionare a unităţii economice este una din principalele funcţii cu care începe procesul de producţie şi asupra căreia se concentrează atenţia întrerprinderea şi care necesită alocarea unor resurse financiare considerabile. Ca şi orice altă activitate a unităţii economice, aprovizionarea este chemată să îndeplinească anumite sarcini:
41

1 Gh. formelor şi modalităţilor prin care urmează a fi vîndute produsele fabricate. 5.1. Managementul desfacerii produselor reprezintă activitatea prin care se asigură vînzarea rezultatelor producţiei1. care au cele mai bune caracteristici şi la un nivel convenabil ş. Economică. elaborarea balanţelor materiale şi energetice în baza programelor de fabricaţie. determinarea şi stabilirea volumului şi structurii resurselor necesare întreprinderii pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie. Băşanu.energetice. „ Managementul aprovizionării şi desfacerii ” Ed.a. găsirea surselor reale şi potenţiale de furnizare a materiilor prime. 6. 4. Prin desfacerea produselor se încheie practic circiutul economic al întreprinderii. semifabricatelor. 1996. Acţiunea implică stabilirea căilor. 3. resurselor materiale şi echipamentelor. 2. norme de păroducţie. 7. etc. fundamentare programelor de aprovizionare ale întreprinderii pe baza programelor de producţie. evaluarea stocurilor existente la întreprindere şi determinarea loturilor de resurse necesare de comandat. dimensionarea consumurilor specifice de resurse în baza documentaţiei tehnco-economice. . alegerea materiilor prime. şi a pieţelor care pot constitui sfera de desfacere. etc. pag. resurselor materiale. combustibil. 1842 42 .

Într-un sistem de distribuţie. care afirmă că procesele interne ale întreprinderii au ca finalitate desfacerea mărfurilor şi serviciilor pe piaţă. în locul se exprimare a cererii. poate fi asigurată continuitatea activităţii economice a unei întreprinderi.Circuitul economic al întreprinderii industriale Faze I APROVIZIONARE II PRODUCŢIE III DESFACERE Activitatea comercială. pot exista mai multe canale şi forme de vînzare. Sistemul de distribuţie se referă la ansamblul organizaţiilor şi persoanelor care intervin în trecerea mărfurilor de la producător la consumator. cu relaţiile juridice şi economice.  canale de distribuţie. Desfacerea presupune satisfacerea cererii existente a consumatorilor prin vînzarea mărfurilor solicitate.  forme de vînzare. Desfacerea readuce banii în circuitul intern al întreprinderii permiţînd continuarea proceselor de valorificare a resurselor. În aşa caz apare necesitatea studierii şi adoptarea procesului de desfacere a bunurilor şi serviciilor ca funcţie aparte. Desfacerea mărfurilor se realizează prin:  sisteme de distribuţie. la momentul şi cantităţile cerute. respectiv desfacerea şi vînzarea mărfurilor constituie o verigă importantă pentru desfăşurarea activităţii economice în cadrul fiecărei întreprinderi. Ca să determinăm esenţa termenului de desfacere vom ţine cont de părerile expuse de către cercetătorul romîn I. 43 . Kerbalec. deoarece datorită ei.

44 . al întreprinderii poartă un caracter extrem de important în scopul sporirii eficienţei maximizării profitului întreprinderii. Desfacerea presupune:  vînzarea. .definirea precisă a funcţiilor.precizarea rolului subsistemului în cadrul organizării structurale de ansamblu a întreprinderii. în volumul şi structura consumului productiv. asupra calităţii. Toate aceste relaţii sunt orientate în sensul asigurării integrale. a bazei materiale. organizatorice care concură la vînzarea mărfurilor. .a. aducerea mărfurilor la consumator/cumpărător. Relaţiile compartimentului de desfacere.definirea criteriilor pe baza cărora se va contura organizarea structurală. .  creditarea clienţilor prin plata la termen sau în rate.  informarea consumatorilor ( asupra existenţei şi caracteristicile produselor. pe plan intern şi exern.  formarea şi orientarea consumului. O organizare eficientă trebiue să aibă în vedere : . la termenele. Desfacerea cu succes a activităţilor de aprovizionare şi desfacere presupune existenţa unor sisteme complexe de relaţii atît în interiorul întreprinderii.  educarea consumatorului. locul şi momentele prevăzute. economice.identificarea principalelor fincţii ale subsistemului. ca element esenţial al eficienţii unei structuri organizatorice ş. juridice. .  distribuţia fizică.stabilirea gradului de centralizare-descentralizare. ca act de transmitere a proprietăţii asupra bunurilor. Desfacerea îndeplineşte următoarele funcţii:  prestarea serviciilor. cît şi în afara ei. cu cost minim. preţului şi condiţiilor în care pot fi cumpărate bunurile dorite ).Forma de vînzare se constituie dintr-un ansamblu de soluţii tehnice.

Pe plan intern.  instituţiile şi unităţile de cercetare specializate. îndeplinirii obligaţiilor contractuale de livrare.pentru expedierea produselor la clienţi sau la magazinele proprii de desfacere.pentru asigurarea necesarului unui volum de producţie necesar pentru realizare către clienţi.compartimentul de marketing.d. încheierii de contracte economice.a.subunităţile de producţie.. urmărirea comportamentului produselor la utilizatori.  unităţi bancare. stabilirea formelor concrete de distribuţie. Relaţiile care se stabilesc în acest domeniu de activitate atît în interiorul întreprinderii. Pe plan extern.în elaborarea de studii de marketing. În cadrul formelor de aprovizionare şi de desfacere care pot fi folosi de către unităţile producătoare şi consumatoare un loc aparte îl ocupă cea care are în vedere 45 . evoluţia preţului.compartimentul de aprovizionare în scopul asigurării necesităţilor de ambalaje şi a materialelor de ambalat pentru produsele destinate desfacerii către clienţi. . . compartimentul de desfacere întreţine un şir de relaţii cu următoarele instituţii:  clienţii – se întreţin relaţii în scopul onorării comenzilor emise de aceştia.pentru asigurarea bagajului de informaţii necesare referitor la preferinţele consumatorului. etc. de prognoză a structurii pieţii.pentru prelucrarea automată a datelor şi informaţiilor referitoare la desfacerea produselor. cît şi în exteriorul ei au rolul de a asigura satisfacerea promptă a condiţiilor de aprovizionare şi desfacere în cadrul unităţilor economice din Republica Moldova.  centre de calcul. burse de mărfuri. . agenţii de vînzare ş. compartimentul de desfacere se manifestă între următoarele secţiuni: .m. etc  unităţile de transport.compartimentul planificare şi prognozarepentru prevederea volumului de produse destinate realizării către consumatori. cu mijloace închiriate.

devin greu de suportat pentru acesta. nu are experienţă în activitatea de desfacere sau nu este organizată pentru a livra direct consumatorilor. recepţia şi depozitarea produselor sosite de la producător. Principalele avantaje ake acestei forme de desfacre a produselor furnizorului unic sunt:  asigură reducerea la minimum a spaţiilor de depozitare a produselor finite la producător.  protejarea producătorului faţă de costurile de intrare pe piaţă care.  eliberează factorii de conducere ai unităţii producătoare de problemele specifice activităţii de desfacere – singurul contact pe acestă linie realizîndu-se doar cu furnizorul unic – şi concentrarrea astfel a preocupărilor lor pe fabricaţia de produse. • Unitatea producătoare este nouă. urmărirea realizării contractelor încheiate cu producătorul sau cu diferiţi clienţi. Furnizorul unic se foloseşte cînd: • O unitate specializată în comercializare acţionează pe o piaţă care o cunoaşte şi pe care producătorul pătrunde mai greu sau costurile de intrare sunt prea mari şi deci greu de suportat. achitarea către producător a contravalorii produselor la consumatori. dacă unt mari. 46 . organizarea distribuţiei şi livrarea acestora pe destinatari.„ preluarea integrală pentru desfacere a produselor fabricate de o întreprindere de către unul sau mai mulţi intermediari comerciali specializaţi care vor îmbrăca caliatea de furnizor unic”. disfuncţionalităţilor care se manifestă. primirea. îmbunătăţirilor (modernizărilor) care trebuie aduse etc. De regulă. furnizorul unic asigură: • • • • Portofoliul de comenzi pentru producţie şi încheierea de contracte comerciale.

previziune-programare-contractare. 1996. ca şi o mai eficientă promovare a acestora – aspect care contribuie la extinderea desfacerilor unor asemenea produse – ş.47 47 . cărora le este proprie o structură extinsă de activităţi componente. pot menţiona că această activitate asigură baza motivaţională pentru organizarea şi desfăşurarea fabricaţiei de produse 1. de urmărire-control. Aprovizionarea şi desfacerea sunt concepte unitare complexe. 29. caracteristicile la care trebuie să răspundă produsele. probleme de conducere-coordonare. „ Managementul aprovizionării şi desfacerii ” Ed. ca elemente de ansamblu. Economică. Analizînd conţinutul desfaceri producţiei. care au în vedere. de organizare. Băşanu. a. analiză şi evaluare. pag. totodată. antrenare. activitatea de desfacere furnizează elementele pentru fundamentarea programelor de fabricaţie. condiţiile în care urmează a se utiliza acestea. cerinţele pe care trebuie să le satisfacă „sectorul de producţie” pentru a răspunde comenzii sociale.permite pătrunderea pe mai multe sau toate pieţele de desfacere a produselor fabricate de un producător. derulare efectivă. 1 Gh.

Însă. care pot fi diminuate în cazul în care antreprenorul utilizează un sistem eficient de gestiune cu aceste riscuri. financiare. obţinerea informaţiei necesare pentru adoptarea deciziilor eficiente etc. impune folosirea resurselor umane. adesea. respectiv. pentru cei care au ales calea cea mai grea (activitatea de producere). Statistica ne indică faptul că activităţile economice de producere poartă un grad de risc mai mare. selectarea şi instruirea cadrelor. supun activitatea întreprinderilor unor riscuri enorme cu efecte negative ce. nedorindu-şi. prestarea serviciilor. Unii antreprenori. implică suportarea anumitor riscuri. politice şi sociale existente. Procesul de obţinere a acestor resurse necesită eforturi enorme din partea conducerii firme şi. precum este comerţul. Condiţiile economice. Analiza riscurilor şi metode de diminuare a lor Este bine cunoscut că desfăşurarea oricărei activităţi. Vreau să menţionez faptul că noţiunea de aprovizionare nu se limitează doar la ceea ce este legat de materie ci şi include în sine obţinere a resurselor financiare. informaţionale şi materiale care servesc drept intrări necesare pentru asigurarea realizării scopurilor ţi obiectivelor organizaţiei. din punct de vedere al resurselor implicate şi rezultatelor aşteptate. contribuie chiar şi la falimentul rapid al acestora. tehnologice. foarte acută este problema aprovizionării cu toate resursele necesare. riscuri prea mari preferă să să activeze în domenii mai puţin riscante.Capitolul III Analiza aprovizionării tehnico-materială 3. reducînd la minimum riscurile potenţiale.actuale. aprovizionarea este privită drept un sistem de asigurare cantitativă şi 48 .1. Deci.

Ca factori externi includem monopolul statului asupra unor resurse. Însă. unde un concurent îşi poate atrage furnizorul prin oferirea unui preţ mai convenabil sau a unor condiţii da provozionare mai bune. pentru găsirea resurelor de calitate şi în cantitatea necesarăpentru resurse materiale. adesea necunoscute. Riscul de negăsire a furnizorilor de resurse necesare pe piaţa internă. Riscul refuzului potenţialului furnizor de a-şi onora obligaţiile de aprovizionare asumate pe contract. şi de calificarea corespunzătoare – pentru resurse umane. tehnologice şi informaţionale. . Aceste riscuri creează dificultăţi nu numai de ordin tehnic. Cauzele apariţiei acestui risc pot fi: • înăspirea concurenţei între producătorii de aceleaşi bunuri. care. Punând accent pe dezvoltarea activităţilor de producţie. dar şi financiar. 3. acest sistem este diferit şi poartă un grad diferit de complexitate pentru întreprinderi în dependenţă de mărime şi domeniul de activitate. Ricul de negăsire a furnizorului de resurse la preţurile stabilite în planul de afaceri.calitativă a firmei cu tot necesarul de resurse pentru asigurarea desfăşurării eficiente a unui proces economic. în condiţiile unei inflaţii ridicate. bariere legislative legate de importul acestora etc. cît şi de cei externi ce influienţează activitatea organizaţiei. Drept factori interni ce generează apariţia acestui risc pot evidenţia un management ineficient utilizat şi lucrul slab al compartimentului de marketing. din motive de necunoaştere a legislaţiei ţării partenere în afaceri sau din cauza necunoaşterii modalităţilor de evitare sau reducere a riscurilor prin stipulările contractuale. procesul de aprovizionare a firmei poate fi supus următoarelor riscuri: 1. • activitatea furnizorului 49 2. Apariţia acestui risc este condiţionată atît de factorii interni. de cele mai multe ori pot genera pierderi pentru micii antreprenori.De asemenea. ce duce la pierderi financiare. persistă şi riscurile legate de încheierea corectă a contractelor de afaceri. Aspectele tehnice se reduc la ieşirea firmei pe alte pieţe.

 Legimitatea acţiunilor – presupune activităţi ce es încadrează şi sunt reglementate de legislaţia în vogoare. nivelul pericolului. Realizarea acestor obiective necesită stabilirea unor sarcini operative ce contribuie la ridicarea eficienţei sistemului de risc-management utilizat de întreprindere. în scopul determinării principiilor şi a procedurilor de evaluare şi gestiune a riscurilor. Punctul de plecare.comparativ cu media existentă în lumea economică. vin contradicţiei cu scopul risc-management. 50 . îl formează evidenţierea potenţialelor riscuri economice deoarece anume la această etapă antreprenorul determină complexitatea riscului. fapt ce-i generează furnozorului pierderi financiare directe. deoarece el este nevoit să-şi realizeze marfa la sinecostul ei. adică nu limitează posibilităţile lu financiare.presupune obţinerea de economii din contul cheltuielilor cu evidenţa pierderilor posibile. adică mărirea cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor gestiune a riscurilor în scopul protejării contra pierderilor maxime.  Stabilirea unui nivel „favorabil”de incertiutdine faţă de realizarea posibilă a pierderilor-presupune reducerea riscului pînă la un nivel admisibil în cazul cînd evitarea acestuia este imposibilă. Drept obiective în realizarea scopului pot evidenţia următoarele:  Asigurarea eficienţei afacerilor realizate de firmă. Pentru evitarea acestor riscuri. într-un astfel de sistem. Toate acestea asigură o bază informaţională pentru procesul decizonal. întreprinzătorul trebuie să-şi creeze un sistem de risc-management propriu. Încălcînd legislaţia şi evitînd astfel unele riscuri. care în fine. Scopul acestui sistem constă în asigurarea unei activităţi eficiente a firmei în condiţii de risc ale mediului organizaţional extern. posibile acţiuni şi eficienţa lor. Aici este oportun de evidenţiat un principiu de bază care trebuie să fie respectat în orice gen de activitate: riscul admisibil este acela care îi generează antreprenorului pierderi în limita profitului net obţinut. antreprenorii provoacă apariţia altor riscuri.

Interdependenţa principalelor grupe de sarcini ale sistemului de risc-management Asigurarea unui sistem eficient de risc-management este un proces destul de complicat şi adesea costisitor. care are unele limite atît în mediul extern. Evidenţierea riscurilor economice posibile Evidenţierea influienţei ricurilor economice asupra activităţii firmei Determinarea princiipilor şi procedurilor risc-management Evaluarea pierderilor financiare generate de riscurile economice Elaborarea şi realizarea programului de risc-management Evaluarea eficienţei metodelor de risc-management utilizate pentru riscurile economice Schema 1. 51 .Ciclul unui proces de risc-management este prezentată în schema 1 de mai jos. cît şi în cel intern.

 Limitele conjunctură – sunt condiţionate de specificul proceselor macroeconomice şi de gradul de dezvoltare a anumitor pieţe. de stilul de conducere şi de cultura organizaţională existentă. pentru gestionarea riscurilor. iar cele macroeconomice-cerinţele în domeniul protecţiei mediului ambiant. Informaţionale – lipsa de informaţii. ce includ metode de gestiune micro şi macroeconomice. în aceste perioade. 52 .  Limitele legate de obligaţiile contraagenţilor şi a obligaţiilor faţă de ei. eliberarea sau primirea de credite. 3. şi anume în etape de recensiune şi declin.Limitele externe se reduc la :  Limitele legislative prezentate de legi şi acte normative. firma nu poate cheltui mai mult decît s-a inclus în planul de afaceri. în caz contrar se reduc posibilităţile financiare ale altor compartimente. La cele microeconomice. Apare principiul. datoriile companiei-fiice faţă de o altă companie. sau insuficienţa acesteia poate reduce eficienţa deciziilor primite care. în final. Asigurarea informaţională a conducerii firmei este o necesitate stringentă. Spre exemplu. riscul pierderii stabilităţii financiare a firmei se măreşte în anumite faze ale ciclului de afaceri. Instiuţionale – ce depind de specificul funţionării diferitelor compartimente din cadrul firmei şi interdependenţii dintre ele. De aceea. sunt reduse posibilităţile de diminuare a acestui risc. ca de exemplu. care adesea sunt destul de costisitoare. pot atribui respectarea legislaţiei în domeniul fiscalităţii sau în domeniul protecţiei muncii personalului. Bugetare – existenţa limitelor financiare reduce posibilităţile firmei în alegerea modalităţilor de gestiune a riscurilor. 2. Limitele interne se reduc la cele: 1. influienţează calitatea rezultatelor obţinute în domeniul risc-management. ceea ce dăunează procesului de management general realizat de conducerea firmei.

Prin urmare pot fi evidenţiate cîteva metode de gestiune a riscurilor. III. cheltuielile se compară cu veniturile ce pot fi obţinute din utilizarea informaţiei procurate. În acest caz. alegîndu-se metode. Însă şi aici se ivesc riscuri legate de adeverirea sau dezadeverirea cheltuielilor pentru obţinerea informaţiei necesare. Pentru gestiunea eficientă a riscurilor de aprovizionare şi de activitate a firmei. care la moment. în mod direct.ce metode de gestiune a riscurilor vor fi mai eficiente.deoarece ea. Alegerea propriu-zisă a metodei de gestiune a riscurilor. este oportună realizarea următoarelor etape.din contul căror surse poate fi acoperită dauna în cazul realizării riscului? În cadrul acestei etape se examinează mai multe metode de gestiune a riscurilor. I.cum poate fi diminuat riscul din contul utilizării unor metode de prevenire a lui. Întrebările la care se cere răspuns sunt: . .care este interdependenţa şi influienţa dintre riscurile ce afectează activitatea firmei? Analiza metodelor alternative de gestiune a riscurilor.din care surse este necesară obţinerea informaţiei? . . În această etapă. este cea mai aficientă. Identificarea şi analiza riscului care presupune răspunsuri la următoarele întrebări: . măreşte sau reduce posibilitatea de obţinere a unor rezultate eficiente prin contribuţia la procesul decizional. firma îşi alege politica de luptă cu riscurile şi incertitudinea.ce modalităţi pot fi folosite pentru evaluarea riscului? . cu răspuns la întrebările la care se cere răspuns: . ţinîndu-se 53 II.care este sursa de incertitudine şi risc a mediului de activitate al firmei ? . din punctul de vedere al cheltuielilor suportate şi al efectului economic obţinut.cum poate fi redusă dauna economică în urma realizării riscului? .

aceasta poate fi prezentată ca în figura 2.ce resurse vor fi necesare şi în ce cantităţi? Monotorizarea şi perfecţionarea sistemului de risc-management. din contul unui împrumut. formule de maniste. unde se determină: • eficiecienţa sistemului şi existenţa locurilor înguste. -reducerea frecvenţei Reducerea riscului pierderii sau prevenirea pagubei.care sunt limitele de timp? .acoperirea pierderilor din contul transmiterii riscului pe bază de contract.ce măsuri sunt necesare a fi realizate? . În mod schematic. . prin sponsorizare. dar pot fi utilizate în paralel în funcţie de riscurile ce apar şi modalităţile de gestiune a lor de care dispune firma. Implimentarea metodei alese de gestiune a riscurilo: . • ce factori au influienţat asupra realizării sistemului de riscmanagement pentru perioada analizată. • ce măsuri s-au dovedit a fi mai puţin eficiente etc.factoring Transmiterea riscului . 54 V. . Realizarea acestor etape nu necesită o strictă consecutivitate. inrmaţionale şi instituţionale ? .acoperirea pierderilor prin asigurare.acoperirea pierderilor din fondul de rezervă. .acoperirea pierderilor din venitul curent. IV.cont de limitele bugetare.cum se va schimba riscul cumulativ în urma utilizării metodei concrete de gestiune a riscurilor? Procedurile de gestiune a riscurilor Evitarea riscului Grupa metodelor Metode de transformare a riscurilor Refuzul de a accepta riscul Metode de finanţare a riscurilor . credit. -reducerii mărimii pierderii -diversificarea riscului .

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Figura 2. evitarea sau transiterea lor. Pentru a determina posibilităţile implimentării acestor strategii în sistemul de aprovizionare a comerţului în R. pot evideţia existenţa următoarelor probleme în aprovizionare: 1. observăm că procesul de gestiune a riscurilor are un grad înalt de complexitate atît din puctul de vedere al conţinutului şi formelor de realizare a deciziilor. putem concluziona că ea poate fi realizată eficient doar în cazul creării unui sistem adecvat de riscmanagement.Moldova. este nevoie de a analiza starea comerţului la etapa actuală şi problemele aprovizionării întreprinderilor de comerţ cu amănuntul. strategiile propuse. disconuitatea lanţurilor logistice. 55 . Problema principală a antreprenorilor contemporani constă în sesizarea rolului şi locului pe care îl ocupă compartimentul risc-management în întregul sistem de management al firmei şi ce efecte poate genera utilizarea corectă a potenţialului acestui compartiment. Orice întreprindere ce activează în cadrul economiei R Moldova parcurge o perioadă destul de complicată care o impune la căutarea unui mod optim de funcţionare precum şi aprovizionare tehnico-materială. Prevenind la relaţia „ aprovizionare – risc-management ”. ce ar permite divizarea lor conform gradului de importanţă şi cheltuieli necesare pentru asumarea. cauzată de prezenţa unui număr impunător de comis-voiajori pe piaţă. Legăturile logice dintre etapele de gestiune a riscurilor Prin urmare. cît şi din punctul de vedere al interdependenţilor existente între compartimentele şi factorii mediului intern al firmei. Pornind de la cele expuse mai sus. care creează bariere furnizorilor în planificarea distribuţiei mărfurilor.

devine uşor de calculat şi de apreciat impactul contribuţiei sale ( a funcţiei de aprovizionare) asupra performanţelor întreprinderii. ceea ce demonstrează că aprovozionarea nu este organizată eficient. necesare pentru exploatarea întreprinderii. 5. deci de producţie şi aprovizionare. proritatea în desfacerea mărfurilor o au pieţele şi mai puţin unităţile comerciale. Întreprinderile care astăzi cîştigă ştiu să joace cartea marketingului achiziţiilor. Contribuţia funcţiei de aprovizionare la obiectivele performante ale întreprinderii se va reduce la etapele: 56 .  prospectarea pieţelor furnizorilor potenţiali. de gestiune a stocurilor şi a operaţiilor de logistică.2 OPTIMIZAREA FUNCŢIEI DE APROVIZIONARE Dacă reţinem că funcţia de aprovozionare acoperă ansamblul de activităţi şi de achiziţii (naţionale şi de import). 3. adică ştiu să facă faţă concurenţei dure. existente pe piaţa furnizorilor potenţiali. cînd e vorba de :  analiza obiectivă a necesităţilor de comercializare. 3. nivelul foarte sporit al riscului comercial. 4. generat de instabilitatea sistemului legislativ. Reuşita unei operaţii de cumpărare se bazează pe calitatea pregătirii ei. prognozări inadecvate privind aprovizionarea cu mărfuri din lipsa unui plan comercial cumun între furnizori şi comercianţi.2.  stăpînirea tehnicilor de logistică şi de gestiune a stocurilor. ceea ce dezavantajează relaţiile contractuale ale întreprinderilor şi care duce la amplificarea concurenţii imperfecte între comercianţi. dar salutabile. creşterea continuă a preţurilor generată de mulititudinea intermediarilor care se interpun între producător şi consumator.  urmărirea calităţii totale.

a căror menţinere la nivel de securitate trebuie să le protejeze contra riscului de ruptură. Termenele. 57 . pentru ca dificultăţile fizice şi financiare să fie diminuate în cele mai bune condiţii de securuitate şi de rentabilitate. o politică de aprovizionare optimizată trebuie să se bazeze pe cercetare. Negocierile întreprinse de achizitori-importatori rămîn. precum şi a produselor finite. în funcţie de necesităţi şi de intensitatea consumului din punct de vedere al echilibrului optim dintre frecvenţa achiziţiilor ( de încetinit sau de intensificat) şi imobilizările fizice şi financiare ale stocurilor. îndepărtarea geografică a surselor de aprovizionare constituie un handicap suplimentar. a materiei prime. cantitativ şi valoric. Problema constă deci în justificarea constituirii şi menţinerii unui stoc – instrument de gestiune reglator – în ciclul de producţie sau de comercializare. consumurile de materiale şi situaţiile de stoc. În cazul achiziţiilor de materiale importate.  a supravegea ritmul consumului şi a lua. la organizarea unei gestiuni economice şi raţionale a aprovizionării. riscurile şi întîmplările de transport lungesc duarta totală a ciclului de aprovizionare. Va trebui inclus şi factorul timp la luarea deciziei şi folosit pentru stăpînirea termenelor de aprovizionare. În ceea ce priveşte stăpînirea gestiunii stocurilor şi a operaţiilor corespondente de logistică. la timpul oportun. supuse riscurilor aleatorii în cazurile în care acestea includ factori necontrolabili. analiza obiectivă a nevoilor de comercializare  prospectarea pieţelor de furnizori potenţiali. uneori principal. evident. Alegerea deciziei se bazează pe cunoaşterea prealabilă a costului de ruptură şi a costului de securitate. eventual. O gestiune eficientă a stocurilor va permite:  a cunoaşte precis. de producere şi de comercializare. ceea ce conduce la conceperea şi exploatarea mai bună a unui sistem adecvat de informaţie comercială la import  urmărirea calităţii conform obiectivelor comerciale ale întreprinderii şi în raport cu propriile mijloace financiare şi tehnologice  stăpînirea tehnicilor de gestiune a stocurilor.

precum şi a distribuşiei şi vînzărilor. Interesul strategic evident al numeroaselor stocuri de materiale. a producţiei. furturi sau incidente. componente sau produse de primă necesitate.  a proteja riscurile de pierderi. importanţa capitalurilor investite.  a menţine fiecare tip de stoc la nivelul său optim de securitate .  a conserva în stare bună de utilizare toate tipurile de stocuri. în special. deteriorări.  a cunoaşte în permanenţă cantităţile în stocuri fizic disponibile. 58 .măsuri concrete de accelerare sau încetinirea a aprovizionărilor. precum şi rentabilitatea serviciilor publice sau întreprinderilor vizate cer o atenţie permanentă a gestionarilor responsabili. stocurile de piese detaşate.

apar unele divergenţe. Autnci cînd în întreprindere nu este planificată corect funcţia dată. anume la capitolul planificării în întregime a întreprinderii. acest caracter nu se poate fi realizat în totalitate dintr-un motiv foarte simplu – deoarece. De aceea. în multe cazuri. de care depinde desfacerea procesului de producţie. ea trebuie să nu fie doar rezultatul unor dorinţe insuficiente definite. În lucrarea dată. şi anume în planificarea resurselor financiare destinate aprovizionării întreprinderii cu resures materiale.Concluzii În concluzii. Acest fapt contribuie la aceea că. funcţia de aprovizionare necesită un important capital. Însă. iniţiatorul afacerii. aş putea menţiona faptul că. puţin valorizată şi insuficient dotată. eu aş putea spune că funcţionarea oricărei întreprinderi este de neconceput fără de aprovizionare. ci să dispună de un caracter raţional. foarte des se întălnesc momente precum sunt insuficienţa de resurse pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie. Acestea apar în urma planificărei incorecte a funcţiei. Pentru ca să se planifice cît mai raţional acestă funcţie. modul de organizare este şi el un lucru foarte important. este nevoie de o studiere amănunţită a fiecărei vegiri componente din ea. viitorul este necunoscut şi este modelat de o multitudine de acţiuni independente ce au loc peste tot în lume. Însă. pentru a putea planifica în mod eficient acestă funcţie. şi nu numai. se reflectă rolul planificării şi organizării în procesul de aprovizionare. dificultăţi pentru a o regla. de aceea. de aceea este adesea prost percepută. ea îşi regăseşte un rol important în activitatea întreprinderilor. În mod paradoxal. Achiziţia depăşeşte treptat limitele funcţiei de reducere a cheltuielilor şi devine. trebuie să atragă mai multă atenţie persoanele responsabile pentru acest lucru. Cel mai 59 .

Platon V.. 3. 2. A.S. Băşanu. A. 1994. Universităţii “Al. Economică Bucureşti 1999 15.S. Const. Economică.. Bărbulescu “Sisteme strategice ale întreprinderii” ed. “ Just In Time” . Mihaela Comănescu “ Managementul European ” ed. Economică 1999 12.adesea. Radu Ciurileanu “Controlul propriu al agentului economic” ed. Gh. Bărbulescu “Pilotajul performant al întreprinderii” ed.I. 2003.. 1996 4.E. A. “ Managementul operaţional al producţie” Ed. Chişinău. Chişinău. 2004. apare o preocupare reală pentru această funcţie lucrativă. Cîrstea “Economia şi gestiunea întreprinderii” ed. Dima I. Ed. Dr. Ion Ciobanu “ Strategii de management” ed. “Dimensiunile managementului aprovizionării în contextul economiei contemporane” Ed. Gh. doar în momentul în care întreprinderea se află în dificultate.M. 1994. 5. „ Managementul activităţii de producţie”. Moldovanu G. Cotelnic. Ed.E. Iulian Ceauşu “Memorator managerial” Romînia 1995 11. Economică.M. 1990 6. Economică ediţia a II 1998 13. din păcate. Bibliografie 1. 7. Economică. Economică 1996 9. Const. Diacon Coresi-SRL Bucureşti 1993 14. Economică 1999 8. Economică. Bureşti.Cuza” 1994 10. Eugen Burduş “Managementul Comparat” ed. Tribuna Economică . Economică Bucureşti 2000 60 . Gh Băşanu “Management Marketing” ed. „ Managementul aprovizionării şi desfacerii ” Ed. “ Metode japoneze de management”.

Elena-Marilena Porumb “Managementul strategic al resurselor materiale” ed. Bărbulescu “Economia şi gestiunea întreprinderii” ediţia a II ed. Const. Economică 1996 22. 2000 61 . metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei” ed. Gh. Moldoveanu “ Managementul Operaţional al producţiei” ediţia I ed. Economică 1998 20. Bucureşti. Bucureşti. Economică 1999 19. Moldoveanu “ Managementul Operaţional al producţiei” ediţia a II ed.16. E. Gh. Ovidiu Nicolescu “Sisteme. Economică. Hrişcev “Managementul firmei” ASEM 1998 18. Economică 1999 17. Maria Niculescu “Strategii de creştere” ed. Ovidiu Nicolesco “SIMACO cartea judecătorului” ed. 2000 21. Economică 1996 23. Economică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->