PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

PRAVILNIK NADOMESTIL ZA DELEGIRANE SODNIKE NA DRŽAVNIH PRVENSTVIH SLOVENIJE

1. DNEVNICE 1. člen V skladu s sklepom I.O. PZS se dnevnice za potovanja po Sloveniji ali v tujino obračunavajo po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino iz Uradnega lista republike Slovenije. Do tega so upravičeni delegirani in potrjeni sodniki s strani ZPSS in I.O. PZS ter delegat tekmovanja.

2. PREVOZNI STROŠKI 2. člen Priporoča se uporaba javnih prevoznih sredstev ali uporaba avtomobila pri prevozu več sodnikov. Če upravičenec uporablja lastni prevoz mu pripada nadomestilo 10l goriva za 100 prevoženih km ali od 50 % - 100% kilometrina v primeru odločitve predsednika ZPSS.

3.člen Pravilnik prične veljati takoj oz. s sprejetjem na 3. seji I.O PZS, dne 28.05. 2001 in velja do preklica.

Ljubljana, 28. 05. 01

Sekretar PZS Matjaž Perme

Predsednik PZS Jure Prosen

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful