You are on page 1of 2

UPUSV

Z PRIPRU ISRIVKIH RDV


Z PSR PRZNCIU

Z pstr przntciu istrivkih rdv thniku priprmu u clsti sprvd


rginlni cntri.
hnik priprm, pdinn z svki istrivki rd, buhvt sld:
Izrd pstr
1. Izrd pstr. Putm pstr przntci vnsti s prikzuu dbini rzultti
istrivnj. i rzultti przntuu s psrdstvm tkst, tbl, digrm, shmtskih
prikz, ftgrfi i sl.
Izgld, sdr i rsprd lmnt n pstru k i njgv thnik brd m
biti rzliit, li kncpciski p sdru uvk slin.
U Rpublikm cntru usvn kncpci pstr ii izgld i rsprd
lmnt prikzn n Slici 1, ki u dlm tkstu biti bnjn u pdinstim.
Znk Rginlng cntr: Znk Rginlng cntr pstvl s u prstr ki
znn i prdvin z svki Cntr. Uklik g Cntr nm, ispisu s sm nziv
Rginlng cntr s slbdn izbrnim fntm i rsprdm slv. N primr: Rginlni
cntr z tlnt Bgrd 2

20
:

80

100
Sl.1- Izgld pstr i dn d mguih rsprd lmnt rd

Nslv rd: pi s slvim vliin 40-100 pt fntm Times New Roman u bldu (u
dlm tkstu Times Bold). rb nstti d nslv rd n bud prdugk i d stn u
dn rd. Uklik s nslv rd mr pisti u dv rd, prput s u tm sluu utrim

d smi izbru vliinu slv u zdtm fntu i d g n nbli nin uklp u rsplivi
prstr n pstru.
Im utr: Im i przim utr pi s slvim vliin 26 pt Times Bold, rzrd i
Rginlni cntr km unik pripd slvim vliin 22 pt, Times Normal. Isprd imn
utr n stvl s nznk utr ili utri, r s t p usvn mtdlgii pisnj
istrivkih rdv pdrzumv.
Im mntr: pi s titul, im i przim mntr slvim vliin 26 pt Times Bold,
zvnj i mst zpslnj slvim vliin 22 pt. Times Normal. U istm fntu bvzn s
isprd titul i imn stvl nznk mntr (mntri), kk bi s nglsil rzlik u dnsu
n utr isprd ig imn nm ptn nznk utr (ili utri).
Rd z pstr: Rd z pstr skrn vrzi npisng istrivkg rd ki
dtmpn n lsrskm tmpu n hrtii 4 frmt s mrginm, lvm i dsnm,
grnjm i dnjm d 2,5 cm. bim rd s svim tblm, grfiknim, mpm i sl.,
mksimln sm (8) strn i buhvt sld pdnslv:
- uvd
- mtril i mtd rd (ksprimntlni d)
- rzultt i diskusiu
- zkluk
- litrturu.
Vn d s pstr n prptrti vlikm kliinm tkst. Pstr ni glvn,
v pmn srdstv u przntvnju rd. Drugim rim, n trb d sdri tz
k utru pmi d stukturir izlgnj sdr rd, publici d t izlgnj
prti. Dlk prktini n pstr stviiti sv n ntkstuln sdr ki bi
ptrtili bim nung rd prk dzvln grnic, pri tm dlin ilustruu
pstvk ili rzultt istrivnj rd. kst rd kmisi v pritl, sdru
rd kndidt i izl n przntcii, p nm ptrb d s t isti tkst nlzi i n
sm strn pstr.
Svi nprd nvdni pdnslvi u rdu kucu s vlikim slvim vliin 18 pt Times
Bold, tkst rd slvim vliin 18 pt Times Normal s prrdm 1,5.
Z nziv tbl i ptpis ispd slik krist s slv vliin 16 pt Times Bold, z
pdtk u tblm slv vliin 16 pt Times Normal.
Npmn: S bzirm n t d su glvni nslv rd, imn utr i mntr v
ispisni u zglvlu pstr, prv strn rd z pstr pinj pdnslvm uvd d smg
vrh strnic.
Uklik unik li d prd pstr przntci sv rd izli i lktrnskim putm,
dun d sm bzbdi t nin przntci.