PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU PLAVALCEV IN TRENERJEV
od 2002 do 2004

Ljubljana, maj 2002

1

PRAVILNIK O NAGRADAH PLAVALCEV IN TRENERJEV V OKVIRU PZS

1. člen Pravico do izplačila nagrad imajo tekmovalci in njihovi trenerji za reprezentančne nastope za najvišji dosežek in dosežene izjemne dosežke: osvojene medalje na tekmovanjih, ki jih opredeljuje ta pravilnik v nadaljevanju in svetovne, evropske rekorde in mladinske evropske rekorde, po verifikaciji teh rekordov s strani FINE oziroma LEN-e. 2. člen Nagrajujejo se uspehi doseženi na nivoju sledečih tekmovanj: • olimpijske igre, svetovno in evropsko prvenstvo (v 25 m in 50 m bazenih), evropsko mladinsko prvenstvo, sredozemske igre, univerziade, skupni seštevek v svetovnem pokalu (klasično in daljinsko plavanje), evro igre mladih ter svetovno in evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju . • posebej se nagrajujejo izjemni dosežki (osvojitev zlate, srebrne ali bronaste medalje) na navedenih tekmovanjih (OI, SP, EP in EMP) in postavitev novih svetovnih in evropskih rekordov. 3. člen Na podlagi rezultatov in s tem uvrstitev doseženih na teh tekmovanjih prejmejo tekmovalci določeno število točk podanih v spodnji tabeli. Točke prejmejo v eni disciplini, ki je najvišje ovrednotena. Uvrstitve med 9. in 16. mestom se nagrajujejo po spodaj določeni tabeli točkovanja za izplačilo nagrad, le če je uvrstitev med 9. in 16. mestom tudi uvrstitev v prvi dve tretjini uvrščenih. To velja tudi za štafete.

4.člen Trener tekmovalca prejme posebno nagrado v vrednosti 50 % vrednosti nagrade samo najboljšega tekmovalca katerega trenira.

5. člen V primeru uspeha štafete se točke enakovredno razdelijo na vse štiri plavalce, enako velja tudi za osvojitev medalje.

2

6.člen V primeru doseganja izjemnih dosežkov velja: • v primeru osvojitev medalj so plavalke/ci in njihovi trenerji nagrajeni za vse medalje na posameznem tekmovanju (kumulativno in ne le najbojšo) na tekmovanjih, ki so navedene v okviru druge alineje drugega člena tega pravilnika (trener prejme 25 % vrednosti nagrade tekmovalca); • v primeru doseganja uradnih svetovnih in evropskih ter evropskih mladinskih rekordov so plavalci nagrajeni za rekord v isti disciplini samo enkrat na istem tekmovanju (če se doseže svetovni rekord, se ne nagradi posebej še evropski rekord). Trener prejme 25 % vrednosti nagrade tekmovalca;

7. člen Višine nagrad za izjemne dosežke v olimpijskem ciklusu 2002 - 2004 znašajo :
mesto 1. 2. 3. OI 8.345 EUR 5.842 EUR 4.179 EUR SP 4.179 EUR 2.921 EUR 2.086 EUR EP 2.503 EUR 1.669 EUR 1.251 EUR MEP 417 EUR 292 EUR 208 EUR 5.007 EUR 3.338 EUR 1.251 EUR

SVETOVNI REKORD EVROPSKI REKORD MLAD. EVROPSKI REKORD

8.člen Za nagrado se obravnavajo tekmovanja v enem koledarskem letu, ki traja od 01. januarja do 31. decembra istega leta .

9. člen Predlog višine točke potrdi I.O. PZS za vsako koledarsko leto, ki traja od 01.01. do 31.12. Za osvojene medalje na (OI, SP, EP in EMP) ter svetovne oziroma evropske in mladinske evropske rekorde določi višino nagrade I.O. PZS pred začetkom vsakega olimpijskega ciklusa do 31.12. olimpijskega leta.

3

10.člen Tekmovalec in trener sta za svoje dosežke upravičena do bruto denarne nagrade, ki jo PZS izplača praviloma v enem znesku. V primeru finančne nezmožnosti se lahko izplača v obrokih.

11. člen Nagrade se izplačujejo, ko so zato zagotovljena sponzorska in donatorska sredstva, sicer pa sukcesivno glede na višino pridobljenih sredstev.

12. člen Ta pravilnik velja za vse plavalce, ki nimajo posebej sklenjene individualne pogodbe med PZS in plavalcem. V primeru individualne pogodbe se nagrajevanje plavalca in trenerja ureja v sklenjeni pogodbi.

13. člen Popravke pravilnika je sprejel I.O. PZS dne, 28.05.2002 in je veljaven od sprejema do volilne skupščine PZS v letu 2004.

Sekretar PZS Matjaž Perme l.r.

Predsednik PZS Jure PROSEN l.r.

4

5

TABELA TOČKOVANJA ZA IZPLAČILO NAGRAD

MESTO

Olimpijske igre

SVETOVNO PRVENSTVO (50 m in 25 m bazeni, daljinsko plavanje)

EČ(50 m in 25 m bazeni, daljinsko plavanje)

MEP, SI , Skupni seštevek Svetovnega pokala, Univerziada (klasično in daljinsko)

EVRO IGRE MLADIH (EYOF)

% RAZDELITEV

01. mesto 02. mesto 03. mesto 04. mesto 05. mesto 06. mesto 07. mesto 08. mesto 09. mesto 10. mesto 11. mesto 12. mesto 13. mesto 14. mesto

30000 25500 22500 18000 16500 15000 13500 12000 7500 6900 6300 5700 5100 4500

27000 22950 20500 16200 14850 13500 12150 10800 6750 6210 5670 5130 4590 4050

18000 15300 13500 10800 9900 9000 8100 7200 4500 4140 3780 3420 3060 2700

4500 3825 3375 2700 2475 2250 2025 1800 1125 1035 945 855

1500 1275 1125 900 825 750 675 600

100 % 85 % 75 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 25 % 23 % 21 % 19 % 17 % 15 %

15. mesto 16. mesto

3900 3300

3510 2970

2340 1980

13 % 11 %