TEHNICA OPERATIUNILOR DE COMERT EXTERIOR

TEMATICA EXEMPLE SUBIECTE EXAMEN

STRATEGIA INTERNATIONALIZARII FIRMEI Carte Negocierea comerciala internationala, , Ioan Popa, Ed. Economica, 2006, capitolul 1(pp. 12-19; pp. 21-25; pp. 29-36; 38-41)
Sfera afacerilor internationale Tipologie: export – import; alianţe strategice; cooperări Export direct/ export indirect
Motivațiile internaționalizării Firma cu activitate internațională

Tipologia firmelor internationale Decizia de export- import/ fundamentare PLANUL DE AFACERI Funcții – de management - de marketing ( marketing mix) Organizare

Mecanismul operatiunilor de export – import Carte Tehnica operatiunilor de comert exterior, Ioan Popa, Ed. Economica, 2008, cap 1 (pp. 20-31)

2.1 Mecanismul economic/financiar - descriere Exportul- importul direct/ indirect

2006.Carte Negocierea comerciala internationala.2 Sistemul contractual 2. cap 2 (pp. Economica.faze – cercetarea pietei • .contactarea – directa/ corespondenta . Ed.3 Etapele contractarii . Ioan Popa. 59-84).negocierea .contractarea directă .contractarea • Modalitati de contractare ..6 (pp 246-258) 2.contractarea prin corespondență/ electronică . cap.prospectarea .

Economica. Ed. alegerea clienților Oferta / corespondența comercială la export Fundamentarea pretului 3. cap.1 EXPORTUL Prospectarea la export.3 CONTRACTUL de vânzare internaţională Conținutul contractului – clauzele esentiale Marfa și condițiile de livrare Prețul și condițiile de plată Efectele contractului . 9 3.2 Importul Prospectarea la import. cap 2 (pp.Contractarea internationala Carte Negocierea comerciala internationala. selectarea furnizorilor Comanda /corespondența comercială la import Fundamentarea pretului 3. . 2006. Ioan Popa. 59-84). 8 . cap.

2.4. Depozitare 4.1. cap 2. Ed. Economica. 2008.1.1. 117123. cap 3 (pp.2. 145-153) 4. documentele 5. Alte moduri de transport . marcare 4.2. Soluția de transport 5.3 Tehnica transportului maritim 5.1. Documentele de livrare 4. 102-112. condiționare.2. Ambalare . Contractul de transport . Ioan Popa. 81-94. Livrarea internaţională 4.3.LOGISTICA INTERNAȚIONALĂ Carte Tehnica operatiunilor de comert exterior.3 Transportul internaţional 5. 127-133.2. 136-141.2 Rolul expediționarului Contractul de expeditie 4. 1.1. pp. pp.2.

Statutul vamal al mărfurilor 5.2. 158-207) 5. Ioan Popa. Regimurile vamale 5.Vămuirea mărfurilor Carte Tehnica operatiunilor de comert exterior. cap 4 (pp. Procedurile de vămuire .3. Ed.1. 2008. Economica.

3 Tehnici de încasare a creanțelor . pp. cap 6 (pp. pp.305-321) 6.2.PLATA INTERNAȚIONALĂ . Economica. 277278). Acreditivul documentar Definire. 2008. Ed.Carte Tehnica operatiunilor de comert exterior. 228-233.1 Schema de plată Tehnici de plată Instrumente de plată Ordinul de plată și incasso 6. Ioan Popa. cap 5 (pp. 240-266. tipuri Mecanism 6.

GESTIUNEA AFACERILOR : Carte Tehnica operatiunilor de comert exterior.1. Operaţiuni de acoperire a riscului . 377-379.2. 344-351. 356-359. Ioan Popa.3. 362-366. 7 (pp. pp. Garantarea obligaţiilor contractuale 7. Asigurarea împotriva riscurilor 7. 398-401) 7. Ed. Economica. cap. 2008.

TEHNICA OPERATIUNILOR DE COMERT EXTERIOR EXEMPLE SUBIECTE EXAMEN .

Riscuri: contractuale. rentabilitate pe termen lung. prospectare etc).abordare proactivă (ofertă. exportatori pasivi. costuri si riscuri • Exportatori activi. sporirea profitului. negociere. Costuri: adaptarea produsului. .Exportatori activi vs. prmovare. structuri specializate. valutar • Exportator pasivi – raspuns cerere externă. Avantaje. Avantaje: extinderea pieței. motivatii reactive. de preț.

licenţe etc. valutar).Decizia de export: argumente pro si contra • PRO: – – – – sporirea cifrei de faceri prin lărgirea ariei de desfacere a produselor.• riscuri specifice (de preţ. impactul diferenţelor culturale. investiţii suplimentare (de exemplu. consultanţă.. prelungirea ciclului de viaţă al produselor.). tehnici) . . • CONTRA: – – – – – crearea unor structuri organizatorice specifice cu personal de specialitate. noi capacităţi de producţie). promovare etc. legislative. reducerea costurilor de producţie şi de tranzacţie (economii de scară). – reducerea unor riscuri prin diversificarea pieţelor. – posibilităţi de vânzare de servicii auxiliare. stimularea inovaţiei prin rentabilizarea activităţii de cercetare/dezvoltare şi contactul cu experienţe avansate (noi idei. economice între parteneri. costuri suplimentare (adaptare a produsului. cerinţe noi în ceea ce priveşte finanţarea.

Planul de afaceri: structură. importanță 1. Piaţa 4. Conducerea companiei 5. Direcţiile strategice de acţiune 3. Aspectele financiare . Descrierea afacerii 2.

documente . raporturi.Mecanismul tranzacției de import/exportparticipant.

Documente emise de importator (cererea de deschidere a acreditivului documentar) 4.Circuitul documentar (principalele documente utilizate in operatiunea de export-import) 1. Documente emise de cărăuş (conosament etc) 5. Documente emise de exportator (factura externa etc) 3. Documente emise sau validate de autorităţi (licenta de export etc. Documente emise de bancă (acreditivul documentar ) .) 2.

internationalitate • Caracterul international – criterii: ecoomic.Contractul de vanzare internationala: definire. translativ de proprietate. juridic. mixt . dupa caz. se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca • Caracteristici: consensual. caracteristici • Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau. sinalagmatic.

Preţul de import la frontieră 4. Cheltuieli cu logistica (conform Incoterms) I. Cheltuieli cu depozitarea 6.Cota parte din costurile serviciului de import I. Cheltuieli cu vămuirea 5. Preţul exportatorului (producţie pentru export + marjă) 2. Cheltuieli financiare 7.Preţul de import total .Fundamentarea pretului la import 1. Costul ambalajului 3.

caraus. • obligatii (incaracator. scrisoare de transport/trasura . • documente (conosament. destinatar .Contractele de transport internationalprincipalele documente • definire.trasaturi comune) .

condiții de incarcare/ descarcare . ajustarea pretului.Pretul transportului martim: nave tramp vs nave de linie • Tramp – bursă • Nave de linie – navlul de baza.

abordare comparativa • Convenția de la Viena (1980) .principalele sisteme de drept.• Sfera afacerilor internaționale • Mecanismul de import/export in cadrul ciclului productie-desfacere: ciclul comercial • Corespondenta comerciala.importanta pentru contractarea internationala .oferta • Sisteme de drept.

Sistemul de contracte pentru realizarea tranzactiei comerciale internationale .

Pretul si conditia de livrare .

apoi. pot exista două tipuri de conosamente în legătură cu un charter party: mai întâi.Charter party vs conosament • Charter party este un contract de transport navlosire şi se deosebeşte de conosament care este totodată o dovadă a primirii mărfurilor (receipt) şi într-o anumită măsură un titlu de proprietate. conosamentele separate ale navlositorului care acoperă părţi din încărcătura vasului. conosamentul emis de armator navlositorului pentru toate mărfurile primite la bord . Ca atare. • Navlositorul poate fi împuternicit să emită propriile conosamente (numite conosamentele contractului de navlosire). Charter party nu poate fi andosat şi negociat aşa cum este cazul cu conosamentul. . în timp ce conosamentul este guvernat de convenţiile internaţionale. Contractul de navlosire permite părţilor o mai mare libertate contractuală. care trebuie să respecte condiţiile din charter party.

faze de derulare .Acreditivul documentar: mecanism.

Tehnici de recuperare a creanțelor la export : forfetare vs factoring .

Tehnici de recuperare a creanțelor la export : forfetare vs factoring .

Incoterms 2010 : conditiile aplicabile in transportul maritim FAS : free alongside ship FOB : free on board CFR : cost and freight CIF : cost. insurance and freight .

Incoterms 2010 : conditiile aplicabile in toate modalitatile de transport EXW : ex works FCA : free carrier CPT : carriage paid to CIP : carriage and insurance paid to DAT : delivered at terminal – NEW! DAP : delivered at place – NEW! DDP : delivered duty paid .

» cale aeriană: franco aeroport de plecare.Valoarea în vamă la export » cale maritimă: FOB port de expediţie. » cale terestră: franco frontiera ţării exportatoare. .

de trecere si de destinatie. • Un carnet TIR este valabil pentru un singur transport TIR. cu condiţia ca transportul să se facă fără transbordări. care atesta existenta garantiei si serveste ca document de control vamal in tarile de plecare. • Carnetul TIR.TIR • Regimul TIR permite circulaţia mărfurilor de origine comunitară sau non-comunitară pe teritoriul ţărilor semnatare ale Convenţiei de la Geneva (Convenţia TIR). iar cel puţin o parte a itinerarului să se realizeze pe cale rutieră. El este deschis în ţara de plecare şi serveşte ca document pentru .Regimurile vamale de tranzit .

dar nu permite libera dispoziţie pe teritoriul naţional al unei ţări membre. . acest regim vamal permite libera circulaţie a mărfurilor în interiorul Uniunii Europene. • Punerea marfurilor in consum se realizeaza după plata diverselor taxe interne caracteristice fiecărui stat membru. conform tarifului vamal comun . Punere marfurilor in consum • Punerea marfurilor in liberă practică se realizează ca urmare a plăţii taxelor vamale.Punerea marfurilor in liberă practică vs. taxe indirecte şi taxe parafiscale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful