You are on page 1of 3

Arhivele Naționale ale României

Arhivele Naționale ale României, denumite până în 1996 "Arhivele Statului", reprezintă principala instituție de profil din România, având sediul în București. În prezent, director al Arhivelor Naționale este Ioan Drăgan, începând cu iunie 2012. Instituția se află în subordinea Ministerului de Interne și cuprinde 42 de filiale județene (servicii/birouri), câte una pentru fiecare județ al României și una a Municipiului București.

Atribuții
În conformitate cu Legea 16/1996 (preconizată a fi modificată, din considerentul îmbunătățirii legii existente și al racordării sale la legislația Uniunii Europene), Arhivele stabilesc norme ale activității arhivistice; implementează măsuri pentru gestionarea arhivelor; preiau documente pentru Fondul Arhivistic Național al României; inventariază, selecționează și conservă documentele deținute; conservă documentele pe microfilm sau pe alte suporturi; administrează baza de date arhivistică; editează periodicul Revista Arhivelor[1] și alte publicații de specialitate; asigură pregătirea și calificarea arhiviștilor și arhivarilor prin Școala Națională de Pregătire Arhivistică; stabilește dacă un anumit document aparține Fondului Arhivistic Național al României; autorizează mutarea temporară a anumitor documente pentru scopuri științifice și culturale; ține legătura cu instituțiile de profil, pune în aplicare convențiile internaționale în domeniu și participă la congresele și conferințele internaționale ale arhiviștilor; de asemenea, asigură protecția documentelor din depozite.[2] Legea definește Fondul Arhivistic Național ca "acte oficiale și particulare, diplomatice și consulare, memorii, manuscrise, proclamații, chemări, afișe, planuri, schițe, hărți, pelicule cinematografice și alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum și înregistrări foto, video, audio și informatice, cu valoare istorică, realizate în țară sau de către creatori români din străinătate."[3] Arhivele sunt afiliate la Consiliul Internațional al Arhivelor din 1954; au acorduri bilaterale cu instituțiile de profil din Franța, Germania, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză și alte state.[4] Sediul din București are două săli de studiu, precum și o sală de consultat microfilme, toate deschise în zilele de lucru cercetătorilor. Documentele bisericești și cele familiale sunt adesea solicitate, ca și documentele referitoare la istoria comunismului și la colectivizare și naționalizare. Documentele pot fi de asemenea consultate la cele 42 de direcții județene ale Arhivelor.[5] De asemenea, la sediul central se află o bibliotecă ce conține circa 70.000 de cărți și 50.000 de periodice, multe dintre ele rare și de

păstrau și documente laice. ca urmare a căderii regimului comunist din România la 1989. la rândul său.[7] Arhivele din Țara Românească au luat ființă la 1 mai 1831. În ce privește teritoriul Transilvaniei. fiind locuri considerate ca sigure. O nouă lege a Arhivelor a fost adoptată în 1996. o nouă lege referitoare la Arhivele Statului a intrat în vigoare. Astfel. autoritățile ungare și-au păstrat arhivele până în momentul în care Regatul maghiar a fost desființat ca urmare a bătăliei de la Mohacs din 1526. metodele de conservare a documentelor s-au îmbunătățit. statul român și-a extins substanțial teritoriul și Arhive ale Statului au luat ființă în 3 dintre provinciile noi ale României: la Cluj în 1920 pentru Transilvania. multe dintre vechile arhive transilvănene au fost mutate la Budapesta. Constantin Moisil a fost director al instituției între 1923 și 1938. 1926. se știe că în 1775 Mitropolia Bucureștilor avea în păstrare o arhivă generală ce cuprindea documente private de tipul hotărniciilor. în timpul perioadei comuniste.[7] În 1951. ca și cele din Banat și Bucovina. După ce Transilvania a intrat în componența Imperiului habsburgic la 1688. autoritățile ecleziastice și de către demnitarii de diferite ranguri în cadrul ierarhiei boierești. Cele mai vechi locuri de conservare a documentelor erau mănăstirile. Spre exemplu. au intrat în vigoare. fiecare filială județeană beneficiază de câte o bibliotecă proprie. În 1925. Bronz de Mihai Onofrei. care între 1900 și 1923 a fost directorul Arhivelor Statului din București.[7] . Direcția Arhivelor Statului a trecut sub controlul Ministerului Afacerilor Interne și modelul sovietic de organizare a fost adoptat. fiind urmat de Aurelian Sacerdoțeanu între 1938 și 1953. care. Hof. în condițiile în care primele legi administrative moderne.patrimoniu. la Cernăuți în 1924 pentru Bucovina și la Chișinău în 1925 pentru Basarabia. documentele referitoare la Transilvania.und Staatsarchiv). la finele secolului al XIX-lea.[6] Istoric Bustul lui Dimitrie Onciul. în curtea sediului Arhivelor Naționale ale României din București Până la începutul secolului al XVIII-lea.[7] După primul război mondial. Regulamentul Organic. Atunci când Arhivele de Stat Maghiare au luat ființă în 1875. arhivele din Țările Române erau păstrate de către Cancelaria domnească. iar cele din Moldova la 1 ianuarie 1832. erau deja concentrate la arhivele statale de la Budapesta (Országos Lévéltár) și Viena (Haus-. instituția intra în subordinea Ministerului Educației Publice.

C.În 19 octombrie 2009. al Partidului Comunist Român[8 . Arhivele Naționale ale României au pus la dispoziția publicului inventarul Secției Organizatorice – „Dosare-Anexe” (1950-1989) din cadrul Fondului C.