You are on page 1of 19

Având în vedere: - Prevederile art. 8 alin.

(1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 2 din OMEN nr. 3128/2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013; - Notele prevăzute în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013: „La specializările nominalizate mai sus se adaugă : (1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993; (2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare) cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.” - Solicitările unor inspectorate şcolare şi ale unor candidaţi înscrişi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, privind acceptul de participare la concurs pentru candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 sau cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar, S-a acordat acceptul pentru participarea la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru candidaţii care au finalizat studiile cu specializările cuprinse în tabelele de mai jos, după cum urmează:

1

cercetării. Dans popular 8. Şah 13. cercetării. Aeromodele/ Rachetomodele 2. Sanitarii pricepuţi 14. Rebus 12. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană* 2. Carting 4. tineretului şi sportului nr. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană* 2. Scrabble EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Managementul activităţilor sportive* x Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Studii europene Limba germană – Literatura universală Cultură civică FILOLOGIE 1. profunde sau asociate)***/Învăţământ profesional Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică SOCIOLOGIE Management organizaţional şi al resurselor umane* x Educaţie fizică şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Managementul activităţilor sportive* x Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Cultură şi civilizaţie germană 5. Oratorie şi dezbateri 3. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Învăţământ universitar de lungă de scurtă PROFILUL / DOMENIUL durată durată Specializarea Programa probă de concurs Limba germană FILOLOGIE 1. Redacţie presă / radio – TV 3. Navomodele 3. Dans contemporan / modern 7. severe. cu diplomă. Radioamatorism (radiogoniometrie. Cenaclu literar / creaţie literară 2. Orientare turistică 10. 5620 / 2010) Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. cercetării. Studii europene Cabinet asistenţă psihopedagogică (nivel liceal) / Cabinet asistenţă psihopedagogică Învăţământ general : liceal / anul de completare/ gimnazial / primar/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)/ Învăţământ special (deficienţe grave. 5620 / 2010) Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. tineretului şi sportului nr. Dans sportiv 5. Germanistica din perspectivă interdisciplinară* Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene* Comunicare şi relaţii publice* Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene* Comunicare şi relaţii publice* Management organizaţional şi al resurselor umane* Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene* Comunicare şi relaţii publice* x FILOLOGIE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII SOCIOLOGIE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII x x x x x x x x CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Nivel Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ gimnazial/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ Învăţământ profesional Studii absolvite. Jurnalism / ziaristică 4. tineretului şi sportului nr. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană* 2. tineretului şi sportului nr. Dans clasic 6. Germanistica din perspectivă interdisciplinară* 1. Educaţie civică 6. 5620 / 2010) Palatele copiilor / Cluburile copiilor Învăţământ liceal Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial 1. Educaţie pentru cetăţenie democratică 4. Go 9. Educaţie civică 2. cercetării. 5620 / 2010) 3 . 5620 / 2010) CULTURĂ CIVICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Germanistica din perspectivă interdisciplinară* x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. radioorientare) 11. cercetării. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.

de specializare. cercetării. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) COMERŢ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5620 / 2010) Arta actorului (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr.Învăţământ liceal/ Învăţământ profesional/ Anul de completare Învăţământ gimnazial/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)/ Învăţământ special (deficienţe grave. 5620 / 2010) COMERŢ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.cineclub 2. Religie ortodoxă 2. Economie. Strategii şi politici economice europene* 2. Marketingul serviciilor* x 1. comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii 1. cercetării. tineretului şi sportului nr. cercetării. cercetării. Educaţie antreprenorială – Economie aplicată x Învăţământ liceal / Anul de completare/ Învăţământ profesional Economic. Teatru / teatru de revistă 5. 5620 / 2010) ECONOMIC. administrativ. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Managemetul producţiei agroalimentare şi economia mediului x Învăţământ liceal / Anul de completare/ Învăţământ profesional Economic. 244 alin. Managemetul producţiei agroalimentare şi economia mediului x Pregătire . Foto . comerţ şi servicii / Economic. ADMINISTRATIV. administrativ. administrativ. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei* 3. 4 . Discipline teologice de specialitate (teologie ortodoxă) TEOLOGIE Teologie sistematică* x Religie ortodoxă TEOLOGIE Teologie sistematică* x RELIGIE ORTODOXĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. academice. poştă 1. Managemetul producţiei agroalimentare şi economia mediului 5. (5) lit. comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii Economic. Artă teatrală 3. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei* 3.instruire practică (Economic. comerţ şi servicii / Economic. tineretului şi sportului nr. comerţ şi servicii/ Poştă 1. tineretului şi sportului nr. Regie teatru / film 6. construcţiilor şi transporturilor x ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5620 / 2010) POŞTĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. administrativ. Redacţie presă / radio – TV Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. Film 3. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei* 2. Scenaristică de film şi TV* x Dramatrurgie cinematografică. Teatru 2. administrativ. Grafică pe calculator 5. profunde sau asociate)** / Învăţământ profesional Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. Economie aplicată 3. comerţ şi servicii/ Poştă) Economic. administrativ. Pantomimă Dramatrurgie cinematografică. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei* 2. în conformitate cu prevederile art. tineretului şi sportului nr. administrativ. Scenaristică de film şi TV Dramatrurgie cinematografică. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 5620/ 2010) Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional 2. Atelierul fanteziei 4. cercetării. Impresariat artistic 8. comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii 1. Economia industriei. comerţ şi servicii / Comerţ şi servicii) Economic. POŞTĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Strategii şi politici economice europene* 2. Scenaristică de film şi TV* x *Studii postuniversitare (aprofundate. administrativ. severe. Strategii şi politici economice europene* 2. Marketingul serviciilor* 4.instruire practică (Economic. 5620 / 2010) Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Educaţie antreprenorială TEOLOGIE Economic / Economie Cibernetică şi statistică economică / Contabilitate Finanţe / Ştiinţe economice / Management / Marketing Teologie sistematică* 1. Marketingul serviciilor* 4. cercetării. Educaţie cinematografică şi teatrală 7. cercetării. Teatru de păpuşi/marionete 4. poştă Economic. administrativ. administrativ. Economie. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei* 3. Marketingul serviciilor* 4. Scenaristică de film şi TV Dramatrurgie cinematografică. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. cercetării. 5620 / 2010) Istoria religiilor 1. Marketingul serviciilor* x Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Stagii de pregătire practică Pregătire .

la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.instrumente Muzicologie Muzică religioasă Pedagogie muzicală Artă sacră Nivelul de studii Programul de studii de master acreditat Studii universitare de masterat/ master Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Programa probă de concurs ARTE ****C. cercetării. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. instrumentală şi vocală 2. GPC - Studii absolvite. tineretului şi sportului nr. academice.canto Interpretare muzicală . tineretului şi sportului nr. CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (v. de specializare. d) din Legea educaţiei naţionale nr. SCO. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar PROFILUL / Învăţământ universitar de lungă de scurtă DOMENIUL Specializarea durată durată Programa probă de concurs Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Scenaristică de film şi TV* x *Studii postuniversitare (aprofundate. Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală 3. cercetării.C. SD. S. CRO. (5) lit. GPC - Studii absolvite.FIG. în conformitate cu prevederile art. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. de specializare. EV-EA. CODURILE DISCIPLINELOR MUZICALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (v. lista LGPLM/AG/PM-GC*) LG/PLM /A-C G/PM. Interpretare muzicală (canto) x Proba practico-metodică + Proba scrisă: Educaţie muzicală specializată: artă vocală TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. în conformitate cu prevederile art. PCI. de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice. EP-EV-EA FV. 5620 / 2010) EV.CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (v. 244 alin. cu diplomă. academice. cu diplomă. Scenaristică de film şi TV Dramatrurgie cinematografică. EV. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. Scenaristică de film şi TV Dramatrurgie cinematografică. ****IV MUZICĂ MUZICĂ 1. 5620 / 2010) IT. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru studiile universitare de licenţă Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Artele spectacolului muzical Compoziţie muzicală Dirijat Interpretare muzicală Interpretare muzicală . care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar PROFILUL / DOMENIUL Învăţământ universitar Specializarea de lungă durată de scurtă durată Programa probă de concurs Proba practicometodică + Proba scrisă: Arta actorului (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cu diplomă. 244 alin. AS Dramatrurgie cinematografică. DA Dramatrurgie cinematografică. tineretului şi sportului nr. lista *LDAVCIP*) LGLA GA- Studii absolvite. d) din Legea educaţiei naţionale nr. (5) lit. Stilistică interpretativă. Scenaristică de film şi TV* x *Studii postuniversitare (aprofundate. EP-EV. 1/2011 cu modificările şi completările ult erioare. FV-AS. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 5620 / 2010) 5 . lista LGPLM/AG/PM-GC*) LG/PLM /A-C G/PM. cercetării.

cercetării. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu.Limba şi literatura franceză Filologie clasică . tineretului şi sportului nr. limbă străină) Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura LIMBĂ ŞI străină/maternă . limbă străină) MODERNE Traducere şi interpretare APLICATE (franceză) Traducere şi interpretare (franceză.Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Nivel Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)** Limba franceză Învăţământ liceal Limba franceză – Literatura universală Studii absolvite.Limba şi literatura ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Lingvistică şi didactică. tineretului şi sportului nr. cu diplomă.Limba şi LITERATURĂ literatura franceză Literatura universală şi comparată . care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul Nivelul de Studii Specializarea din cadrul Domeniul pentru studiile Domeniul de studii universitare de domeniului pentru studiile fundamental universitare de licenţă masterat/ universitare de licenţă licenţă Programul de studii de master acreditat master Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura LIMBĂ ŞI străină/maternă . cercetării. 5620 / 2010) LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. limbă străină) Programa probă de concurs LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Limba şi literatura franceză Limbi moderne aplicate (franceză) Limbi moderne aplicate LIMBI (franceză. analiza comunicării didactice în limbile moderne franceză x UMANISTE LITERATURĂ (limba franceză) Literatura universală şi comparată . analiza comunicării didactice în limbile moderne franceză x UMANISTE LITERATURĂ (limba franceză) Literatura universală şi comparată .Limba şi literatura franceză Limbi moderne aplicate (franceză) Limbi moderne aplicate LIMBI (franceză. 5620 / 2010) 6 .Limba şi LITERATURĂ literatura franceză Literatura universală şi comparată .Limba şi literatura ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Lingvistică şi didactică.Limba şi literatura franceză Filologie clasică . limbă străină) MODERNE Traducere şi interpretare APLICATE (franceză) Traducere şi interpretare (franceză.

tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Didactica limbii şi literaturii germane. limbă străină) Limba şi literatura germană Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă . Redacţie presă / radio – TV 3.Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. cercetării. tineretului şi sportului nr.Limba şi literatura franceză Limbi moderne aplicate (franceză) Limbi moderne aplicate (franceză.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată Filologie clasică . Jurnalism / ziaristică 4. analiza comunicării didactice în limbile moderne (limba franceză) x LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. limbă străină) Traducere şi interpretare (franceză) Traducere şi interpretare (franceză. Studii europene LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ŞTIINŢE UMANISTE LIMBI MODERNE APLICATE Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)** LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba germană ŞTIINŢE UMANISTE LIMBI MODERNE APLICATE Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura franceză Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă .Limba şi literatura franceză Filologie clasică . cercetării. cultura şi civilizaţia germană a europei centrale şi de sud-est (în limba germană) x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Cultură şi civilizaţie franceză 5. Educaţie civică 6. limbă străină) LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Lingvistică şi didactică.Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană.Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată . germană) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană. limbă străină) Limbi moderne aplicate (engleză. Cenaclu literar / creaţie literară 2.Limba şi literatura franceză Literatura universală şi comparată .Limba şi literatura franceză Literatura universală şi comparată . 5620 / 2010) 7 .

Cultură şi civilizaţie germană 5. limbă străină) Limba şi literatura germană Limba şi literatura română .LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1. limbă străină) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană. tineretului şi sportului nr. Jurnalism / ziaristică 4. 5620 / 2010) 8 . Redacţie presă / radio – TV 3. tineretului şi sportului nr. Studii europene LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ŞTIINŢE UMANISTE LIMBI MODERNE APLICATE Limba şi literatura germană Limba şi literatura română .Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă . Limba germană Învăţământ liceal 2.Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată Filologie clasică . cultura şi civilizaţia germană a europei centrale şi de sud-est (în limba germană) x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. limbă străină) ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Didactica limbii şi literaturii germane. 5620 / 2010) ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Didactica limbii şi literaturii germane.Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană. Limba germană Literatura universală ŞTIINŢE UMANISTE LIMBI MODERNE APLICATE Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. cercetării. Educaţie civică 6. limbă străină) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană.Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată Filologie clasică . cercetării.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă . Cenaclu literar / creaţie literară 2. cultura şi civilizaţia germană a europei centrale şi de sud-est (în limba germană) x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.

cercetării şi tineretului nr. Cultură şi civilizaţie germană 5.Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă .Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată .Literatura universală şi comparată Filologie clasică .Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană .Literatura universală şi comparată Filologie clasică . limbă străină) Limba şi literatura germană Limba şi literatura română .Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană. 2530/2007) LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura germană x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană .Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată .Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană.Limba şi literatura germană Limbi moderne aplicate (germană) Limbi moderne aplicate (germană.Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă . Jurnalism / ziaristică 4. limbă străină) Limba şi literatura germană Limba şi literatura română .Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană . cercetării şi tineretului nr.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană .Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă . Redacţie presă / radio – TV 3.Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial/ Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)** LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ŞTIINŢE UMANISTE Limba germană LIMBI MODERNE APLICATE Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial 1.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană . limbă străină) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană. Limba germană maternă 2.Literatura universală şi comparată Filologie clasică .Limba şi literatura germană Literatura universală şi comparată .Limba şi literatura română Limba şi literatura germană . 5620 / 2010) LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Educaţie civică 6.Limba şi literatura română Limba şi literatura germană . limbă străină) LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura germană x LIMBA GERMANĂ MODERNĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 2530/2007) 9 . tineretului şi sportului nr. germană) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană.Limba şi literatura germană Limba şi literatura germană . limbă străină) Limbi moderne aplicate (engleză. Studii europene LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ŞTIINŢE UMANISTE LIMBI MODERNE APLICATE Limba şi literatura germană Limba şi literatura română . limbă străină) Traducere şi interpretare (germană) Traducere şi interpretare (germană. Limba germană – maternă – Limba germană ŞTIINŢE UMANISTE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ LIMBI MODERNE APLICATE Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. cercetării. Cenaclu literar / creaţie literară 2.Limba şi literatura română Limba şi literatura germană .

STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CONTABILITATE CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI Învăţământ liceal 1) Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2) Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – Procesarea computerizată a imaginii INGINERIA SISTEMELOR ŞTIINŢE ECONOMICE Matematică informatică Informatică Informatică aplicată Fizică informatică Chimie informatică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare Tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Ingineria informaţiei Automatică şi informatică aplicată Echipamente pentru modelare. cercetării. optoelectronică şi nanotehnologii Echipamente şi sisteme electronice militare Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi Transmisiuni Mecatronică Robotică Informatică industrială Informatică aplicată în inginerie electrică Matematică şi informatică aplicată în inginerie Informatică aplicată în ingineria materialelor Matematică informatică Informatică Informatică aplicată Fizică informatică Chimie informatică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare Tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Ingineria informaţiei Automatică şi informatică aplicată Echipamente pentru modelare. simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Electronică aplicată Microelectronică. cercetării.MATEMATICĂ ŞTIINŢE EXACTE INFORMATICĂ FIZICĂ CHIMIE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CIBERNETICĂ. 5620 / 2010) ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIA SISTEMELOR 10 . simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă INFORMATICĂ Protectia informatiilor în reţelele de calculatoare x INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CONTABILITATE CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞTIINŢE ECONOMICE Anul de completare Tehnologii asistate de calculator INFORMATICĂ Protectia informatiilor în reţelele de calculatoare x INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE MATEMATICĂ ŞTIINŢE EXACTE INFORMATICĂ FIZICĂ CHIMIE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CIBERNETICĂ.

tineretului şi sportului nr. optoelectronică şi nanotehnologii Echipamente şi sisteme electronice militare Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi Transmisiuni Mecatronică Robotică Informatică industrială Informatică aplicată în inginerie electrică Matematică şi informatică aplicată în inginerie Informatică aplicată în ingineria materialelor Matematică informatică Informatică Informatică aplicată Fizică informatică Chimie informatică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare Tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Ingineria informaţiei Automatică şi informatică aplicată Echipamente pentru modelare. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE 11 . 5620 / 2010) Învăţământ gimnazial INGINERIA SISTEMELOR INFORMATICĂ Protectia informatiilor în reţelele de calculatoare x INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cercetării. optoelectronică şi nanotehnologii Echipamente şi sisteme electronice militare Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi Transmisiuni Mecatronică Robotică Informatică industrială Informatică aplicată în inginerie electrică Matematică şi informatică aplicată în inginerie Informatică aplicată în ingineria materialelor INFORMATICĂ Protectia informatiilor în reţelele de calculatoare x INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII Anul de completare Tehnologii asistate de calculator ŞTIINŢE INGINEREŞTI MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE MATEMATICĂ ŞTIINŢE EXACTE INFORMATICĂ FIZICĂ CHIMIE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CIBERNETICĂ. simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Electronică aplicată Microelectronică. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor ŞTIINŢE ECONOMICE Electronică aplicată Microelectronică. Opţional în domeniul informatică / Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2. cercetării. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CONTABILITATE CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 1.

cercetării. Geoinformatică ŞTIINŢE INGINEREŞTI CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞTIINŢE ECONOMICE Matematică informatică Informatică Informatică aplicată Fizică informatică Chimie informatică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Cibernetică economică Statistică şi previziune economică Informatică economică Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare Tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Ingineria informaţiei Automatică şi informatică aplicată Echipamente pentru modelare. Matematica aplicată in tehnica de calcul 5. Operare şi programare pe calculator 2. Biologie 2.MATEMATICĂ ŞTIINŢE EXACTE INFORMATICĂ FIZICĂ CHIMIE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CIBERNETICĂ. Grafică pe calculator 8. simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Electronică aplicată Microelectronică. tineretului şi sportului nr. Jocuri logice 7. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CONTABILITATE 1. optoelectronică şi nanotehnologii Echipamente şi sisteme electronice militare Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Telecomenzi şi electronică în transporturi Transmisiuni Mecatronică Robotică Informatică industrială Informatică aplicată în inginerie electrică Matematică şi informatică aplicată în inginerie Informatică aplicată în ingineria materialelor Biochimie tehnologică Biofizică Biochimie Biologie Ecologie şi protecţia mediului Biochimie tehnologică Biofizică Biochimie Biologie Ecologie şi protecţia mediului Palatele copiilor / Cluburile copiilor INGINERIA SISTEMELOR INFORMATICĂ Protectia informatiilor în reţelele de calculatoare x INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Tehnoredactare pe calculator 6. 5620 / 2010) INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE ŞTIINŢE EXACTE Învăţământ liceal Învăţământ liceal/Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Învăţământ gimnazial 1. 5620 / 2010) BIOLOGIE (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Ştiinţe ŞTIINŢE ALE NATURII ŞTIINŢE EXACTE Biologie ŞTIINŢE ALE NATURII CHIMIE FIZICĂ BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI CHIMIE FIZICĂ BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI BIOLOGIE Biologie aplicată x BIOLOGIE (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Automatizări şi calculatoare 4. Informatică 3. cercetării. 5620 / 2010) BIOLOGIE Biologie aplicată x 12 . cercetării. Biologie .

tineretului şi sportului nr. Protecţia mediului / ecologie 3. cercetării. 5620 / 2010) Geografia mediului ŞTIINŢA MEDIULUI Ştiinţa mediului 13 . Sanitarii pricepuţi 8. 2. severe. Silvicultura şi dendrologie 2. Artă culinară 9. Geochimia mediului înconjurător ŞTIINŢE EXACTE CHIMIE FIZICĂ BIOLOGIE Biochimie tehnologică Biofizică Biochimie Biologie BIOLOGIE Biologie aplicată x ŞTIINŢE ALE NATURII ŞTIINŢA MEDIULUI Ecologie şi protecţia mediului BIOLOGIE (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. Acvaristica 6. 5620 / 2010) Învăţământ general : gimnazial/Învă ţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)/Învăţă mânt special (deficienţe grave. tineretului şi sportului nr. profunde sau asociate)***/ Învăţământ profesional/ liceal/ anul de completare Geografie Planificare teritorială GEOGRAFIE Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva dezvoltării x GEOGRAFIE (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cercetării. Ecoturism 4. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva dezvoltării x Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. cercetării. 5620 / 2010) Educaţie fizică şi sportivă CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Educaţie fizică şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Kinetoterapie şi motricitate specială Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Educaţie fizică şi sportivă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Geografie Geografia turismului Cartografie Învăţământ liceal / Anul de completare/ Învăţământ gimnazial/ Învăţământ profesional GEOGRAFIE ŞTIINŢE ALE NATURII Hidrologie şi meteorologie EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1. Ornitologie / etologie 7. Agrobiologie 5.

EV D. G-AS. PER. Ecoturism 7. IA ARTE TEATRU ARTE PLASTICE. Şah 13. PCI SD. cu diplomă. Dans clasic 6.C. DECORATIVE ŞI DESIGN Design grafic – Comunicare vizuală x ARTE PLASTICE. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. SFD. radioorientare) 11. tineretului şi sportului nr. DDP. SCO.videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Nivelul de studii Programul de studii de master acreditat Studii universitare de masterat/ master Programa probă de concurs Domeniul fundamental Domeniul de licenţă ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE EV. 5620 / 2010) 14 . EP-EV. Gestionarea riscurilor antropice şi naturale 9. Etnografie / folclor 6. Turism / agroturism 8. Geochimia mediului înconjurător 11. Scrabble 1. 5620 / 2010) CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE (PRINCIPALE) DE ÎNCADRARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (v. SFC. Dans contemporan / modern 7. Meteorologie 3. SFD. 5620 / 2010) EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT GEOGRAFIE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞTIINŢA MEDIULUI GEOGRAFIE Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva dezvoltării x Ştiinţa mediului GEOGRAFIE (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Rebus 12. DECORATIVE ŞI DESIGN Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. CRO-(fundamentale). cercetării. EV-EA. Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva dezvoltării EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT x Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Aeromodele/ Rachetomodele 2. Go 9. cercetării. Filatelie 5. Sanitarii pricepuţi 14. Orientare turistică 4.videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Scenografie Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie . Navomodele 3. lista *LDAVCIP*) LGLA GA- Studii absolvite. Dans popular 8. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Domeniul pentru studiile universitare de licenţă Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie . Radioamatorism (radiogoniometrie. Dans sportiv 5. cercetării. CRO.Palatele copiilor / Cluburile copiilor Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1.FIG. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr.PC EP G. S. P. Geologie ambientală 10. Orientare turistică 10. Geoinformatică CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sportivă CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Geografie Geografia turismului Cartografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Geografia mediului EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1. EP-EVEA. Carting 4. Geologie 2. 2. M.

PC ARTE G. comunicare audiovizuală: scenaristică. M. EP-EVEA. CRO-(fundamentale). 5620 / 2010) ARTE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE ARTE TEATRU EV. EV-EA.videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Scenografie Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie . G-AS.imagine de film şi TV. media (regie de film şi TV. SFD.FIG. tineretului şi sportului nr. SFC. fotografie. cercetării. R. DECORATIVE ŞI DESIGN Design vestimentar – Design textil x Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. publicitate media. filmologie) Filmologie ARTE 15 . IA TEOLOGIE ARTE PLASTICE. media (regie de film şi TV. CRO-(fundamentale). DDP. M. EP-EV. DECORATIVE ŞI DESIGN EP Design grafic – Comunicare vizuală x TEOLOGIE ORTODOXĂ CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA Artă sacră Cinematografie. CRO. EV D.PC EP DT. PER. M. EP-EV. SFD. P. tineretului şi sportului nr. S. S. PCI SD.FIG. SFD.ŞTIINŢE UMANISTE ISTORIE Istoria artei Artă murală Ceramică – sticlă –metal Arte textile .Design textil Modă . DECORATIVE ŞI DESIGN EV. filmologie) Filmologie Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie . SCO. DDP. multimedia: sunet-montaj. SD. SCO. IA ŞTIINŢE UMANISTE ISTORIE ARTE PLASTICE. EV-EA. SFD. SFC.C. 5620 / 2010) ARTE ARTE PLASTICE. T. fotografie. CRO. multimedia: sunet-montaj. DECORATIVE ŞI DESIGN TEOLOGIE TEOLOGIE ORTODOXĂ CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA Artă sacră Cinematografie.videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Istoria artei Artă murală Ceramică – sticlă –metal Arte textile .imagine de film şi TV. cercetării.Design textil Modă . comunicare audiovizuală: scenaristică. PCI.Design vestimentar Scenografie şi eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. P. DECORATIVE ŞI DESIGN D. EV ARTE PLASTICE. EP-EVEA.Design vestimentar Scenografie şi eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală ARTE PLASTICE. DT-AS. PER. publicitate media.C.

Scenaristică de film şi TV EP FV.Design vestimentar Scenografie şi eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală Artă sacră Cinematografie. Scenaristică de film şi TV Arte vizuale (Educaţie plastică/ Educaţie vizuală/ Arhitectură) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. publicitate media. CRO. DA D. P. EV. fotografie. EV. SD. FV-AS. EP-EVEA CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA Dramatrurgie cinematografică. EP-EVEA TEATRU EP FV. EV-EA.Design textil Modă . comunicare audiovizuală: scenaristică.C. PCI. cercetării. PCI. S.FIG.FIG. filmologie) Filmologie Istoria şi teoria artei CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA Dramatrurgie cinematografică. EV-EA. tineretului şi sportului nr. SCO. EP-EV. SD.FIG. CRO. PCI. FV-AS. multimedia: sunet-montaj. EP-EVEA TEOLOGIE ORTODOXĂ CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE FV. FV-AS. 5620 / 2010) x TEOLOGIE EV.C. M IA ARTE PLASTICE. DECORATIVE ŞI DESIGN ISTORIE Istoria şi teoria artei ŞTIINŢE UMANISTE Istoria artei 16 . EV-EA. EV. DECORATIVE ŞI DESIGN Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Scenografie Arte plastice (Pictură) Arte plastice (Sculptură) Arte plastice (Grafică) Arte plastice (Fotografie videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Artă murală Ceramică – sticlă –metal Arte textile . CRO. DA ARTE IA ARTE PLASTICE. EP-EV. DECORATIVE ŞI DESIGN ARTE ARTE PLASTICE. SCO. S. S.C. media (regie de film şi TV.ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE ARTE EV. SCO. EP-EV. DA ARTE EV.imagine de film şi TV. SD.

tineretului şi sportului nr. cercetării. HORTICULTURĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Biotehnologii industriale x Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Stagii de pregătire practică Pregătire -instruire practică (Agricultură. Floricultura 8. Horticultură Anul de completare/ Învăţământ profesional Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică Profilul sau domeniul Studii absolvite. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. 5620 / 2010) ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Horticultură BIOTEHNOLOGII Inginerie genetică în agricultură x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cercetării. tineretului şi sportului nr. cercetării. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Nivelul de studii Studii Domeniul Domeniul pentru studiile universitare de fundamental universitare de licenţă Specializarea licenţă ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Programa probă de concurs AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ Agricultură. Apicultura 4. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. Horticultură/ Horticultură) Agricultură. Horticultură / Horticultură ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE BIOTEHNOLOGII Inginerie genetică în agricultură x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Agrobiologie 5. cu diplomă. 5620 / 2010) Artă culinară Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Biotehnologii industriale x 17 . cercetării. Geochimia mediului înconjurător Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE Biotehnologii industriale x Agricultură. tineretului şi sportului nr. Legumicultura 3. Horticultura 2. 5620 / 2010) ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Învăţământ preuniversitar Nivel Postul/catedra (disciplina principală de încadrare) Agricultură. Horticultură ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE BIOTEHNOLOGII Inginerie genetică în agricultură x Palatele copiilor / Cluburile copiilor (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. 5620 / 2010) AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ Pregătire instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică) 1. cercetării. Biotehnologie 7. Protecţia mediului / ecologie 6. 5620 / 2010) AGRICULTURĂ. cercetării.

cercetării. cu diplomă.Învăţământ preuniversitar Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Nivel Profilul sau domeniul Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică Învăţământ liceal/ Anul de completare/ Învăţământ profesional/ Stagii de pregătire practică Pregătire instruire practică (Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică) Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică Palatele copiilor / Cluburile copiilor Artă culinară Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie publică Studii absolvite. la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. 5620 / 2010) ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. cercetării. 5620 / 2010) ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. cercetării. 5620 / 2010) 18 . care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Nivelul de Studii Domeniul pentru Specializarea din cadrul domeniului studii universitar Domeniul studiile pentru studiile Domeniul de licenţă e de fundamental universitare de licenţă universitare de licenţă Programul de studii de master masterat/ acreditat master Controlul şi expertiza produselor alimentare INGINERIE Chimie alimentară şi tehnologii CHIMICĂ biochimice Extracte şi aditivi naturali alimentari Ingineria produselor alimentare INGINERIE Pescuit şi industrializarea peştelui INDUSTRIALĂ Tehnologia prelucrării produselor ŞTIINŢE agricole INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Managementul calităţii şi inovaţiei în INGINERIE ŞI Inginerie şi management în alimentaţia x MANAGEMENT domeniul agroalimentar MANAGEMENT publică şi agroturism Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor INGINERIA agricole PRODUSELOR Controlul şi expertiza produselor ALIMENTARE alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Economie agroalimentară ŞTIINŢE ECONOMIE ECONOMICE Economie agroalimentară şi a mediului Controlul şi expertiza produselor alimentare INGINERIE Chimie alimentară şi tehnologii CHIMICĂ biochimice Extracte şi aditivi naturali alimentari Ingineria produselor alimentare INGINERIE INDUSTRIALĂ Pescuit şi industrializarea peştelui ŞTIINŢE INGINERIE ŞI Inginerie şi management în alimentaţia INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Managementul calităţii şi inovaţiei în x MANAGEMENT publică şi agroturism MANAGEMENT domeniul agroalimentar Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor INGINERIA agricole PRODUSELOR Controlul şi expertiza produselor ALIMENTARE alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Economie agroalimentară ŞTIINŢE ECONOMIE ECONOMICE Economie agroalimentară şi a mediului Controlul şi expertiza produselor alimentare INGINERIE Chimie alimentară şi tehnologii CHIMICĂ biochimice Extracte şi aditivi naturali alimentari Ingineria produselor alimentare INGINERIE Pescuit şi industrializarea peştelui INDUSTRIALĂ Tehnologia prelucrării produselor ŞTIINŢE agricole INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Managementul calităţii şi inovaţiei în INGINERIE ŞI Inginerie şi management în alimentaţia x MANAGEMENT domeniul agroalimentar MANAGEMENT publică şi agroturism Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor INGINERIA agricole PRODUSELOR Controlul şi expertiza produselor ALIMENTARE alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Economie agroalimentară ŞTIINŢE ECONOMIE ECONOMICE Economie agroalimentară şi a mediului Programa probă de concurs ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. tineretului şi sportului nr.

cercetării.instruire practică (Asistenţă medicală) Sănătate şi asistenţă pedagogică / Asistenţă medicală Asistent medical de pediatrie x Asistent medical de balneofizioterapie x ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIŞTRI INSTRUCTORI) (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.Învăţământ preuniversitar Nivel învăţământ preuniversitar Postul/ catedra (disciplina principală de încadrare) Profilul sau domeniul Studii absolvite. tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) 19 . care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Învăţământ ÎnvăţăÎnvăţământ Nivelul de studii universitar mânt universitar de Specializarea de lungă post scurtă durată durată liceal Programa . cu diplomă la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu.probă de concurs Învăţământ postliceal Pregătire .

Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ general : gimnazial/Învăţământ special (deficienţe moderate sau uşoare)/Învăţământ special (deficienţe grave. Studii universitare Domeniul fundamental universitare de licenţă crt. cu diplomă. Educaţie fizică şi sportivă2) SPORT copiilor şi în unităţile în primar* care sunt organizate clase cu program sportiv şi/sau grupe de club sportiv şcolar 1) Indiferent de specializarea în disciplina sportivă. 5620 / 2010) Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport Probă practico – metodică (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Sport şi performanţă motrică1) x CULTURĂ FIZICĂ ŞI Educaţie fizică CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT 3. de licenţă Specializarea CULTURĂ FIZICĂ ŞI 1) CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT 1. profunde sau asociate)***/Învăţământ profesional Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Studii absolvite. în sportiv (vocaţional) : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI palatele şi cluburile gimnazial / EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 4. x x 20 . la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu. severe. 5620 / 2010) Educaţie fizică şi sport EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2. Sport şi performanţă motrică x SPORT EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Programa probă de concurs Probă teoretică: Educaţie fizică şi sport (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina postului/catedrei şi proba practico-metodică corespunzătoare. 2) Funcţie de disciplina sportivă. cercetării. tineretului şi sportului nr. tineretului şi sportului nr. care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar Nivelul de studii Domeniul pentru studiile Nr. Educaţie fizică şi sportivă2) SPORT şi sport : Cluburi sportive şcolare/ pregătire sportivă de Palatele copiilor/ specialitate2) Disciplinele sportive care Cluburile copiilor/ se predau în secţiile de Învăţământ club sportiv şcolar. cercetării.